Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання icon

Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання
НазваКонспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання
Сторінка1/37
Дата25.10.2012
Розмір1.97 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ

Кафедра комп'ютерних наук і інформаційних систем


Мова програмування С# і платформа MS.Net Framework

Конспект лекцій


Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»

Галузь знань “ Інформатика та обчислювальна техніка

Напрями підготовки – 6.050101 «Комп’ютерні науки»

6.050103 «Програмна інженерія»

КИЇВ 2010

Мова програмування С# і платформа MS.Net Framework: Конспект лекцій. Для студентів напрямів підготовки “Комп’ютерні науки”, “Програмна інженерія” / Уклад. Т.М. Коротун. – К.: МНТУ, 2010. – 164 с.


^ Затверджено науково-методичною радою МНТУ.


Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

Мова програмування С# і платформа MS.Net Framework: Конспект лекцій


Лекції призначені для студентів МНТУ денної та заочної (дистанційної) форм навчання.


Укладач: доцент Коротун Тетяна Михайлівна


Зміст

Лекція 1. Основи технологічної платформи MS .Net Framework 6

1.1. Причини появи та ключові характеристики платформи MS .Net Framework 6

1.2. Архітектура платформи MS .Net 7

1.3. Архітектура MS .Net Framework. Динамічна і статична складові 8

1.4. Структура бібліотеки класів FCL. Простір імен 10

1.5. Загальномовне середовище виконання – динамічна складова MS.NET Framework 11

1.6. Універсальна система типів 13

Питання і завдання для самостійної роботи студента 15

Лекція 2. Ядро мови C# 16

2.1. Основні поняття C# 16

2.2. Система типів C# 18

2.3. Змінні, операції, вирази 21

2.3.1. Визначення простих типів і їх ініціалізація 21

2.3.2. Операції і вирази 22

2.4. Перетворення вбудованих арифметичних типів-значень 24

2.5. Перетворення з рядкового типу в арифметичний 26

2.5.1. Метод Parse 26

2.5.2. Перетворення з арифметичного типу у тип string 27

2.5.3. Клас Convert і його методи 27

2.6. Стиль програмування. Узгодження іменування 29

Питання і завдання для самостійної роботи студента 29

Лекція 3. Ядро C#. Оператори 31

3.1. Умовні оператори 31

3.2. Оператори циклу 34

3.3. Оператори переходу 38

3.4. Базові конструкції структурного програмування 40

Питання і завдання для самостійної роботи студента 41

Лекція 4. Масиви і стандартні класи мови C# 42

4.1. Робота з масивами 42

4.1.2. Прямокутні масиви 43

4.1.3. Ступінчасті масиви 45

4.1.3. Клас System.Array 45

4.2. Оператор foreach 47

4.2. Клас Random і його методи 49

4.3. Клас Math і його методи 51

Лекція 5. Стандартні класи С#. Робота з рядками 54

5.1. Тип char. Масиви типу char 54

5.2. Робота з рядками. Клас String і його методи 56

5.3. Клас StringBuilder і його методи 60

5.4. Обробка помилок. Клас Exception. 61

5.4.1. Виклик і обробка виключень 61

5.4.2. Синтаксис оператора try: 62

5.4.3. Об\'єкти Exception 63

5.5. Комплексний приклад. Вдосконалений консольний калькулятор 64

Питання і завдання для самостійної роботи студента 66

Лекція 6. Робота з файлами 67

6.1. Введення-виведення на консоль 67

6.2. Файлове введення-виведення 70

6.3. Потоки. Абстрактний клас Stream і його нащадки 71

6.4. Класи StreamReader, StreamWriter, StringReader, StringWriter 73

Питання і завдання для самостійної роботи студента 76

Лекція 7. Класи 77

7.1. Дві ролі класів в C#. Клас як модуль і клас як тип даних 77

7.2. Основні принципи ООП і їх реалізація в С# 79

7.3. Методи класу 80

Параметри методів 81

7.4. Використання показчика this в тілі класу 83

7.5. Конструктори. Типи конструкторів 83

7.6. Властивості get і set 87

Питання і завдання для самостійної роботи студента 92

Лекція 8. Класи. Поліморфізм 93

8.1. Перевантаження методів 93

8.2. Методи зі змінною кількістю аргументів 94

8.3. Індексатори 95

8.4. Перевантаження операцій 96

8.4.1.Унарні операції 96

8.4.2. Бінарні операції 97

8.4.3. Операції перетворення типу 97

8.5. Приклад класу з перевантаженими методами і операціями 98

Питання і завдання для самостійної роботи студента 103

Лекція 9. Спадкоємство класів – спадкоємство реалізації 104

9.1. Організація ієрархії класів 104

9.2. Використання в похідному класі конструктора базового класу з параметрами 106

9.3. Віртуальні методи. Пізнє і раннє зв\'язування об\'єктів класу 108

9.4. Абстрактні класи і методи 110

9.5. Приховані (закриті) класи 112

9.6. Види відношень між класами 112

9.7. Клас object – базови 114

Питання і завдання для самостійної роботи студента 116

Лекція 10. Інтерфейси 117

10.1. Інтерфейс як окремий випадок абстрактного класу 117

10.2. Стратегії реалізації інтерфейсу 118

10.3. Інтерфейси і поля 126

10.4. Інтерфейси і спадкоємство 129

Питання і завдання для самостійної роботи студента 131

Лекція 11. Вбудовані інтерфейси С# 132

11.1. Впорядкованість об\'єктів і інтерфейс IComparable 132

11.2. Впорядкування об\'єктів за кількома критеріями. Інтерфейс IComparer 137

11.3. Перелічуваність об\'єктів і інтерфейси. Інтерфейс IEnumerable 139

11.4. Ітератори і інтерфейс IEnumerable 144

Питання і завдання для самостійної роботи студента 147

Лекція 12. Класи-колекції 148

12.1. Абстрактні структури даних 148

12.2. Колекції. Простір імен System.Collections 149

12.2.1. Клас Stack 150

12.2.2. Клас Queue (Черга) 153

12.2.3. Клас ArrayList 156

12.3. Класи-прототипи (generics) 160

Питання і завдання для самостійної роботи студента 162  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання
Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 050107...
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconО. Б. Костенко І. О. Гавриленко інформаційні системи І технології конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
Золотарьова, І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 090209 «Гідравлічні і пневматичні машини» денної та заочної форм навчання
Експлуатація та обслуговування машин: Конспект лекцій /Укладач В. Ф. Герман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 98 с
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 090209 «Гідравлічні і пневматичні машини» денної та заочної форм навчання
Експлуатація та обслуговування машин: Конспект лекцій /Укладач В. Ф. Герман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 98 с
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент організацій денної і заочної форм навчання
Рекламний менеджмент: конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconВ. М. Шавкун конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconТ.Є. Киркач інженерна графіка конспект
Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 060101 – «Будівництво»
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання та студентів факультету післядипломної...
Конспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання iconМетодичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання і можуть бути корисними керівникам, консультантам та рецензентам дипломних проектів
Обладнання хiмiчних виробництв i пiдприємств будiвельних матерiалiв для студентів денної та заочної форм навчання / укл.: В.І. Склабінський,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи