Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 icon

Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1
Скачати 99.98 Kb.
НазваКонтрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1
Дата25.10.2012
Розмір99.98 Kb.
ТипДокументи


Контрольна робота № 1

з курсу лекцій «Технології захисту інформації»


Варіант № 1

 1. Для чого була розроблена методологія структурного аналізу й проектування SADT?

 2. Як виконується побудова діаграми АО SADT-моделі?

 3. Назвіть методи поділу лінії передачі даних в САПР.

 4. Приведіть приклади операційних систем для ПЕОМ. Які функції виконує ОС?

 5. На які групи діляться макромоделі САПР?

 6. Наведіть типи опитування при створенні SADT-моделі.

 7. Наведіть орієнтовні критичні розміри SADT-продуктів.

 8. Що таке лінгвістичне забезпечення САПР?

 9. Наведіть основні визначення системи управління базами даних (СУБД).

 10. Які функції реалізують контролери верхнього рівня об'єкта управління АСУТП?


Варіант № 2

 1. Наведіть визначення терміну “Модель SADT».

 2. Наведіть стратегії для добування інформації із джерел для створення SADT-моделі.

 3. Як виконується узагальнення діаграми АО SADT-моделі?

 4. Назвіть варіанти топології локальних обчислювальних мереж в САПР.

 5. Приведіть основні характеристики й приклади прикладного програмного забезпечення САПР РЕС.

 6. Для чого призначена факторна модель САПР?

 7. Наведіть основні етапи життєвого циклу промислової продукції в САПР.

 8. Для чого використовуються мови програмування в САПР?

 9. Наведіть основні функції СУБД і вимоги до них.

 10. Які функціональні можливості мають SCADA-системи у системах керування?


Варіант №3

 1. Яку мету має модель SADT?

 2. Як створюється діаграма А-0 SADT-моделі?

 3. Назвіть різновиди серверів в САПР.

 4. Які функції виконує програма керування завданнями САПР?

 5. Для чого призначена фазова модель САПР?

 6. Які засоби формування звітної документації є у ClearSCADA?

 7. Як виконується стадія «Ідентифікація ділових процесів» при мoделюванні ділових процесів в CADM?

 8. Дайте визначення домену атрибуту сутності в ER-моделі.

 9. Що таке модель зрілості процесів створення ПЗ (СММ)?

 10. Намалюйте модель ділового процесу «Відвідання бібліотеки».


Варіант №4

 1. Чим є суб'єкт моделі SADT?

 2. З яких кроків складається процес декомпозиції обмеженого об'єкта для створення SADT-моделі?

 3. Як здійснюється передача інформації в мережах з комутацією каналів і комутацією пакетів?

 4. Що називається програмно-методичним комплексом САПР?

 5. Як одержують фізичну модель САПР?

 6. Як виконується складання списку даних системи для створення SADT-моделі?

 7. Наведіть основні типи АС із їхньою прив'язкою до тих або інших етапів життєвого циклу виробів САПР.

 8. Для чого використовуються графічні мови в САПР?

 9. Які мови використовуються в БД?


Варіант № 5

 1. Що представляють блоки моделі SADT?

 2. Як виконується складання списку функцій системи для створення SADT-моделі?

 3. Як виконується виявлення інтерфейсних помилок для створення SADT-моделі?

 4. Що являє собою робоча станція САПР?

 5. Що таке система даних?

 6. Наведіть структуру САПР.

 7. Як одержують формальну модель САПР?

 8. Для чого використовуються мови супроводу в САПР?

 9. Що таке концептуальна модель БД?

 10. Наведіть технічні характеристики SCADA – систем.


Варіант № 6

 1. Що представляють дуги моделі SADT?

 2. Які роботи з управління виконуються на початку SADT-проекту?

 3. Як виконується документування отриманих знань для створення SADT-моделі?

 4. Чим відрізняється робоча станція від персонального комп'ютера в САПР?

 5. Що таке ідентифікатори об'єкта й ключові атрибути?

 6. У чому відмінність статичної й динамічної моделей САПР?

 7. Наведіть зміст робіт з технологічної підготовки виробництва САПР.

 8. Для чого використовуються мови проектування в САПР?

 9. Наведіть визначення логічної, зовнішньої, внутрішньої (фізичної) моделей БД.

 10. Наведіть вартісні характеристики SCADA – систем.


Варіант № 7

 1. Які типи взаємозв'язків мають дуги між блоками моделі SADT?

 2. Наведіть типову структуру управління SADT-проектом.

 3. Як перевіряється коректність моделі SADT?

 4. Що входить в архітектуру робочої станції САПР?

 5. Що таке запис даних? Наведіть приклади.

 6. Які функції виконує оператор/диспетчер АСУТП?

 7. Наведіть схему функціонування задач технологічної підготовки виробництва в САПР.

 8. Для чого використовуються мови керування в САПР?

 9. Що називається математичною моделлю САПР?

 10. Наведіть експлуатаційні характеристики SCADA – систем.


Варіант № 8

 1. Як виконується ідентифікація версій діаграм SADT?

 2. Як керувати роботами зі створення й рецензування результатів роботи над SADT-проектом?

 3. Які методи використовує SADT-аналітик для вивчення предметної області?

 4. Що являє собою ПЗ САПР?

 5. Яке призначення й склад методичного забезпечення САПР?

 6. Охарактеризуйте класи системного ПЗ САПР.

 7. Наведіть рівні розв'язуваних задач для автоматизованих систем проектування технологічних процесів.

 8. Що називають внутрішніми, зовнішніми й вихідними параметрами математичної моделі САПР?

 9. Які функції виконують розроблювачі SCADA систем?

 10. Які вимоги пред'являють до математичної моделі об'єкта САПР?


Варіант № 9

 1. Наведіть етапи створення SADT-моделі.

 2. Як керувати створенням SADT - моделі?

 3. Для чого призначена діаграма АО SADT-моделі ?

 4. Що таке математичне забезпечення САПР?

 5. Які вимоги пред'являються до технічного забезпечення САПР?

 6. Перелічіть документи, які входять до складу ПЗ САПР.

 7. Що називають фазовими змінними в САПР?

 8. Наведіть спрощений цикл робіт з розробки АСУТП.

 9. Що включає контролерний рівень об'єкта управління АСУТП?

 10. Які функції виконують замовники SCADA систем?


Варіант № 10

 1. Як одержувати знання у процесі опитування для створення SADT-моделі?

 2. Наведіть орієнтовні строки створення SADT-діаграм.

 3. Що називають системою програмування?

 4. Що таке вибір мети й точки зору SADT-моделі?

 5. Для чого призначена діаграма А-0 SADT-моделі?

 6. Що включає верхній рівень об'єкта управління - диспетчерський пункт АСУТП?

 7. Як представляється середовище передачі даних САПР?

 8. Яка структура загальносистемного ПЗ САПР?

 9. Що являють собою компонентні рівняння й компонентна модель САПР?

 10. Які функції виконують системні адміністратори SCADA систем?Контрольна робота № 2

з курсу лекцій «Технології захисту інформації»


Варіант № 1

 1. Наведіть основні характеристики ClearSCADA.

 2. Наведіть перелік стадій мoделювання ділових процесів в CADM.

 3. Дайте визначення сутності в ER-моделі.

 4. Що таке супертип і підтип сутності в ER-моделі?

 5. Що представляє собою Rational Unified Process?

 6. Наведіть приклад діаграми співробітництва Rational Rose.

 7. Наведіть сутність підходу «поетапна реалізація» до фази реалізації CADM.

 8. Що представляє собою Редактор Проектів Oracle Designer Oracle Designer?

 9. Наведіть осноні характеристики методу асоціації Data Mining.

 10. Намалюйте диаграму А О SADT-моделі для ВУЗу.


Варіант № 2

 1. Які особливості має надання інформації у вигляді мнемосхем технологічного процесу?

 2. Як виконується стадія «Осмислення ділового середовища» при мoделюванні ділових процесів в CADM?

 3. Для чого призначено ER-моделювання?

 4. Дайте визначення атрибуту сутності в ER-моделі.

 5. Наведіть основні принципи методології RUP.

 6. Наведіть сутність підходу «поетапна реалізація» до фази реалізації CADM.

 7. Що представляє собою Database Design Wizard Oracle Designer?

 8. Наведіть осноні характеристики методу кластеризації Data Mining.

 9. Наведіть приклад діаграми станів Rational Rose.

 10. Намалюйте диаграму А-0 SADT-моделі для ВУЗу.


Варіант № 3

 1. Які засоби формування звітної документації є у ClearSCADA?

 2. Як виконується стадія «Ідентифікація ділових процесів» при мoделюванні ділових процесів в CADM?

 3. Дайте визначення домену атрибуту сутності в ER-моделі.

 4. Що таке модель зрілості процесів створення ПЗ (СММ)?

 5. Наведіть сутність підходу "великого удару" до фази реалізації CADM.

 6. Що таке результат в моделі ділового процесу в CADM?

 7. Що виконує утиліта Generate Menu Modules Oracle Designer?

 8. Наведіть основні характеристики методу прогнозування часових послідовностей (рядів) Data Mining.

 9. Наведіть приклад діаграми станів Rational Rose.

 10. Намалюйте модель ділового процесу «Відвідання бібліотеки».


Варіант № 4

 1. Як виконується сигналізація й реєстрація порушень, подій ClearSCADA у ході технологічного процесу?

 2. Як виконується стадія «Moделювання кроків у діловому процесі» при мoделюванні ділових процесів в CADM?

 3. Дайте визначення унікального ідентифікатора сутності в ER-моделі.

 4. В чому полягає ітераційний та інкрементний підхід до створення ПЗ в RUP?

 5. Наведіть види тестування в CADM.

 6. Що таке тригер в моделі ділового процесу в CADM?

 7. Що виконує утиліта Generate Modules Oracle Designer?

 8. Наведіть осноні характеристики методу класифікації Data Mining.

 9. Наведіть приклад діаграми компонентів Rational Rose.

 10. Намалюйте модель ділового процесу «Запис на прийом до лікаря».


Варіант № 5

 1. Що таке CADM?

 2. Як виконується стадія «Аналіз існуючого ділового процесу» при мoделюванні ділових процесів в CADM?

 3. Дайте визначення зв'язку між сутностями в ER-моделі.

 4. Наведіть структуру процесів в RUP.
 5. ^

  Наведіть структуру й функції Oracle Designer/2000.


 6. Наведіть типи сховищ в моделі ділового процесу в CADM.

 7. Що представляє собою Application Design Wizard Oracle Designer?

 8. Наведіть осноні характеристики методу регресії Data Mining.

 9. Наведіть приклад діаграми класів Rational Rose.

 10. Намалюйте ER-модель для сутностей: ПАСАЖИР, БІЛЕТ, БАГАЖ, РЕЙС.


Варіант № 6

 1. Які програмні засоби підтримують методологію CADM?

 2. Як виконується стадія «Перепроектування ділового процесу» при мoделюванні ділових процесів в CADM?

 3. Що необхідно зробити для побудови ER-моделі?

 4. Які роботи передбачає побудова бази даних в CADM?

 5. Що таке сховище в моделі ділового процесу в CADM?

 6. Як проводять перевірку якості на моделі функцій CADM?

 7. Для чого призначена Уніфікована мова моделювання (UML) ?

 8. В чому полягає концепція Вітрин Даних?

 9. Наведіть приклад діаграми співробітництва Rational Rose.

 10. Намалюйте ER-модель для сутностей: ЧИТАЧ, ОБЛІКОВА КАРТКА, КНИГА.


Варіант № 7
 1. ^

  Назвіть критичні фактори успіху CADM-проекту.


 2. Як виконується стадія «Перевірка перепроектованого ділового процесу» при мoделюванні ділових процесів в CADM?

 3. Для чого виконується аналіз ділових функцій в CADM?

 4. Які типи діаграм надає Rational Rose?

 5. Які роботи передбачає розробка додатків в CADM?

 6. Наведіть типи потоків в моделі ділового процесу CADM.

 7. Що дозволяє робити Палітра настроювань Редактора проекту Oracle Designer?

 8. Як організовані багатомірні бази даних?

 9. Наведіть приклад діаграми послідовностей дій Rational Rose.

 10. Намалюйте диаграму А-0 SADT-моделі для торгової фірми


Варіант № 8

 1. Наведіть компоненти систем контролю й управління АСУТП і їх призначення.
 2. ^

  Як виконується реінжиніринг бізнес-процесів в CADM?


 3. Які функції забезпечує Process Modeller в CADM?

 4. Як виконується усвідомлення ділового середовища в моделі функціональної ієрархіі CADM?

 5. Які роботи передбачає розробка бази даних в CADM?

 6. Що таке потік в моделі ділового процесу CADM?

 7. Для чого призначена Діаграма даних Редактора проекту Oracle Designer?

 8. Наведіть визначення Сховища Даних.
 9. ^

  Які типи СУБД використовуються для побудови аналітичних систем?


 10. Наведіть приклад діаграми взаємодії Rational Rose.


Варіант № 9
 1. Які роботи виконуються на фазі вироблення стратегії CADM?


 2. Наведіть перелік елементів моделі ділового процесу в CADM.

 3. Як проводять розробку функціональної ієрархії CADM?

 4. Що повинен включати план фази розробки CADM?

 5. Наведіть типи кроків процесу в моделі ділового процесу в CADM.

 6. Як проводять ідентифікацію подій в моделі функціональної ієрархіі CADM?

 7. Наведіть основні ідеї, що лежать в основі концепції Сховищ Даних.

 8. Наведіть приклад діаграми прецедентів Rational Rose.

 9. Які питання треба вирішувати при реалізації аналітичної системи?

 10. Наведіть приклад діаграми активності Rational Rose.


Варіант № 10

 1. Які роботи виконуються на фазі попереднього аналізу CADM?

 2. Що таке організаційна одиниця в моделі ділового процесу в CADM?

 3. Як проводять визначення елементарних функцій в моделі функціональної ієрархіі CADM?

 4. Які роботи виконуються на фазі аналізу CADM?

 5. Що таке крок процесу в моделі ділового процесу в CADM?

 6. Як проводять ідентифікацію загальних функцій в моделі функціональної ієрархіі CADM?

 7. Яке взаємне співвідношення концепції Сховищ Даних і концепцій аналізу даних?

 8. Для чого призначений динамічний інтерактивний багатомірний аналіз (OLAP)?

 9. Наведіть приклад діаграми топології Rational Rose.

 10. Наведіть приклад діаграми станів Rational Rose.

Схожі:

Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconТехнології захисту інформації” Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»
Методів захисту, які використовуються в наш час велика кількість, але для того, щоб уникнути несанкціонованого доступу до конфіденційної...
Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconКонтрольна робота №1 для ІІІ курсу з/в варіант 1

Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconКонтрольна робота №1 для ІІІ курсу з/в варіант 3
Супермаркет надає покупцям багато додаткових послуг: кредит, доставку товарів І т д
Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconКонтрольна робота №2 (варіант 1)

Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconКонтрольна робота варіант №1

Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет
Контрольна робота з дисципліни «Основи захисту інформації» для студентів спеціальностей 091501 и 091503 заочної форми навчання /Укл.:...
Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconКонтрольна робота №1 для ІІІ курсу з/в варіант 2
У жовтні, в Лондоні, столиці Великобританії, відбудеться міжнародна виставка. Вона розповість відвідувачам про досягнення промисловості...
Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconКонтрольна робота І варіант Фонетика. Фонологія. Орфоепія
Запишіть подані нижче слова у фонетичній транскрипції. Визначте, який звук є спільним для всіх чотирьох слів у кожному ряду
Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconГ., Чуприна Г. П. Теоретичні засади дидактичного узагальнення змісту навчання з програмних засобів захисту інформації постановка проблеми
Ютерної інформації використовується велика кількість програмних засобів. Але зі швидким зростанням кількості шкідливих програм, зростає...
Контрольна робота №1 з курсу лекцій «Технології захисту інформації» Варіант №1 iconНаціональний університет "Львівська політехніка" Інститут: імфн група мв- модульна контрольна робота №1 з дисципліни ”Аналіз зовнішньої політики” Варіант – 30
До інтеракціоністського напряму у дослідженні процесу прийняття зовнішньополітичних рішень належить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи