Протокол № від р. Програма творчого конкурсу icon

Протокол № від р. Програма творчого конкурсу
Скачати 230.4 Kb.
НазваПротокол № від р. Програма творчого конкурсу
Дата11.10.2014
Розмір230.4 Kb.
ТипПротокол


«Затверджую»
___________________

Голова приймальної комісії

КГІ УДПУ імені Павла Тичини

Тихомир В.П.

протокол № від р.

ПРОГРАМА

творчого конкурсу

з музики

Галузь 0202 Мистецтво

Напрям підготовки 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

(2 роки навчання)


Канів – 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма творчого конкурсу з музики включає основні дисципліни фахової підготовки, які дозволять об’єктивно та системно підійти до визначення рівня та якості знань та умінь абітурієнтів на предмет засвідчення відповідності державному стандарту.

З огляду на зазначене, до складу дисциплін, що виносяться на творчий конкурс, віднесено: «Основний музичний інструмент», «Сольфеджіо», «Теорія музики», «Постановка голосу».

Творчий конкурс з музики відбувається індивідуально і зорієнтований на виявлення сформованості в абітурієнтів комплексу основних знань, умінь та навичок, які дадуть можливість продемонструвати володіння ними музичним інструментом, голосовим апаратом, вільне оперування знаннями з сольфеджіо та теорії музики.

За складністю виконуваний музичний репертуар та теоретичні знання з дисциплін «Сольфеджіо», «Теорія музики» мають відповідати музичній підготовці абітурієнта згідно програми випускних курсів музичного, педагогічного або культосвітнього училищ, однак відповідати нижче вказаним вимогам.
^ ВИМОГИ ДО ВСТУПУ НА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА»

(2 РОКИ НАВЧАННЯ)
І. «ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ»

Виконати на музичному інструменті два різнохарактерні твори. Складність відповідно до рівня випускних курсів музичного, педагогічного або культосвітнього училищ. Особлива увага звертається на:

● володіння основними вміннями та навичками виконавської майстерності;

● володіння різноманітним за жанром та стилем інструментальним художнім репертуаром;

● володіння виконавською технікою, необхідною для відтворення змісту твору;

● володіння засобами музично-художньої виразності;

● мобільність та функціональність ігрового апарату.
Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Оцінка за 12-ти бальною шкалою

Оцінка за 200 бальною шкалою

Загальні критерії оцінювання


2

1

100 – 108

Відповідає виконанню, коли виконавська концепція лише наближується до усталених норм, спостерігаються значні стилістичні відхилення від оригінального авторського викладу. У процесі виконання відчувається обмеженість мобільності функціонального ігрового апарату і як наслідок цього – м’язова напруга, прикутість погляду виконавця до клавіатури. Будь-яка технічна помилка на деякий час вибиває виконавця із образу і тим самим порушує загальне враження від виконання, через неможливість миттєвого корегування власної репродукції твору. Виконання складає враження нестабільності і невибудованості по формі.

2

109 – 116

3

117 – 123


3

4

124 - 133

Виставляється за виконання, у процесі якого спостерігаються неточності у виконанні або відсутність деяких нефіксованих у нотах виконавських деталей авторського тексту (звуковидобування, інтонування, колористичні можливості музичного інструменту), що свідчить про недостатньо сформовані аналітичні та технологічні вміння. Будь-яка технічна помилка на деякий час вибиває виконавця із образу і тим самим порушує загальне враження від виконання, через неможливість миттєвого корегування власної репродукції твору.

5

134 – 141

6

142 – 149


4

7

150 – 158

Виставляється абітурієнту за виконання, де створення виконавських гіпотез чи концепцій підпорядковується тільки усталеним нормам, та обмежується формально точним виконанням тексту. Спостерігається неточне виконання або відсутність деяких нефіксованих у нотах виконавських деталей авторського тексту (звуковидобування, інтонування, колористичні можливості музичного інструменту), що свідчить про недостатньо сформовані аналітичні та технологічні вміння. Незначні технічні помилки, що стосуються стабільності та віртуозності, корегуються під час виконання і майже не псують загального враження від виконання твору.

8

159 – 166

9

167 – 174


5

10

175 – 183

Передбачає творче, змістовно-емоційне виконання твору. Власне емоційне бачення твору гармонійно пов’язане зі стилістичним авторським викладом. Певна оригінальність інтерпретаційних рішень знаходиться у межах виконавських норм та еталонів. У процесі виконання вносяться корективи, що не заважають загальному враженню. Технічні засоби виконання органічно підпорядковуються змісту твору. Абітурієнт виконує твір артистично й переконливо, що свідчить про наявність образного мислення, виконавського досвіду, мобільність та функціональність його ігрового апарату, широкий діапазон асоціативних зв’язків та відчуттів.

11

184 – 192

12

193 - 200


ІІ. «ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ»
Заспівати будь-який народний, естрадний, джазовий або класичний вокальний твір вільного вибору (без супроводу). Особлива увага звертається на:

● наявність вокальних даних;

● артистизм;

● емоційність;

● почуття стилю у виконуваному творі;

● творча індивідуальність абітурієнта (оригінальність інтерпретації твору, що виконується, імідж).
Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Оцінка за 12-ти бальною шкалою

Оцінка за 200 бальною шкалою

Загальні критерії оцінювання

2

1

100 – 108

Абітурієнт частково здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знайомий з музичним матеріалом, але не вміє його використовувати у власній вокальній діяльності, уміння, розвиток вокально-технічних навичок, адекватна інтерпретація художнього образу відсутні або на низькому рівні.

2

109 – 116

3

117 – 123

3

4

124 - 133

Абітурієнт може відтворити музичний образ, але не завжди вміє самостійно проаналізувати власні помилки. Недостатньо стійкі вокально-технічні навички, спостерігаються помилки в інтерпретації та побудові виконавського плану вокального твору.

5

134 – 141

6

142 – 149

4

7

150 – 158

Абітурієнт сприймає і інтерпретує вокальні образи досить повно, але має стандартне мислення, бракує власних висновків. Не достатньо повно робить аналіз свого виконання, допускає незначні помилки у виконанні вокального твору. Трапляються недоліки у відтворенні музичного образу.

8

159 – 166

9

167 – 174

5

10

175 – 183

Абітурієнт вміє аналізувати власний спів, визначати недоліки і свідомо їх усувати. На досить високому рівні володіє вокальною технікою, сформованими вокальними навичками. Емоційно, творчо, виразно виконує вокальний твір, адекватно передаючи його художній образ.

11

184 – 192

12

193 - 200


ІІІ. «ТЕОРІЯ МУЗИКИ», «СОЛЬФЕДЖІО»
Володіння та вільне оперування знаннями з сольфеджіо та теорії музики (згідно програми випускних курсів музичного, педагогічного або культосвітнього училищ).

Теми до запитань:

● основні поняття елементарної теорії музики;

● тональні функції;

● акордові послідовності;

● розрізняти на слух тризвуки з оберненнями та септакорди з оберненнями;

● будувати та співати інтервали, акорди та лади народної музики від вказаного звука вгору або вниз.
Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Оцінка за 12-ти бальною шкалою

Оцінка за 200 бальною шкалою

Загальні критерії оцінювання

2

1

100 – 108

Невірно виконані та проспівані задані лади, інтервали, акорди та акордові послідовності, допущені грубі помилки при слуховому аналізі та під час відповідей на теоретичні запитання.

2

109 – 116

3

117 – 123

3

4

124 - 133

Абітурієнтом допущений ряд помилок при відповіді на теоретичні питання та при слуховому аналізі, не повністю виконане завдання на побудову ладів, інтервалів, акордів і акордових послідовностей.

5

134 – 141

6

142 – 149

4

7

150 – 158

Показані достатні теоретичні знання, вірне виконання практичного завдання на побудову ладів, інтервалів, акордів і акордових послідовностей, проте допущені деякі незначні неточності при інтонуванні і слуховому аналізі.

8

159 – 166

9

167 – 174

5

10

175 – 183

Абітурієнт надає повні відповіді на задані теоретичні запитання, вірно виконує практичне завдання на побудову ладів, інтервалів, акордів і акордових послідовностей, вірно визначає на слух елементи музичної мови.

11

184 – 192

12

193 - 200


Остаточним результатом творчого конкурсу вважається середнє значення суми балів.
^

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАРНИЙ СПИСОК

ХУДОЖНЬОГО МАТЕРІАЛУ
«Основний музичний інструмент»

Фортепіано


Поліфонічні твори

 1. Бах–Бузоні. Органні хоральні прелюдії (мі-бемоль мажор, соль мажор, соль мінор).

 2. Бах–Кабалевський. Маленькі органні прелюдії та фуги (до мажор, ре мажор, мі мінор).

 3. Бах Й.-С. 2-х голосні інвенції (фа мажор, соль мажор, ре мінор).

 4. Бах Й.-С. 3-х голосні інвенції (ля мінор, мі мінор, сі мінор, ля мажор).

 5. Бах Й.-С. ДТК (ч.І) Прелюдії та фуги (до мінор, ре мінор, соль-діез мінор, сі-бемоль мажор).

 6. Бах Й.-С. ДТК (ч.ІІ) Прелюдії та фуги (ре мінор, фа мінор, сі мінор, соль мажор).

 7. Бах Й.-С. Французькі сюїти (до мінор, сі мінор, соль мажор).

 8. Шостакович Д. Прелюдії та фуги (до мажор, ля мінор, мі мінор, ре мажор).

 9. Щедрін Р. Прелюдії та фуги (мі мажор, до мажор).

 10. Скорик М. Прелюдії та фуги (фа мажор).

Крупна форма

 1. Бах Й.-С. Концерти для клавіру з оркестром (фа мінор, соль мінор,
  ре мінор).

 2. Бетховен Л. Концерти для фортепіано з оркестром (№ 1, № 2).

 3. Бетховен Л. Сонати (ля мажор (тв.2), мі-бемоль мажор (тв.4), до мінор (тв.10), мі мінор (тв.90).

 4. Бетховен Л. Шість варіацій (ре мажор (тв.76).

 5. Бортнянський Д. Соната фа мажор.

 6. Гайдн Й. Варіації (“Вчитель та учень”) для ф-но в 4 руки (фа мажор).

 7. Гайдн Й. Сонати – № 34 (мі мінор), № 36 (до-діез мажор, № 37 (ре мажор), № 44 (соль мінор), № 50 (до мажор).

 8. Лятошинський Б. Соната № 1 (тв.13).

 9. Моцарт В.А. Концерти для фортепіано з оркестром (ля мажор KV 488, ре мінор KV 466, до мінор KV 491).

 10. Моцарт В.А. Рондо ре мажор KV 485.

 11. Моцарт В.А. Сонати (до мажор KV 272, фа мажор KV 280, соль мажор KV 283, ля мінор KV 310).

 12. Моцарт В.А. Фантазії (до мінор KV 475, ре мінор KV 397).

 13. Сен-Санс К. Концерт для клавіра з оркестром соль мінор (тв.22).

 14. Скорик М. Концерт для ф-но з оркестром.

 15. Шамо Ю. Соната № 3.

 16. Шуберт Ф. Сонати (ля мінор DV 537, ля мажор DV 664).

 17. Шукайло Л. Соната № 2 ля мінор.

 18. Шуман Р. Сонати (фа-діез мінор №1, тв.11, соль мінор №2, тв.22).

Цикли

 1. Шуман Р. “Лісові сцени”.

 2. Дебюсі К. “Дитячий куточок”.

 3. Задерацький В. “Порцелянові чашки”.

 4. Мусоргський М. “Картинки з виставки”.

 5. Шамо І. “Картинки російських живописців”

 6. Скорик М. Партита № 5.

 7. Пуленк Ф. “Прогулки”.

 8. Лисенко В. “Українська сюїта у формі старовинних танців на основі український народних пісень”.

П’єси простих форм

 1. Бах–Бузоні. Органна хоральна прелюдія (фа мінор BWV 639).

 2. Брамс Й. Вальси (тв.37).

 3. Дакен Л.-К. “Зозуля”.

 4. Кабалевський Д. Тв. 38. Прелюдії № 1, 5, 8, 18, 20.

 5. Куперен Ф. “Єдина”, “В’язальниці”, “Мошка”.

 6. Ліст Ф. “Втіхи” (1-6).

 7. Лятошинський Б. П’ять прелюдій (ор. 44).

 8. Рахманінов С. Прелюдії – № 2 (ор. 3), № 10 (ор. 23).

 9. Скарлатті Д. Сонати (L. 265,496, 32,53).

 10. Скрябін О. Прелюдії – (ор. 11: № 4, № 6, № 2, № 24; ор. 52: “Загадка”).

 11. Сокальський В. “З минулого”.

 12. Шамо І. Дванадцять прелюдій (№ 1, 4, 5).

 13. Шопен Ф. Тв. 28. Прелюдії (№ 1-4, 7, 9, 20).

 14. Шостакович Д. Три фантастичних танці.

 15. Шуберт Ф. Музичні моменти тв. 94 № 3, 5.

П’єси складних форм

 1. Брамс Й. Рапсодії – № 1, № 2 (ор. 79).

 2. Ліст Ф. Сонети “Годы странствий” (№ 104, № 123).

 3. Рахманінов С. Етюд-картини – соль мінор, мі-бемоль мажор (ор. 33).

 4. Шопен Ф. Балади – № 1, № 2.

 5. Шуберт Ф. Експромти – ля-бемоль мажор, соль-бемоль мажор, мі-бемоль мажор (ор.90).

 6. Шуман Р. “Порив” (тв.12), “Арабески” (тв.18).

 7. Чайковський П. “Думка”.

 8. Рахманінов С. Етюди-картини (тв.33).

 9. Скорик М. “Бурлеска”.

 10. Кос-Анатольський А. “Гомін Верховини”.

 11. Жук О. Поема №2 (тв.11).
^

Баян (Акордеон)


Поліфонічні твори

 1. Бах Й.-С. 2-х голосні інвенції (фа мажор, соль мажор, ре мінор).

 2. Бах Й.-С. 3-х голосні інвенції (ля мінор, мі мінор, сі мінор, до мінор, ля мажор).

 3. Бах Й.-С. ДТК Прелюдії та фуги (І т.) (до мінор, ре мінор, соль-діез мінор, сі-бемоль мажор, сі мажор, ре мажор).

 4. Бах Й.-С. ДТК прелюдії та фуги (ІІ т.) (ре мінор, мі мінор, фа мінор, сі мінор, ре мажор, соль мажор).

 5. Бах Й.-С. Прелюдія з фугетою (ре мінор, мі мінор).

 6. Бах Й.-С. Французькі сюїти (до мінор, сі мінор, соль мажор).

 7. Дудник А. Хорал та фуга.

 8. Журбін А. Фантазія та фуга.

 9. Лондонов А. 30 поліфонічних п’єс.

 10. Муха А. Прелюдія та фуга-скерцо.

 11. Мюллер Т. Фугета.

 12. На Юн Кін Прелюдія та фуга.

 13. Тимошенко А. Прелюдія та фуга.

 14. Чайкін М. Пасакалія.

 15. Чайкін М. Поліфонічна сюїта.

 16. Чайкін М. Прелюдії та фуги (ля мінор, до мажор).

 17. Шишаков Ю. Прелюдії та фуги (до мажор, до мінор, соль мінор, соль мажор, ре мінор).

 18. Щедрін Р. Інвенції.

 19. Щедрін Р. Прелюдії та фуги.

 20. Щостакович Д. Прелюдії та фуги (ля мінор, мі мінор, ре мажор).

Крупна форма

 1. Власов В. Сюїта для баяна.

 2. Гайдн Й. Сонати – № 34 (мі мінор), № 35 (до мажор), № 36 (до-діез мажор, № 37 (ре мажор), № 44 (соль мінор), № 49 (мі-бемоль мажор).

 3. Дербенко Є. Дитячі сюїти.

 4. Дербенко Є. Сюїта у старовинному стилі.

 5. Дербенко Є. П’ять лубочних картинок.

 6. Дікусаров В. Концерти – № 1, № 2.

 7. Журбін А. Сонати – № 1, № 2, № 3.

 8. Золотарьов В. Сонати – № 2, № 3.

 9. Золотарьов В. Чотири акварелі.

 10. Золотарьов В. Шість дитячих сюїт.

 11. Зубицький В. Болгарський зошит.

 12. Зубицький В. Дитяча сюїта № 1.

 13. Зубицький В. Карпатська сюїта.

 14. Кулау Ф. Сонатини.

 15. Кусяков А. Зимові зарисовки.

 16. Кусяков А. Сонати – № 1, № 2, № 3.

 17. Моцарт В.А. Рондо – № 485 (ре мажор).

 18. Моцарт В.А. Сонати – № 272 (до мажор), № 280 (фа мажор), № 283 (соль мажор), № 310 (ля мінор), № 331 (фа мінор).

 19. Моцарт В.А. Фантазії – № 475 (до мінор), № 397 (ре мінор).

 20. Семенов В. Угорська сюїта.

 21. Холмінов А. Концертна сюїта для баяна.

 22. Чайкін М. Поліфонічна сюїта.

 23. Чайкін М. Сонати – № 1, № 2.

 24. Шендерьов Г. Російська сюїта.

 25. Яшкевич І. Соната в класичному стилі.

Оригінальні твори

 1. Власов В. “На трійці”, “На вечірці”, “На ярмарку”, Експромт.

 2. Золотарьов В. Ферапонтів монастир (Роздуми біля фресок Діонісія).

 3. Мясков К. Гумореска, Маленьке рондо, Експромт, Дитячий альбом (№ 1, № 2), Роздум.

 4. Підгорний В. Альбом для дітей та юнацтва.

 5. Репніков А. Речитатив, Імпровізація, Капричіо, Скерцо.

 6. Семенов В. “Калина красная”, Дитяча рапсодія, Українська шумка.

 7. Чайкін М. Ліричний вальс, Дитячий зошит, Гумореска, Бурлеска.

Обробки та варіації

 1. На Юн Кин А. Варіації на дві російські теми, Обр. рос. нар. пісень – «Я на камушке сижу», «Из-под камушка», «Как у бабушки козел».

 2. Онегін А. Варіації на тему рос. нар. пісні «То не ветер ветку клонит».

 3. Паницький І. Обр. рос. нар. пісень – «Ой да ты, калинушка», «Среди долины ровныя» и «Светит месяц».

 4. Підгорний В. Варіації на тему рос. нар. пісні «Полосынька», Обр. рос. нар. пісні “Ах ты, ноченька», Фантазія на тему укр. нар. пісні “Повій, вітре, на Вкраїну”.

 5. Різоль М. Обр. укр. нар. пісень – «Дощик», «Реве та стогне Дніпр широкий»; Обр. рос. нар. пісень – «Ах ты, зимушка зима», «Ах вы косы, косы русые».

 6. Сурков А. Обр. рос. нар. пісень – «У ворот, ворот», «То не ветер ветку клонит».

 7. Тимошенко А. Обр. рос. нар. пісень – “У ворот, ворот”, “Пивна ягода”, “Ах вы сени, мои сени”.Скрипка


Поліфонічні твори

 1. Бах Й.-С. Партіта №1 – куранта і дубль, сарабанда і дубль, буре і дубль.

 2. Бах Й.-С. Партіта №2 – алеманда і куранта, сарабанда і жига.

 3. Бах Й.-С. Партіта №3 – два менуети, буре та жига.

 4. Бах Й.-С. Соната №2 – анданте і алегро.

 5. Компаньолі Б. 30 прелюдій та 6 фуг.

 6. Телеман Г.Ф. Фантазії № 1, № 3, № 5, № 8.

Крупна форма

 1. Барток Б. Сонатина 1-3 ч.

 2. Брух М. Концерт соль-мінор.

 3. Виталі Т. Чакона.

 4. Гайдн Й. Концерт ре-мажор.

 5. Гендель Г.Ф. Сонати № 2, № 4, № 6.

 6. Кабалевський Д. Концерт до-мажор, 1 ч.

 7. Кореллі А. Сонати.

 8. Крейслер Ф. Концерт в стилі Вівальді.

 9. Моцарт В.-А. Концерти № 2 (ре-мажор), № 3 (соль-мажор), № 4 (ре-мажор), № 5 (ля-мажор).

 10. Нардіні П. Соната ре-мажор.

 11. Синдінг Л. Сюїта 1, 2 ч.

 12. Тартіні А. Соната (“Трелі Диявола”).

 13. Тартіні А. Соната соль-мінор (“Покинута Дідона”),

П’єси

 1. Бах Й.-С. Арія, Сициліана, Буре.

 2. Бетховен В.А. Менует.

 3. Венявський Г. Мазурки, Обертас, Куявяк, Легенда.

 4. Глюк Х.-В. Мелодія з оп. “Орфей та Еврідика”.

 5. Гомоляко В. Гумореска.

 6. Дакен Л. Зозуля.

 7. Дворжак А. Циганська пісня, Слав’янський танець № 2 (мі мінор), Гумореска.

 8. Дебюсі К. Менует, Дівчина з волоссям кольору льону.

 9. Крейслер Ф. Рондіно на тему Бетховена, Граве, Менует у стилі Н.Порпора, Прелюдія та алегро в стилі Пуньяні.

 10. Лятошинський Б. Танець.

 11. Масне Ж. Роздум.

 12. Мусоргський М. Гопак.

 13. Обер Ж. Жига.

 14. Паганіні Н. Кантабіле.

 15. Рахманінов С. Вокаліз.

 16. Сарасате П. Інтродукція і Тарантела, Андалузький романс.

 17. Скорик М. Мелодія, Народний танець.

 18. Чайковський П. Вальс, Мелодія.

 19. Шостакович Д. Романс.

Бандура


Поліфонічні твори з елементами поліфонії

 1. Бах Й.-С. Хорал.

 2. Бах Й.-С. Сарабанда.

 3. Бах Й.-С. Сициліана.

 4. Бах Й.-С. Ларго.

 5. Бах Й.-С. Фантазія ре мінор.

 6. Бетховен Л. Менует.

 7. Гендель Г. Сарабанда з варіаціями.
^
Поліфонічні твори

 1. Бах Й.-С. – Кабалевський Д. Маленька органна прелюдія та фуга соль мінор.

 2. Бах Й.-С. Органна прелюдія та фуга до мажор.

 3. Бах Й.-С. Органна хоральна прелюдія фа мінор.

 4. Бах Й.-С. Прелюдія ре мінор.

 5. Бах Й.-С. прелюдія та фуга соль мажор.

 6. Дремлюга М. Прелюдія та фуга мі мінор.

 7. Сейбер М. Прелюдія та фуга ля мінор.

Крупна форма

 1. Невідомий автор XVIII-XIX ст. Варіації на тему Моцарта.

 2. Вівальді А. Концерт соль мажор.

 3. Бортнянський Д. Соната до мажор.

 4. Гендель М.Чакона.

 5. Глінка М. Варіації на тему Моцарта.

 6. Гендель Г Пасакалія.

 7. Дремлюга М. Сюїта № 2.

Варіації

 1. Мясков К. Концертні варіації для бандури з ф-но “Ой п’є Байда”.

 2. Дремлюга М. Варіації ре мажор.

 3. Муха А. Варіації на тему укр. нар. пісні. “Взяв би я бандуру”.

 4. Баштан С. концертні варіації на тему укр. нар. пісні “Йшли корови із діброви”.

 5. Коломієць А. Варіації на тему словацької пісні.

 6. Куста В. Фантазія на тему українських пісень.

Оригінальні твори

 1. Хоткевич Г. “Зоре моя вечірняя”.

 2. Мясков К. Етюд-картина.

 3. Дремлюга М. Дума.

 4. Незовибатько О. Розповідь.

 5. Курста В. Концертний етюд.

 6. Верета Г. “Струмок”.

 7. Баштан С. “Мрія”.

Твори у перекладенні для бандури

 1. Альбеніс І. Іспанський танець (Пер. С.Баштана).

 2. Барвінський Б. Прелюдія (Пер. П.Чухрая).

 3. Гріг Е. Пісня Сойвейг із оп. Пер Гюнт (Пер. С.Баштана).

 4. Соковнін Л. Маленька балада (Пер. С.Баштана).

 5. Бортнянський Д. Соната сі-бемоль мажор (Пер. С.Баштана).

 6. Дворжак А. Слов’янський танець (Пер. Я.Орлова).

 7. Іванов-Крамской О. Прелюдія (Пер. О.Герасименка)

Вокальні твори

 1. “Ой три шляхи широкії” Муз. Я.Степового Сл. Т.Шевченка

 2. “О, не забудь” Муз. О.Нижанківського Сл. В.Масляка

 3. “Не дивися на місяць весною” Муз М.Лисенка Сл. Лесі Українки.

 4. “Ішов кобзар чистим полем” Укр. нар. пісня. Обр. М.Вериківського.

 5. “Тиха вода” Укр. нар. пісня. Обр. В.Войка.

 6. “Три поради” Муз. І.Шамо Сл. Ю.Рибчинського.

 7. Гулак Артемовський С. Романс Оксани із опери “Запорожець за Дунаєм”.


«Постановка голосу»

Високі голоси

Класичні пісні

 1. Аляб’єв О. “Зимняя дорога”, “Вечерний звон”, “Я вижу образ твой”;

 2. Бах Й.-С. “Рідний край”.

 3. Бетховен Л. “Сурок”, “Волшебный цветок”.

 4. Булахов П. “Колокольчики мои”, “Жалобы девы”, ”И нет в мире очей”, ”Элегия”.

 5. Варламов А. “Горные вершины”, “Разочарование”, “Белеет парус одинокий”;

 6. Глінка М.  “Ты, соловушка, умолкни”, “В крови горит огонь желанья”, “Грузинская песня”.

 7. Григ Е. “Лесная песня”, “Детская песенка”.

 8. Гурильов А. “Домик-крошечка”, “Отгадай, моя родная”, “Сарафанчик”, “Пробуждение”, “Грусть девушки”.

 9. Даргомижський О. “В темну ночку”, “Лихорадушка”.

 10. Дунаєвський І. “До чего же хорошо кругом”, “Осенняя песня”.

 11. Завалишина М. “Поднялась весною травка”.

 12. Киї Ц. “Царскосельская статуя”.

 13. Лисенко М. “Чого ж вода каламутна”, пісня Наталки з опери “Наталка Полтавка”.

 14. Моцарт В. “В тоске по весне”, “Рассказывать ли в тишине”, “К цитре”.

 15. Мусоргський М. “Вечерняя песня”, “Дудочка”, “Колыбельная медвежонку”.

 16. Рожавська Ю. “Вечерняя песня”.

 17. Римський- Корсаков М. “Ой, ты, темная дубравушка”.

 18. Степовий Я. “Зоре моя вечірняя”.

 19. Філіпенко О. “Зацвіла в долині”.

 20. Чайковський П. “Осінь”, “Весна”.

 21. Шуман Р. “Вечерняя звезда”, “Приход весны”, “Мотылек”.

 22. Шуберт Ф. “Швейцарская песня”.


Народні пісні

 1. Білоруські народні пісні: “Ой, под дубом, дубом”, “Ты белая березонька”.

 2. Грузинські народні пісні: “Солнце”, “Цицинатела”.

 3. Киргизька народна пісня: “У озера”.

 4. Латишська народна пісня: “Колискова”.

 5. Молдавська народна пісня: “Весна”.

 6. Російські народні пісні: “Тонкая рябина”, “Грушина кудрявая”, “Ах ты, ноченька”, “Во поле береза стояла”, “Чернобровый, черноокий”.

 7. Українські народні: “Ягілочка”, “Ой єсть в лісі калина”, “Добрий вечір, дівчинонька”, “Ой гай мати”, “Чи я в лузі не калина була”.


Низькі голоси

Класичні пісні

 1. Аляб’єв О. “Два ворона”, “Незабудочка”.

 2. Аренський О. “Кукушка”, “Спи дитя”.

 3. Бетховен Л. “Бабак”, “Походная песня”.

 4. Блантер М. “Грустные ивы”.

 5. Брамс Й. “Колискова”, “Пісня дівчини”.

 6. Булахов П. “Тройка”, “Не пробуджай воспоминаний”.

 7. Варламов О. “Красный сарафан”, “Ненаглядный мой”.

 8. Векерлен Ж. “О свирель”, “Пастушка”.

 9. Глінка М. “Ах ты, ночь ли, ноченька”, “Забаду ль я”, “Гуде вітер вельми в полі”.

 10. Гріг Е. “Старая мать”, “Слезы”, “Старая песня”, “К Норвегии”.

 11. Гурильов О. “И скучно, и грустно”, “Улетела пташечка”.

 12. Даргомижський О. “Шестнадцать лет”, “Мне все равно”, “Колыбельная”;

 13. Дунаєвський І. “Веселый ветер”, “Осенняя песня”.

 14. Кюі Ц. “Май”, “Зима”, “Осень”.

 15. Моцарт В. “Колискова”, “Вечір”, “Пташка”.

 16. Мусоргський М. “Вечірня пісня”, “По гриби”.

 17. Хренников Т. “Колыбельная Светланы”.

 18. Чайковський П. “Зима”, “Осень”.

 19. Шуберт Ф. “Розочка на поле”, “Колыбельная”.

 20. Шуман Р. “Совенок”, “Весенняя песня”.

 21. Яковлєв М. “Зимний вечер”.


Народні пісні

 1. Російські народні пісні: “Степь, да степь кругом”, “Хуторок”, “Среди равнины ровныя”.

 2. Українські народні пісні: “Взяв би я бандуру”, “А у тих багачок”, “Лугом їду, коня веду”, “Їхав козак на війноньку”, “Ой кряче, кряче та чорненький ворон”.ЛІТЕРАТУРА
^

«Основний музичний інструмент»


Фортепіано

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства / А. Д. Алексеев. – М.: Музыка, 1988.

2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1987.

3. Савшинский Г. Работа пианиста над музыкальным произведением / Г. Савшинский. – М.: Музыка, 1964.

4. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано / Г. М. Ципин. – М.: Просвещение, 1984.
Баян (Аккордеон)

1. Браудо И. Об органной и клавирной музыке / И. Браудо. – М.: Музыка, 1976.

2. Давыдов Н. Методика переложения инструментальных произведений для баяна / М. Давыдов. – М.: Музыка, 1982.

3. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста / М. Давидов. – К.: Муз. Україна, 1997. – 240 с.
Скрипка

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной класики / Л. Ауэр. – М.: Музыка, 1972.

2. Гутников П. Об искусстве скрипичной игры / П. Гутников. – Л.: Музыка, 1988.
Бандура

1. Баштан С. Школа гри на бандурі / С. Баштан, А. Омельченко. – К.: Муз. Україна. – 1984.

2. Кабачок В. Школа гри на бандурі / В. Кабачок, С. Юденич. –Київ, 1958.

3. Опришко М. Школа гри на бандурі. (Загальна ред. А.Омельченка). - К.: Муз. Україна, 1967.

^

 «Постановка голосу»


1. Антонюк В.Г. Постановка голосу / В.Г. Антонюк // Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.:Українська ідея, 2000.

2. Дмитриев Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. – М., 1968.

6. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы / А. Егоров. – М., 1964.

3. Менобени А. Методика обучения сольному пению / А. Менобени. – М., 1987.

4. Микита М. Практичні основи вокального мистецтва / М. Микита. – К., 1985.

5. Морозов В. Вокальный слух и голос / В. Морозов. – М-Л., 1965.

6. Морозов В. Тайны вокальной речи / В. Морозов. – Л., 1967.

7. Назаренко И. Искусство пения / И. Назаренко. – М., 1968.

8. Садовников В. Орфоэпия в пении / В. Садовников. – М., 1958.

9. Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И.П.Павлова / Ю. Фролов. – М., 1965.

10. Юссон Р. Певческий голос / Р. Юссон. – М., 1974.

11. Кочнева И. Вокальный словарь / И. Кочнева, А. Яковлева. – Л., 1990.

^

 «Теорія музики»


  1. Способин И. Элементарная теория музыки / И. Способин. – М.: Музгиз, 1984. – 182 с.

  2. Хвостенко В. Задачи и упражнения по елементарной теории музики / В. Хвостенко. – М.: Музыка, 1964. – 284 с.«Сольфеджіо»

  1. Баева Н. Сольфеджио / Н. Баева. – Ленинград: Советский композитор, 1987. – 80 с.

  2. Дадимов А. Е. Начальная теория музики / А. Е. Дадимов // Учебное пособие по сольфеджіо. – М., 2006. – 241 с.

  3. Калужская Т. Сольфеджио / Т. Калужская. – М.: Музыка, 1988. – 126 с.

  4. Привалов С.П. Сольфеджио: на материале музыкальной литературы / С. П. Привалов. - СПб.: Композитор, 2002. – 37. с.


Схожі:

Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПрограма творчого конкурсу для вступників напрямів підготовки
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки „Образотворче мистецтво", „Дизайн",...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» для вступників на базі повної загальної середньої...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconТ. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва розроблена на базі чинних програм з образотворчого мистецтва для 5-7 класів...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПрограма творчого конкурсу зі спеціальностей «Дизайн» «Перукарське мистецтво І декоративна косметика»
Метою творчого конкурсу є виявлення рівня професійної придатності вступників напрямів підготовки «Дизайн», «Перукарське мистецтво...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра режисури та хореографії Програма творчого конкурсу для абітурієнтів Галузь знань
Упродовж періоду подачі документів для абітурієнтів організовано консультації, де вони можуть з’ясувати особливості проведення творчого...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПрограма творчого конкурсу для абітурієнтів
move to 0-21455934
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПрограма Творчого конкурсу для вступу за напрямом 020207 Дизайн
Мета вступного випробування – перевірка рівня володіння абітурієнтом певним рівнем знань в галузі образотворчого мистецтва, ступеня...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика»
Мон україни І чинних у 2011/2012 н р. Крім того, тематика творчого конкурсу спирається на аналіз проблематики сучасних вітчизняних...
Протокол № від р. Програма творчого конкурсу iconПрограма творчого конкурсу для вступників напрямів підготовки
move to 1503-2412
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи