Протокол №6 від 15 лютого 2012 р icon

Протокол №6 від 15 лютого 2012 р
Скачати 98.39 Kb.
НазваПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Дата23.10.2012
Розмір98.39 Kb.
ТипПротокол

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Інститут механізації і електрифікації сільського господарства


«Затверджено»

Ректор ПДАТУ

професор Бахмат М.І.

__________________


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(напрям підготовки 6.010104 „Професійна освіта. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”)


Розглянуто і затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації і електрифікації сільського господарства.

Протокол № 6 від 15 лютого 2012 р.

Директор ІМЕСГ, професор Бендера І.М.

__________________


Кам’янець-Подільський

2012

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.091902 – Механізація сільського господарства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (напрям підготовки – Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва) проводиться за результатами фахових випробувань.

Питання фахових випробувань відповідають освітньо кваліфікаційній характеристиці та освітньо професійній програмам випускників вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, відповідають фаху (напряму підготовки) і побудовані з врахуванням знань, вмінь і навичок якими повинен володіти фахівець за освітньо кваліфікаційним рівнем –молодший спеціаліст.

Тема 1.

Машинні агрегати їх класифікація та умови роботи. Експлуатаційні та екологічні властивості машинних агрегатів. Експлуатаційні властивості енергетичних засобів. Експлуатаційні властивості робочих машин. Кінематика машинних агрегатів і розмітка поля. Продуктивність і виробіток машинних агрегатів. Експлуатаційні витрати при роботі агрегатів.

Тема 2.

Обґрунтування раціонального складу машинних агрегатів. Механізація обробітку ґрунту сівби садіння, догляду за збиранням сільськогосподарських культур. Технічне забезпечення працездатності машин. Обґрунтування складу облік і аналіз роботи машинно-тракторного парку

Тема 3.

Умови експлуатації машини в сільському господарстві і їх вплив на технічний стан машин. Основні поняття, терміни та визначення технічного стану машин. Зміна технічного стану машин і закономірність спрацювання деталей. Структурні складові та рівні якості ТО машин. Система і стратегії ТО та ремонту сільськогосподарської техніки. Періодичність технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин та методи їх вивчення.

Тема 4.

Технічне обслуговування тракторів, комбайнів та сільськогосподарської техніки при їх використанні. Система технічного обслуговування автомобілів. Мийно-очисні, промивальні і змащувально-дозаправні роботи при технічному обслуговані тракторів, автомобілів і сільськогосподарської техніки. Експлуатаційна технологічність та пристосованість машин до технічного обслуговування

Тема 5.

Основні несправності машин і їх зовнішні ознаки. Засоби технічного обслуговування і діагностування машин. Матеріально-технічна база технічного обслуговування машин. Організація і технологія зберігання машин. Організація і зміст технічного обслуговування машин за кордоном.

Тема 6.

Загальні відомості про гідропривод. Класифікація гідроприводів. Загальні вимоги до гідроприводів. Переваги та недоліки гідроприводів. Робота найпростішого гідроприводу.

Робочі рідини та способи їх очищення. Основні характеристики робочих рідин: в’язкість, механічна і хімічна стійкість, кавітація. Основні вимоги до робочих рідин. Способи очищення і фільтрування в магнітному полі, в електричному полі і відосередковому силовому полі. Встановлення фільтрів у гідроприводів. Індикація забрудненості.

Тема 7.

Об’ємні гідромашини. Шестеренчасті, поршневі, роторно-поршневі насоси та мотори. Гідроциліндри. Поворотні гідродвигуни. Вібратори. Запірна і запобіжна гідроапаратура. Напірні клапани. Редукційні клапани. Запірні пристрої. Гідрозамки. Встановлення в гідросистемах. Регулювання. Розрахунок різних видів клапанів.

Тема 8.

Машини і знаряддя для основного обробітку ґрунту. Теорія плуга. Теоретичні основи побудови лемішно-полицевої поверхні. Технологічні основи технологічного процесу оранки ґрунту лемішно-полиневим плугом. Машини і знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту. Обґрунтування технологічних параметрів роботи машин для поверхневого обробітку ґрунту. Теорія і розрахунок активних ґрунтообробних машин. Рівновага сільськогосподарських машин.

Тема 9.

Посівні і садильні машини та машини для внесення добрив. Теорія та розрахунок посівних машин. Теорія і розрахунок машин для внесення добрив. Основи теорії і розрахунок машин для внесення органічних добрив. Основи теорії та розрахунку машин для хімічного захисту сільськогосподарських рослин

Тема 10.

Теоретичні основи збиральних машин. Зернозбиральна техніка. Теоретичні основи роботи мотовил та підвідних пристроїв. Різальні апарати збиральних машин. Молотильно-сепаруючі пристрої збиральних машин. Збиральна техніка. Теоретичні основи роботи машин для збирання гички. Теоретичні основи роботи машин для збирання коренеплодів. Теоретичні основи роботи картоплезбиральних машин.

Тема 11.

Машини для післязбирального обробітку урожаю. Технологічні процеси роботи машин для очищення і сортування сільськогосподарських культур. Сушіння сільськогосподарських продуктів. Випробування сільськогосподарської техніки


Тема 12.

Електроустановки спеціального призначення. Вимоги до електротехнічного персоналу. Електрична зварка. Електричне опромінювання (освітлення). Електротермічні установки. Установки з перетворювачами. Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Основні правила техніки безпеки під час обслуговування електроустановок. Вимоги до працівників. Виконання робіт в електроустановках.

Тема 13.

Організаційні заходи, що створюють безпечні умови праці для працівників під час роботи. Перелік основних заходів. Працівники, відповідальні за безпеку робіт. Порядок видачі та оформлення наряду. Склад бригади, що працює за нарядом. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Закінчення робіт та закриття наряду. Оформлення робіт, що виконуються за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій і на кабельних лініях електропередач. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на повітряних лініях. Організація безпечного виконання робіт за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗТДУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій. Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках за розпорядженнями, та в порядку поточної експлуатації.

Тема 14.

Технічні заходи, що створюють безпечні правила виконання робіт. Порядок підготовки робочого місця. Вимикання (зняття) напруги. Вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця. Перевірка відсутності напруги. Встановлення заземлень в розподільчих установках і ПЛ. Зберігання та облік заземлень. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення. ПЛ електропередач. Роботи на КЛ електропередач. Робота на комутаційних апаратах і на КРУ. Роботи під час обслуговування електродвигунів. Робота з вимірювальними приладами, електролічильниками. Акумуляторні батареї та зарядні пристрої. Робота з електроінструментом., трансформаторами, перетворювачами, переносними світильниками, електричними машинами та електрозварювальними установками. Роботи в електроустановках пов'язана із застосуванням механізмів вантажопідіймальних машин. Робота відряджених працівників. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення.

Тема 15.

Електроустановки у вибухонебезпечних зонах. Перша допомога потерпілим від ураження електричним струмом. Загальні положення. Звільнення від електричного струму. Заходи першої допомоги потерпілому від ураження електричним струмом. Головні правила, обов'язкові при здійсненні штучного дихання і зовнішнього масажу серця.


Тема 16.

Класифікація вимірювальних приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Шкала електровимірювальних приладів. Класи точності засобів вимірювання. Повірка засобів вимірювання. Вимірювальні перетворювачі. Основні характеристики вимірювальних перетворювачів. Класифікація вимірювальних перетворювачів. Будова та робота основних вимірювальних перетворювачів.

Тема 17.

Аналогові електровимірювальні прилади. Прилади магнітоелектричної системи. Прилади електромагнітної системи. Прилади електродинамічної, індукційної, електростатичної, термоелектричної систем. Прилади вібраційної системи. Вимірювальні мости Вимірювальні мости постійного струму. Вимірювальні мости змінного струму.

Тема 18.

Цифрові вимірні прилади Загальна характеристика цифрових електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи основних структурних одиниць цифрових електровимірювальних приладів. Прилади для спостереження швидкозмінних процесів. Динамічні процеси в електричних колах. Електронно-променевий осцилограф. Розширення меж електровимірювальних приладів. Шунти і добавочні опори. Вимірювальні трансформатори.

Тема 19.

Основи гідравліки. Фізичні властивості крапельних рідин. Основи гідростатики. Гідростатичний тиск та основне рівняння гідростатики. Основи гідродинаміки. Види і режими руху рідини. Рівняння Бернуллі для реальної рідини та його практичне застосування.

Тема 20.

Насоси для сільскогосподарського водопостачання. Класифікація насосів. Будова та принцип дії динамічних насосів. Параметри і порівняльна характеристика насосів. Характеристики і режими роботи лопасних насосів та іх сумісна робота в водопроводній мережі. Характеристики водопровідних мереж. Характеристики лопасних насосів. Підбір насосів для роботи з конкретною водопровідною мережою. Параметри роботи насосів при їх послідовному та паралельному з’єднанні.

Тема 21.

Основи теорії теплообміну. Основні способи передачі теплоти. Теплопровідність речовини. Закон Фур’є. Теплообмін на твердій поверхні. Закон Ньютона-Ріхмана. Конвективний теплообмін. Теплообмінні апарати. Рекуперативні теплообмінні апарати. Регенеративні теплообмінні апарати Сумішні теплообмінні апарати


Тема 22.

Джерела теплової енергії. Органічне паливо і основи теорії горіння. Неорганічне паливо та перспективи його використання. Поновлюючі джерела енергії. Теплогенеруюче обладнання. Водогрійні і парові котли малої і середньої потужності. Призначення і будова теплогенераторів. Газові водолнагрівачі та газові опалювальні прилади.

Тема 23.

Обладнання для приготування концкормів. Способи приготування і зоотехнічні вимоги. Класифікація та принципові схеми дробарок і плющилок. Основи теорії подрібнення. Спрощена методика розрахунку основних параметрів дробарок і плющилок та їх вплив на енергетичні показники роботи.

Тема 24.

Подрібнювані стеблових і соковитих кормів Способи приготування і зоотехнічні вимоги. Класифікація та принципові схеми мийок і подрібнювачів. Особливості процесу різання лезом та клином. Обладнання для змішування кормів Класифікація та принципові схеми дозаторів і змішувачів. Основи теорії процесу змішування. Обладнання для роздавання кормів Зоотехнічні вимоги. Класифікація та принципові схеми кормороздавачів.

Тема 25.

Обладнання для машинного доїння корів Фізіологія процесу доїння. Принцип роботи доїльних апаратів. Зоотехнічні вимоги та правила машинного доїння. Класифікація і загальна будова доїльних установок. Обладнання для первинної обробки молока. Операції з ПОМ та зоотехнічні вимоги. Загальна будова та принцип роботи молокоочисників, охолоджувачів, холодильних машин та пастеризаційних установок.

Тема 26.

Обладнання для видалення , транспортування та утилізації гною. Зоотехнічні вимоги до процесу. Класифікація та принципові схеми обладнання. Технології утилізації гною. Методика розрахунку деяких параметрів гноєприбираіьних транспортерів.

Тема 27.

Обладнання для нормалізації мікроклімату. Зоотехнічні вимоги до параметрів мікроклімату. Принципові схеми вентиляційно-опалювальних систем, їх загайна будова. Конструкції та принцип роботи тепло утилізаторів.


Рекомендована література:

 1. Машиновикористання в землеробстві. За ред. В.Ю.Ільченка і Ю.П.Нагірного. –К.: Урожай, 1996. – 384 с.

 2. Иофинов С.А., Лышко Г.П. Эксплуатация МТП. – К.: Колос, 1984. – 352 с.

 3. Діденко Н.К. Експлуатація МТП. –К.: Вища школа, 1983. – 447 с.

 4. Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві. За ред. В.Ю.Ільченка. –К.: Урожай, 1983. – 287 с.

 5. Иофинов С.А., Бабенко Э.П., Зуев Ю.А. Справочник по эксплуатации МТП. –М.: Агропромиздат, 1985. – 287 с.

 6. Записна книжка інженера сільськогосподарського виробництва. – К.: Урожай, 1987. – 283 с.

 7. Аллилуев В.А., Ананьин А.Д., Морозов А.Х. Практикум по эксплуатации МТП. – М.: Агропромиздат, 1987. –30-4 с.

 8. Иофинов С.А., Харатов Р.Ш. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП. –М.: Агропромиздат, 1989. –240 с.

 9. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Сорокін І.Д., Мельничук Л.О. – М.: Вища школа, 1998, 377с.

 10. Охорона праці. Суходольська Л.А., Бутко Л.І. – К.: Урожай, 1994, 270с.

 11. Електробезпека у сільському господарстві. Чміль А.І. – К.: Урожай, 1989, 137с.

 12. Електробезпека. Василенко Г.І., Шаралюк І.І. – К.: Урожай, 1984, 149с.

 13. Правила устройств електроустановок. Скитева Р.А. – М.: Вища школа, 1978, 55с.

 14. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины - М.: Колос, 1980.

 15. Листопад Г.Е. и др. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. - М.: Агропромиздат, 1986.

 16. Босой Е.С. и др. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин. - М.: Машиностроение, 1978

 17. Войтюк Д.Г.; Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. - К.: Урожай, 1994.

 18. Гапоненко B.C., Войток Д.Г. Сільськогосподарські машини. - К.: Урожай, 1992.

 19. Горячкин В.П. Собрание сочинений. - М.: Колос, т. 1,2,3.

 20. Сабликов М.Б. Сельскохозяйственные машины. - М.: Колос, 1968.

 21. Бузенков Г.М., Ма С.А. Машины для посева сельскохозяйственных культур. - М.: Машиностроение, ;1976 8.Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини - К.: Вища школа. 1987. 9. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины - М.: Машиностроение, 1984.

 22. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. - М.: Агропромиздат, 1989.

Схожі:

Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconДодаток до листа Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 22. 02. 2012 №01-31/503 Протокол №20
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 16 лютого 2012 року
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
move to 0-3614206
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
move to 0-3614206
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
move to 107-13418
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
Кафедра «Відновлювальна енергетика та транспортні електричні системи І комплекси»
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №7 від 23 лютого 2012 р
Кафедра «Відновлювальна енергетика та транспортні електричні системи І комплекси»
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Протокол №6 від 15 лютого 2012 р iconПротокол №6 від 15 лютого 2012 р
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи