Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» icon

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Скачати 134.31 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Дата11.04.2013
Розмір134.31 Kb.
ТипПрограмаМіністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


«Затверджую»

Ректор Івано-Франківського

національного медичного університету

________ професор М.М. Рожко

«28» березня 2013 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування з фармакології

для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.12010102 сестринська справа, 5.12010101 лікувальна справа, 5.12020101 фармацевт для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на заочній формі навчання за спеціальністю 7.12020101 - фармація

та

для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.12010102 сестринська справа, 5.12010101 лікувальна справа

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.12010001- лікувальна справа.


Івано-Франківськ - 2013


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму фахового випробовування з фармакології розроблено на основі чинних програм для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації - за спеціальністю 5.12020101 фармація: фармакологія (Державна установа “Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України, Київ – 2011); за спеціальністю 5.110102 - сестринська справа: фармакологія та медична рецептура (Державна установа “Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України, Київ: Медицина – 2007); за спеціальністю 5.110101 - лікувальна справа: основи фармакології з медичною рецептурою (Державна установа “Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України, Київ: Медицина – 2003).

Фармакологія - одна з базових наук, яка пов’язує всі фармацевтичні дисципліни з теоретичною та практичною медициною. У програму включено питання загальної та спеціальної фармакології, приділено увагу сучасній класифікації лікарських засобів, їх номенклатурі, фармакодинаміці, показанням та умовам раціонального застосування, побічній дії, протипоказанням.

Вступник повинен знати:

 • класифікацію та номенклатуру основних лікарських засобів;

 • механізми дії, фармакокінетику і фармакодинаміку, показання, протипоказання, побічну дію, порівняльну характеристику лікарських засобів та умови раціонального їх застосування.

 • загальні правила оформлення рецептів на різні форми медикаментозних засобів, заповнення різних форм рецептурних бланків, облік і зберігання їх.

Вступник повинен уміти:

 • орієнтуватись в класифікації медикаментозних засобів, працювати з міжнародною та торговою номенклатурою лікарських засобів, розподіляти препарати за фармакологічними групами;

 • проводити взаємозаміну лікарського препарату на аналогічний, дозволений до відпускання без рецепта лікаря;

 • аналізувати терапевтичну та побічну дію медикаментозних засобів

 • давати рекомендації хворим з раціонального застосування лікарських засобів (лікарська форма, шлях та режим введення та ін.), давати інформацію хворому про можливу побічну дію лікарського засобу, визначати протипоказання для призначення препарату з урахуванням його побічної дії;

 • застосовувати на практиці основні принципи фармацевтичної опіки.

 • надавати невідкладну долікарську допомогу при гострих станах

 • оформляти та перевіряти правильність виписаного рецепта, оформляти вимоги на медикаментозні засоби для лікувально-профілактичних закладів;перевіряти дози отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у рецепті.

^ ОСНОВНІ РОЗДІЛИ


 1. Вступ. Загальна рецептура


Визначення фармакології як науки та зв'язок її з іншими дисциплінами.

Коротка історія розвитку фармакології. Значення видатних вітчизняних і зарубіжних вчених.

Шляхи пошуку нових лікувальних засобів. Клінічне їх дослідження.

Поняття про лікувальні речовини, джерела їх отримання; лікувальні форми, їх класифікація; лікувальні (медикаментозна засоби), препарати. Сучасні форми ліків, їх переваги та недоліки.

Державна фармакопея, її зміст та значення.

Рецепт, його структура та значення. Правильність виписування рецепта згідно з наказом МОЗ України № 360 від 19 липня 2005 р. “Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек”.

Форми рецептурних бланків згідно з діючим наказом і правила оформлення на них рецептів.

Правила виписування ліків для стаціонарів.

Правила виписування твердих лікарських форм (порошків, таблеток, драже, капсул).

Правила виписування м'яких лікарських форм (свічок, мазей, паст, лініментів).

Правила виписування рідких лікарських форм (настоянок, екстрактів, новогаленових препаратів, відварів, настоїв, мікстур, розчинів, лікарських форм для ін'єкцій).

Поняття про офіцинальні та магістральні форми ліків.


ІІ. Загальна фармакологія.


Шляхи введення ліків в організм, їх порівняльна характеристика.

Розподіл ліків в організмі.

Біотрансформація ліків в організмі.

Шляхи виведення ліків з організму.

Фармакокінетика, визначенняя. її етапи.

Фармакодинаміка, визначення, механізм дії ліків.

Види дії лікарських засобів.

Зміна дії медикаментозних речовин при повторних введеннях: кумуляція, звикання,тахіфілаксія, медикаментозна залежність, ейфорія, абстиненція, сенсибілізація.

Комбінована дія ліків ( синергізм, антагонізм, синергоантагонізм).

Ендогенні фактори, що впливають на дію ліків. Їх характеристика.

Екзогенні фактори, що впливають на дію ліків. Їх характеристика.

Побічна дія ліків. Токсична дія ліків, тератогенна, ембріотоксична і мутагенна.


ІІІ. Протимікробні, протипаразитарні та протибластомні лікувальні засоби.


Протимікробні засоби - загальна характеристика, класифікація.

Класифікація антисептичних та дезінфекційних засобів.

Відмінність між антисептичними та дезінфекційними засобами. Порівняльна характеристика засобів, що містять йод, окисників, солей важких металів.

Гостре отруєння солями ртуті, невідкладна допомога.

Порівняльна характеристика барвників, похідних нітрофурану, альдегідів з групи антисептичних та дезінфекційних засобів.

Класифікація хіміотерапевтичних засобів. Принципи хіміотерапії.

Фармакологічна характеристика похідних нітрофурану, 8-оксихіноліну, 4-хінолону, нафтиридину, фторхінолонів.

Класифікація сульфаніламідних засобів, спектр протимікробної дії, принципи дозування, застосування та побічні дії.

Класифікація антибіотиків за хімічною структурою, спектром дії та за механізмом дії. Принципи раціонального призначення антибіотиків.

Класифікація, фармакологічна характеристика β-лактамних антибіотиків.

Фармакологічна характеристика тетрациклінів, макролідів та хлорамфеніколів.

Класифікація та фармакологічна характеристика протитуберкульозних препаратів. Застосування антибіотиків з групи аміноглікозидів у лікуванні туберкульозу.

Протиспірохетозні засоби. Класифікація, фармакодинаміка окремих препаратів та їх побічні дії.

Фармакологічна характеристика засобів для лікування амебіазу, лямбліозу, трихомонозу та лейшманіозу.

Протималярійні препарати. Їх застосування для лікування малярії та профілактики.

Класифікація, механізми дії антигельмінтних засобів.

Особливості застосування протигельмінтних засобів при різних формах гельмінтозів.

Протимікозні засоби. Загальна характеристика. Класифікація, застосування при різних видах мікозів.

Фармакологічна характеристика противірусних засобів.

Класифікація засобів для лікування онкологічних захворювань, фармакодинаміка, побічні дії.


ІV. Спеціальна фармакологія.


Класифікація засобів, що діють на аферентні нерви.

Місцевоанестезуючі засоби. Порівняльна характеристика, застосування при різних видах анестезії.

В'яжучі, обволікаючі та адсорбуючі лікарські засоби. Механізм дії. Застосування.

Подразнювальні засоби. Фармакодинаміка, застосування.

Класифікація засобів, що діють на еферентні нерви.

Класифікація засобів, які діють у ділянці холінергічних синапсів.

М-холіноміметичні засоби. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Н-холіноміметики. Особливості дії. Застосування. Токсична дія нікотину. Шкідливість куріння. Засоби, які застосовуються для відвикання.

Антихолінестеразні засоби. Механізм дії. Фармакодинаміка. Застосування. Побічні дії.

Отруєння ФОС, невідкладна допомога при отруєнні.

М-холіноблокуючі засоби. Порівняльна характеристика засобів. Покази до призначення, побічна дія.

Гостре отруєння атропіном. Невідкладна допомога.

Гангліоблокатори. Фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Міорелаксанти. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування.

Класифікація засобів, які діють у ділянці адренергічних синапсів.

Альфа-адреноміметики. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

β-адреноміметики. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

α, β-адреноміметики. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

α-адреноблокатори. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

β-адреноблокатори. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії симпатолітиків.

Класифікація засобів, що діють на ЦНС.

Засоби для інгаляційного наркозу. Їх фармакологічна характеристика.

Засоби для неінгаляційного наркозу. Їх фармакологічна характеристика, побічна дія.

Спирт етиловий. Місцева та резорбтивна дія. Застосування в медичній та фармацевтичній практиці.

Гостре отруєння спиртом етиловим. Невідкладна допомога. Хронічне отруєння (алкоголізм). Лікування.

Снодійні засоби. Їх фармакологічна характеристика.

Порівняльна характеристика засобів для лікування епілепсії.

Порівняльна характеристика протипаркінсонічних засобів.

Наркотичні анальгетики. Механізм дії, порівняльна характеристика препаратів, побічні дії.

Отруєння морфіном, невідкладна допомога при гострому отруєнні. Морфінізм, методи лікування.

Ненаркотичні анальгетики. Загальна характеристика. Механізм їх дії. Застосування. Побічна дія.

Порівняльна характеристика нестероїдних призапальних засобів, побічні дії. Передозування парацетамолом, невідкладна допомога.

Класифікація психотропних засобів, основні представники.

Седативні засоби. Фармакодинаміка, застосування, побічні дії бромідів.

Транквілізатори. Їх фармакологічна характеристика.

Нейролептики. Фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Фармакологічна характеристика антидепресантів, основні препарати, побічна дія.

Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії ноотропних засобів.

Порівняльна характеристика психостимуляторів. Застосування.

Фармакодинаміка, застосування загальнотонізуючих засобів.

Фармакологічна характеристика аналептиків, основні представники, застосування.

Класифікація протикашльових засобів, препарати, застосування, побічні ефекти.

Класифікація відхаркувальних засобів, препарати, застосування, побічні ефекти

Бронхолітичні засоби. Принцип їх дії. Застосування окремих препаратів.

Засоби для лікування бронхіальної астми., принцип їх дії, побічні ефекти.

Лікувальні засоби, які використовуються при набряку легень.

Загальна характеристика серцевих глікозидів. Класифікація. Особливості дії. Застосування при гострій серцевій недостатності.

Гостре отруєння серцевими глікозидами. Невідкладна допомога.

Порівняльна характеристика антиаритмічних засобів, представники, покази до призначення, побічна дія.

Фармакологічна характеристика антиангінальних засобів. Механізм дії окремих препаратів, побічна дія.

Лікувальні засоби, що використовуються для зняття та попередження нападів стенокардії. Механізм дії окремих препаратів.Шляхи їх введення.

Класифікація гіпотензивних засобів, основні препарати, побічна дія.

Гіпертензивні засоби. Загальна характеристика. Класифікація. Окремі препарати, побічна дія.

Порівняльна характеристика засобів для лікування атеросклерозу, основні препарати, побічна дія.

Лікарські засоби, що застосовуються при інфаркті міокарда, основні препарати, шляхи введення.

Порівняльна характеристика засобів, що покращують мозковий кровообіг.

Класифікація сечогінних засобів за механізмом дії. Застосування, побічні ефекти.

Застосування інгібіторів АПФ та сечогінних засобів у лікуванні гіпертонічної хвороби.

Лікарські засоби, які застосовуються при набряку легень, механізм дії, побічні ефекти.

Засоби, які гальмують утворення конкрементів та полегшують їх виділення з сечею. Застосування їх у лікуванні подагри та сечокам’яної хвороби.

Класифікація маткових лікарських засобів. Основні препарати, механізм дії, подічні ефекти.

Засоби для лікування гіпохромних та гіперхромних анемій, їх фармакодинаміка та побічні дії.

Фармакологічна характеристика засобів, що зменшують зсідання крові,фібриноліз та агрегацію тромбоцитів.

Порівняльна характеристика коагулянтів та антифібринолітичних засобів, шляхи введення, побічна дія.

Засоби, що впливають на апетит, механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Засоби, що призначаються при недостатній секреції залоз шлунка. Порівняльна характеристика ферментних препаратів.

Засоби, що застосовуються при надмірній секреції залоз шлунка. Класифікація, порівняльна характеристика окремих препаратів.

Блювотні та протиблювотні засоби, їх застосування.

Засоби для лікування гострого та хронічного панкреатиту. Їх фармакодинаміка та побічні дії.

Фармакологічна характеристика гепатотропних засобів, основні препарати, застосування.

Класифікація проносних засобів, основні препарати, особливості застосування.

Порівняльна характеристика проносних засобів.

Препарати гормонів передньої та задньої долей гіпофіза, їх фармакодинаміка, застосування та побічні дії.

Фармакологічна характеристика засобів для корекції функції щитоподібної залози.

Гіпоглікемічні засоби та їх застосування при різних формах тяжкості цукрового діабету.

Порівняльна характеристика препаратів глюкокортикостероїдів для перорального та парентерального застосування.

Порівняльна характеристика препаратів глюкокортикостероїдів для зовнішнього застосування.

Дезоксикортикостерону ацетат. Дія на водно-мінеральний обмін. Застосування, побічні дії.

Порівняльна характеристика препаратів чоловічих статевих гормонів.

Анаболічні стероїдні препарати, фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Препарати естрогенів та гестагенів, фармакодинаміка, застосування, побічні дії.

Пероральні гормональні контрацептивні засоби. Характер дії. Застосування.

Порівняльна характеристика препаратів водорозчинних вітамінів, препарати, застосування.

Характеристика препаратів жиророзчинних вітамінів та вітаміноподібних засобів.Застосування, побічна дія.

Класифікація протиалергічних засобів. Порівняльна характеристика антигістамінних засобів. Застосування, побічна дія.

Солі лужних і лужноземельних металів. Основні препарати. Застосування.

Плазмозамінні рідини та засоби для парентерального харчування. Фармакодинаміка, застосування.

Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів. Механізм дії, застосування.

Загальні принципи невідкладної терапії при гострих отруєннях.

Антидотна терапія. Класифікація антидотів, застосування.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Характеристика екзаменаційного білету: екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань, з яких перше питання білету включає питання з розділів загальна рецептура, загальна фармакологія, протимікробні, проти паразитарні та протибластомні лікувальні засоби, друге та третє питання – з розділу спеціальна фармакологія.

Оцінку «5» отримує абітурієнт за умови правильної відповіді на поставлені йому запитання щодо особливостей фармакокінетики, фармакодинаміки, механізму дії та побічної дії конкретної групи лікарських засобів, а також може назвати основних представників даної групи препаратів (латинська термінологія), особливості їх дозування та призначення.


Оцінку «4» ставиться за відповідь, в якій:

а) у повному обсязі розкриті усі питання, але з 1-2 неточностями чи несуттєвими помилками;

б)відповідь на одне із трьох питань обмежена викладом основних положень програмного матеріалу.

Оцінка «3» ставиться за відповідь, в якій:

а) всі питання обмежені лише викладом основних положень і не висвітлюють його у повному обсязі або містять суттєві помилки;

б) два питання викладені із неточностями, а відповідь на одне питання відсутня або питання розкрите із істотними помилками.

Оцінка «2» ставиться за відповідь, у якій кількість помилок і недоліків перевищує критерії оцінки «3».


^ КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК І НЕТОЧНОСТЕЙ У ВІДПОВІДЯХ ІЗ ФАРМАКОЛОГІЇ

Суттєві помилки:

1. Неправильне формулювання особливостей фармакокінетики, фармакодинаміки, механізму дії та побічної дії конкретної групи лікарських засобів.

2. Неправильне наведення прикладу для обґрунтування теоретичних положень.

3. Відповідь не відображає змісту питання.

4. Незнання предатвників даної групи препаратів (латинська термінологія).

Несуттєві помилки:

1. Неточне або частково неповне формулювання особливостей фармакокінетики, фармакодинаміки, механізму дії та побічної дії конкретної групи лікарських засобів.

2. Відсутні приклади, які ілюструють і обґрунтовують відповідь на питання.


Неточності:

 1. Помилки у наведені дозування препаратів.

 2. Неправильні назви препаратів, неточності термінології.


ЛІТЕРАТУРА


Основна:


 1. Казанюк Т.В., Нековаль І.В. Основи фармакології та загальної рецептури. — К.: Здоров’я, 2003. — 240 с.

 2. Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія: Підручник. — К.: Медицина, 2007. — 504 с.

 3. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. — 740 с.

 4. Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2004


Додаткова:

 1. Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях: навч. посіб. — Х.: Видавничий центр ХАІ, 2009. — 112 с.

 2. Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: підручник-довідник. — Х.: Видавничий центр ХАІ, 2006. — 480 с.

 3. Дроговоз С.М. Фармакологія-сіто! (Фармакологічна логіка: підручник). — Х.: Видавництво “СІМ”, 2009. — 232 с.

 4. Машковский М.Д. Лекарственные средства — 16 изд., перераб., испр. и доп. — М.: Новая волна: Издатель Умеренков, 2010. — 1216 с.Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я україни івано-франківський національний медичний університет
move to 1143-14596
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Під час вступного екзамену перевірці підлягає також уміння вступників належним чином оформлювати роботу
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую» iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи