Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» icon

Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство»
Скачати 135.88 Kb.
НазваМетодичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство»
Дата13.04.2013
Розмір135.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство»

Студентами спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність»


Рівне – 2012


Розробила – Мартинова І.М. викладач I категорії

Рівненського державного аграрного коледжу


Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № 1 від 30.08.2012р

Голова циклової комісії Л.Й Нестерук


^ ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА


МОДУЛЬ 1


Тема 1.1.: Вступ. Предмет і завдання товарознавства


Питання для самостійної роботи

 1. Зв'язок товарознавства з іншими дисциплінами.

 2. Етапи розвитку товарознавства.

 3. Сучасні завдання дисципліни.


Література

1.Комерційне товарознавство : навч. посібник / В. А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар та ін. – Київ : Кондор, 2012. С7-16

2. Плахотенко Я.І. Товарознавство –виробнича сфера .-в. Магнолія , 2009. С9-10


Методичні рекомендації


Матеріал законспектувати, скласти перелік дисциплін пов’язаних з товарознавством.


Питання для самоконтролю

1.Що вивчає товарознавство як наукова дисципліна?

2. Назвіть основні етапи розвитку товарознавства.


Тема 1.2.: Стандартизація та сертифікація товарів. Якість товарів і методи їх оцінювання

Питання для самостійної роботи

 1. Законодавчо-нормативна база державної системи стандартизації та системи сертифікації

 2. Природні властивості та показники якості продукції

 3. Контроль якості. Поняття ГМО


Література

1. Войнаш Л.Г. Товарознавство непродовольчих товарів. – К.: НМЦ Укоопосвіта, 2004 Л11 С50-57

2. Плахотенко Я.І. Товарознавство –виробнича сфера .-в. Магнолія , 2009 С14-26

3. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг // К. Центр учбової літератури 2010 С7-14

4. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів. – К:. Лібра, 2002.С17-21


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, зробити таблицю етапів забезпечення якості продукції.

Питання для самоконтролю

1.Визначте мету і завдання стандартизації?

2.Які категорії та види стандартів існують в Україні?

3.Що таке якість продукції і які фактори впливають на якість продукції?


Тема 1.3.: Класифікація, кодування, номенклатура та асортимент товарів

Питання для самостійної роботи

 1. Мета та методи кодування

 2. Штриховий код товару


Література

 1. Плахотенко Я.І. Товарознавство –виробнича сфера .-в. Магнолія , 2009

С.11-28

2. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів. – К:. Лібра, 2002.С.21-24


^ Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, зробити таблицю префіксів кодів країн Європи. Привести приклади моделі структури кодового позначення загального класифікатора промисловості.

Питання для самоконтролю

1.Що таке кодування товару?

2.З яких розділів складається Гармонізована система опису і кодування продовольчих товарів?

3.Дайте визначення поняття «класифікація».


^ ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ


МОДУЛЬ 2


Тема 2.1.: Товарознавство зернових і зернобобових, а також продукції їх переробки


Питання для самостійної роботи

1. Харчова цінність, фактори. що формують якість продукції. Вимоги до якості.

2. Характеристика ассортименту. Показники якості: свіжість зерна, сортність, вологість тощо

3. Оцінка якості зерна при його реалізації.


Література

 1. Бровко О. Г. Товарознавство–продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010. С.9-25

 2. Комерційне товарознавство : навч. посібник / В. А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар та ін. – Київ : Кондор, 2012. – С.123-133


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, визначити основні показники якості зерна.

Питання для самоконтролю

1.Дайте характеристику борошна згідно зернової культури?

2.Охарактерезуйте хімічний склад зерна?


Тема 2.2.: Товарознавство овочівництва, плодівництва та продукції їх переробки


Питання для самостійної роботи

 1. Ознака субтропічних і тропічних плодів.

 2. Фактори, що формують якість продукції.


Література

 1. Бровко О. Г. Товарознавство–продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010.С249-251

 2. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів. – К:. Лібра, 2002. С84-86

 3. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. псібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна та ін. – Київ : Кондор, 2009. С152-154


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати,

Питання для самоконтролю

1.Які фактори впливають на формування хімічного складу фруктів і овочів?

2.Дайте характеристику основних цитрусових плодів?

Тема 2.3.: Кондитерські та смакові товари


Питання для самостійної роботи

1. Безалкогольні напої, їх класифікація та характеристика


Література

 1. Бровко О. Г. Товарознавство–продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010.С231-240

 2. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. псібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна та ін. – Київ : Кондор, 2009.С156-160

Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, оформити таблицю терміну придатності зберігання безалкогольних напоїв.


Питання для самоконтролю

1.Які причини викликають дефекти безалкогольних напоїв?

2.Чим відрізняється морси, нектари, соки?

3.Приведіть класифікацію мінеральних вод.


МОДУЛЬ 3

Тема 2.4.:Товарознавство м’яса та продукції його переробки


Питання для самостійної роботи


 1. М’ясні субпродукти, їх види категорії призначення і використання


Література

1.Бровко О. Г. Товарознавство–продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010.С547-551

2.Основи експертизи продовольчих товарів : навч. псібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна 3та ін. – Київ : Кондор, 2009. С230-232


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати,


Питання для самоконтролю

1.Особливості хімічного складу різних субпродуктів?

2.Що таке субпродукти?

3.Як використовують різні субпродукти?


Тема 2.5.: Товарознавство риби та рибопродуктів


Питання для самостійної роботи


 1. Оцінка якості риби.

 2. Ікорні товари.


Література

1. Бровко О. Г. Товарознавство–продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010.С607-634

2. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. псібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна та ін. – Київ : Кондор, 2009.С246-250


Методичні рекомендації

1.Оформити таблицю характерних відмінностей недозрілих, дозрілих і перезрілих солоних оселедців.

Питання для самоконтролю

1.Чим пояснюється висока харчова цінність і засвоюваність м’яса риби?

2. Яку рибу називають охолодженою?

3. В чому полягає харчова цінність ікри?


МОДУЛЬ 4


Тема 2.6. Товарознавство молока та молочних продуктів


Питання для самостійної роботи


1.Показники й оцінка якості молока для приймання , вимоги до якості .

2.Вершки ,термічна обробка , умови та строки зберігання


Література

1. Бровко О. Г. Товарознавство–продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010. С.414-430.

2. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. псібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна та ін. – Київ : Кондор, 2009


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, оформити таблицю вимог щодо органолептичних показників якості молока.


Питання для самоконтролю

1.Чим зумовлена харчова цінність молока ?

2.На чому заснована технологія отримання вершків ?


Тема 2.7: Товарознавство харчових жирів


Питання для самостійної роботи

 1. Асортимент, харчова цінність тваринних топлених жирів. Показники якості.


Література

 1. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів. – К:. Лібра, 2002.С208-211

 2. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. псібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна та ін. – Київ : Кондор, 2009.С184-200

Методичні рекомендації

Оформити таблицю вимог що до якості тваринних топлених жирів. Матеріал законспектувати.


Питання для самоконтролю

1.Яка засвоюваність тваринних топлених жирів?

2.Які способи виготовлення тваринних топлених жирів ви знаєте?


Тема 2.8.: Товарознавство яєць


Питання для самостійної роботи

 1. Дефекти яєць, ознаки свіжості

 2. Використання яєць при його неповноцінності харчовій та технічному браку.


Література

1.Бровко О. Г. Товарознавство–продовольчі товари : навчальний посібник / О. Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010.С678-690

2.Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів. – К:. Лібра, 2002.


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, оформити таблицю до якості яєць.

Питання для самоконтролю

1.Як класифікують яйця залежно від терміну зберігання та якості?

2.В чому причина виникнення дефектів яєць ?


Тема 2.9.: Товарознавство продукції бджільництва


Питання для самостійної роботи

 1. Визначення натуральності та зрілості меду, вади їх походження


Література

 1. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів. – К:. Лібра, 2002.С120-125

 2. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. псібник / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко, Л. В. Породіна та ін. – Київ : Кондор, 2009.С117-123


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, оформити таблицю способів фальсифікації меду та методів їх розпізнання.

Питання для самоконтролю

1.Індифікаційні ознаки натурального меду.

2.Способи фальсифікації меду.


^ ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

МОДУЛЬ 5


Тема 3.2.: Нафтопродукти і мастильні матеріали

Питання для самостійної роботи

1. Спосіб добування та методи переробки нафти.

2. Маркування вугілля.


Література

1.Плахотенко Я.І. Товарознавство –виробнича сфера .-в. Магнолія , 2009 С87-95.


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, оформити таблиці класифікації кам’яного вугілля за виходом летких речовин та класифікації кам’яного вугілля за розмірами кусків.


Питання для самоконтролю

1.Що таке крекінг?

2.Які є види рідкого палива? .

3. Класифікація нафти.


Тема 3.3.: Лакофарбові матеріали і покриття


Питання для самостійної роботи

 1. Основні лакофарбові матеріали (лаки, емалі, фарби, грунтівки, шпаклівки.

2.Умови зберігання і перевезення лакофарбових товарів

Література

1.Плахотенко Я.І. Товарознавство –виробнича сфера .-в. Магнолія , 2009 С121-127.

Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, схематично відобразити фарби їх склад та марки


Питання для самоконтролю

1.За якими ознаками класифікують лакофарбу вальні матеріали?

2.Які лакофарбу вальні матеріали називають оліфами?


Тема 3.4.: Вироби з чорних та кольорових металів


Питання для самостійної роботи

 1. Кольорові та легкі метали та їх сплави.

 2. Важкі метали та їх сплави

 3. Класифікація, маркування та зберігання металів


Література

1. Плахотенко Я.І. Товарознавство –виробнича сфера .-в. Магнолія , 2009 С64-80

2.Оснач О.Ф. Товарознавство. – К:. Центр навчальної літератури, 2004.С.62-65


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати,


Питання для самоконтролю

1. Визначте значення використання кольорових металів.

2. Назвіть класифікацію кольорових металів.

Тема 3.5.: Будівельні матеріали і вироби


Питання для самостійної роботи

 1. Вимоги до якості будівельних матеріалів та вимоги до упакування та транспортування.


Література

1.Плахотенко Я.І. Товарознавство –виробнича сфера .-в. Магнолія , 2009

С144-169


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, схематично відобразити класифікацію скла


Питання для самоконтролю

1. Які ви знаєте ознаки класифікації будівельних матеріалів ?

2. Охарактеризуйте основні стадії виробництва цементу.

3. Який будівельний матеріал відносять до штучних ?


МОДУЛЬ 6


Тема 3.6.: Матеріали для виготовлення одягу. Готовий одяг


Питання для самостійної роботи

 1. Детальна класифікація текстильних волокон, пряжі, тканини

 2. Неткані текстильні матеріали


Література

 1. Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово-взуттєві вироби : навчально-наочний посібник / І. С. Полікарпов, Б. Д. Семак, Н. А. Терешкевич [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. в.С6-47


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, відобразити схематично класифікацію пряжі за різними ознаками


Питання для самоконтролю

1.Назвіть від яких чинників залежать властивості текстильних волокон?

2.Яка мета проведення оброблення тканин?


Тема 3.7.: Взуття та матеріали для його виготовлення


Питання для самостійної роботи

 1. Процес виробництва взуття та його умови

 2. Шкіряне, гумове та валяне взуття

 3. Приймання взуття за якістю


Література

 1. Товарознавство. Непродовольчі товари: одяго-взуттєві вироби : навчально-наочний посібник / І. С. Полікарпов, Б. Д. Семак, Н. А. Терешкевич [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010..С188-203


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати,


Питання для самоконтролю

1.Процеси виробництва взуття.

2.Класифікація взуття за призначенням.


МОДУЛЬ 7


Тема 3.8.: Культурно-побутові товари


Питання для самостійної роботи

 1. Принципи використання культурно-побутових товарів


Література

 1. Комерційне товарознавство: Навчальний посібник/ В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А.Гончар, В.М. Орлова [та ін.]. -К.: Кондор,2012.-286 с. 82-98


Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати,


Питання для самоконтролю

1.Які споживчі властивості паперу?

2.Яку сировину використовують для виготовлення паперу?

3.За якими ознаками класифікують іграшки ?


Тема 3.9.: Меблеві товари


Питання для самостійної роботи

 1. Споживчі властивості та порівняння якості та ціни на товар


Література

1. Войнаш Л.Г. Товарознавство непродовольчих товарів. – К.: НМЦ Укоопосвіта, 2004. С.286-290

 1. Беднарчук М. С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі : підручник для студентів ВНЗ / М. С. Беднарчук, О. В. Шумський. - Львів : Магнолія 2006, 2009. с32-45 с.348-355.

Методичні рекомендації

Матеріал законспектувати, схематично відобразити сегмент побутових меблів за цільовим призначенням.

Питання для самоконтролю

1.Сучасне поняття про меблеві товари.

2.Естетична цінність сучасного меблевого виробу.


Тема 3.10.: Побутові електричні товари


Питання для самостійної роботи

 1. Машини для механізації кухонних робіт.

 2. Прилади для підтримки мікроклімату в приміщеннх


Література

1. Полікарпов І. С. Товарознавство. Непродовольчі товари: нагрівні прилади : навч. посібник для студентів ВНЗ / І. С. Полікарпов, І. І. Шийко, О. І. Шийко. - Львів : Магнолія 2006, 2012. 286-299

2. Войнаш Л.Г. Товарознавство непродовольчих товарів. – К.: НМЦ Укоопосвіта, 2004. С.250-254

Схожі:

Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність»
Методичні вказівки містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, методичні рекомендації як опрацьовувати...
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки до самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «ринкові дослідження»
Укладач Балдич Л. В., викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу
move to 0-16289717
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconЗвіт про наявність до кожного курсу лекцій, методичних вказівок для самостійного опрацювання
Методичні вказівки. Перелік тем для самостійного опрацювання курсу «Малюнок, живопис» дшв – І
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення для студентів ІІІ курсу
Методичні вказівки містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу та питання для самоконтролю
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення для студентів ІІІ курсу
Методичні вказівки містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу та питання для самоконтролю
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconЗавдання студенту заочної форми навчання для самостійного опрацювання навчального матеріалу дисципліни „Цивільний захист”
Мета дисципліни – формування у студентів компетенцій щодо вирішення складних проблем у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей...
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Комерційне товарознавство» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи