Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій icon

Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Скачати 37.03 Kb.
НазваРозпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Дата25.12.2012
Розмір37.03 Kb.
ТипРозпорядження

Херсонська філія Національного університету кораблебудування


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


29.11. 2011 р. м. Херсон № 52


Про проведення залікової

та екзаменаційної сесій


З метою успішного проведення залікової сесії та екзаменів, доводжу до відома науково-педагогічних працівників та студентів таке.


1. Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами.

2. Початок і закінчення екзаменаційної сесії визначається графіком навчального процесу і залежить від курсу і спеціальності.

3. Згідно з наказом ректора НУК № 1185 уч. від 21.11.2011 р. сталися зміни у графіку навчального процесу. Екзаменаційна сесія у студентів технічних спеціальностей 5-го курсу заочної форми навчання буде проходити у термін з 15.12.2011 р. по 24.12.2011 р. Державні екзамени на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" будуть проводитися у період  з 25.12.2011 р. по 30.12.2011 р.

4. Протягом тижня перед початком екзаменаційної сесії викладачі зобов’язані знаходитись на своїх робочих місцях. Викладачам необхідно проінформувати деканати та студентів про терміни прийому заліків.

5. Підсумковий семестровий контроль знань може проводитися у двох формах: вихідне тестування або екзамен з обов’язковими письмовими відповідями на основні і додаткові питання.

6. Термін зберігання на кафедрах письмових відповідей (незалежно від форми проведення підсумкового контролю) - протягом семестру.

  1. Основні положення про складання заліків та проведення екзаменаційної сесії.

7.1. Студенти, які не склали хоча б один екзамен або залік, вважаються такими, що мають академзаборгованість.

7.2 Заліки, як правило, виставляються після виконання лабораторних, практичних та розрахунково - графічних робіт, передбачених навчальним планом.

7.3 Студентів, які отримали три оцінки “незадовільно” при складанні диференційних заліків або “не зараховано” з однієї дисципліни, відраховують з університету, так само як і студентів, що не приступили до складання заліків без поважних причин.

7.4 Екзаменаційні відомості видаються методистами деканатів особисто викладачам з розписом в журналі реєстрації видачі екзаменаційних відомостей.

7.5 Екзаменаційна відомість з результатами складання заліків має бути здана в деканат не пізніше початку екзаменаційної сесії.

7.6 Студент вважається допущеним до сесії, якщо він успішно склав усі заліки, захистив курсові проекти та роботи і виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр. Студентам, які допущені до сесії, в залікову книжку ставиться відповідний штамп, а тим, хто навчається без відриву від виробництва, крім того видається довідка для оформлення навчальної відпустки.

7.7 Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, у тому числі не допущені до екзаменів через відсутність заліків, вважаються такими, котрі одержали незадовільну оцінку.

7.8 Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з університету.

7.9 Оформлена екзаменаційна відомість має бути здана викладачем у деканат в день проведення екзамену.

7.10 Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість не пізніше дня фактичного початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, створеною розпорядженням по філії.

7.11 ^ Для студентів, що навчаються за денною формою навчання, проводиться підсумковий модульний контроль (ПМК) за результатами вивчення усіх модулів поточного семестру. До підсумкового модульного контролю студент допускається при умові виконання усіх елементів відповідних модулів та одержання не менше ніж 50 балів поточного контролю.

7.11.1 Якщо за результатами поточного контролю студент набрав не менше 60 балів, він може бути звільненим від складання підсумкового семестрового контролю.

7.11.2 Якщо студент бажає підвищити підсумкову оцінку, він має можливість виконати додаткові завдання, або скласти семестровий екзамен.

7.11.3 Відомість обліку успішності з результатами поточного контролю має бути здана в деканат не пізніше початку екзаменаційної сесії.

7.11.4 Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студентом набрано менше 20 залікових кредитів, він відраховується з університету за академічну неуспішність.

8. При проведенні залікових та екзаменаційних сесій необхідно додержуватись вимог Президента України та Міністерства освіти і науки України (лист від 24.05.2007р. за № 1/9-316) про запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва під час проведення екзаменів, заліків, захисту курсових робіт і проектів тощо та виконання “Заходів Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з профілактики і запобіганню проявів хабарництва, зловживань та негативних явищ” (протокол від 21.10.2009 р. №3 Вченої ради ХФ НУК).

9. Завідуючим кафедрами довести дане розпорядження до викладачів кафедр під розпис.

10. Завідуючим кафедрами довести дане розпорядження до викладачів кафедр під розпис.

  1. Кураторам груп довести дане розпорядження до студентів не пізніше 09 грудня 2011 р.Заступник директора

з навчальної роботи О.М.Дудченко

Схожі:

Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 20. 05. 2011 р. №23 м. Херсон Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 11. 12. 2012 р. №69 м. Херсон Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 20. 05. 2013 р. №32 м. Херсон Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 20. 05. 2010 р м. Херсон №28 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 14. 12. 2010 р м. Херсон №64 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 27. 04. 2012 р. №24 м. Херсон Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 14. 12. 2009 р м. Херсон №59 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій
Навчальні заняття на І – V курсах проводити у звичайному режимі згідно з навчальними планами та розпорядженням №55 від 21. 11. 2009...
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconГрафік проведення настановчої та іспитово-залікової сесій студентів заочної форми навчання окр підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра спеціальності

Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconНаказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р
З метою своєчасної підготовки та успішного проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2011/2012 н р для студентів денної...
Розпорядження 29. 11. 2011 р м. Херсон №52 Про проведення залікової та екзаменаційної сесій iconРозпорядження 26 листопада м. Херсон №57 Про заходи щодо профілактики грипу
А (Н1N1) в 2009-2011 р та гострими респіраторними захворюваннями вжити наступні заходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи