Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) icon

Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг)
Скачати 37.91 Kb.
НазваІнструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг)
Дата01.05.2013
Розмір37.91 Kb.
ТипДокументи


Інструкція по рецензуванню контрольних робіт,

курсових проектів (робіт) студентів-заочників


Затверджена наказом Міністерства вищої і середньої

спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р № 837

(Витяг)


1.Значення і мета рецензування


1.1. Рецензування курсових проектів (робіт) у системі заочної освіти є однією з основних форм керівництва самостійною робо­тою студентів-заочників і засобом контролю виконання ними навчального плану та засвоєння навчального матеріалу в обсязі, встановленому програмою.

1.2. Від правильної постановки рецензування значною мірою залежить якість, планомірність і успішність самостійних навчальних занять студентів-заочників.

1.3. Рецензування має мету:

перевірити, як працює студент-заочник з даної дисципліни і наскільки успішно він її засвоює, вказати йому на помилки і рекомендувати шляхи виправлення;

надати студенту допомогу в оволодінні необхідними навиками правильної організації самостійної роботи і виховувати у нього критичне ставлення до своєї роботи;

вказати правильну спрямованість у вивченні даної дисципліни і в зв'язку з конкретним змістом роботи, яка рецензується, – шляхи подальшого підвищення теоретичного рівня;

показати студенту методи використання теоретичних знань для вирішення практичних питань.


^ 2. Порядок рецензування


Рецензування кожного курсового проекту (роботи) складається із:

2.1. Виявлення та виправлення помилок;

2.2. Складання рецензії;

Заповнення документів, встановлених даною інструкцією для обліку результатів рецензування.


^ 3. Методика рецензування


3.1. Виявлення та виправлення помилок.

3.1.1. Перевіряючи роботу студента, викладач-рецензент повинен відмітити кожну помилку та неточність і вказати, в чому полягає сутність помилки.

3.1.2. При перевірці робіт рекомендується:

  1. вказати правила, порушені студентом при виконанні роботи;

  2. вказати, якщо це можливо, більш раціональний короткий шлях розв'язання задачі;

  3. вказати на недбалість у викладенні або в оформленні, якщо це має місце в роботі, яка рецензується;

  4. уточнити або виправити не зовсім чіткі формулювання;

  5. підкреслити всі помічені орфографічні помилки і відмітити стилістичні погрішності.

3.1.3. Неприпустимо розставляння питальних і окличних знаків без відповідних пояснень викладача.

3.1.4. Всі виправлення в тексті і помітки на полях роботи, що рецензується, необхідно робити чорнилом іншого кольору, ніж те, яким написана робота.

3.2. Складання рецензії.

Ретельно перевіривши роботу, зробивши відповідні виправлення в тексті і помітки на полях, викладач повинен скласти рецензію. Рецензія повинна складатися із трьох розділів:

  1. короткого аналізу позитивних сторін курсового проекту (роботи);

  2. докладного аналізу недоліків і помилок курсового проекту (роботи);

  3. висновків і оцінки роботи.


^ 6. Організація роботи по рецензуванню

курсових проектів (робіт) студентів-заочників,

облік результатів рецензування


6.1. Студенти повинні виконувати контрольні завдання відповідно до навчального графіка і здавати їх на перевірку в міру підготовки до початку екзаменаційної сесії.


^ 7. Контроль за якістю і своєчасність рецензування


7.1. Контроль за якістю і строками рецензування курсових проектів (робіт), а також розробка методики рецензування з окремих дисциплін покладається безпосередньо на завідувача кафедри.

7.2. Вивчення якості рецензій кафедра повинна вести систематично, причому частину рецензій завідувач кафедри повинен перевіряти особисто, решта рецензій можуть вивчатися за його дорученням іншими членами кафедри на основі взаємної перевірки.

7.3. Рецензії повинні періодично (не рідше 2–3 разів на семестр) обговорюватися на засіданні кафедри. На обговорення повинні виноситися не тільки ті рецензії, які не відповідають вимогам, а й з метою обміну досвідом і такі рецензії, якість яких цілком задовільна.

7.4. Досвід по рецензуванню курсових проектів (робіт) кафедра узагальнює у вигляді методичної інструкції викладачу-рецензенту. Така методична інструкція, побудована з урахуванням специфіки курсу, може послугувати першим кроком до розробки кафедрою методики викладання даної дисципліни у вищих навчальних закладах.

7.5. Проректор вузу з навчальної роботи і декани факультетів зобов'язані особисто здійснювати контроль за якістю і своєчасністю рецензування курсових проектів (робіт) на кафедрах.

Результати роботи кафедр по рецензуванню виносяться не рідше одного разу за семестр на обговорення ради, яка повинна дати оцінку стану рецензування і намітити конкретні шляхи подальшого поліпшення цієї важливої роботи.

7.6. Керівники кафедр, декани факультетів і проректори з навчальної роботи особливу увагу повинні звернути на контроль за якістю і своєчасністю рецензування у відділеннях, філіях, навчально-консультативних пунктах.

7.7. З метою організації обміну досвідом роботи на факультетах можуть бути створені виставки рецензій, а також курсових проектів (робіт) студентів з наочним показом методики виявлення та виправлення помилок.

7.8. З даною Інструкцією по рецензуванню курсових проектів (робіт) повинні ознайомитися всі викладачі, які перевіряють роботи студентів-заочників.


Схожі:

Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconНаказ №138 Про проведення підсумкових контрольних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області
України від 16. 02. 2011 №141 „Про проведення підсумкових контрольних робіт”, листа Міністерства освіти І науки України від 04. 03....
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconМетодичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності...
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconОсновні дати життя І діяльності вченого
Нагороджений Міністерством вищої І середньої спеціальної освіти СРСР знаком "За відмінні успіхи в роботі"
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міжнародний науково – технічний університет ім академіка Ю. Бугая
Цей стандарт установлює загальні вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, дипломних проектів, курсових проектів (робіт),...
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconТимчасовий порядок
Завідувач кафедри розпорядженням по кафедрі призначає відповідальну особу зі складу навчально-допоміжного персоналу, яка здійснює...
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconНаказ №39 Про організацію та проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів області
Головного управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації від 21. 03. 2011 №138 «Про проведення підсумкових контрольних...
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Інструкція по рецензуванню контрольних робіт, курсових проектів (робіт) студентів-заочників Затверджена наказом Міністерства вищої І середньої спеціальної освіти СРСР від 8 вересня 1975 р №837 (Витяг) iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи