Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань icon

Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Скачати 203.7 Kb.
НазваЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Дата24.12.2012
Розмір203.7 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

___________Грищенко І.М.


„___”__________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.05160103 ”Прядіння натуральних і хімічних волокон»


РЕКОМЕНДОВАНО РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

вченою радою факультету на засіданні кафедри матеріало-

технологій легкої промисловості знавства та технологій переробки текстильних волокон

від ___________ 2012 р. від __________ 2012 р.

Протокол № ____ Протокол № __


КИЇВ – 2012


Вступ


Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів», „Системи прядіння і технічний контроль в прядильному виробництві”, „Основи проектування виробів” та „Теорія технологій та устаткування прядильного виробництва”.

В ході вивчення вказаних дисциплін студенти вивчають будову технологічного устаткування та сутність процесів, що здійснюються на ньому, склад технологічних ланцюжків при виробництві пряжі за різними системами і способами прядіння, основні параметри заправлення устаткування, класифікацію різних видів натуральної і хімічної сировини, контроль якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, методи прогнозування властивостей пряжі різного сировинного складу, вплив різних факторів на властивості пряжі та перебіг технологічного процесу. Теоретичні знання закріплюються в ході практичних і лабораторних робіт, в ході яких студенти проводять необхідні розрахунки, навчаються проводити аналіз та оцінку їх результатів, оптимізувати параметри певних процесів.

Розроблена програма відображає основні питання вивчених дисциплін

і рекомендована для підготовки до вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” зі спеціальності 8.091803 ”Прядіння натуральних і хімічних волокон”.


Тема 1. Технологічні процеси у бавовнопрядильному виробництві


1.1Технологічні процеси кардної системи прядіння

Сутність процесів розпушування, змішування, очищення та тіпання волокон. Призначення та особливості роботи машин РОА. Ефективність впровадження нових машин, що входять до складу розпушувально – очисних агрегатів: живильників-змішувачів з верхнім відбором волокна, очисників, змішувальних машин.

Сутність процесів, здійснюваних на кардочесальних машинах. Конструктивні особливості та особливості роботи машин, які використовуються в кільцевому та пневмомеханічному прядінні. Ефективність впровадження нового чесального устаткування.

Потокові лінії в бавовнопрядінні, перспективи їх подальшого розвитку.

Сутність процесів, здійснюваних на стрічкових машинах. Конструктивні особливості та особливості роботи машин, які використовуються в кільцевому та пневмомеханічному прядінні. Ефективність впровадження нового стрічкового устаткування.

Передпрядіння. Сутність технологічних процесів, здійснюваних на рівничних машинах. Особливості роботи рівничних машин. Вплив коефіцієнту крутіння рівниці на перебіг технологічних процесів та якість рівниці. Ефективність впровадження нового рівничного устаткування.

Прядіння. Сутність процесів, здійснюваних на пневмомеханічних прядильних машинах. Особливості роботи машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів, обривність та якість пряжі. Ефективність впровадження пневмомеханічного способу прядіння.

Сутність процесів, здійснюваних на кільцевих прядильних машинах. Особливості роботи машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів, обривність та якість пряжі. Шляхи зниження обривності. Вихід пряжі, виготовленої кільцевим та пневмомеханічним способом. Вплив параметрів заправлення машин на вихід пряжі. Переваги кільцевого способу прядіння.

Сутність процесів при виготовленні крученої пряжі. Конструктивні особливості та особливості роботи машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів, обривність та якість пряжі. Ефективність впровадження крутильних машин подвійного та потрійного крутіння.


^ 1.2.Особливості технологічних процеси гребінної системи прядіння

Сутність процесів підготовки стрічки до гребенечесання. Особливості роботи стрічкоз’єднувальних машин. Конструктивні особливості стрічкових машинах різних переходів.

Сутність процесів, здійснюваних на гребенечесальних машинах. Особливості роботи гребенечесальних машин. Фактори, які впливають на перебіг технологічних процесів та якість гребінної стрічки.

Вихід кардної та гребінної пряжі. Фактори, які впливають на вихід пряжі.

Фактори, які впливають на продуктивність технологічного устаткування. Розрахунок продуктивності устаткування.


^ Тема 2. Технологічні процеси у вовнопрядильному виробництві


Прядіння вовни та хімічних волокон. Особливості технологічних процесів виготовлення вовняної пряжі.

Апаратна система прядіння вовни і хімічних волокон. Особливості підготовки волокон до змішування. Особливості підготовки вовни до чесання.

Особливості чесання вовни і хімічних волокон. Особливості чесальних машин вовняного виробництва. Потокові лінії у апаратному виробництві

Особливості прядіння апаратної пряжі із вовни та хімічних волокон.

Гребінна система прядіння вовни і хімічних волокон. Особливості технологічних переходів при виготовлені гребінної вовняної пряжі.


^ Тема 3. Технологічні процеси у льонопрядильному виробництві


Прядіння луб'яних волокон. Особливості технології виготовлення лляної та пачосової пряжі. Мокрий та сухий способи прядіння. Процес гребенечесання в льонопрядінні.

Особливості процесів виробництва лляної пряжі на центрифугальних та пневмомеханічних прядильних машинах.

Розвиток технології льонопрядильного виробництва.


Тема 4. Технічний контроль у бавовнопрядильному виробництві


4.1. Випробування сировини і напівфабрикатів

Визначення якості сировини: довжини, тонини, розривального навантаження тощо.

Визначення лінійної густини напівфабрикатів. Визначення нерівноти напівфабрикатів по масі довгих та коротких відрізків.

Методи обробки результатів досліджень.


^ 4.2. Випробування пряжі

Перевірка якості пряжі: визначення і розрахунок лінійної густини однониткової і крученої пряжі, відхилення фактичної лінійної густини від номінальної, розривльного навантаження і подовження при розриві, питомого розривального навантаження, величини крутіння, коефіцієнта крутіння.

Перевірка кількості та якості відходів. Визначення обривності на машинах прядильного виробництва.

Принципи роботи приладів фірми «Цельвегер – Устер» для визначення якості продуктів прядіння.


Тема 5. Класифікація сировини прядильних виробництв

5.1.Сировинна база бавовнопрядіння

Бавовна, селекційні сорти бавовнику. Основні властивості бавовни: довжина, лінійна густина, розривальне навантаження, подовження при розриві, зрілість, кількість сміттєвих домішок та дефектів, гігроскопічність, електризуємість, вологість.

Нормативна документація на бавовну. Властивості бавовняного волокна різних сортів. Типи та класи бавовняного волокна. Розрахунок кондиційної та розрахункової маси волокна.

Хімічні волокна, які використовуються в бавовнопрядінні. Основні властивості хімічних волокон, що обумовлюють їх використання в бавовнопрядінні. Спеціальні властивості хімічних волокон. Переваги хімічних волокон, їх недоліки.

Нормативна документація на хімічні волокна бавовняного типу.

^ 5.2.Сировинна база вовнопрядіння

Види вовняного волокна. Овеча вовна, основні виробники овечої вовни. Типи вовняного волокна. Види вовни в залежності від тонини та однорідності (тонка, напівтонка, напівгруба та груба).

Основні властивості вовни: тонина, звитість, довжина, міцність, пружність, колір. Класифікація однорідної та неоднорідної вовни. Поняття про сортимент, якість, сорт.

Нормативна документація на вовну різних видів.

Хімічні волокна, які використовуються в вовнопрядінні, їх характеристика.


^ 5.3.Сировинна база льонопрядіння

Луб’яні волокна, їх призначення. Льон, види льону. Технічне та елементарне лляне волокно, їх характеристики.

Нормативна документація на сировину льонопрядіння: тіпаний та чесаний льон, коротке лляне волокно та пачоси. Номер волокна. Показники якості різних видів лляного волокна: горсткова довжина, група кольору, розривальне навантаження, гнучкість, масова доля костриці та сміттєвих домішок та ін.

Хімічні волокна, які використовуються в льонопрядінні; їх характеристика.


Тема 6. Проектування властивостей пряжі, виготовленої на

бавовнопрядильному устаткуванні


6.1. Вплив основних властивостей волокна на властивості пряжі

і процес прядіння

Основні фактори, що впливають на якість пряжі: види та властивості сировини, устаткування та режими його роботи, кліматичні умови в цеху, кваліфікація робітників, загальна культура роботи підприємства.

Вплив основних властивостей волокна на властивості пряжі і процес прядіння.

Довжина волокон. Вибір системи прядіння, конструкції та розмірів робочих органів технологічного устаткування в залежності від довжини волокна. Вплив довжини волокна на якісні показники пряжі.

Густина волокон (питома маса). Вплив густини на діаметр волокна, об’ємність виробів, масову частку компонентів при переробці сумішей.

Лінійна густина волокон. Вплив лінійної густини на властивості пряжі. Номінальна кількість волокон в поперечному розрізі пряжі. Нерівнота різних волокон за лінійною густиною.

Розривальне навантаження і подовження волокон при розриві, вплив подовження волокон на розривальне навантаження пряжі.

Тертя волокон. Коефіцієнт тертя. Вплив коефіцієнта тертя волокон на технологічні процеси прядіння, обривність напівфабрикатів та пряжі. Волого-температурний режим в цехах.

Електризуємість волокон. Причини виникнення електростатичних зарядів на поверхні волокон. Заходи по зниженню електризуємості в цехах.

Сміттєві домішки та дефекти волокон, їх вплив на вихід пряжі та її якість.


^ 6.2. Розрахунок характеристик властивостей волокон в суміші

Розрахунок середнього значення властивостей волокон в суміші, дисперсії суміші та коефіцієнтів варіації довжини, лінійної густини, розривального навантаження та питомого розривального навантаження.

Вибір лінійної густини хімічних волокон для переробки в суміші з бавовною. Зв’язок між довжиною та товщиною хімічних волокон. Вибір масової частки хімічного волокна в суміші з бавовною.


^ 6.3.Методи проектування розривального навантаження

бавовняної пряжі

Розрахунково-емпіричний метод проф. А.Н. Соловйова для проектування розривального навантаження бавовняної пряжі кільцевого способу прядіння. Коефіцієнт використання міцності волокна в пряжі.

Прогнозування розривального навантаження бавовняної пряжі інших способів прядіння (пневмомеханічного, роторного та ін.). Розрахунок нерівноти пряжі.


^ 6.4.Методи проектування розривального навантаження віскозної

та змішаної пряжі

Розрахунково-емпіричний метод проф. В.А.Усенка для проектування розривального навантаження віскозної пряжі кільцевого способу прядіння.

Розрахунок розривального навантаження пряжі із неоднорідних волокон за формулою А.Н.Ванчикова. Розрахунок допоміжних коефіцієнтів за формулами А.Н.Соловйова, В.А.Усенко, А.Н.Ванчикова.

Метод розрахунку питомого розривального навантаження пряжі із суміші неоднорідних волокон, розроблений в Московському текстильному інституті.

Комплексна характеристика сировини – прядильна здатність волокна. Розрахунок мінімально можливої лінійної густини пряжі.


Тема 7. Проектування властивостей пряжі, виготовленої на

вовнопрядильному устаткуванні


7.1. Основні принципи вибору хімічних волокон

для змішування з вовною

Вибір лінійної густини хімічних волокон для змішування з однорідною та неоднорідною вовною. Вибір лінійної густини хімічних волокон для змішування з вовною при виготовленні пряжі великої лінійної густини: з однорідною грубою і напівгрубою вовною та з неоднорідною вовною. Вибір перемінної (проміжної) товщини хімічних волокон.

Вибір довжини хімічних волокон. Зведена характеристика довжини волокон. Вимоги при виборі довжини хімічних волокон для змішування з вовною. Максимальний і мінімальний параметри довжини хімічних волокон. Вплив довжини хімічних волокон на властивості стрічки, рівниці, пряжі.

Вибір масової частки хімічних волокон в суміші з вовною. Вплив вмісту хімічних волокон в суміші з вовною на властивості пряжі.

^
7.2. Прядильна здатність вовняного волокна
та резерв прядильної здатності
Прядильна здатність суміші вовни і хімічних волокон. Розрахунок мінімальної лінійної густини за формулою Сініцина А.А. Розрахунок резерву прядильної здатності за формулою Еммануеля. Розрахунок резерву прядильної здатності для гребінних сумішей за методом Гусєва В.Є. Вихід пряжі із суміші вовни і хімічних волокон.^
7.3. Методи проектування властивостей вовняної пряжі
Проектування властивостей вовняної пряжі за формулою Сініцина А.А. Недоліки емпіричних формул ЦНДІвовни для проектування властивостей вовняної гребінної пряжі.

Проектування властивостей вовняної гребінної та апаратної пряжі за методом Московського текстильного інституту (побудова та використання номограм).

Проектування властивостей пряжі із неоднорідних волокон. Розрахунок орієнтовного питомого розривального навантаження пряжі із суміші вовни і хімічних волокон за формулою Кононенко Т.В.

^
Тема 8. Проектування властивостей лляної пряжі


8.1. Вплив параметрів волокна на властивості пряжі

Розрахунок розривального навантаження лляної пряжі за методом Комарова. В.Г.

Параметри волокна, які визначають властивості пряжі. Розривальне навантаження волокна. Методика визначення розривального навантаження.

Довжина волокон. Коефіцієнт тангенціального опору. Коефіцієнт, який характеризує зміну розривального навантаження при його крутінні.


^ 8.2. Розрахунки нерівноти і розривального навантаження пряжі

різних способів прядіння

Особливості лляної пряжі. Нерівнота пряжі за розривальним навантаженням. Фактори, які впливають на нерівноту. Емпірична формула для розрахунку нерівноти за розривальним навантаженням. Розривальне навантаження пряжі сухого способу прядіння.

Величина критичного коефіцієнта крутіння пряжі. Фактори, які впливають на критичний коефіцієнт крутіння та формули для його розрахунку


Тема 9. Класифікація сумішей натуральних і хімічних волокон


9.1. Складання робочих сортувань при виготовленні пряжі

на бавовнопрядильному устаткуванні

Типові сортування, умови їх складання. Базисний сорт. Використання волокна низьких сортів, прядивних відходів та гребінних пачосів. Приклади різних варіантів типових сортувань. Складання сортувань на підприємствах.

^
9.2. Класифікація сумішей з використанням вовняного волокна

Загальні принципи складання волокнистих сумішей. Особливості складання сумішей для апаратної пряжі. Класифікація апаратних сумішей за призначенням тканин. Класифікація апаратних сумішей за ЦНДІвовни.

Особливості складання сумішей для гребінної пряжі. Класифікація сумішей гребінного виробництва за ЦНДІвовни.

^
9.3. Складання сумішей лляного волокна

Особливості розрахунку властивостей волокна в суміші. Врахування втрат волокна в процесі переробки. Розрахунок очікуваної нерівноти пряжі з розривального навантаження. Вимоги до волокон – компонентів суміші.

Комплексна оцінка лляного волокна. Визначення мінімальної лінійної густини пряжі.


^ Тема 10. Теорія технології процесів розпушення


Охарактеризувати імпульс сили удару по матеріалу, що введений потоком повітря при розпушенні та тіпанні. Опір волокнистого матеріалу процесу розпушування.

Технологічні фактори, які впливають на роботу машин та інтенсивність розпушування.


^ Тема 11. Загальні питання та теорія процесу тіпання

волокнистого матеріалу


Опір волокнистого матеріалу в процесі тіпання. Технологічні фактори, які впливають на роботу машин та інтенсивність тіпання.

^ Тема 12. Теорія технології процесів чесання


Проаналізувати роботу вузла приймального барабану та вузла «головний барабан – шляпки» кардочесальної машини. Загальні питання та теорія процесу кардочесання текстильного матеріалу.

Опір волокнистого матеріалу в процесі чесання. Технологічні фактори, які впливають на роботу машин та інтенсивність процесу.


^ Тема 13. Загальні питання та теорія процесу гребенечесання

текстильного матеріалу


Технологічні фактори, які впливають на роботу машин та інтенсивність процесу.

Проаналізувати роботу основних механізмів гребенечесальних машин.


^ Тема 14. Теорія процесів витягування та намотування продукту

на рівничних машинах


Значення розпрямлення волокон для прядильного виробництва. Оцінка розпрямлення.

Теоретичні основи процесу намотування на рівничних машинах.

Сумісна дія процесів витягування та намотування на інтенсивність й ефективність цих процесів.


^ Тема 15. Теорія процесу прядіння


Теоретичні основи процесу кручення на прядильних та крутильних машинах. Особливості роботи та складу пристроїв кручення на різних типах прядильних та крутильних машин. Розривне навантаження пряжі, залежність його від крутіння.

Теоретичні основи процесу намотування на кільцепрядильній машині, будова починку.

Натяг нитки на пневмомеханічній прядильній машині.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

що виносяться на фахове вступне випробування

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.05160103

Прядіння натуральних і хімічних волокон”


1.Які відмінності у виробництві пряжі по кільцевому і пневмомеханічному способах прядіння?

2.За яких умов формується пряжа по кільцевому способу прядіння?

3.За яких умов формується пряжа по пневмомеханічному способу прядіння?

4.Як впливає використання бункерного живлення чесальних машин на якість напівфабрикатів?

5.Як змінюється величина витягування на технологічних переходах?

6.Яка роль витягувальних пристроїв у зменшенні числа переходів процесу прядіння?

7.Що таке критичний коефіцієнт крутіння?

8.Як впливає лінійна густина лляної пряжі на вибір технологічного ланцюжка?

9.Назвіть прилади, які використовуються для визначення якісних показників пряжі.

10.Що треба змінити на прядильній машині при виготовленні пряжі з підвищеною лінійною густиною?

11.Як визначається якість прочосу на кардочесальних машинах?

12.Як змінюється коефіцієнт варіації стрічки за лінійною густиною на коротких і довгих відрізках в залежності від зміни лінійної густини стрічки?

13.Чим відрізняються показники якості пряжі кільцевого і пневмомеханічного способу прядіння?

14.Яке з натуральних волокон найбільш поширене, завдяки чому?

15.Які позитивні властивості мають хімічні волокна?

16.Яким чином можна зменшити негативні властивості хімічних волокон?

17.Яке значення має коефіцієнт зрілості для бавовняного волокна?

18.Яка масодовжина має більше абсолютне значення: модальна чи штапельна?

19.Чим обумовлено використання хімічних волокон в суміші з натуральними?

20.Чим відрізняється технічне волокно льону від елементарного?

21.Які показники визначають номер лляного волокна?

22.Назвіть основні властивості вовни?

23.Від чого залежить якість пряжі?

24.Як впливає довжина волокна на величину крутіння пряжі?

25.Як впливає звитість волокна на хід технологічного процесу?

26.В якому асортименті продукції краще використовувати бавовняно-поліамідну пряжу?

27.Що таке прядильна здатність?

28.Які основні властивості бавовни враховуються в формулі проф. О.М.Соловйова?

29.Які основні властивості віскозного волокна враховуються в формулі проф. В.А.Усенко?

30.Що таке резерв прядильної здатності?

31.Як використовуються номограми при проектуванні властивостей пряжі?

32.Назвіть прізвище вченого – розробника методу прогнозування властивостей лляної пряжі. Чим відрізняється цей метод від методу прогнозування властивостей бавовняної пряжі?

33.За якими властивостями прогнозується розривне навантаження лляної пряжі?

34.Яке значення має розривне подовження волокон при складанні суміші?

35.Що таке коефіцієнт використання міцності волокна в пряжі?

36.Які формули використовуються для прогнозування питомого розривного навантаження пряжі за заданими показниками волокна в різних сумішах?

37.Що враховує формула А.Н.Ванчикова при розрахунку питомого розривного навантаження пряжі?

38.Назвіть методи прогнозування властивостей вовняної пряжі.

39.В чому полягає ефективність використання номограм при прогнозуванні властивостей пряжі?

40.Для визначення якого показника використовується формула Емануеля? Розкрийте сутність цього показника.

41. Як впливають властивості волокна на властивості пряжі і процес прядіння?

42.Назвіть основні принципи підбору волокон в суміші.

43.Як впливають технологічні фактори на інтенсивність і ефективність змішування, розпушування і очищення?

44.Як оцінити процеси, що здійснюються на розпушувально-очисному агрегаті?

45.Як оцінити процеси, що здійснюються в процесі чесання волокнистих матеріалів?

46.Як змінюється волокнистий продукт в процесі витягування?

47.Розкрийте значення процесу складення в прядильному виробництві.

48.В чому полягає сутність автоматичного вирівнювання товщини стрічки?

49.Як оцінити процеси, що здійснюються на стрічкових машинах?

50.Як впливають технологічні фактори на інтенсивність процесу гребенечесання?

51.Як оцінити процеси, що здійснюються в процесі гребенечесання волокнистих матеріалів?

52.Охарактеризуйте процес намотування рівниці. Основні умови намотування.

53.Як оцінити процеси, що здійснюються на рівничних машинах?

54.Назвіть шляхи удосконалення рівничних машин.

55.Дайте оцінку технологічній і економічній ефективності високих витяжок на кільцевій прядильній машині.

56.Як впливає величина крутіння на властивості продукту?

57.Охарактеризуйте основні умови намотування пряжі на початок.

58.Якими показниками оцінюється якість пряжі? Як впливає якість пряжі на обривність на прядильних машинах?

59.Дайте оцінку технологічній і економічній ефективності впровадження пневмомеханічних прядильних машин.

60.Охарактеризуйте способи формування крученої пряжі.

ПРИКЛАД

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

___________Грищенко І.М..

„___”__________2011 р.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8. 05160103 ”Прядіння натуральних і хімічних волокон”


^ ВАРІАНТ №


1.Метод прогнозування властивостей лляної пряжі. Фактори, що впливають на властивості лляної пряжі.


2.Проаналізувати вихід бавовняної пряжі, виготовленої кільцевим та пневмомеханічним способами. Вплив параметрів заправлення машин на вихід пряжі.


3.Задача

Для виробництва трикотажної пряжі лінійної густини 11,8 текс підготовлене робоче сортування, яке має наступні середньозважені показники властивостей:

лінійна густина, мтекс 150

розривальне навантаження, сН 4,2

штапельна масодовжина, мм 35,7

Необхідно перевірити правильність вибору сортування.


Затверджено на засіданні кафедри матеріалознавства

та технології переробки текстильних волокон

Протокол № 4 від 31.01.2011 р.


Зав. кафедри МТПТВ проф. Супрун Н.П.


Критерії оцінки рівня виконаннязавдання для

вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр


Оцінювання відповідей здійснюється за шкалою ECTS.


^ 1.Оцінки „А”(відмінно) заслуговує робота, в якій завдання виконано у повному обсязі. При виконанні завдання не допущені помилки, які призводять до хибного результату. Робота містить вичерпну відповідь на теоретичне і практичне завдання фахового та науково-дослідного спрямування з усіма неохідними рисунками. Матеріал викладено логічно і послідовно. Робота охайно оформлена.


^ 2.Оцінки «В» (дуже добре) заслуговує робота, в якій завдання виконано у повному обсязі. При виконанні завдання не допущені суттєві помилки, які призводять до хибного результату. Робота містить повну відповідь на теоретичне і практичне завдання фахового та науково-дослідного спрямування. Допускаються деякі неточності у виконанні рисунків та практичного завдання. Матеріал викладено досить логічно і послідовно.


^ 3.Оцінки «С» (добре) заслуговує робота, в якій завдання виконано у повному обсязі. При виконанні завдання допускається певна кількість помилок. В роботі можлива відсутність необхідних рисунків при наданні повної відповіді на теоретичні питання. Матеріал викладено досить логічно і послідовно.


^ 4.Оцінки «D» (задовільно) заслуговує робота, в якій завдання виконано непогано, але зі значною кількістю помилок, які призводять до отримання не досить вірного результату. Відповіді на теоретичні і практичні завдання не повні, у неповній мірі розкрита сутність отриманого завдання. Матеріал викладено не досить логічно і послідовно.


^ 5.Оцінки «Е» (достатньо) заслуговує робота, в якій завдання виконано за мінімальним критерієм: можливе виконання лише частини завдання, або при наявності відповіді на всі питання з допущенням суттєвих помилок , які призводять до хибного результату. Матеріал викладено не досить логічно і послідовно.


^ 6.Оцінки «F» (незадовільно) заслуговує робота, в якій завдання виконано у неповному обсязі. Не розкрита головна сутність отриманого завдання. Відсутні правильні відповіді на всі завдання білету. З такою оцінкою абітурієнт не може бути зарахованим на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

^ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА


1.Основи технологій прядильних виробництв / А.М. Слізков та ін. – К.: КНУТД, 2007. – 423 с.

2.Технический контроль в хлопкопрядении / С.С.Иванов, О.А.Филатова. – М.: Легкая индустрия, 1978. – 240 с.

3.Справочник по хлопкопрядению / Широков В.П. и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая индустрия, 1980. - 494с.

4.Класифікація сировини прядильних виробництв: Конспект лекцій з дисципліни „Основи проектування виробів” для студентів спец. 6.09118.03 „Прядіння натуральних і хімічних волокон” /Упор.: Якубовська Т.О., Слізков А.М., Крижанівська О.П. – К.:КНУТД, 2009. – 26с.

5.Проектування властивостей пряжі, виготовленої на бавовнопрядильному устаткуванні: Конспект лекцій з дисципліни „Основи проектування виробів” для студентів спец. 6.09118.03 „Прядіння натуральних і хімічних волокон” /Упор.: Якубовська Т.О., Слізков А.М., Крижанівська О.П. – К.:КНУТД, 2009. – 56с.

6.Проектування властивостей вовняної пряжі: Конспект лекцій з дисципліни „Основи проектування виробів” для студентів спец. 6.09118.03 „Прядіння натуральних і хімічних волокон”/Упор.: Якубовська Т.О., Слізков А.М., Крижанівська О.П. – К.:КНУТД, 2009. – 32с.

7.Прядение хлопка и химических волокон (проектирование смесей, приготовление холстов, чесальной и гребенной ленты): Учебник для вузов / И.Г.Борзунов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.- 376с.

8.Прядение шерсти и химических волокон (проектирование аппаратной ровницы и чесальной ленты): В.А.Протасова и др.– М.: Легпромбытиздат, 1987.- 296с.

9.Прядение лубяных и химических волокон и производство крученых изделий: Учебник для вузов / В.Г.Комаров и др. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 494с.

10.Проектирование свойств льняной пряжи / В.Г.Комаров. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 60с.

Схожі:

Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів» та...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую Ректор кнутд проф. Грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на скорочену форму навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузь знань
«Текстильна та легка промисловість» за напрямом 051601 «Технології та дизайн текстильних матеріалів» передбачено проведення фахових...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи