3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon

3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Скачати 22.86 Kb.
Назва3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Дата12.10.2014
Розмір22.86 Kb.
ТипДокументи

1. Назва модуля: Педагогіка вищої школи

2. Код модуля: ЗППВШУ _8_3.1.02_3,0

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 2

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ECTS – 3); аудиторні години – 36 (лекцій – 20 годин, семінарів – 16 годин)

6. Лектор: Пащенко Дмитро Іванович - доктор педагогічних наук, професор

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: сутність та закономірності навчально-виховного процесу у вищій школі; вітчизняний і світовий досвід підготовки політичної та інтелектуальної еліти; історію та тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах; взаємозв'язок розвитку вищої освіти і суспільства в умовах глобалізації; форми організації навчання студентів, сучасні інтерактивні методи навчання студентів; сутність, особливості, методи та прийоми виховання студентської молоді; основи педагогічної майстерності викладача вищої школи; історію запровадження наукових досліджень у ВНЗ, її специфіку в сучасних вітчизняних педагогічних ВНЗ;

уміти: готувати реферати, виступати перед аудиторією; ставити навчальну мету, планувати структуру та зміст лекцій, практично-семінарських занять; вибирати оптимальний для конкретного випадку стиль спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час, використовувати прийоми невербальної поведінки у процесі спілкування зі студентами; застосовувати методи і прийоми організації виховного впливу на студентів; аналізувати педагогічні ситуації, запобігати виникненню конфліктних ситуацій у реальній життєвій та педагогічній практиці; використовувати методи науково-педагогічного дослідження у навчальній та виховній роботі зі студентами.

^ 8. Спосіб навчання : аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальна педагогіка, дидактика, теорія виховання, історія педагогіки

^ 10. Зміст модуля :

Вища освіта як фактор інноваційного розвитку суспільства та інтеграції України у європейське співтовариство. Загальні основи педагогіки вищої школи. Історія розвитку вищої школи, ґенеза вищої педагогічної освіти. Особливості розвитку і формування майбутнього вчителя. Дидактика вищої школи. Едукаційне середовище педагогічного ВНЗ. Проблеми виховання студентської молоді. Наукова діяльність в умовах ВНЗ. Складові майстерності викладача вищої школи. Сучасні тенденції розвитку вищої школи.

^ 11. Рекомендована література :

  1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред.. В.Г. Кременя. Авт. колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. - 384 с.

  2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

  3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2010. - 352 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

13. Методи та критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (70 %): усне опитування, домашня самостійна робота, ІНДЗ

  • Підсумковий контроль (30 %, екзамен): тестування, контрольна робота

14. Мова навчання : українська.

Схожі:

3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon2. Код модуля: фс 8 3 18­ 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8 )
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon2. Код модуля: дпп 8 3 2 Тип модуля: обов'язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 28 (лекцій – 14, практичних занять – 14)
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon2. Код модуля: дпп 8 3 5. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 8)
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий. Семестр: Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість – 54 (кредитів, ects – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних – 10)
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 60 (кредитів єктс – 2) аудиторні години – немає
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години 18 (лекції 8, практичні заняття 10)
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години 18 (лекції 8, практичні заняття 10)
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 9 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 16 (лекції – 8, практичні – 8)
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VII обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3) аудиторні години – немає
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля iconТип модуля: обов’язковий Семестр: I і II обсяг модуля
Обсяг модуля: Загальна кількість годин 216 (кредитів єктс – 6), аудиторних год. –96 (лабор. – 96)
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля icon3. Тип модуля: обов’язковий. Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекційні – 10, практичні – 8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи