Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller icon

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller
Скачати 131.05 Kb.
НазваЛекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller
Дата26.10.2012
Розмір131.05 Kb.
ТипЛекція

Лекція 18. CADM. Моделювання ділових процесів. Process Modeller

Що представляє собою Process Modeller

Process Modeller - комплект інструментальних засобів Designer/2000, який надає засоби, необхідні для моделювання ділових процесів. Ці процеси охоплюють множину обов'язкових дій у певній діловій сфері (далі по тексту - у бізнесі), спрямованих на створення або збільшення благ, обіцяних споживачам.

Комплект інструментальних засобів Process Modeller включає графічний засіб моделювання ділових процесів, а також можливості всіх інструментальних засобів Адміністратора Репозиторія.

Використовуючи Process Modeller Ви можете:

- визначати ключові процеси, що використовуються в конкретній діловій сфері (бізнесі);

- побудувати деталізовану модель будь-якого або всіх цих процесів;

- визначити процеси, що потребують удосконаленняі;

- моделювати нові процеси для їхнього впровадження в бізнесі.

Process Modeller дає можливість проектувальникам ІС і користувачам швидко й легко описати ділові процеси, використовуючи методи типу "указати й перенести" (point-and-click) для розміщення різних елементів процесу на екрані. Спливаючі вікна дозволяють уводити деталізовані дані, наприклад, про час виконання й вартість кроків процесів, для наступного аналізу.

Process Modeller Designer/2000 забезпечує:

- інструмент схематичного зображення, призначений для створення й супроводу в багатокористувацькому Репозиторії описів ділових процесів

- доступ до Репозиторію через Навігатор Об'єктів Репозиторія для створення й супроводу описів ділових процесів

- засоби мультиплікації для динамічної ілюстрації потоків процесу

- засоби мультимедіа для доповнення діаграми процесу піктограмами, звуком, зображеннями й відеокліпами (файлами відеозапису)

- доступ до інших інструментальних засобів Designer/2000, а саме: "^ Звіти по Репозиторию" (Repository Reports), який надає різні звіти по моделюванню процесів, а також доступ до різних інструментальних засобів схематичного зображення: Матричний Діаграмер (Matrix Diagrammer), Діаграмер потоків даних (Dataflow Diagrammer), Діаграмер ієрархії функцій (Function Hierarchy Diagrammer) і Діаграмер сутностей і зв'язків ( ЕR-моделей) (Entity Relationship Diagrammer).

^ Діловий процес і елементи його моделі

Що таке діловий процес?

Діловий процес - це дія або сукупність дій по суті бізнесу, виконуваних організацією з метою створення або додавання деяких видів послуг для задоволення потреб замовників.

Процес має чіткі початковий (відправний) і кінцевий пункти (або початкову й кінцеву точку), кожний з яких асоціюється із замовником (знаменується контактом із замовником по ходу ділової діяльності).

Згідно зі структурним підходом, застосовуваним у фірмі ORACLE, ділові процеси представляються у вигляді ієрархії процесів, де головні (основні) процеси розташовуються на верхньому рівні й кожен основний процес складається з ряду під-процесів. Типова ділова сфера включає п'ять - десять основних ділових процесів, які охоплюють ряд відділів або підрозділів підприємства.

Усе, у чому полягає бізнес-діяльність, можна представити у вигляді ділового процесу. Розглянемо, наприклад, банк, у якому один з основних процесів визначений як "Забезпечення вигідного, високоякісного банківського обслуговування замовників". У цьому випадку, у числі під-процесів, що входять до складу цього процесу, могли б бути "Відкриття рахунку", "Одержання депозиту", "Одержання готівки " і так далі.

Це означає, що будь-який вид діяльності може бути визначений у термінах ділових процесів, починаючи від замовлення паперу для друкувальних пристроїв до реалізації нової серії продуктів.

Міркування в термінах ділових процесів дає можливість створювати моделі, що допомагають зрозуміти суть діяльності, що виконується на певному проміжку часу. А це, у свою чергу, дає можливість запропонувати шляхи поліпшення процесів, що відбуваються, або навіть розробити повністю нові процеси.

Основні елементи моделі ділового процесу

Process Modeller дозволяє створити діаграму процесу-візуальне представлення ділового процесу у вигляді діаграми на екрані, за допомогою визначених графічних символів. Кожний графічний символ на цій діаграмі процесу представляє певну стадію описуваного процесу. Ці символи призначені для представлення різних типів елементів діаграми як то:


Елемент

Опис

Організаційна одиниця

Підрозділ, відділ або особа, відповідальна за виконання окремого етапу процесу

Крок процесу

Завдання, дія або функція, що представляє один етап процесу

Потік

Переміщення даних або матеріалів між етапами процесу

Сховище

Місце зберігання інформації або матеріалів

Тригер

Подія, яка ініціює процес

Результат

Результат виконання процесу


Ці елементи діаграми і їх під-типи (sub-type) забезпечують високий ступінь точності в ілюструванні процесів.

Що таке Організаційна Одиниця?

При малюванні ділових процесів Ви майже напевно виявите, що в процес втягуються зусилля більш ніж однієї групи людей з вашої й/або сторонніх організацій

Процес Modeller дозволяє розрізняти окремі структурні одиниці (організації, підрозділи, робочі групи й окремі особи), що приймають участь у виконанні процесу. Ви вказуєте кожну із цих одиниць на діаграмі процесу як окрему організаційну одиницю. Кожна організаційна одиниця, залучена в процес, вказується в лівій частині діаграми.

Ви повинні створити організаційну одиницю (тобто визначити її деталі) перш, ніж вона з'явиться на діаграмі. У такий же спосіб, можна також визначити структуру вашої організації або інших організацій, з якими Ви взаємзв’язані. Наприклад, якщо ваша організація складається з відділів, кожний з яких має робочі групи, Ви можете показати таку оргструктуру у вигляді ієрархії. Ця ієрархія буде далі виступати як складна організаційна одиниця на діаграмі.

О
рганізаційні одиниці не обмежуються структурними підрозділами. Вони можуть являти собою будь-який вид класифікації. Наприклад, організаційні одиниці можуть використовуватися для представлення ролей у бізнесі, виконуваних особами вашої або сторонніх організацій.


Рис. 18.1. Загальний вигляд організаційної одиниці на діаграмі ділового процесу

Що таке Крок Процесу?

Крок процесу являє собою окреме завдання в рамках ділового процесу. Наприклад, у бізнесі прокату відеокасет можна було б виділити такий діловий процес, як "Прокат відео", який, у свою чергу, міг складатися з таких кроків процесу, як "Знайти відео за назвою", "Завести картку прокату даного відео", "Роздрукувати рахунок про оплату" і так далі. Ці дії можна було б відобразити на діаграмі процесу в такий спосіб:

Рис. 18.2. Приклад кроків процесу на діаграмі


Кожний діловий процес, що виконується вашої організацією, може бути підрозділений на окремі кроки процесу, або стадії.

При цьому один крок процесу з'єднується з іншим кроком або сховищем шляхом задання сполучного потоку.

Підтипи кроку процесу

Процес Modeller дозволяє розрізняти окремі типи кроку процесу.

Можливо Ви помітили, що деякі кроки процесу в даному прикладі мають різні символьні позначення. Це пов'язане з тим, що символи представляють різні під-типи кроку процесу.

Під-типами, доступними для кроку процесу, є наступні:


Підтип

Опис

Введення даних

Представляє операцію введення даних, як, наприклад, введення даних у комп'ютерну систему

Точка ухвалення рішення

Указує на те місце в потоці процесу, де можна зробити вибір можливих шляхів

Звіт

Указує на написаний або надрукований результат, отриманий у ході виконання ділового процесу

Крок процесу

Будь-які інші дії в потоці процесу


Глобальні кроки процесу

Діаграма процесу може містити копію будь-якого кроку процесу, який у цей час визначений у Репозиторії (і де він відомий як ділова функція). Вам це може знадобитися, наприклад, у тому випадку, якщо той самий крок процесу з'являється в ієрархії процесів неодноразово.

Копія кроку процесу, яка включається таким чином, визначається як глобальний крок процесу. Будь-які зміни, зроблені в оригіналі, автоматично поширюються по всіх копіях, а самі копії не можуть бути змінені безпосередньо.

Що таке Потік?

П
отік представляє рух матеріалів або інформації між окремими елементами діаграми. Використовуючи його Ви можете показувати на діаграмі, як інформація проходить від одного кроку процесу до іншого, або від кроку до сховища, або від сховища до кроку. Ви можете також використовувати потоки для вказівки порядку, у якім кроки виконуються:

Рис.18.3. Приклад задання потоків на діаграмі


Увага: Створюючи потік, який іде до сховища, завжди створюйте інший потік, що виходить від сховища, інакше діаграма буде вказувати, що вміст сховища ніколи не використовується.

Під-типи потоку

Process Modeller дозволяє розрізняти певні типи потоку. Під-типами, доступними для потоку, є:


Підтип

Опис

Потік даних

Представляє потік інформації між двома елементами

Матеріальний потік

Представляє потік матеріалів (речовинний потік) між двома елементами

Часовий потік

Представляє часову залежність, що вказує, що крок процесу в точці призначення потоку не може початися доти, поки не буде завершений крок процесу в точціі результату потоку


Властивості потоку

У всіх режимах відображення, певні властивості потоку (істотний у джерелі, существеный у пункті призначення, що бездіє при мультиплікації й перевірці логіки (OR logic)) позначаються додатковими символами на стрілці потоку.

Потоки й мультиплікація

Звичайно при мультиплікації процесу потік активізується. Ви можете вказати режим деактивування окремих потоків на діаграмі, щоб перевірити їхню результативність (вплив) на загальний потік процесу.

Якщо є більш одного потоку для даного кроку процесу, Ви можете вибирати, при яких умовах починати мультиплікацію кроку, використовуючи для цього логічні оператори (ТА і АБО), що вказуються при позначенні потоку.

Н
ижче представлена діаграма із трьома потоками, кожний з яких має при собі АБО-оператор:

Рис. 18.4. Приклад задання АБО-операторів для потоків


Значимість потоку (Flow Significance)

Можна вказувати ступінь важливості того або іншого потоку. Це особливо корисно у випадку, якщо елемент діаграми має кілька вхідних або вихідних потоків (або й тих, і інших одночасно). Можна було б, наприклад, відзначити один з потоків як істотний, якщо він використовується більш часто, ніж інші. Ви можете відзначати значимість потоку в його джерелі, у точці призначення або й у двох точках одночасно.

Умовні потоки

Process Modeller дозволяє визначати деталі для умовних потоків, тобто таких потоків, які протікають тільки у випадку істинності деяких умов.

Можна визначити правило, яке встановлює, чи буде процес іти за одним або іншим потоком на тій же діаграмі процесу. Ви можете вибирати, показувати чи ні саме правило безпосередньо на діаграмі.

Наприклад, ваша діаграма може мати точку ухвалення рішення (decision point) про те, чи не перевищує вартість певної операції заданого значення. У цій точці ухвалення рішення сходяться два потоки - один, приміром, із правилом "Вартість > = 5000", а іншої - із правилом "Вартість < 5000". Тоді можна було б будувати різні шляхи процесу, щоб ілюструвати, що буде відбуватися в тому або іншому випадку.

Ви можете також визначати "вагу" потоку у відсотках, тобто кількість часу (у відсотках від загальної кількості часу), який процес витрачає на проходження по певному шляху ( стосовно інших шляхів).

Що таке Сховище?

Сховище на діаграмі процесу представляє колекцію інформації або матеріалів. Наприклад, сховище може представляти склад, що містить запаси готових виробів, пункт реєстрації, що містить підтвердження про поставки, або базу даних, що містить інформацію про клієнта.

Сховище звичайне має один або більше вхідних у нього потоків і принаймні один потік, що виходить із нього, а якщо ні, то на діаграмі виявиться, що вміст сховища ніколи не використовується. Виключення може становити сховище, яке використовується наприкінці процесу, як наприклад, для процесу, що завершується поставкою товарів на склад.

Підтипи сховища

Process Modeller дозволяє розрізняти деякі типи сховища. Під-типами, доступними для сховища, є:


Під-тип

Опис

Сховище даних

Представляє сховище даних, як, наприклад, комп'ютерна система

Сховище матеріалів

Представляє сховище матеріалів, як, наприклад, склад товарів


Якщо Ви використовуєте під-типи для потоків і сховищ, вони повинні бути погоджені. Наприклад, сховищу матеріалів повинен відповідати матеріальний потік, що входить у нього, а не потік даних.

Обсяг сховища

Можна визначити таку деталь, як обсяг умісту сховища. Process Modeller дозволяє вводити максимальне, середнє й мінімальне значення об’єму вмісту сховища.

Що таке Тригер (умова початку виконання процесу)?

Тригер - ця подія, яка ініціює виконання ділового процесу, ілюстрованого діаграмою процесу. Наприклад діаграма для прокату відео ілюструє процес, названий "Оплата послуг прокату":

У цьому випадку тригером (подією, з якого починається процес) для всього процесу може бути відвідування клієнтом пункту прокату.

Діаграма процесу може мати більше одного тригера (хоча може й взагалі їх не мати). Наприклад, на діаграмі процесу, що ілюструє процес обслуговування заявок, може бути зазначений тригер "Одержання заявок поштою", а також тригер "Одержання заявок по телефону". Таким чином, можна проектувати діаграму процесу таким чином, щоб охопити всі можливі фактори породження процесу.

Тригер може бути застосований тільки до кроку процесу. Для кожного кроку процесу на діаграмі може бути зазначений тільки один тригер.

Рис. 18.5. Приклад задання тригера


Типи тригера

Процес Modeller дозволяє розрізняти окремі типи тригера в такий спосіб:


Тип

Чим ініціюється процес

Система

Щось у діловому процесі, що досягає певного стану, як, наприклад, запас, що досягає заданого рівня

Час

Призначена конкретна дата або час, як, наприклад, кінець місяця або року ( за замовчуванням)

Інший

Якийсь фактор, як, наприклад, якась подія, що відбувається поза зоною контролю бізнесу, але має важливе значення для бізнесу


Найменування типу відображається на діаграмі, у тому випадку, якщо встановлений символьний (symbol) або розширений символьний режими (enhanced symbol mode) відображення, але не режим Iconic. Якщо тип тригера часовий ( тобто час) - замість найменування типу вказується значення часу.

Частота події-тригера

Ви можете визначити частоту, з якої відбувається подія, наприклад, один раз у день, десять раз на рік, і так далі. Це значення з'являється на діаграмі, якщо встановлений символьний або розширений символьний режими відображення, але не Iconic.

Що таке Результат (результат виконання процесу)?

Результат - ця подія, яка зв'язується із завершенням ділового процесу, ілюстрованого діаграмою процесу. Наприклад, на діаграмі роботи пункту прокату відео, результатом є подія благополучного завершення процесу оплати послуги прокату:

На діаграмі процесу може бути зазначений більш ніж один результат (хоча може й не бути ніякого). Наприклад, на діаграмі процесу, що ілюструє процес обслуговування заявок може бути зазначений результат "Заявка прийнята" або "Заявка відхилена". Таким чином, можна проектувати діаграму процесу так, щоб охопити всі можливі результати процесу.

Можна застосовувати результат тільки до кроку процесу. Тільки один результат можна показувати на діаграмі для кожного кроку процесу.

Типи результату

Process Modeller дозволяє розрізняти окремі типи результату в такий спосіб:


Тип

Чим кінчається процес

Система

Щось у бізнесі, що досягає певного стану, як, наприклад, запас, що досягає заданого рівня

Час

Призначена конкретна дата або час, як, наприклад, кінець місяця або року( за замовчуванням)

Інший

Якийсь інший фактор, наприклад, якась подія, що відбувається поза зоною контролю бізнесу, але має важливе значення для нього


Найменування типу вказується на діаграмі, якщо встановлений режим відображення Symbol або Enhanced Symbol, але не Iconic. Якщо в якості типу використовується Час, вказується частота появи результату, а не назва типу.

Частота результату

Можна визначити частоту, з якою відбувається подія-результат, наприклад, один раз у день, десять раз у рік, і так далі. Це значення з'являється на діаграмі в символьному й розширеному режимі відображення, але не в Iconic.

Резюме

Process Modeller - комплект інструментальних засобів Designer/2000, який надає засоби, необхідні для моделювання ділових процесів. Process Modeller дає можливість проектувальникам ІС і користувачам швидко й легко описати ділові процеси, використовуючи методи типу "указати й перенести" (point-and-click) для розміщення різних елементів процесу на екрані. Спливаючі вікна дозволяють уводити деталізовані дані, наприклад, про час виконання й вартість кроків процесів, для наступного аналізу.

Діловий процес - це дія або сукупність дій по суті бізнесу, виконуваних організацією з метою створення або додавання деяких видів послуг для задоволення потреб замовників. Процес має чіткі початковий (відправний) і кінцевий пункти (або початкову й кінцеву точку), кожний з яких асоціюється із замовником (знаменується контактом із замовником по ходу ділової діяльності).

Process Modeller дозволяє створити діаграму процесу-візуальне представлення ділового процесу у вигляді діаграми на екрані, за допомогою визначених графічних символів. Кожний графічний символ на цій діаграмі процесу представляє певну стадію описуваного процесу. Ці символи призначені для представлення різних типів елементів діаграми, таких як: організаційна одиниця, крок процесу, потік, сховище, тригер та результат.

Питання для самоперевірки

 1. Які функції забезпечує Process Modeller?

 2. Наведіть перелік елементів моделі ділового процесу

 3. Що таке організаційна одиниця?

 4. Що таке крок процесу?

 5. Наведіть типи кроків процесу

 6. Що таке потік?

 7. Наведіть типи потоків

 8. Що таке сховище?

 9. Наведіть типи сховищ

 10. Що таке тригер?

 11. Що таке результат?

 12. Намалюйте модель ділового процесу «Відвідання бібліотеки»

 13. Намалюйте модель ділового процесу «Запис на прийом до лікаря»Схожі:

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconЛекція 17. Cadm. Моделювання ділових процесів Моделювання ділових процесів може знадобитися Вам для того щоб: зрозуміти сутність процесу
Використовуючи Designer/2000, Ви моделюєте діловий процес за допомогою діаграми процесу. Діаграма показує послідовність кроків процесу,...
Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconPress-release The VII international Scientific Conference «O. S. Puskin and the process of world literature»
«O. S. Puskin and the process of world literature» on the 19th of October at 10: 00
Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconЛекція 22. Ibm rational Unified Process (rup)
Пз того класу систем, на який орієнтована технологія. Електронні технології включають також засоби, які повинні забезпечувати їхню...
Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconGraf navchal process 13-14

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconProcess management in logistic activities of enterprises

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconIn frames of Bologna process Information about applicant

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconThe Optical Method of the Investigation of the Peritonitis Progressing Process

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconSession 1: General Aspects of Project Development Process

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconApplication process for a Quota student. Academic background

Лекція 18. Cadm. Моделювання ділових процесів. Process Modeller Що представляє собою Process Modeller iconSession 1: General Aspects of Project Development Process

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи