Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік icon

Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік
Скачати 209.81 Kb.
НазваПро основні заходи цивільного захисту на 2011 рік
Дата25.12.2012
Розмір209.81 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

21.03.2011 р. №_246_


Про основні заходи цивільного

захисту на 2011 рік


З метою забезпечення виконання Законів України «Про цивільну оборону України», «Про правові засади цивільного захисту в Україні», розпорядження Начальника цивільного захисту України - Прем’єр-міністра України від 2 лютого 2011 р. № 79 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік» та актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з цивільного захисту функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій,


Н А К А З У Ю:

1. Головним завданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту у 2011 році вважати підтримання в готовності до сталого функціонування її регіональних і місцевих підсистем, готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення її системи з мирного на особливий період.

Для реалізації головного завдання зосередити основні зусилля на:

- навчанні керівного складу та працівників органів управління освітою і наукою до захисту та дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного характеру, терористичних актів у відповідності з законодавством у зазначеній сфері;

- вдосконаленні та розвитку навчально-виховної та нормативно-правової бази у сфері захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від факторів ураження надзвичайних ситуацій;

- забезпеченні реальної готовності органів управління, сил і структурних підрозділів функціональної підсистеми «Освіта і наука України» до запобігання і оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, організованого переведення системи з мирного на воєнний стан;

- підвищенні ефективності запобіжних заходів у регіонах щодо захисту від факторів ураження надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на зменшення людських і матеріальних втрат;

- виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози і запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків;

- забезпеченні реального накопичення об’єктових матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в обсягах не менше 50% затвердженої номенклатури (протягом року);

- подальшому вдосконаленні інформаційного забезпечення цивільного захисту шляхом запровадження сучасних технологій.

2. Виходячи з Головного завдання, основних напрямків діяльності цивільного захисту у 2011 році установам і закладам освіти функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту визначити такі завдання:

2.1. Керівникам органів управління освітою і наукою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальних закладів, організацій та установ - начальникам цивільного захисту структурних підрозділів галузі:

- проаналізувати роботу підпорядкованих ланок і стан виконання вимог чинного законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерство освіти і науки України з питань цивільного захисту в 2010 році, дати принципову оцінку стану справ на цій ділянці і визначити конкретні завдання і заходи на 2011 рік щодо усунення недоліків, які мають місце, подальшого розвитку і вдосконалення цивільного захисту. Підвищити вимогливість до посадових осіб, до повноважень яких належить зміцнення та подальше вдосконалення цивільного захисту;

- проводити навчально-методичні об’єктові, місцеві і регіональні збори керівного складу, посадових осіб і спеціалістів цивільного захисту під керівництвом безпосередніх начальників цивільного захисту згідно з п. 29 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України»;

- постійно вести спостереження щодо своєчасного виявлення найбільш вірогідних для регіону (місцевості) ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та впровадження конкретних дієвих заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, вжити заходів щодо забезпечення протипожежного захисту, продовжити роботу щодо виконання Програми забезпечення пожежної безпеки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870;

- продовжити роботу щодо розвитку та підтримання в готовності до використання технічних засобів системи управління, зв’язку, оповіщення, взаємодії, вирішити питання щодо заміни існуючої аналогової апаратури оповіщення на сучасну цифрову (протягом року);

- визначити необхідні обсяги та джерела фінансування робіт щодо приведення стаціонарних пунктів управління у готовність до застосування за призначенням;

- привести захисні споруди у готовність до використання і продовжувати їх технічну інвентаризацію (протягом року);

- до 1 липня 2011 року забезпечити контроль уточнення планів підготовки підвальних приміщень і цокольних поверхів адміністративних будинків, навчальних корпусів і гуртожитків структурних підрозділів галузі до використання як колективних засобів захисту,

- постійно вести активну роботу з регіональними відділеннями Фонду державного майна України з питань недопущення порушень чинного законодавства стосовно захисних споруд цивільного захисту при зміні власника та форми господарювання;

- забезпечити створення страхового фонду документації на об’єкти систем життєзабезпечення (протягом року);

- забезпечити впровадження режимів радіаційного і хімічного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі з використанням засобів колективного захисту у разі радіаційного або хімічного забруднення території;

- у системі загальної середньої та позашкільної освіти забезпечити утворення гуртків, факультативів, курсів з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

- у квітні провести регіональні змагання, семінари, збори, табори спрямованих на популяризацію здорового і безпечного способу життя та підвищення практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях;

- до 1 листопада 2011 року перевірити готовність навантажувально-розвантажувальних команд та автомобільних колон щодо забезпечення своєчасної доставки засобів індивідуального захисту, спеціальних приладів та військово-технічного майна на пункти видачі; уточнити розрахунки і графіки видачі, забезпечити готовність пунктів до видачі матеріальних засобів захисту протягом однієї доби;

- до 1 липня 2011 року уточнити плани роботи об’єктових евакуаційних комісій та узгоджувати їх з планами місцевих евакуаційних органів, а з керівним складом їх підрозділів провести командно-штабні навчання під час об’єктових тренувань. У другому півріччі - під час об’єктових комплексних занять організовувати і провести тренування та навчання з їх особовим складом в обсязі покладених на них функціональних завдань;

- з оперативних питань основні зусилля зосередити на підготовці органів управління і невоєнізованих формувань цивільного захисту до дій за призначенням у кризових ситуаціях мирного часу, в умовах надзвичайного (особливого) стану. Основною формою для них визначити командно-штабні (штабні), комплексні і тактико-спеціальні навчання та тренування.

  1. Протягом року забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі про стан захисту від факторів ураження надзвичайних ситуацій.

  2. Постійно спрямовувати активну наукову та навчально-методичну діяльність кафедр і циклів цивільного захисту на розробку підручників, навчально-методичних посібників та комп’ютерних програм, на організацію і забезпечення ефективної роботи студентських наукових колективів за нормативними дисциплінами навчання.

  3. Спланувати і забезпечити навчання (підвищення кваліфікації) з питань цивільного захисту керівного складу центрального апарату міністерства, керівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації а також професорсько-викладацького складу кафедр і циклів цивільного захисту в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту МНС, а керівників органів управління освітою і наукою регіонального і місцевого рівнів, викладачів основ підготовки захисників Вітчизни - в мережі курсів цивільної оборони у відповідності до п.п. 27-31 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи.

Підготовку постійного складу працівників органів управління освітою та наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати у відповідності до п. 32 Положення за Типовою програмою навчання.

Забезпечити дієвий контроль за якістю навчання студентів з нормативних дисциплін «Цивільна оборона», «Безпека життєдіяльності людини», «Основ медичних знань і охорони здоров’я дітей» у відповідності до п.п. 35-39 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України».

Навчальний рік з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини закінчити проведеннями комплексних об’єктових навчань та тренувань, «Дня цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини».

2.5. Збори керівного складу цивільного захисту підпорядкованих ланок з підбиттям підсумків роботи у 2011 році та визначення завдань на 2012 рік провести в грудні 2011 року.

2.6. Звіти про виконання заходів, передбачених цим наказом за перше півріччя, подавати штабу цивільного захисту до 20 червня 2011 р., а підсумкову доповідь за рік - до 1 листопада за станом на 1 жовтня 2011 року.

Пропозиції щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту України в 2011 році подати до 20 червня 2011 року.

3. Затвердити План основних заходів цивільної захисту з підготовки функціональної підсистеми «Освіта і наука України»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України на 2011 рік, що додається.


4. Контроль за виконанням наказу покласти на Начальника штабу цивільного захисту галузі - першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Начальник цивільного захисту

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

Міністр Д.В.Табачник

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

наказом Начальника цивільного захисту

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


від «_21___»_03_____2011 року №_246__


ПЛАН

основних заходів цивільного захисту з підготовки функціональної підсистеми «Освіта і наука України»

єдиної державної системи цивільного захисту України в 2011 році


Головним завданням підготовки цивільного захисту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України –функціональної

підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту України в 2011 році вважати забезпечення її

готовності до дій за призначенням в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру,

можливих терористичних актів, організованого переведення її системи з мирного на особливий період


№ з. п.

Назва і короткий зміст заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Примітки

1

2

3

4

5

Заходи МОН МС на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 79-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік»

І. Заходи, що проводить Міністерство надзвичайних ситуацій України.

Перевірки, збори, навчання та наради (засідання) керівного складу органів управління

1

Розроблення та затвердження методичних рекомен-дацій щодо порядку створення, обладнання та забез-печення функціонування навчально-консультацій-них пунктів з питань цивільного захисту (ЦЗ) при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


МНС


І квартал
2

Підготовка керівного складу і працівників централь-них та місцевих органів виконавчої влади, виконав-чих органів рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивіль-ного захисту, територіальних навчально-методич-них установах у сфері ЦЗ (цивільної оборони)МНС


Протягом року

(за окремим планом)
3

Проведення перевірок Державною інспекцією техно-генної безпеки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в областях:


МНС


Харківській
БерезеньХерсонській
ЧервеньВолинській
СерпеньТернопільській
ЖовтеньЗакарпатській
ГруденьКиївській
КвітеньЖитомирській
ТравеньЧеркаській
ЛипеньРівненській
ВересеньДонецькій
Листопад
4

Проведення перевірок Державною інспекцією тех-ногенної безпеки стану протипожежного захисту закладів освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та підготовки до навчального 2011/12 року


МНС


Липень-серпень
5

Проведення зборів посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту


МНС


Вересень
6

Проведення зборів керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2011 році, визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2012 рік та з підготовки до осінньо-зимового періоду 2011/12 року


МНС


Вересень
ІІ. Підготовка системи управління, керівного складу цивільного захисту, учасників навчально-виховного

процесу і працівників галузі до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

1. Підготовка і вдосконалення системи управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії

1.1

Проведення реконструкції системи централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури опові- щення на цифрову


Міністерство освіти і науки АРК, Управ-ління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники ВНЗ І-IV рівнів акредитації


Протягом року
1.2

Проведення тренувань з евакуації учасників НВП у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань


-“-


Протягом року
1.3

Придбати засоби радіаційного та хімічного захисту для учасників навчально-виховного процесу струк-турних підрозділів Міністерства, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруд-нення, не менше 50 відсотків


-“-Протягом року
1.4

Придбати не менше 40 відсотків потреби у необхід-ному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітич-них груп територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту(ЦЗ)


-“-


Протягом року
1.5

Продовжити проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ (цивільної оборони) і щоквар-тально інформувати штаб ЦЗ МОН МС.


-“-


Протягом року
2. Підготовка керівного складу, установ і закладів Міністерства до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях

2.1

Підготовка керівного складу і працівників централь-ного апарату Міністерства в Інституті державного управління у сфері ЦЗ

Штаб цивільного захисту центрального апарату МОН МС

Протягом року за окремим планом
2.2

Провести збір керівного складу центральних орга-нів виконавчої влади з питань техногенного та протипожежного захисту закладів освіти і підго-товки до навчального 2011/12 року


Штаб цивільного захисту (цивільної оборони) МОН МС


Травень2.3

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної під-готовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях

Протягом року
2.4

Проведення всеукраїнських та регіональних змагань, семінарів, тренінгів та фінальної частини VI Міжна-родного (XI Всеукраїнського) збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки» (в Миколаївській області), акції «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой-рятівник року», Всеукраїнського фестивалю «Дружин юних рятувальників-пожежних»


Міністерство освіти і науки АРК, Управ-ління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Протягом року (за окремим планом)
2.5

Проведення в дитячих дошкільних та загально-освітніх навчальних закладах тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, утворення і розвиток у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи


Міністерство освіти і науки АРК, Управ-ління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Квітень,

вересень
2.6

Розроблення та виготовлення літературно-мето-дичних посібників, брошур для навчання учас-ників навчально-виховного процесу основним вимогам безпеки життєдіяльності


Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації


Протягом року
2.7

Створення циклу тематичних телевізійних та радіо передач, сюжетів соціальної реклами з основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням аудиторії, на яку розраховані такі програми


Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації


Протягом року
2.8

Навчально-методичний збір-семінар НШ ЦЗ ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації і заступників начальників органів управління освітою і наукою регіональних державних адміністрацій за тематикою «Організа-ція, зміст і стан підготовки ЦЗ функціональної підсистеми «Освіта і наука України» в установах і закладах освіти в Запорізькій області


Штаб цивільного захисту (цивільної оборони) МОН МС


16-17 листопада

ІІІ. Підготовка нормативних та інструктивно-методичних документів

1

Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період


Спецсектор МОН МС


Протягом року
2

Подання Міністерству надзвичайних ситуацій пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік"

Міністерство освіти і науки АРК, Управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники ВНЗ І-IV рівнів акредитації


До 10 липня
3

Включити в бюджетні запити до відповідних бюджетів на 2012 рік потреби для фінансування заходів цивільного захисту, які виконуватимуться у 2012 році


Департамент економіки та фінансування МОН МС


Червень, липень
4

Підготовка проекту доповіді про стан системи підготовки школярів та студентів до дій у надзви-чайних ситуацій, принципів та методів навчання, матеріально-технічної бази навчальних закладів МОН МС


Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти, професійно-технічної освіти та вищої освіти


Лютий
5

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення існуючої системи підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях у 2011 році


Штаб цивільної роботи МОН МС


До 10 липня
6

Надання інформації про стан фундаментальних та прикладних досліджень, оцінка основних навчально-технічних програм та результатів їх реалізації

Департаменти загальної середньої та дошкільної освіти, професійно-технічної освіти та вищої освіти


Лютий
ІV.Вивчення стану та надання допомоги керівному складу цивільного захисту структурних підрозділів Міністерства

1

Провести науково-практичний семінар за участю начальників штабів МОН АРК, Управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на тему «Цивільний захист у школі» (Волинська область)


Штаб цивільного захисту МОН МС


Червень2

Провести збір керівного складу МОН АРК, Управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ВНЗ ІІІ-ІУ акредитації щодо підведення підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2011 році та визначення основних завдань на 2012 рік


Начальник штабу цивільного захисту МОН МС


Грудень
3

Комплексна перевірка (вивчення) стану організації та підготовки ЦЗ в структурних підрозділах МОН МС


Штаб цивільного захисту МОН МС


Луганської обл.,

Східноукраїнський національний університет

ім. В. Даля


Штаб цивільного захисту МОН МС


18-22 квітня
Дніпропетровської обл.,

Національний гірничий університет


Штаб цивільного захисту МОН МС


16-20 травняОдеської обл.,

Південноукраїнський педагогічний університет

ім. К. Ушинського


Штаб цивільного захисту МОН МС


13-17 червняЗапорізької обл.,

Запорізький національний технічний університетШтаб цивільного захисту МОН МС


19-23 вересняВінницька обл.,

Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського


Штаб цивільного захисту МОН МС


17-21 жовтняВивчення звітів регіональних органів управління освітою і наукою та вищих навчальних закладів за 2011 рік, розробка підсумкових документів щодо стану і заходів з питань підготовки цивільного захисту Міністерства освіти і науки України в 2012 році

Штаб цивільного захисту МОН МС

Листопад-грудень

П Р И М І Т К И: 1. До навчально-методичного збору - семінару (розділ ІІ, п.2.8.) залучаються начальники

штабів цивільного захисту ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації і структурних підрозділів галузі регіонального рівня. –

заступників начальників органів управління освітою і наукою обласних державних адміністрацій.

  1. ТЕМА ЗБОРУ: «Стан реалізації чинного законодавства у сфері цивільного захисту України і сучасні

вимоги до організації і змісту підготовки цивільного захисту в установах та закладах освіти функціональної

підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту України».


Начальник штабу цивільного захисту

Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту України,

Перший заступник Міністра Є.М.Суліма


Схожі:

Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconПоложення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (наказ мон від з. 09. 2009 року №814)
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік» та актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України...
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconЗразок оформлення тез доповіді Управління ризиками як напрямок удосконалення діяльності у сфері цивільного захисту
В силу ряду причин основні процеси життєдіяльності людства все більше набувають ознак системної кризи, значний вплив на яку мають...
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconПлан захисту дисертаційних робіт на вересень 2011 року
Основні хвороби кукурудзи та заходи щодо обмеження їх шкідливості в Лісостепу України
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconВ. В. Положення про організацію виконання та захисту бакалаврської дипломної роботи
Внту №105 від 15. 04. 2011 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного...
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconІнспекція з цивільного захисту
Перевірка закладів освіти розпочалася з відділу освіти райдержадміністрації, де відповідальним за ведення цивільного захисту є головний...
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconПоложення про організацію виконання та захисту бакалаврської дипломної роботи Розглянуто та схвалено на засіданні Методичної ради
Внту №105 від 15. 04. 2011 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного...
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconРічний план закупівель на 2012 рік Національного університету цивільного захисту України (згідно кошторису на 2012 рік)

Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconНаказ №208 14 Щодо виконання Наказу №969/922/216 від 21. 10. 2010
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних...
Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко Лекції № Забезпечення заходів І дій в межах єдиної системи цивільного захисту Фінансування заходів з ліквідації наслідків нс, відшкодування збитків постраждалим Матеріальне забезпечення цивільного захисту
move to 0-21225806
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи