Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 icon

Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311
Скачати 94.61 Kb.
НазваРегламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311
Дата23.10.2012
Розмір94.61 Kb.
ТипРегламент

21РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ14 квітня 2011 року

Харківський інститут фінансів УДУФМТ,

пров. Плетньовський, 5

9.00 – 10.00 ауд. 311,

3-й поверх

РеєстраціяКава – брейк10.00 – 11.30

актова зала,

3-й поверх

Пленарне засідання11.30 – 11.45

Перерва11.45 – 14.30


Робота в секціях14.30 – 15.30

Обід15.30 – 17.00

актова зала,

3-й поверх

Підсумкове пленарне засідання

КОНТАКТИ


Телефон/факс для довідок:

(057) 731-26-87 - організаційний відділ з питань наукових досліджень.

^ Е-mail: science_conf@ukr.net

Адреса ХІФ УДУФМТ:

пров. Плетньовський, 5, м. Харків, 61003.
Міністерство фінансів України

Державна навчально-наукова установа

«Академія фінансового управління»

Український державний університет фінансів

та міжнародної торгівлі

Харківський інститут фінансів

Курський інститут менеджмента,

економіки і бізнесу (Російська Федерація)

Коледж Короля Сигізмунда (Угорщина)

Каунаський Технологічний університет (Литва)

Мінський інститут управління (Білорусь)

Білоруський торгово-економічний університет

споживчої кооперації (Білорусь)

Полоцький державний університет (Білорусь)

Рада студентського наукового товариства Краківського економічного університету (Польща)

Вища школа фінансів та бізнесу (Латвія)


Міжнародна науково –

практична конференція

молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми розвитку соціально-фінансової сфери державного та корпоративного сектору економіки»


м. Харків

11 листопада 2010 року
^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Голова: Головій В. М. – к.держ.упр., в.о. директора Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Заступник голови: Мостовий Г. І. - к.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Секретар: Савченко І. Г. – к.держ.упр., керівник організаційного відділу з питань наукових досліджень Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Власюк О. С. - д.е.н., профессор, перший віце-президент Академії фінансового управління, Заслужений діяч науки і техніки;

Мещеряков В. О. - к.ю.н., доцент, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних програм Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

^ Андріс Сарнович – д.е.н., професор, ректор Вищої школи фінансів та бізнесу (Латвія);

Гражина Стартіене – д.е.н., професор, декан факультету економіки і менеджменту Каунаського Технологічного університету (Литва);

^ Петер Сзатмарі – доктор, професор, директор Інституту міжнародних та політичних наук Коледжу Короля Сигізмунда (Угорщина);

Аттіла Белатіні – Кенеж – канцлер Коледжу Короля Сигізмунда (Угорщина);

Окорокова Г. П. – к.е.н., доцент, ректор Курського інституту менеджменту, економіки і бізнесу (Російська Федерація);

Наумчик А. А. – к.е.н., доцент, ректор Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації (Білорусь);

Суша Н. В. – д.е.н., професор, ректор Мінського інституту управління (Білорусь);

Лазовський Д. Н. – д.т.н., проф., ректор Установи освіти «Полоцький державний університет» (Білорусь);

Богуслав Фружински – президент Ради студентського наукового товариства Краківського економічного університету (Польща);

Євдокименко В. К. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Буковинської державної фінансової академії;

Альошина Л. Є. - к.е.н., доцент, проректор з наукової роботи Львівської державної фінансової академії;

Мілаш Л. М. – к.е.н., заступник директора з навчально-виховної роботи Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Фоменко Ю. С. – заступник директора з фінансової та господарської роботи Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Юдаков О. М. – заступник директора з перспективного розвитку Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Чумак О. В. – к.е.н., доцент, декан факультету обліку та організації управління персоналом Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Майборода О. В. – к.е.н., декан факультету фінансів Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Гриценко Л. В. – головний бухгалтер Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Піддубна Л. В. – керівник центру навчально-методичної роботи, начальник відділу навчально-методичної роботи, акредитації та ліцензування Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Мухіна І. Г. – к.і.н., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Косарєва І. П. – к.е.н, доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Шум М. А. – к.е.н, доцент, завідувач кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Городецька Т. Е. – к.е.н., в.о. завідувача кафедри державних фінансів Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Богуславський Є. І. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом, менеджменту та економіки праці Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Писін В. М. – к.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Кузніченко В. М. – к.ф.- м.н., завідувач кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Козуб М. В. – к.пед.н. доцент, завідувач кафедри іноземних мов Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Шибалкіна Ю. С. – голова студентського наукового товариства Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Тяпкін А. С. – начальник редакційно–видавничого відділу Харківського інституту фінансів УДУФМТ.

м. Харків

14 квітня 2011 р.

^ Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково –практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми розвитку соціально-фінансової сфери державного та корпоративного

сектору економіки»

яка відбудеться 14 квітня 2011 року

в Харківському інституті фінансів УДУФМТ.

На конференцію запрошуються молоді науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти та інші зацікавлені особи.


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СЕКЦІЙ


Секція 1

«Сучасні проблеми державних фінансів в умовах бюджетно -податкової реформи»

Секція 2

«Актуальні проблеми стратегії фінансово - економічного і соціального розвитку на сучасному етапі»

Секція 3

«Економіко - соціальні аспекти розвитку світового господарства»

Секція 4

«Облік, аналіз та аудит в сучасних умовах процесів гармонізації»


Секція 5«Сучасні проблеми та інновації в економіці і управлінні підприємством»


Секція 6

«Європейський соціогуманітарний простір: реалії та перспективи»

Секція 7

«Економіко-математичне моделювання, інформаційні системи і технології в економіці»^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

умови участі та ВИДАННЯ матеріалів


Для участі в роботі конференції необхідно до
4 квітня 2011 р. надіслати оргкомітету на електронну адресу та поштою:

- тези доповіді (на дискеті або СD з розширенням .doc, названі прізвищем автора та № обраної секції);

- заявку на участь у конференції (зразок додається);

- копію квитанції про сплату організаційного внеску (якщо електронною поштою то скановану копію);

- електронний варіант тез доповідей та заявки приймаються на електронну адресу science_conf@ukr.net (названі прізвищем автора та № обраної секції);

Автори тез сплачують організаційний внесок у сумі 90 грн., який буде використано для відшкодування витрат на публікацію матеріалів, забезпечення учасників супровідними матеріалами. Оплата за публікацію здійснюється за наступними реквізитами:

р/р ХІФ УДУФМТ - 31258272210039 в ГУ ДКУ в Харківській обл., МФО 851011,

код в ЄДРПОУ 35429942.

^ Обов’язково вказати призначення платежу «За редакційно-видавничі послуги», ПІБ автора(ів).


За результатами роботи конференції, буде видано збірник наукових праць конференції.


Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок коштів учасників.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези доповідей не більше 5 сторінок друкованого тексту набраного у редакторі MS Word. Шрифт Tіmes New Roman, розміром 14пт, через 1 інтервал між рядками, всі поля по 2см.

Відступ на абзац 1,25 – не користуватися кнопкою табуляції.

ПІБ автора (співавторів) - жирним курсивом (повністю, не скорочуючи) і наукового керівника (для магістрів, студентів) з вказівкою наукового ступеня та вченого звання, назва навчального закладу (повністю). На наступному рядку через 1 інтервал – по центру напівжирним шрифтом - назва доповіді.


^ ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ В

КОНФЕРЕНЦІЇ

ПІБ
Науковий ступінь (за наявністю)
Посада
Повна назва ВНЗ
Контактний телефон/факс,

E-mail
Адреса (з поштовим індексом)
№ обраної секції
Планую:

- виступити з доповіддю на секції;
- взяти участь як слухач;
- друк тез у збірнику наукових праць;
Потреба у технічних засобах:

- так
- ні
Потреба в гуртожитку

- так
- ні
дата та час заїзду
дата та час від'їзду
Дата

Підпис

Схожі:

Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 icon27 квітня 2012 року в удуфмт
Вченої ради удуфмт (протокол від 14 грудня 2011 року №10) та на виконання наказу ректора від 23. 01. 2012 р. №37 «Про проведення...
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 icon27 квітня 2012 року в удуфмт
Вченої ради удуфмт (протокол від 14 грудня 2011 року №10) та на виконання наказу ректора від 23. 01. 2012 р. №37 «Про проведення...
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 iconДата проведення
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 27. 02. 2012 року №11-25/7 в Українському державному університеті фінансів...
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 iconУкраїнський інформаційний простір у світовому контексті
Час і місце проведення конференції 17 квітня 2013 року, мультимедійна ауд. 506
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 iconЛьвівський національний університет імені івана франка запрошує взяти участь у Міжнародній студентській науковій конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу»
«Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу», яка відбудеться на факультеті іноземних мов 27-28 квітня...
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 icon«Харківський авіаційний інститут» 25 – 26 квітня 2013 року
Трансформація аксіосфери інформаційного суспільства з позицій сучасного соціогуманітарного знання
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
Найменування. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 iconІнформаційні ресурси для прийняття управлінських рішень безугла Ю.Є
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року Місце проведення
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Регламент проведення конференції 14 квітня 2011 року Харківський інститут фінансів удуфмт, пров. Плетньовський, 5 00 10. 00 ауд. 311 iconПрограма 8 квітня день приїзду, проведення консультації (з 15-30, ауд. 2-0406)
Олімпіада за спеціальністю “Проектування взуття та галантерейних виробів” відбудеться 8-11 квітня 2013 року. Студентам будуть запропоновані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи