Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова icon

Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Скачати 125.99 Kb.
НазваПоложення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Дата25.12.2012
Розмір125.99 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова

Положення

про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації

слухачів Центру довузівської підготовки

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова


Схвалено приймальною комісією

протокол від 01.12.2011 р. № 2


Миколаїв 2011

Головним завданням Положення є регламентація правил та умов при формуванні контингенту студентів природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої та здібної молоді, яка отримала навчальну та профорієнтаційну підготовку в структурних підрозділах Центру довузівської підготовки (ЦДП).

Положення розроблено згідно з нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в тому числі з Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів та Правилами прийому на перший курс Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) на 2012 рік, ліцензією НУК на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України (від 01.08.2011 р. АВ №586137).

Положення регламентує підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації й особливості подачі документів випускниками ЦДП до приймальної комісії.

Дія Положення поширюється на випускників 2012 року всіх структурних підрозділів ЦДП:

– профорієнтованих груп підготовчих курсів;

– профорієнтованих класів підготовчих курсів, що входять до складу навчаль-но-науково-виробничих комплексів при НУК або мають відповідні угоди;

– Миколаївського Морського ліцею імені професора М. Александрова, який є структурним підрозділом підготовчого факультету НУК;

– підготовчих курсів філій або інститутів НУК (в межах ліцензії НУК при вступі до відповідної філії або інституту НУК).

^ I. ПІДГОТОВЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1. Підсумкова атестація для випускників ЦДП проводиться:

– за результатами тематичних контрольних з української мови і літератури, математики, фізики, англійської мови відповідно до робочих навчальних програм протягом навчального циклу (тільки для слухачів профорієнтованих груп підготовчих курсів);

– за результатами письмових тестових робіт з української мови і літератури, математики, фізики, англійської мови відповідно до робочих навчальних програм з 10 квітня по 10 травня 2012 р. (для всіх структурних підрозділів ЦДП).

2. Бали підсумкової атестації додаються до конкурсного бала рейтингового списку на спеціальності природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки (Додаток 1).

3. За кожну з дисциплін абітурієнт має можливість отримати до 8 балів (українська мова і література – до 4 балів), загалом – до 20 балів (Додаток 2). Випускники ЦДП за результатами підсумкової атестації отримують атестаційний лист з балами (Додаток 3), оригінал якого подається разом з іншими документами до приймальної комісії НУК.

4. Підготовчо-організаційну роботу та проведення підсумкової атестації здійснює комплексна фахова комісія. До складу комісії входять – проректор НУК (голова комісії), відповідальний секретар приймальної комісії (або його заступники), декан підготовчого факультету (або його заступник), керівники структурних підрозділів ЦДП НУК, провідні викладачі університету, підготовчого факультету та шкіл міста.

Склад, термін та порядок роботи комплексної фахової комісії затверджується наказом ректора не пізніше, ніж за два місяці до початку підсумкової атестації.

5. Структура завдань тематичних контрольних і письмових тестових робіт підсумкової атестації та норми оцінювання з кожної навчальної дисципліни (української мова і література, математика, фізика, англійська мова) затверджуються приймальною комісією не пізніше, ніж за два місяці до початку підсумкової атестації.

^ II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Прийом попередніх заяв від випускників ЦДП про вибір спеціальностей НУК проводиться співробітниками підготовчих курсів до 20 лютого 2012 р.

2. Рішення про зарахування результатів тематичних контрольних або участь у виконанні письмових тестових робіт приймається випускниками ЦДП (за власним бажанням) до 10 квітня 2012 р.

3. Прийом остаточних заяв від випускників ЦДП для вступу на спеціальності НУК проводиться співробітниками підготовчих курсів до 10 квітня 2012 р.

4. Випускнику ЦДП додаються бали підсумкової атестації лише на ті три спеціальності, що він вказав у своїй остаточній заяві. Випускник ЦДП, який бере участь у конкурсі на спеціальності, не вказані в остаточній заяві, втрачає право на отримання балів підсумкової атестації.

5. Випускники ЦДП повинні особисто до 16 липня 2012 року надати до приймальної комісії документи повним комплектом згідно з вимогами Правил прийому на перший курс НУК та даного Положення.

6. Випускники ЦДП, які в зазначений термін (до 16 липня) без поважних причин не надали до приймальної комісії необхідні документи повним комплектом, втрачають право на отримання балів підсумкової атестації та можуть брати участь у конкурсі лише на загальних підставах.

7. Кількість додаткових балів, нарахованих особам за результатами навчання (Додаток 2), оприлюднюється приймальною комісією НУК до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

Додаток 2


Перелік напрямів, дисциплін та кількість балів підсумкової атестації слухачів ЦДП для вступу до НУК, у тому числі до Херсонської філії НУК, Первомайського політехнічного інституту НУК і Феодосійського політехнічного інституту НУК

^ Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавраНапрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Дисципліна

Бали

Назва

Код

Інженерне матеріалознавство

Інженерна механіка

Машинобудування

Зварювання

Теплоенергетика

Енергомашинобудування

Електротехніка та електротехнології

Електромеханіка

Будівництво

6.050403


6.050502

6.050503

6.050504

6.050601

6.050604

6.050701


6.050702

6.060101

Українська мова і література

4

Математика

8

Фізика

8

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Програмна інженерія

Системна інженерія

Авіа- і ракетобудування

Суднобудування та океанотехніка

Системи технічного захисту інформації

Телекомунікації

6.050101

6.050102

6.050103

6.050201

6.051101

6.051201


6.170102


6.050903*

Українська мова і література

4

Математика

8

Фізика або англійська мова

(за вибором абітурієнта)

8

Електронні пристрої та системи

Приладобудування

6.050802

6.051003

Українська мова і література

4

Фізика

8

Математика

8

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

Українська мова і література

4

Математика

16

* на стадії ліцензування


Додаток 1

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки


^ Шифр галузі

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Код напряму підготовки (спеціальності)

04015

Природничі науки

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

6.050101

комп’ютерна інженерія

6.050102

програмна інженерія

6.050103

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

0504

Металургія та матеріалознавство

інженерне матеріалознавство

6.050403

0505

Машинобудування та матеріалообробка

інженерна механіка

6.050502

Машинобудування

6.050503

Зварювання

6.050504

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

Теплоенергетика

6.050601

енергомашинобудування

6.050604

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

Електромеханіка

6.050702

0508

Електроніка

електронні пристрої та системи

6.050802

0509

Телекомунікації

телекомунікації*

6.050903

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

Приладобудування

6.051003

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

6.051101

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

0601

Будівництво

будівництво (гідротехнічне будівництво)*

6.060101

1701

Інформаційна безпека

системи технічного захисту інформації

6.170102


* на стадії ліцензування


Додаток 3^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, тел. (0512) 37-05-80, факс (0512) 42-46-52

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ №_____

від "____" ____________ 2012 року


Атестаційний лист виданий слухачу

_______________________________

(назва підрозділу ЦДП)

(прізвище, ім’я, по батькові слухача)


Результати підсумкової атестації:

Дисципліна

Бали

Українська мова і література
Математика
Фізика
Англійська мова

Відповідно до заяви слухача Центру довузівської підготовки результати підсумкової атестації (тематичних контрольних) зараховуються до конкурсного бала рейтингового списку на спеціальності (-ість) _________________________ .


Голова комісії Є.І. Трушляков

М.П.

Додаток 3^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, тел. (0512) 37-05-80, факс (0512) 42-46-52

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ №_____

від "____" ____________ 2012 року


Атестаційний лист виданий слухачу

_______________________________

(назва підрозділу ЦДП)

(прізвище, ім’я, по батькові слухача)


Результати підсумкової атестації:

Дисципліна

Бали

Українська мова і література
Математика
Фізика
Англійська мова

Відповідно до заяви слухача Центру довузівської підготовки результати підсумкової атестації (письмові тестові роботи) зараховуються до конкурсного бала рейтингового списку на спеціальності (-ість) _________________________ .


Голова комісії Є.І. Трушляков

М.П.

Схожі:

Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconКонференція Херсонської філії Національного університету кораблебудування
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconІ. Загальні положення
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) створюється для...
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconПлан видання навчально-методичної літератури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на 2012 рік
Слаутіна Тамара Геннадіївна, к т н., доц.; Семенов Микола Миколайович, ст викладач
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconРічний план закупівель на 2012 рік національного університету кораблебудування імені адмірала макарова ідентифікаційний код за єдрпоу 02066753
Підрозділ(и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозиції, кваліфікаційної...
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Вступ
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу
Вступ
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconI. підготовча та організаційна робота
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році та Правилами прийому до Національного університету кораблебудування...
Положення про підготовку, організацію та проведення підсумкової атестації слухачів Центру довузівської підготовки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова iconЗміни до річного плану закупівель на 2012 рік національного університету кораблебудування імені адмірала макарова ідентифікаційний код за єдрпоу 02066753
Підрозділ(и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозиції, кваліфікаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи