Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) icon

Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814)
Скачати 153.15 Kb.
НазваПоложення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814)
Дата25.12.2012
Розмір153.15 Kb.
ТипПоложенняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

30.12. 2011 № 1601


Про основні заходи цивільного

захисту на 2012 рік


З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1215-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік» та актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з цивільного захисту функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій,

^ НАКАЗ У Ю:

1. Головним завданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту у 2012 році вважати підтримання в готовності до сталого функціонування її регіональних і місцевих підсистем, готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення її системи з мирного на особливий період.

Для реалізації головного завдання зосередити основні зусилля на:

  • виконання вимог нормативно-правової бази щодо захисту учасників навчально-виховного процесу від факторів ураження надзвичайних ситуацій;

  • запобігання та своєчасне реагування на надзвичайні ситуації та на ліквідацію їх наслідків, організоване переведення системи з мирного на воєнний стан;

- навчання керівного складу та працівників органів управління до захисту та дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, терористичних актів у відповідності зі ст. ст. 26-45 «Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ МОН від з.09.2009 року № 814);

- підвищення ефективності запобіжних заходів щодо захисту від факторів ураження надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на зменшення людських і матеріальних втрат;

- накопичення об’єктових матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій в межах бюджетних призначень, передбачених у державному та місцевих бюджетах на 2012 рік ;

- розширення та вдосконалення інформаційного забезпечення цивільного захисту шляхом відновлення мережі проводового мовлення в дитячих садках, школах, позашкільних та спортивних установах, вищих навчальних закладах і структурах управління, а також шляхом запровадження сучасних цифрових технологій.

2. Виходячи з Головного завдання, основних напрямків діяльності цивільного захисту у 2012 році установам і закладам системи цивільного захисту визначити такі завдання:

2.1. Керівникам відповідних органів управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальних закладів, організацій та установ - начальникам цивільного захисту структурних підрозділів галузі:

- проаналізувати роботу підпорядкованих ланок і стан виконання вимог чинного законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань цивільного захисту в 2011 році, дати принципову оцінку стану справ і визначити конкретні завдання і заходи на 2012 рік щодо усунення недоліків і вдосконалення цивільного захисту;

- проводити навчально-методичні збори, передбачені п. 29 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України»;

- продовжити роботу щодо виконання Програми забезпечення пожежної безпеки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870 та щодо виявлення джерел виникнення надзвичайних ситуацій;

- визначити необхідні обсяги та джерела фінансування робіт щодо приведення стаціонарних пунктів управління та захисних споруд у готовність до використання за призначенням, продовжувати їх технічну інвентаризацію і завершити її до кінця 2012 року, продовжити обстеження та облік підземних приміщень будівель з метою використання їх для захисту населення (з урахуванням відповідного пристосування);

- постійно вести активну роботу з регіональними відділеннями Фонду державного майна України з питань недопущення порушень чинного законодавства стосовно захисних споруд цивільного захисту при зміні власника та форми господарювання;

- у системі загальної середньої та позашкільної освіти забезпечити утворення гуртків, факультативів, курсів з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

- у квітні провести регіональні змагання, семінари, збори, табори спрямованих на популяризацію здорового і безпечного способу життя та підвищення практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях;

- уточнити розрахунки в потребах засобів індивідуального захисту, військово-технічного майна, спеціальних приладів і графіки їх видачі (протягом доби) до 1 грудня 2012 р.;

- основні зусилля зосередити на підготовці органів управління і невоєнізованих формувань цивільного захисту до дій за призначенням у кризових ситуаціях мирного часу, в умовах надзвичайного (особливого) стану;

- уточнити плани роботи об’єктових евакуаційних комісій та узгоджувати їх з планами місцевих евакуаційних органів, а з керівним складом їх підрозділів провести командно-штабні навчання під час об’єктових тренувань.

- з оперативних питань основні зусилля зосередити на підготовці органів управління і невоєнізованих формувань цивільного захисту до дій за призначенням у кризових ситуаціях мирного часу, в умовах надзвичайного (особливого) стану. Основною формою для них визначити командно-штабні (штабні), комплексні і тактико-спеціальні навчання та тренування.

  1. Забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати учасників навчально-виховного процесу про стан захисту від факторів ураження надзвичайних ситуацій (протягом року).

  2. Постійно спрямовувати активну наукову та навчально-методичну діяльність кафедр і циклів цивільного захисту на розробку підручників, навчально-методичних посібників та комп’ютерних програм, на організацію і забезпечення ефективної роботи студентських наукових колективів.

2.4. Підготовку учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях проводити згідно з Положенням про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (Наказ МОН від 03.09.2009 р. № 814) п.п. 26 - 41.

Навчальний рік з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини закінчити проведеннями комплексних об’єктових навчань та тренувань, «Дня цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини».

2.5. Збори керівного складу цивільного захисту підпорядкованих ланок з підбиттям підсумків роботи у 2012 році та визначення завдань на 2013 рік провести в грудні 2012 року.

3. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік, що додається.


4. Звіти про виконання заходів, передбачених цим наказом за перше півріччя, подавати штабу цивільного захисту до 20 червня 2012 р., а підсумкову доповідь за рік - до 1 листопада за станом на 1 жовтня 2012 року.

5. Пропозиції щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту України на 2013 році подати до 20 червня 2012 року.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Начальника штабу цивільного захисту галузі - першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Начальник цивільного захисту

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

Міністр Д. В. Табачник

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

наказом Начальника цивільного захисту

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


від «_30______»__12_______2011 року №_1601____


ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

на 2012 рік


№ з\ п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Примітки

1

2

3

4

5

І. Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту

1.1

Завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з виконавчими органами рад, підприємствами, установами та організаціями, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту

Протягом року

1.2

Вивчення стану організації та надання методичної допомоги у проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) у МОНмолодьспорту

МНС, Мінрегіон, Українська асоціація

"Укртехінвентаризація", відповідні

центральні органи виконавчої влади

квітень
1.3

Створення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій в обсязі не менш як 55 відсотків потреби згідно із затвердженою номенклатурою

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з виконавчими органами рад, закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту


Протягом року

1

2

3

4

5

1.4

Розроблення методичних рекомендацій з питань створення, накопичення, зберігання, використання та відновлення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій

МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з виконавчими органами рад, закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту

Протягом року

2. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

2.1

Задоволення не менш як 45 відсотків потреби у
необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту

МНС, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з виконавчими органами рад, закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту

Протягом року

3. Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту

3.1

Організація та проведення зборів керівного складу галузі, регіону, підприємства, установи та організації щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту в 2012 році та визначення основних завдань на 2013 рік

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з виконавчими органами рад, закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту

грудень
4. Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту

4.1

Проведення перевірки стану протипожежної безпеки закладів освіти та їх підготовки до 2012/13 навчального року

МНС, Держтехногенбезпеки, сектор безпеки життєдіяльності МОНмолодьспорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

липень - серпень

1

2

3

4

5

4.2

Проведення перевірки місцевих органів виконавчої влади , органів місцевого самоврядування , підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до початку сезону місць масового відпочинку та оздоровлення громадян

МНС, Держтехногенбезпеки, сектор безпеки життєдіяльності МОНмолодьспорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

квітень - травень
5. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення

5.1

Підготовка керівного складу і працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту

МНС, структурні підрозділи, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту,

Перше півріччя
5.2

Організація та проведення:

1) зборів посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту

МНС, Полтавська облдержадміністрація разом з іншими органами державної влади, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту


жовтень2) науково-практичного семінару за участю представників МОНмолодьспорту, структурних підрозділів з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та начальників навчально-методичних установ у сфері цивільного захисту на тему "Напрями удосконалення вищої освіти з питань
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

МОНмолодьспорту (департамент вищої освіти, сектор безпеки життєдіяльності, штаб цивільного захисту), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

червень3) Всеукраїнського фестивалю — дружин юних пожежних, XII Всеукраїнського (VII Міжнародного) збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" (Волинська область), їх районних (міських) та обласних етапів, регіональних та всеукраїнських зльотів, навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, семінарів

МНС, Держтехногенбезпеки, МОНмолодьспорту (сектор безпеки життєдіяльності, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, штаб цивільного захисту), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Протягом року1

2

3

4

5
4) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах «Дня цивільного захисту», «Тижня знань з основ безпеки життєдіяль-ності», «Тижня безпеки дитини»


МОНмолодьспорту (сектор безпеки життєдіяль-ності, департаменти: загальної середньої та дошкільної освіти, професійно-технічної освіти, штаб цивільного захисту), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Травень, листопад
5.3

Забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої
соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у друкованих засобах масової інфор-мації з основних напрямів безпеки життєдіяльності, проведення серед населення акцій "Запобігти, врятувати, допомогти", "Герой - рятувальник року"


МНС, МОЗ, МОНмолодьспорту (сектор безпеки життєдіяльності, штаб цивільного захисту)

Протягом року
5.4

Створення циклу тематичних теле- і радіопередач, сюжетів соціальної реклами щодо основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми

Держкомтелерадіо, МНС, МОНмолодьспорту (сектор безпеки життєдіяльності, штаб цивільного захисту)

-«-
5.5

Розроблення та виготовлення методичних посібників,
збірників, буклетів, пам'яток з питань безпеки життєдіяльності


МНС, МОНмолодьспорту (сектор безпеки життєдіяльності, штаб цивільного захисту, заклади освіти)

-«-
6. Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту

6.1

Підготовка Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні в 2011 році

МНС, Мінприроди, МОНмолодьспорту (штаб цивільного захисту, сектор безпеки життєдіяльності )

До 1 квітня
6.2

Організація та проведення:

1) науково-практичної конференції на тему "Стан сейсмічної стійкості будівель та споруд житлового та промислового призначення в Україні. Методика прогнозування наслідків землетрусу"


Національна академія наук, Мінрегіон, МНС, МОЗ, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту

серпень

2) Міжнародного виставкового форуму "Технології захисту - 2012"


МНС, штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

вересень
7

Вивчення звітів регіональних органів управління осві-тою і наукою та вищих навчальних закладів за 2012 рік, розробка підсумкових документів щодо стану і заходів з питань підготовки цивільного захисту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в 2013 році.

Штаб цивільного захисту МОНмолодьспорту

листопад –

грудень
Начальник штабу цивільного захисту

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Перший заступник Міністра Є.М.Суліма

Схожі:

Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconНаказ №814 від 03. 09. 2009 мон україни "Положення про Функціональну підсистему "Освіта І наука України " єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру " з метою
Мон україни ”Положення про Функціональну підсистему ”Освіта І наука України ” єдиної державної системи запобігання І реагування на...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconПоложення про функціональну підсистему "Освіта І наука України" функціональні обов"язки начальника штабу цивільної оборони об’єкта галузі Начальником штабу цивільної оборони структурного підрозділу
У крайній необхідності начальник штабу може віддавати розпорядження з питань цивільної оборони від імені начальника цивільної оборони...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) icon1 Дія цього Положення поширюється на всі структурні підрозділи Університету
«Про вищу освіту», «Положенню про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти І науки України від 21. 12. 09 №1151
Мон від 01. 02. 2010 №1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconПоложення про національний заклад (установу) України Із змінами І доповненнями, внесеними Указами Президента України від 27 січня 1999 року n 70/99, від 28 січня 2000 року n 109/2000
З метою здійснення єдиної державної політики щодо формування системи державних закладів (установ) гуманітарної сфери, визначення...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconПро основні заходи цивільного захисту на 2011 рік
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік» та актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Задачі, поставлені на 2009 рік, в основному виконані. З метою удосконалення цивільної оборони університету, підвищення рівня підготовки...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Задачі, поставлені на 2009 рік, в основному виконані. З метою удосконалення цивільної оборони університету, підвищення рівня підготовки...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Наказ мон №930 від 06. 10. 10 року міністерство освіти І науки україни наказ №930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814) iconУказ президента україни про Положення про національний заклад (установу) України
З метою здійснення єдиної державної політики щодо формування системи державних закладів (установ) гуманітарної сфери, визначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи