Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму icon

Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Скачати 183.18 Kb.
НазваЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму
Дата23.12.2012
Розмір183.18 Kb.
ТипПротокол

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Затверджую

Ректор КНУТД

І.М.Грищенко

“______ ” ____________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

на базі здобутого ОКР молодший спеціаліст

з напряму 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

шифр назва напряму (спеціальності)РЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету ТЛПвід “____” _______ 20___ р.

Протокол № ____
^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри ТКШВвід “ ___ ______ 20___ р.

Протокол № ___
Київ – 2012
ВСТУПВступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову підготовку студентів на базі здобутого ОКР молодший спеціаліст 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості.

Задачею фахового вступного випробування є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають достатній рівень теоретичної та практичної підготовки для подальшого підвищення свого кваліфікаційного рівня.

Випробування проводиться за єдиним білетом, який складається з теоретичної та практичної частин. Кожна частина являє собою комплексне завдання, виконання якого вимагає знань усього циклу конструкторських та технологічних дисциплін.

В даній програмі наведено опис та короткий зміст основних розділів спеціальних дисциплін, єдиний екзаменаційний білет фахового вступного випробування, критерії оцінювання відповідей та список літературних джерел для підготовки до випробування.
^ ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Конструювання виробів

Курс дисципліни “Конструювання виробів” є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами напрямку підготовки бакалаврів 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості у 7 - 8 семестрах.

^ Предметом і змістом дисципліни є викладення прогресивних та високоефективних методик конструювання швейних виробів.

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань процесів технології виготовлення одягу на всіх етапах життєвого циклу його виробництва з метою отримання практичних навичок та умінь в розробці нових прогресивних конструктивних процесів проектування швейних виробів відповідно до сучасного розвитку науки і техніки

Завдання навчальної дисципліни :

 • ознайомлення з загальною характеристикою процесу конструювання одягу;

 • ознайомлення з конструктивним моделюванням одягу;

 • ознайомлення з конструкторською підготовкою виробництва;

 • ознайомлення з основами прикладної антропології;Технологія швейного виробництва


Курс дисципліни “Технологія швейного виробництва” є одним з основних спеціальних предметів, який визначає фахову підготовку і вивчається студентами напрямку підготовки бакалаврів 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості у 7 - 8 семестрах. Курс складається з чотирьох розділів:

Розділ І – Процеси підготовчо-розкрійного виробництва швейних виробів

Розділ ІІ – Основи технології виготовлення швейних виробів

Розділ ІІІ – Раціональна організація праці на підприємствах швейного виробництва

Розділ ІV – Хімізація швейного виробництва

^ Предметом і змістом дисципліни є викладення прогресивної високоефективної технології виготовлення швейних виробів на всіх етапах виробництва.

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань процесів технології виготовлення одягу на всіх етапах життєвого циклу його виробництва з метою отримання практичних навичок та умінь в розробці нових прогресивних технологічних процесів виготовлення швейних виробів відповідно до сучасного розвитку науки і техніки

Завдання навчальної дисципліни :

 • вивчення технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва;

 • ознайомлення з нитковими з’єднаннями деталей одягу та обладнанням для їх виконання;

 • ознайомлення з процесами волого-теплової обробки швейних виробів та обладнанням для її виконання;

 • ознайомлення з клейовими та зварними з’єднаннями деталей одягу та обладнанням для їх виконання;

 • вивчення технологічних процесів виготовлення легкого та верхнього одягу;ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що виносяться на фахове вступне випробування


1. ^ КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ


Характеристика видів прибавок та припусків, які використовуються при конструюванні одягу. Вимоги до проектування одягу. Класифікація прибавок та припусків. Оцінка якості креслення конструкції. Характеристика методів формоутворення одягу (до відповіді надати рисунки). Характеристика методів конструювання одягу, які широко використовуються на практиці (сутність, умови застосування, переваги й недоліки). Характеристика розрахунково-графічного методу конструювання одягу. План побудови креслень основних деталей одягу за даним методом (до відповіді надати рисунки). Класифікація комірів. Принципи побудови комірів для закритої й відкритої горловини (до відповіді надати рисунки). Характеристика конструктивних дефектів одягу і способів їх усунення (до відповіді надати рисунки). Характеристика вимог до одягу промислового виробництва. Характеристика етапів існуючого процесу проектування одягу. Характеристика прийомів конструктивного моделювання I,II,III видів (до відповіді надати рисунки). Паралельне і конічне розширення деталей. Основні принципи конструктивного моделювання та критерії вибору вихідної конструкції. Характеристика конструкцій одягу покрою реглан та його модифікацій. Способи побудови конструкцій даного типу (до відповіді надати рисунки). Характеристика конструкцій одягу з суцільнокроєним рукавом та його модифікацій. Способи побудови конструкцій даного типу (до відповіді надати рисунки). Особливості конструктивного устрою виробів покрою реглан. Етапи проектування та їх характеристика. Види промислових лекал, послідовність їх розробки та вимоги до оформлення лекал-еталонів. Вихідні дані до розробки лекал-еталонів. Сутність процесу технічного розмноження лекал. Умови виконання і правила технічного розмноження лекал. Способи градації лекал. Сутність процесу градації лекал. Умови виконання й правила градації лекал. Навести приклади. Види промислових лекал, послідовність їх розробки та вимоги до оформлення лекал-еталонів. Принципи побудови лекал похідних деталей з основних матеріалів, підкладочних і прокладкових матеріалів. Характеристика біосоціальних ознак споживача для цілей проектування одягу. Принципи параметричної характеристики постави людини. Описова класифікація постав фігури, яка використовується у швейній галузі. Характеристика антропометричних точок для цілей проектування одягу. Типи будови тіла чоловічих та жіночих фігур. Характеристика основних ознак, які покладено в основу їх класифікації. Сучасна розмірна характеристика тіла людини. Підготовка поверхні тіла людини та правила проведення вимірювань, послідовність зняття розмірних ознак. Позначеннями та нумерація розмірних ознак Класифікація типових фігур чоловіків та жінок для цілей конструювання одягу. Провідні ознаки чоловічих та жіночих фігур. Особливості побудови розмірної типології населення для різних видів одягу. Структура стандартів для проектування різних видів одягу: чоловічих сорочок. Класифікація антропометричних пристроїв. Правила проведення вимірів. Проекційні площини в антропометрії. Характеристика тотальних (загальних) та парціальних ознак тіла людини. Характеристика розмірних ознак, які визначають розміри й форму тіла людини. Залежність розмірів і форми поверхні фігури від будови тіла й постави, зв’язок з пропорціями .Основні стадії виготовлення одягу в масовому виробництві. Визначення та класифікація антропометричних точок та рівнів. Розміщення основних антропометричних точок, які застосовуються для цілей проектування одягу. Ознаки будови тіла та їх характеристика. Загальна характеристика типів будови тіла дітей, чоловіків та жінок. Характеристика зовнішньої форми тіла людини та її ділянок для цілей проектування одягу. Характеристика тотальних та парціальних розмірів тіла людини. Характеристика основних типів пропорцій тіла людини. Визначення постави людини, рівноваги, центру тяжіння. Зальна характеристика класифікацій постави людини. Фактори впливу на поставу фігури людини. Розмірні ознаки, що визначають поставу. Правила вимірювання фігури людини. Класифікація антропометричних пристроїв. Принципи побудови розмірної типології населення для цілей проектування одягу. Основні теоретичні положення розробки розмірної типології. Класифікація типів будови тіла людини за стандартами. Особливості побудови розмірної типології для одягу різних видів. Основні вимоги до визначення ведучих розмірних ознак.


2^ ТЕХНОЛОГІЯ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА


Класифікація одягу. Вимоги, які висуваються до одягу. Основні стадії виготовлення одягу в масовому виробництві. Способи з'єднання деталей: нитковий, клейовий, зварний. Поняття про стібки, строчки, шви. Класифікація ручних стібків та їх узагальнена характеристика. Характеристика зшивних, настрочних та накладних швів з'єднувальної групи, технічні умови їх виконання. Види обшивних швів крайової групи, технічні умови їх виконання. Види білизняних швів з'єднувальної групи, технічні умови їх виконання. Види обкантовувальних швів крайової групи, технічні умови їх виконання. Види швів впідгин крайової групи, технічні умови їх виконання. Сутність волого-теплового оброблення. Призначення і термінологія операцій ВТО. Сутність клейового з'єднання деталей одягу. Дублювання деталей верхнього одягу. Обробка дрібних деталей. Обробка виточок та рельєфів. Обробка пришивних кокеток та з'єднання їх з виробом. 0бробка відлітних кокеток та з'єднання їх з виробом. Обробка шлиць спинки. Класифікація кишень. Обробка прорізної кишені з клапаном і однією одинарною обшивкою. Обробка прорізної кишені з клапаном і однією подвійною обшивкою. Обробка прорізної кишені з клапаном і двома обшивками. Обробка прорізної кишені в рамку з одинарними обшивками. Обробка прорізної кишені в рамку з подвійними обшивками. Обробка прорізної кишені з листочкою зі вшивними кінцями. Обробка прорізної кишені з листочкою з настрочними кінцями. Обробка верхньої прорізної кишені з листочкою . Обробка кишені в швах. Обробка кишені в швах з листочкою. Обробка кишені в швах з клапаном. Обробка і з'єднання накладних кишень з пілочками накладним швом. Обробка і з'єднання накладних кишень з пілочками зшивним швом. Обробка оздоблювальних клапанів та з'єднання з пілочками. Обробка внутрішньої кишені в жіночому пальто. 0бробка внутрішньої кишені в рамку з двома обшивками в чоловічому одязі. Обробка внутрішньої кишені на виступі підборта в чоловічому одязі. Види застібок у верхньому одязі. Обробка підбортів. Обробка обшивних петель. З'єднання підбортів з пілочками. Способи закріплення шва обшивання краю борта. Обробка бортів з суцільно викроєними підбортами. Способи з'єднання горішнього коміра з нижнім. Способи з'єднання комірів з виробами у верхньому одязі. З'єднання коміра з горловиною у верхньому одязі зшивним швом. З'єднання коміра з горловиною у верхньому одязі накладним швом. З'єднання пілочок зі спинкою у верхньому одязі. Обробка двошовного вшивного рукава у верхньому одязі. Обробка рукавів з виточними шлицями у верхньому одязі. Обробка рукавів з відкритими шлицями у верхньому одязі. Обробка рукавів з відлітними шлицями у верхньому одязі. Обробка манжет і з'єднання їх з рукавами верхнього одягу. Обробка підкладки та утеплювальної прокладки рукавів і з'єднання їх з верхом рукавів. З'єднання вшивних рукавів з проймами у верхньому одязі. З'єднання плечових накладок та підокатників з верхніми виробами. Особливості обробки та з'єднання з виробом рукавів покрою реглан. Особливості обробки суцільно викроєних рукавів. З'єднання відлітної по низу підкладки з верхом і обробка її нижнього краю. З'єднання підкладки пришивної по нижньому краю з виробом. Обробка передніх половинок штанів. Обробка задніх половинок штанів. Особливості обробки кишень штанів. Обробка кишень на передніх половинках штанів та у бічних швах. Обробка кишень на задніх половинках штанів. Обробка застібки штанів на ґудзики. Обробка застібки на тасьму-блискавку. З'єднання основних частин штанів. Обробка верхнього краю штанів поясом суцільновикроєним з підкладкою пояса. Обробка верхнього краю штанів поясом з тасьмою. З'єднання середнього зрізу штанів. Обробка низу штанів без манжет. Обробка низу штанів з манжетами. Обробка підкладки штанів. Способи обробки застібок спідниць. Обробка верхнього краю спідниць. Обробка верхнього краю спідниць. Обробка верхнього краю спідниць обшивкою. Обробка підкладки спідниці і з'єднання її з виробом. Обробка розрізів у спідницях. Обробка низу спідниць. Початкова обробка деталей легкого вбрання. Обробка виточок, складок, рельєфів легкого вбрання. 0бробка і монтаж кокеток та вставок легкого вбрання. Обробка шлярок, воланів, підрізів легкого вбрання. Обробка буф легкого вбрання. Обробка жабо і кокільє легкого вбрання. Особливості обробки прорізних кишень легкого вбрання. Особливості обробки кишень у швах легкого вбрання. 0собливості обробки накладних кишень легкого вбрання. 0бробка низу рукавів без манжет у легкому вбранні. Обробка застібок на рукавах у легкому вбранні. Обробка низу рукавів з манжетами у легкому вбранні. Засоби з'єднання рукавів з проймами легкого вбрання. Обробка пройм у виробах без рукавів легкого вбрання. 0бробка комірів у виробах з відлогами і з'єднання з горловиною. Орбробка комірів у виробах з застібкою догори і з'єднання з горловиною легкого вбрання. Обробка комірів на суцільно викроєній стійці і з'єднання з горловиною легкого вбрання. Обробка комірів на відрізній стійці і з'єднання з горловиною легкого вбрання. Обробка горловини без коміра обшивкою у легкому вбранні. Обробка горловини без коміра обшивним швом з кантом у легкому вбранні. 0бробка і з'єднання з горловиною одинарних комірів. З'єднання ліфа з спідницею зшивним швом у жіночій сукні. 3'єднання ліфа з спідницею накладним швом у жіночій сукні. 0бробка застібок підбортами легкого вбрання. Обробка застібок планками легкого вбрання. Обробка застібок-блискавок легкого вбрання. Обробка застібок обшивками легкого вбрання. Обробка низу виробу легкого вбрання.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


Випробування проводиться за єдиним білетом, який складається з теоретичної та практичної частин. Кожна частина являє собою комплексне завдання, виконання якого вимагає знань усього циклу конструкторських та технологічних дисциплін.


міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА Технології та конструювання швейних виробів


Затверджую

Ректор КНУД

І.М.Грищенко

______ ” ____________ 2011 р.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

на базі здобутого ОКР молодший спеціаліст

з напряму 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

шифр назва напряму (спеціальності)


^ Теоретична частина: Сформулювати концепцію сучасного проектування одягу і надати повну характеристику процесів розробки об’єкту проектування. (відповідно до завдання)

^ Практична частина: Виконати конструкторську та технологічну розробку об’єкту проектування. (відповідно до завдання)


Затверджено на засіданні кафедри технології та конструювання швейних виробів протокол № 8 від " 16 " лютого 2011 року


Зав. кафедри ТКШВ проф. С.М. Березненко

(Підпис)


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


Проведення фахових вступних випробувань дає можливість виявити ступінь засвоєння програмних знань студентами та вміння їх практичного застосування. Оцінювання здійснюється за шкалою ECTS.

Сума набраних рейтингових балів переводиться в оцінки системи оцінювання ЕСТS . Система передбачає семибальну шкалу (А, В, С, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статичне) визначення цих оцінок.

У відповіді на теоретичне питання єдиного білету фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр має бути відображено наступне:

 • стадійність сучасного процесу проектування одягу;

 • характеристика найпоширеніших методів побудови конструкцій одягу в умовах промислових підприємств (надати перелік і розкрити сутність);

 • характеристика одягу як об’єкту проектування;

 • послідовність виконання конструкторських видів робіт при розробці нових моделей одягу.

При виконанні практичного завдання єдиного білету для фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр потрібно:

 • скласти опис художньо-технічного рішення моделі за наданим ескізом;

 • виконати морфологічний аналіз та визначити методи формоутворення заданої моделі;

 • надати розрахунок лінійних вимірів виробу в готовому вигляді для вибору вихідної конструкції;

 • надати схему конструктивного моделювання у масштабі 1:4;

 • надати схематичне зображення вузлів виробу для найближчого аналога;

 • запропонувати нове художньо-технічне рішення любого вузла виробу, надати його схематичне зображення.


^ Відмінно (5; А; 90–100 балів) – студент надав повну відповідь на питання білету з наявністю необхідних схем, рисунків, чим виявив глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому він легко орієнтується, володіння понятійним апаратом, уміння пов’язувати теорію з практикою, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження (як в усній, так і в письмовій формі), творчий підхід до вирішення практичного завдання, якісне зовнішнє оформлення відповіді з наданням пропорційних зображень виробу та деталей конструкції, графічних схем з відображенням всіх етапів моделювання вихідної конструкції, дотримуючись правил технічного креслення з вказанням всіх параметрів перетворень та нанесенням конструктивних ліній та позначок.

^ Добре (4; ВС; 75-89 балів) – має місце повне засвоєння студентом навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді трапляються окремі неточності (похибки).

^ Задовільно (3; DE; 60-74 балів) – студентом продемонстровані знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому виклад його неповний і непослідовний; мають місце неточності у визначенні понять, при використанні знань для виконання практичних завдань виявлено нездатність доказово обґрунтувати свої судження.

^ Незадовільно з можливістю повторного складання (2; FX; 35-59 балів) – студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускає помилки у визначенні понять, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання для практичного вирішення завдань.

^ Незадовільно з обов’язковим повторним курсом (2; F; 1-34 балів) – виявлено повне незнання і нерозуміння студентом навчального матеріалу або відмову від відповіді.Оцінка

Бали

За шкалою ЕСТS

Пояснення

5-відмінно90-100

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

4-добре

82-89

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)
75-81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

3-задовільно

67-74

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66

E

Достатньо

(виконання відповідає мінімальним критеріям)

2-незадовільно

35-59

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)
1-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)^ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА


 1. Агошков Л.О. Методи побудови розгорток при проектуванні одягу. К.: УМК ВО, 1991. – 84 с.

 2. Амирова Э.К.,Сакулина О.В. Конструирование одежды. М.: Академія, 2005.-495 с.

 3. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 314 с.

 4. Борецька Є.Я. Легкий жіночий і дитячий одяг. К.: Вища шк., 1995. –384 с.

 5. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1992. – 256 с.

 6. Баранова Е., Кынчев М. От виртуального образца до готового изделия…// Швейная промышленность 2003.- № 6, с. 33-35.

 7. Вакула В.Л., Притыкин Л.М. Физическая химия адгезии полимеров. - М.: Химия, 1984.-224 с.

 8. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Методи и средства исследований технологических процессов швейного производства. Учебное пособие. -Иваново: ИвТИ, 1983. - 95 с.

 9. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Химизация технологических процессов швейного производства. - М.: Легпромбьітиздат, 1985. - 128 с.

 10. Веселов В.В., Кузьмичев В.Е. Химизация технологических процессов швейного производства. - Иваново: ИвТИ, 1990. -71с.

 11. Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. М.: Легпромбытиздат, 1987. – 272с.

 12. ГОСТ 17917-86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1986.

 13. ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1972.

 14. ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. – М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1988. – 42 с.

 15. ДСТУ 2027 – 92 “Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення”. Держстандарт України, Київ.

 16. ДСТУ 2162-93. Технологія швейного виробництва. Термін та визначення. К.: Держстандарт України, 1993. – 13 с.

 17. ДСТУ 2023-91. Деталі швейних виробів. Термін та визначення. К.: Держстандарт України, 1993. – 9 с.

 18. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: [Учебник для вузов] – М.: Легкая индустрия, 1980. –216с.

 19. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. – М.: Издательский центр «академия», 2004. – 432 с.

 20. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Том 1. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 165 с.

 21. Ермакова К.И. Основные, производные и подсобные лекала для женского пальто. М. 1968. С-115.

 22. Зак И.С. и др. Справочник по швейному оборудованию. – М.: Легкая индустрия, 1981. – 272 с.

 23. Кузьмичев В.Е., Веселов В.В. Управление процессами клеевых соединений деталей одежды. Текст лекций. -Иваново: ИХТИ, 1989.- 64 с.

 24. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.

 25. Козлова Т.В., Ритвинська Л.Б., Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. – М. ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1990-320.

 26. Кокеткин П.П. и др. Пути улучшения качества изготовления одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 234с.

 27. Кокеткин П.П. Промышленная технология одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 640с.

 28. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 384 с.

 29. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. Под ред. Меликова Е.Х. – М.: Легкая индустрия, 1988. – 272 с.

 30. Мигальцо И.И. и др. Термические процессы в швейной промышленности. – К.: Техника.- Б.: Мюсаки, 1977. – 211 с.

 31. Мотейл В. Машины и оборудование в швейном производстве. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 240с.

 32. Методика конструирования женской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 127 с.

 33. Меликов Е.Х., Мурыгин В.Е. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий: Учебн. пособие.- М.: Легпромбытиздат, 1988.- 272 с.

 34. Мельник П.В., Свищов М.В., Скрипка В.К. Лабораторний практикум з основ технології, обладнання та оргашзації технологічного процесу виготовлення швейних виробів.- К.: Перун, 1997.- 240 с.

 35. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.Н. Разработка конструкций изделий по моделям. М.: Легкая индустрия, 1975. – 248 с.

 36. Методические указания по оформлению лекал-эталонов и технической документации. КТИЛП, 1989.

 37. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды.-М.: Лег. индустр. 1978. – 560 с.

 38. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды.- М.: Лег. индустр. 1975.

 39. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхних сорочек и белья.- М.: Лег. индустр. 1975.

 40. ОСТ 17-67-71 «Изделия швейные. Измерения типовых фигур мальчиков.» -М.: Изд-во стандартов, 1971.

 41. ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1981.

 42. ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.» -М.: Изд-во стандартов, 1987.

 43. Першина Л.П. и.др. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 415с.

 44. Промышленная технология одежды: Справочник / П.П.Кокеткин и др.. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 640 с.

 45. Размерная типология населения стран-членов СЭВ/ Ю.С.Куршакова, П.И.Зенкнвич, Т.Н.Дунаевская и др. –М.:Легкая индустрия,1974. – 440с.

 46. Рахманов Н. А.. Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды. М.: Легкая индустрия, 1985.-128 с.

 47. Рогова А.П., Табакова А.И. Изготовление одежды повышенной формоустойчивости. М.: Легкая индустрия, 1979. – 184 с.

 48. Савостицкий А.В. и др. Технология швейных изделий. – М.: Легкая промышленность, 1982. – 439 с.

 49. Справочник по швейному оборудованию / Зак И.С. и др. – М.: Легкая индустрия, 1981.- 272 с.

 50. Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 272 с.

 51. Сердюкова Т.С. Конструирование легкого платья и белья.М.: Легкая индустрия, 1968. – 496 с.

 52. Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1977.-248с.

 53. Справочник по конструированию одежды. Под ред. Кокеткина П.М. Легкая и пищевая промышленность. 1982. С-376.

 54. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. –М.: Высш.шк., 2002. – 336 с.

 55. Тимашева З.Н. Технология швейного производства.- М.: МТИЛП, 1985, - 383с.

 56. Третьякова Л.И. и др. Поузловая обработка легкой женской и детской одежды.- К.: Техника, 1981. -345 с.

 57. Третьякова Л.И., Матус К.С. Технологія одягу масового виробництва.- К.: Вища шк., 1971. – 356 с.

 58. Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256 с.

 59. Шершнева Л.П., Рогова А.Н. Проектирование и производство женского платья. – М. Легкая и пищевая промышленность, 1983. С-286.

 60. Шишова В.А. и др. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат, 1985, -376 с.

 61. Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М., 1986. – 444 с.

 62. Яцук А.А., Морочко В.А. Серийные приспособления малой механизации. – Ж. Швейная промышленность, 1984, №3, С. 23-25.
Схожі:

Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Окр молодшого спеціаліста проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у десяти...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Мета вступного іспиту – є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності
Вступний іспит на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» складається з основних спеціальних предметів, які визначають фахову...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую Ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодший спеціаліст з напряму iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи