Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності
Скачати 206.36 Kb.
НазваМетодичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності
Дата13.04.2013
Розмір206.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


Методичні вказівки


для вивчення дисципліни


«Комерційна діяльність»


для студентів спеціальності

5. 03050702 «Комерційна діяльність»

(денної форми навчання)


Викладач Л.В. Ліщук


Рівне - 2012


Розділ 1. Науково-теоретичні основи комерційної діяльності


Тема 1.1. Поняття, суть і завдання комерційної діяльності підприємств.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Елементи комерційної діяльності.


Література

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 23-28


^ Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, охарактеризувати основні елементи комерційної діяльності у вигляді схеми


Запитання для самоконтролю


1. Структура комерційної діяльності

2. Послідовність реалізації елементів комерційної діяльності


Тема 1.2. Функції комерційних служб підприємств


Запитання для самостійного опрацювання


1. Зв'язок і взаємодія комерційної та маркетингових служб підприємства.

2. Місце комерційної служби в організаційній структурі підприємства.


Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 84-88


^ Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, охарактеризувати взаємодію комерційної служби підприємства з іншими підрозділами


Запитання для самоконтролю

 1. Місце комерційної служби в організаційній структурі підприємства

 2. В чому полягає взаємозв’язок комерційної служби підприємства та служби маркетингу, їх основні завдання та напрямки роботи


Тема 1.3. Суб’єкти і об’єкти комерційної діяльності.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Поняття про якість та конкурентоспроможність товарів.

2. Кодування товарів.

Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 62-69


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, скласти класифікацію основних показників якості товарів та послуг


Запитання для самоконтролю


 1. Що таке якість товарів?

 2. Якими нормативними документами регламентується якість товарів?

 3. Основні показники якості товарів

 4. Штрихове кодування інформації

 5. Сучасні види кодування інформації про товар


Тема 1.4. Дослідження ринку товарів та послуг.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Тактика маркетингу.

2. Роль маркетингових досліджень в підвищення ефективності комерційної діяльності.


Література

Маркетинг : бакалаврський курс : підручник / за ред. С. М. Ілляшенка. – 2009 с. 360-365, 649-657


^ Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, охарактеризувати основні види тактик в сучасному маркетингу


Запитання для самоконтролю


 1. Що таке тактика маркетингу?

 2. Основні тактичні підходи в маркетингу

 3. Як впливають маркетингові дослідження на підвищення ефективності комерційної діяльності підприємств?

Розділ 2. Організація і планування комерційної діяльності підприємств

Тема 2.1. Організація і планування закупівельної діяльності підприємств.

Запитання для самостійного опрацювання

1. Товарообмінні операції та їх види: бартерні угоди, компенсаційні угоди, угоди з давальницькою сировиною.

2. Умовні застосування в оптових закупівлях товарообмінних операції.

3. Технологія ярмарково-виставкової діяльності.

4. Суть товарних аукціонів та технологія їх проведення.


Література

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 123-127; с 133-141; с 142-144

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 54-57


Методичні рекомендації

Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, охарактеризувати основні види товарообмінних операцій


Запитання для самоконтролю

 1. Що таке бартерні угоди?

 2. Які угоди називаються компенсаційними?

 3. Що таке угоди з давальницькою сировиною?

 4. Порядок оформлення стендів на ярмарках

 5. Види стендів, організація роботи стендів?

6. Що таке товарний аукціон, порядок його проведення


Тема 2.2. Організація і планування збутової діяльності підприємства.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Нормативно-правове забезпечення діяльності оптових продовольчих ринків в Україні.

2. Про оптові продовольчі ринки: Постанова КМУ, типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції: Наказ міністерства аграрної політики України.

3. Технологія підготовки і проведення презентації.

4. Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств.


Література


Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.04 № 1877-ІУ.

Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 868.

Типові правила роботи оптових ринків сільськогоспо­дарської продукції: Наказ Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 № 73.

Про оптові продовольчі ринки: Постанова Кабміну України від 09.06.1999 № 997.

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 105-107; с 318-327

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 118-131


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, оформити схему технологія підготовки та проведення презентації


Запитання для самоконтролю


1. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність оптових продовольчих ринків в Україні.

3. Основні етапи підготовки та проведення презентації.

4. Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств.


Тема 2.3. Організація комерційних зв’язків з постачання і збуту.


Запитання для самостійного опрацювання

1. Державне регулювання комерційних зв’язків в Україні.

2. Особливості формування комерційних зв’язків сільськогосподарського підприємства.

3. Договір поставки та його умови.

4. Структура договору поставки товарів.

5. Специфікація.

6. Відвантажувальна рознарядка.


Література

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 105-107; с 110-115

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 26-28


Методичні рекомендації

Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, оформити схему технологія підготовки та проведення презентації


Запитання для самоконтролю

1. Порядок здійснення державного регулювання комерційних зв’язків в Україні.

2. Особливості формування комерційних зв’язків сільськогосподарського підприємства.

3. Поняття договору поставки, його структура та зміст.

5. Поняття специфікації до договору.

6. Що являє собою відвантажувальна рознарядка?

Тема 2.4. Формування асортименту товарів промислових підприємств.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Поняття широти, глибини, гармонійності і стійкості асортименту.

2. Простий і складний асортимент.

3. Поняття про точку замовлення, страховий запас.

4. Заходи регулювання товарних запасів.


Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 282-284; с 285-292

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 180-182; 188-191.


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, описати порядок розрахунку точки замовлення


Запитання для самоконтролю


1. Що таке широта, глибина, гармонійність і стійкість асортименту?

2. В чому різниця між простим та складними асортиментом.

3. Як визначається точка замовлення, що таке страховий запас.

4. Заходи регулювання товарних запасів.

Розділ 3. Експортно-імпортні операції.


Тема 3. Експортно-імпортні операції.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Система економіко-адміністративного регулювання міжнародної оптової торгівлі.

2. Міжнародне та національне регулювання.

3. Поняття про правила ІНКОТЕРМС, та їх роль в регулюванні відносин між продавцями та покупцями на світовому ринку.

4. Реєстрація учасників зовнішньоекономічної діяльності.

5. Організація взаємовідносин з митними органами.

6. Порядок митного оформлення товарів і послуг.

7. Організація митного контролю.

8. Державне регулювання експортно-імпортних операцій в Україні.


Література

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 182-186; с 195-210


^ Методичні рекомендації

Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, описати порядок здійснення митного контролю перевезення товарів


Запитання для самоконтролю


1. Порядок здійснення державного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні.

2. Державні органи що регулюють міжнародні торгові операції.

3. Поняття про правила ІНКОТЕРМС, та їх роль в регулюванні відносин між продавцями та покупцями на світовому ринку.

4. Порядок реєстрації учасників зовнішньоекономічної діяльності.

5. Організація взаємовідносин з митними органами.

6. Порядок митного оформлення товарів і послуг.

7. Організація митного контролю.

Розділ 4. Комерційна діяльність на оптовому ринку.


Тема 4.1. Види оптових підприємств та організація їх складського господарства.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Товарні склади та їх класифікація.

2. Методика розрахунку потреби в складській площі.


Література


Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 59-62


^ Методичні рекомендації

Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, оформити класифікацію товарних складів у вигляді схеми


Запитання для самоконтролю


1. Описати порядок розрахунку потреби в складській площі

2. Які види складів виділяють за основними класифікаційними ознаками?

Тема 4.2. Організація оптових закупівель та формування товарного асортименту підприємств оптової торгівлі.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Етапи оптових закупівель.

2. Планування надходження товарів.

3. Визначення потреби в оптових закупівлях.


Література

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 92-97

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 52-54


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, оформити схему етапи оптових закупівель


Запитання для самоконтролю


1. Які етапи оптових закупівель виділяють в комерційній діяльності.

2. Порядок планування надходження товарів.

3. Методика визначення потреби в оптових закупівлях.

Тема 4.3. Технологія складських операцій.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Поняття про складську логістику.

2. Організація оперативного обліку і контролю за рухом товарів на складах.

3. Документальне оформлення складських операцій.


Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 105-107; с 248-265

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 66-71


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, оформити схему технологія підготовки та проведення презентації


Запитання для самоконтролю

1. Що вивчає складська логістика.

2. Операції логістичного процесу на складі

3. Порядок здійснення оперативного обліку і контролю за рухом товарів на складах.

4. Які документи оформляються під час складських операцій.

Тема 4.4. Організація оптового продажу товарів.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Організація продажу товарів зі складу.

2. Стимулювання оптового продажу товарів та його методи.


Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 305-311

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 205-207


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення


Запитання для самоконтролю


1. Особливості та переваги продажу товарів зі складу.

2. Основні методи стимулювання оптового продажу товарів.

Розділ 5. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі.


Тема 5.1. Особливості та зміст комерційної діяльності в роздрібній торгівлі.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Чинники і умови розвитку комерційної діяльності в сфері роздрібної торгівлі в Україні.

2. Державне регулювання роздрібної торгівлі.


Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 445-446;

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. – с. 165-167


^ Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, описати основні документи, що регулюють роздрібну торгівлю в Україні


Запитання для самоконтролю


1. Чинники і умови розвитку комерційної діяльності в сфері роздрібної торгівлі в Україні.

2. Основні нормативні документи щодо державного регулювання роздрібної торгівлі.


Тема 5.2. Роздрібна торговельна мережа.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Спеціалізація роздрібних торговців.

2. Поняття про торговельні мережі та роздрібні формати.


Література

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 446-455

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 175-180


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, оформити схему спеціалізація роздрібних торгових підприємств


Запитання для самоконтролю


 1. Основні ознаки спеціалізації магазинів.

 2. Поняття типізації магазинів

 3. Що являє собою роздрібна торговельна мережа, наведіть приклади в Україні

Тема 5.3. Формування асортименту товарів в роздрібній торговельній мережі.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Асортиментні переліки товарів.

2. Роль комерційної служби в регулювання і контролі асортименту.


Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 105-107; с 465-473

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. – с. 180-182


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення


Запитання для самоконтролю


1. Що таке асортиментний перелік, основна мета складання такого документу.

2. Яку роль відіграє комерційна служба в регулюванні і контролі асортименту.

Тема 5.4. Форми, методи та технологія роздрібного продажу товарів.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Особливі форми продажу.

2. Методи активізації продажу товарів.


Література


Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 189-191; 501-511

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 197-211


Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення


Запитання для самоконтролю


 1. Комісійний продаж непродовольчих товарів

 2. Продаж товарів у кредит

 3. Продаж товарів на аукціонах

 4. Особливості реалізації уцінених товарів

 5. Торгівля ношеним одягом «секунд-хенд»

 6. Методи активізації продажу товарів

Тема 5.5. Торговельне обладнання та інвентар.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Призначення та класифікація гир.

2. Мірні ємкості, призначення та застосування.

3. Правила експлуатації холодильного обладнання.

4. Підйомно-транспортне обладнання.

5. Торгові меблі та інвентар: класифікація та характеристика.


Література

Старожилова С.М., Озима В.В., Стайоха Т.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 325-328; 330-331; 344-352


^ Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, оформити схему класифікація гир


Запитання для самоконтролю


1. Призначення та класифікація гир.

2. Мірні ємкості, призначення та застосування.

3. Правила експлуатації холодильного обладнання.

4. Підйомно-транспортне обладнання.

5. Торгові меблі та інвентар: класифікація та характеристика.

Розділ 6. Ризики та ефективність комерційної діяльності


Тема 6. Ризики та ефективність комерційної діяльності.


Запитання для самостійного опрацювання

1. Методи аналізу ступеня ризику.

2. Роль комерційної служби у виявленні, оцінці і зниженні ступеня ризику.

3. Особливості оцінки ефективності комерційної діяльності аграрних підприємств.

4. Шляхи підвищення комерційної діяльності підприємств сфери виробництва і торгівлі.


Література

Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – с. 531-538; 544-549

Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. –с. 38-50


Методичні рекомендації

Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення


Запитання для самоконтролю

1. Назвіть основні методи аналізу ступеня ризику.

2. Роль комерційної служби у виявленні, оцінці і зниженні ступеня ризику.

3. Показники оцінки ефективності комерційної діяльності аграрних підприємств.

4. Шляхи підвищення комерційної діяльності підприємств сфери виробництва і торгівлі.

Тема 7. Аналіз комерційної діяльності на підприємствах.


Запитання для самостійного опрацювання


1. Аналіз ділової активності підприємства.

2. Напрямки розвитку та шляхи удосконалення комерційної діяльності підприємств сфери виробництва і торгівлі.


Література


Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств : підручник. 7-ме видання без змін. - К.:КНЕУ, 2008.- 298-307


^ Методичні рекомендації


Опрацювати матеріал, законспектувати основні положення, описати показники аналізу ділової активності підприємства


Запитання для самоконтролю

1. Основна мета аналізу ділової активності підприємства.

2. Показники аналізу ділової активності підприємства

2. Напрямки розвитку та шляхи удосконалення комерційної діяльності підприємств сфери виробництва і торгівлі.


Список рекомендованих джерел

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436.

 3. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІ.

 4. Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України від 25.06.1991 № 1255.

 5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 №2210.

 6. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.04 № 1877-ІУ.

 7. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР, ВВРД998, № 16, із змінами та доповненнями згідно із законами.

 8. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладаються суб'єктами підприємницької діяльності України: Указ Президента України від 04.10.1994 № 566/94.

 9. Порядок впровадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833.

 1. Правила торгівлі на ринках: Затвердж. Наказом Міністерства економіки та з питань інтеграції України, Міністерством внутрішніх справ України, Державної палаткової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105.

 2. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань інтеграції України від 11.07.2003 р. № 135.

 3. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104.

 4. Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 868.

 5. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ МЗЕЗ України від 13.03.95 № 37.

 6. Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України: Постанова Кабміну України від 20.12.1997 № 1449.

 7. Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року: Постанова Кабміну України від 24.06.2009 № 632.

 1. Про оптові продовольчі ринки: Постанова Кабміну України від 09.06.1999 № 997.

 2. Типові правила роботи оптових ринків сільськогоспо­дарської продукції: Наказ Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 № 73.

 3. Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький СІ., Хомяк Ю.М. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навч. посіб. /За ред. В.В.Апопія. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с.

 4. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник; 2-е вид., перероб. та доп. /За ред. В.В.Апопія. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -616 с.

 5. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник. 2-е вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 632 с.

 6. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2004. -288 с.

 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. -6-вид. -К.: Лібра, 2008.

 8. Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі сііожитковими товарами. - К.: КНТЕУ, 2009. - 272 с.

 9. Локтєв Е.М., Базилєв В.В., Основи комерційної діяльності: Практикум. – К.: Видавництво Європ Унівест-ту. – 2005. – 383с.

 10. Звєрєва О.В. Правова регламентація торговельної діяльності: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -144 с.

 11. Комерційна діяльність: Підручник /За ред. проф. В.В. Апропія. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 558 с.

 12. Криковцева Н.О., Козакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко Г.А., Курська Л.С, Сахарова О.Н. Комерційна діяльність: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. -296 с.

 13. Памбухчиянц О.В. Основи коммерческой деятельности. -М.: Дашков и К°, 2004. - 442 с.

 14. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навчальний посібник. – Рівне «Вертекс», 2001

 15. Старожилова С.М., Озима В.В., СтайохаТ.Б. Комерційна діяльність організацій. Навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів. НМЦ. – К. : 2007. – 546с.

 16. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.

 17. Єрмоленко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організації: Навч посібник. – К.: НАУ, 2003. – 345с.

Інтернет-ресурси

 1. Верховна Рада України http://www.rada.кіеv.uа

 2. Кабінет міністрів України http://www.kmu.gov.uа

 1. Міністерство економіки України http://www.me.gov.uа

 2. Державна податкова адміністрація http://www.sta.gov.uа

 3. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.uа

 4. Законодавство України http://www.zakon/rada.gov.uа

 5. Украинский бизнес-портал. http://www.ubp.com.uа

 6. Діловий щотижневик КОНТРАКТИ http://www.kontrakty.com.uа

 7. Інтернет-портал Газети Бізнес http://www.business.kiev.uа

10. Економічна та фінансова література

а)http:// readbook.com.uа

б) http:// studentbook.com.uа

в) http://www.vuzlib.net

г) http://buklib.net


Схожі:

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни "Комерційна діяльність" розроблено для студентів спеціальності 03050702 "Комерційна діяльність"
Рецензент: Балдич Людмила Володимирівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconЩодо cамостійної роботи з навчальної дисципліни комерційна логістика
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Державні закупівлі” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconЩодо практичних занять з навчальної дисципліни комерційна логістика
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Комерційна логістика" для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Комерційне товарознавство» для студентів напряму 030507 «Комерційна діяльність» спеціальності 03050702 «Комерційна діяльність»

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання д о вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ділова кореспонденція» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційна діяльність
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів для студентів...
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Товарна політика підприємства” для студентів зі спеціальностей:...
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Ринкові дослідження» для студентів напряму 030507 «Комерційна діяльність» спеціальності 03050702 «Комерційна діяльність»
Система маркетингової інформації. Теоретичні засади визначення оптимального рівня проінформованості
Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " комерційна діяльність підприємств" для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Комерційна діяльність підприємств ” для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи