2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\

2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Скачати 36.15 Kb.
Назва2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Дата11.10.2014
Розмір36.15 Kb.
ТипКнига

1. Назва модуля: Менеджмент і маркетинг дошкільної освіти

2. Код модуля: ДПП _8_3.3.1.1._1.5.

3. Тип модуля: обов'язковий

4. Семестр: 2

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)

6. Лектор: Кушнір Валентина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні положення менеджменту і маркетингу, шляхи підвищення продуктивності і прибутковості дошкільного навчального закладу; функції керівника дошкільного навчального закладу в умовах розвитку ринкових відносин; основні теорії мотивації діяльності людини; основні закономірності впровадження інновацій в освітній заклад;

уміти: здійснювати керівництво діяльністю колективу; вивчати ринок освітніх послуг, адаптувати дошкільний заклад до запитів населення; продумувати і реалізовувати рекламну компанію дошкільного навчального закладу; розробляти план роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням передових технологій управління педагогічними системами; оцінювати рівень продуктивності і економічної ефективності дошкільного навчального закладу; створювати сприятливий імідж закладу, забезпечуючи співдружність з органами управління, громадськістю, батьками.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, психологія, організація і керівництво дошкільною освітою

^ 10. Зміст модуля:

Педагогічний менеджмент. Маркетинг освітніх послуг.

11. Рекомендована література:

 1. Книга керівника дошкільного навчального закладу / Упоряд. О.А. Копейкина, Л.В.Гураш. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 512 с.

 2. Мороз І.В. Менеджмент і маркетинг в освіті. – К.: Освіта України, 2009. 192 с.

 3. Поліщук О.В., Рогальська Н.В. Основи менеджменту в дошкільному навчальному закладі. – К. Міленіум, 2006. – 60 с.

 4. Фалюшина Л.И. Технологии менеджмента и маркетинга в системе дошкольного образования. – М.: АРКТИ, 2006.

^ 12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13. Методи та критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (80%): опитування на практичних заняттях, індивідуальне навчально-дослідне завдання, тестування, виконання домашнього завдання

 • Підсумковий контроль (20%, залік): теоретичні питання

^ 14.Мова навчання: українська

Module description

 1. Module title: Preschool education management, marketing

 2. Module code:

 3. Module type: obligatory

 4. Semester: 12

 5. Module volume: total hours – 54 (credits ECTS – 1,5), auditoria hours – 28 (lectures – 14, practical classes - 14).

 6. Lecturer: Kyshnir Valentyna Mykolaivna – candidate of pedagogical science, associate professor

 7. Training results:

At the end of training student must:

know: basic principles of management and marketing, ways of preschool establishment productive and income increasing; functions of preschool establishment director функції at the market-relationship economy; main theories of human motivation; basic predictable results of innovation at the educational establishment;

be able to: manage collective activity; observe the marketing of educational services, adapt the preschool establishment to people(society) needs; think over the advertisement company of the preschool establishment; develop the preschool establishment plan taking to the attention newest technologies of pedagogical system management; evaluate the productive and economic level of preschool establishment effectiveness; build the preschool establishment image, insuring cooperation with local authorities, public, parents.

^ 8. Teaching method: auditoria classes

9. Necessary obligatory and attendant modules: pedagogic, psychology, organization and management of preschool education

10. Module content: Pedagogical management. Marketing of educational services.

11. Recommended literature:

1. The book of preschool-teaching establishment management / ed. O.A. Kopeykina, L.V. Gurash. – Kharkiv: Torsing Plus, 2006. – 512 p.

2. Moroz I.V. Manegement and marketing in education. – K.: Education of Ukraine, 2009. – 192 p.

3. Polischuk O.V., Rovalska N.V. Bases of preschool-teaching establishment management. – K.: Millennium, 2006. – 60 p.

4. Falushina L.I. Management and marketing technologies in the system of preschool education. – M.: ARCTI, 2006. – p.

12. Forms and methods of teaching: lectures, practical classes, individual (independent) work.

13. Evaluation methods and criteria:

▪ Current control (80%): questioning at the practical classes, individual teaching investigation work, tests, home tasks

▪ Final control (20%, credit): theoretical questions

14. Teaching language: Ukrainian.

Схожі:

2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: дпп 8 3 2 Тип модуля: обов'язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 28 (лекцій – 14, практичних занять – 14)
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: фс 8 3 18­ 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8 )
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: ес 6035 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IX обсяг модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен уміти проектувати електричну частину підстанції
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: хемн 8 03 4 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
...
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: хемн 8 04 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
...
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: п 8 2 10 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів єктс – 5) аудиторні години – 18 (лекційні – 10, лабораторні – 8)
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: фс 8 01 1 8 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів –8)
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: пм 8 10 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів – 1,5); аудиторні години – 18 (10 – лекцій, 8 – практичні роботи)
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: п 8 3 14 Тип модуля: обов’язковий. Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів єктс – 3) аудиторні години – 44 (практичні 44)
2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов\2. Код модуля: зппвш 1 25 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 81 (кредитів єктс – 2,25); аудиторні години – 27 (лекції – 15, практичні – 12)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи