Розділ Система показників правової статистики icon

Розділ Система показників правової статистики
Скачати 344.65 Kb.
НазваРозділ Система показників правової статистики
Дата25.10.2012
Розмір344.65 Kb.
ТипДокументи
1. /2769/04-2769/New/1_Pozd_1,2.doc
2. /2769/04-2769/New/2_Pozd_3,4.doc
3. /2769/04-2769/New/3_Pozd_5,6.doc
4. /2769/04-2769/New/4_Pozd_7.doc
5. /2769/04-2769/New/5_Pozd_8,9.doc
6. /2769/04-2769/New/6_Zmist.doc
7. /2769/04-2769/New/7_Tityl .doc
8. /2769/04-2769/New/Dodatku/1_Dod.1-8.doc
9. /2769/04-2769/New/Dodatku/2_Dod._9-17.doc
10. /2769/04-2769/New/Dodatku/3_Dod._18-22.doc
11. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Doc1.doc
12. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Dodatok-08.rtf
13. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Literatura.doc
14. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Ris_4_7.doc
15. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok-07.rtf
16. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok05.rtf
17. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok09-17.rtf
18. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok18-19.rtf
19. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok20-23.rtf
20. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema01.rtf
21. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema02.rtf
22. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema03.rtf
23. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema04.rtf
24. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema05_1.doc
25. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema07.rtf
26. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema08.doc
27. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Ф_ФТЅ .doc
28. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФлм1-3.doc
29. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/Dodatok-08.rtf
30. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok-07.rtf
31. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok05.rtf
32. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok09-17.rtf
33. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok1-3.doc
34. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok18-19.rtf
35. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok20-23.rtf
36. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/чю_цЖ.doc
Правова статистика належить до переліку обов’яз­кових навчальних дисциплін у підготовці фахівців із вищою юридичною освітою
Розділ 3 система показників правової статистики
Розділ 5 узагальнювальні характеристики статистичної сукупності правових явищ
Розділ 7 статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
Розділ 8 особливості застосування індексів у правовій статистиці
Зміст Передмова 3 Розділ Загальні основи правової статистики
Київський національний економічний університет
Картка на виявлений злочин 1 01
Картка на кримінальну справу надійшла р від (з) Справа № р за № від р
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Index
Картка на підсудного (обвинуваченого) Прізвище ім‘я по батькові
Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика: Учебник
Index
Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом
Статистична картка про рух кримінальної справи
Картка на кримінальну справу надійшла " " р від (з) Справа № р за № від " " р
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Коефіцієнти злочинності по регіонах україни (кількість злочинів на 100 тис. Середньорічного наявного населення)
Правова статистика належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін у підготовці фахівців із вищою юридичною освітою
Розділ Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах
Розділ Система показників правової статистики
Розділ Зведення І групування матеріалів статистичного спостереження
Розділ Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
Розділ Особливості застосування індексів у правовій статистиці
Правова статистика
Картка на виявлений злочин 1 01
Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом
Статистична картка про рух кримінальної справи
Картка на кримінальну справу надійшла " " р від (з) Справа № р за № від " " р
Картка на виявлений злочин 1 01
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Коефіцієнти злочинності по регіонах україни (кількість злочинів на 100 тис. Середньорічного наявного населення)
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики

Розділ 3. Система показників правової статистики


3.1. Поняття і види статистичних показників.

3.2. Система показників кримінально-правової статистики.

3.3. Система показників цивільно-правової статистики.

3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів.

3.5. Відносні показники правової статистики.

3.6. Сучасні проблеми формування системи показників правової статистики. Питання і завдання для самоконтролю.


3.1. Поняття і види статистичних показників

Правова статистика має широку систему показників, які всебічно характеризують кримінально-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові явища і процеси, висвітлюють діяльність органів слідства, прокуратури, судів, виправно-трудових закладів.

Статистичний показник — це узагальнювальна характеристика правових явищ і процесів, в якій поєднуються кількісна та якісна їх визначеність. Якісна визначеність зумовлюється суттю суспільно-правового явища і відображається назвою показника, а кількісний бік — числовим значенням та відповідною одиницею виміру. Якісний зміст показника поєднується з його числовим вираженням за допомогою моделі показника, що містить його назву, алгоритм розрахунку, одиницю, застосовувану під час вимірювання, а також місце та час, на який припадає явище чи процес.

Показники розрізняють за способом обчислення, ознакою часу та аналітичними функціями.

За аналітичною функцією розглядають показники, що відбивають обсяг явища, його середній рівень, інтенсивність прояву, структуру, зміну в часі або порівняння в просторі.

За способом обчислення правові показники поділяються на первинні і похідні. Первинні визначаються зведенням даних статистичного спостереження й подаються у формі абсолютних величин (кількість зареєстрованих злочинів, кількість засуджених осіб тощо). Похідні показники обчислюються на базі первинних або інших похідних показників. Вони мають форму середніх або відносних величин.

За ознакою часу показники поділяються на інтервальні та моментні. Інтервальні характеризують правове явище за певний період часу (день, декаду, місяць, рік). До моментних відносять показники, що дають кількісну характеристику правових явищ на певний момент часу. Інтервальні показники залежать від довжини періоду, за який вони обчислюються. Особливістю первинних інтервальних показників є адитивність, тобто можливість підсумовування. Похідні показники здебільшого неадитивні.

Абсолютні показники характеризують розміри соціально-правових явищ. Ідеться про обсяги сукупності чи окремих її частин (кількість елементів) та відповідні їм обсяги значень правової ознаки. Абсолютні показники — іменовані числа, тобто мають свої одиниці вимірювання.

З метою узагальнення облікових даних навіть на рівні окремого суб’єкта господарювання, а тим більше на рівні видів діяльності чи економіки в цілому використовуються вартісні (грошові) вимірники. Одиницею вимірювання може бути національна валюта, валютні еквіваленти, валюта інших держав. Не завжди абсолютна величина є підсумком значень ознаки в окремих складових сукупності. Часом вона визначається за певним правилом, певною методикою на основі інших показників.

Статистичний аналіз даних правової статистики починається з вивчення саме абсолютних показників. Так, абсолютними показниками характеризують загальну кількість зареєстрованих злочинів та господарських правопорушень, загальну суму збитків, кількість злочинів за видами (злочинів проти держави, власності, життя, свободи особи тощо).

Відображаючи розміри правових явищ, абсолютні величини мають пізнавальне та практичне значення.

У складі абсолютних значень фігурують два показника: чисельність сукупності (наприклад, кількість справ, що надійшли до суду; кількість справ, в яких прийнято рішення тощо) і обсяг ознаки ( наприклад, строк позбавлення волі, вік злочинця).

Абсолютні величини відображають або рівні, що характеризують стан явища на певний момент (кількість злочинів у конкретному році, чисельність неповнолітніх злочинців у даному році), або результати процесів за певний період (дані про зміну чисельності злочинів за п’ять, десять років тощо). Абсолютні статистичні показники надають правильну характеристику суспільним явищам тільки в тому разі, коли їх підраховано щодо явищ одноякісних, однорідним. Аналізуючи, наприклад, динаміку такого явища, як хуліганство, слід враховувати, що за дрібне хуліганство настає відповідальність не у кримінальному, а в адміністративному порядку. Таким чином, показник чисельності осіб, які скоїли хуліганські дії, включає в себе як дані про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за хуліганство, так і дані про осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Характеризуючи розміри правових явищ — чисельність досліджуваної сукупності чи обсяг правової ознаки, — абсолютні показники озброюють дослідника важливими відомостями. Однак ці відомості, як правило, дають змогу помічати лише загальні тенденції правового процесу. Для з’ясування закономірності та взаємозв’язку між окремими правовими явищами, між правовими та іншими соціальними явищами виконуються різного роду порівняння та зіставлення. З цією метою абсолютні показники приводять до порівнянного вигляду. Показники, що характеризують сукупність одиниць, поєднаних у групи або в цілому та приведених до порівнянного вигляду, є узагальнювальними показниками.

Перелік абсолютних показників залежить від галузі правової статистики і виду правоохоронного органу.


3.2. Система показників кримінально-правової статистики.

Статистичні показники, на яких ґрунтується кримінально-правова статистика, залежно від типів законодавства поділяються на такі основні групи.

І. Адміністративне законодавство.

 • Кількість розглянутих правопорушень, щодо яких винесено постанови (рішення);

 • кількість осіб, відносно яких винесено постанови (рішення);

 • види адміністративних стягнень;

 • розміри штрафів;

 • розмір встановлених внаслідок правопорушень та відшкодованих збитків.

ІІ. Кримінальне законодавство.

ІІ.1. Дані єдиного звіту про злочинність на території України.

Кількість зареєстрованих злочинів:

а) загальнокримінальної спрямованості;

б) економічної спрямованості;

в) вчинених організованими злочинними групами;

г) у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ІІ.2. Дані про осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів (характеристики):

 • за віковим складом;

 • за статевим;

 • за зайнятістю;

 • за соціальним статусом;

 • за рецидивом.

ІІ.3. Дані про осіб притягнутих до кримінальної відповідальності.

ІІ.4. Дані про осіб відносно яких винесено вироки судів:

 • статево-віковий склад;

 • міри кримінального покарання;

 • терміни покарання.

ІІ.5. Інформація за даними Департаменту України з питань виконання покарань:

 • кількість установ;

 • дані про чисельність спецконтингенту за видами установ;

 • наявність, рух та склад засуджених.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство.

ІІІ.1. Кількість справ, в яких закінчено дізнання і досудове слідство:

 • закінчено справ;

 • направлено до суду з обвинувальним висновком;

 • направлено до суду для звільнення від кримінальної відповідальності;

 • закрито справ.

ІІІ.2. Інформація про розгляд судами кримінальних справ:

 • закінчено провадженням справ;

 • кількість осіб, справи яких знаходяться в суді;

 • кількість справ, провадження за якими зупинено;

 • кількість осіб у справах із закінченим провадженям.

Показники кримінально-правової статистики, що характеризують процес боротьби зі злочинністю, поділяються на три групи:

а) показники попереднього розслідування, які враховують діяльність органів, які розслідують злочини та встановлюють осіб, які винні у скоєнні злочину. Цей розділ включає в себе облік злочинів, скоєння яких стало відомим органам дізнання та слідства; облік заходів із розслідування злочинів: строки розслідування, розкриття злочинів, затримка, вибір мір покарання;

б) показники кримінального судочинства, які відображають роботу судів першої, другої інстанцій з розгляду кримінальних справ. Цей розділ включає в себе облік злочинів у кримінальних справах, що надійшли та розглянуті; облік підсудних; облік основних процесуальних дій судів; закриття кримінальних справ тощо;

в) показники виконання вироків, які відображають роботу виправно-трудових установ. Цей розділ включає в себе облік осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі за категоріями, облік діяльності виправно-трудових установ за видами режиму.

Найбільш небезпечним явищем сьогодення є міждержавна організована злочинність. Тому для моніторингу розвитку цього явища Рішенням Ради голів Урядів СНД від 4 червня 1999 року затверджено систему показників, відповідно до якої формується міждержавна база даних.

Ця система має такий вигляд:

Розділ 1: Злочини, скоєні організованими злочинними формуваннями — усього

у тому числі:

 • бандитизм;

 • навмисне вбивство, з них на замовлення;

 • незаконне позбавлення волі;

 • контрабанда;

 • тероризм;

 • розкрадання майна;

 • вимагання;

 • злочини, пов’язані з виготовленням та збутом підроблених коштів або цінних паперів;

 • злочини, пов’язані з незаконними обігом дорогоцінних металів;

 • злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї;

 • злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, сильнодіючих та психотропних речовин.

Розділ 2: Члени організованих злочинних угруповань (за тими ж видами злочинів).

Розділ 3: Вилучення матеріальних цінностей у розслідуваних кримінальних справах та матеріалах про злочини, скоєні організованими злочинними угрупованнями:

 • іноземної валюти;

 • підроблених коштів;

 • предметів антикваріату;

 • дорогоцінних металів;

 • кольорових металів;

 • нафти, нафтопродуктів;

 • деревини;

 • вогнепальної зброї;

 • наркотичних та психотропних речовин.

Перелік статистичних показників підготовлено Виконавчим комітетом СНД разом з Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю на території держав СНД на підставі інформації відповідних статистичних служб.


3.3. Система показників цивільно-правової статистики

У цивільно-правовій статистиці слід розрізняти такі показники:

 • цивільного судочинства;

 • видів і категорій цивільних справ;

 • виконання судових рішень.

До показників цивільного судочинства належать:

1) кількість цивільних справ, які надійшли до суду;

2) кількість закінчених судочинством цивільних справ;

3) наслідки вирішення цивільних справ;

4) характеристики позивачів та відповідачів;

5) тривалість цивільного судочинства;

6) кількість цивільних справ, на які надійшли касаційні скарги і протести;

7) наслідки касаційного розгляду справ.

Класифікація цивільних справ за видами позовів передбачає врахування таких груп показників:

 • кількості справ, що виникають із трудових правовідносин;

 • кількості справ, що виникають із сімейних правовідносин;

 • кількості справ, що виникають із житлових правовідносин;

 • кількості справ про право власності;

 • кількості справ про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я чи смерті громадянина;

 • кількості справ, пов’язаних із договірними відносинами;

 • кількості справ про авторські та винахідницькі права;

 • кількості справ про захист гідності і честі та ін.

Усередині кожної групи показників подається детальна характеристика видів цивільних справ.

Показники виконання судових рішень враховують кількість задоволених позовів повністю або частково; кількість відмов у позові; кількість розглянутих цивільних справ за касаційними скаргами і протестами; остаточні наслідки розгляду цивільних справ.


3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів

Органами досудового слідства є міліція, служба безпеки, прокуратура, основне завдання яких полягає в урахуванні та розслідуванні скоєних злочинів. Показники діяльності цих органів охоплюють усю сукупність різнобічних їхніх функцій. Виокремлюючи сукупність питань, які безпосередньо стосуються боротьби зі злочинністю, слід встановити дві головні групи показників:

 • показники розслідування і попередження злочинів;

 • показники адміністративних стягнень.

До першої групи належать показники врахування злочинів, оперативної роботи їх розслідування, руху кримінальних справ, кількості затриманих, засобів розкриття і попередження злочинів. До другої групи входять кількість адміністративних правопорушень і сума накладених за їх скоєння адміністративних стягнень.

Врахування кримінальних справ слідчими органами поєднується з обліком їхнього руху. Відповідно виокремлюють:

 • залишок незакінчених справ на початок звітного періоду;

 • прийнято справ до провадження у звітному періоді;

 • закінчено справ з обвинувачу вальним висновком;

 • закінчено справ із постановою про застосування примусових заходів медичного характеру;

 • закінчено справ з постановою для вирішення судом питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності;

 • закрито справ;

 • направлено справ за підслідністю;

 • приєднано до інших справ;

 • залишок незакінчених справ на кінець звітного періоду.

До показників, які характеризують наслідки оперативної роботи органів слідства, належать: кількість розкритих злочинів, кількість арештів, кількість справ, направлених до суду, кількість припинених розслідуванням кримінальних справ, тривалість розслідування злочинів.

Статистикою розслідування злочинів розроблено також узагальнювальні показники оперативної роботи.

1) Кількість складених протоколів:

 • щодо пригод, подій, випадків;

 • щодо адміністративних правопорушень;

2) кількість зроблених обшуків;

3) кількість затриманих осіб;

4) вартість вкраденого майна;

5) вартість знайденого майна.

До системи показників статистики органів прокуратури крім характеристик слідчої її діяльності належать показники судового та загального нагляду.

Основні показники судово-наглядової роботи прокуратури такі:

 • кількість порушених кримінальних чи цивільних справ з ініціативи прокурора;

 • кількість розглянутих у суді кримінальних чи цивільних справ за участю прокурора;

 • кількість винесених протестів щодо кримінальних чи цивільних справ;

 • кількість цивільних справ, розглянутих у порядку нагляду;

 • кількість задоволених або відхилених у звітному періоді протестів.

До складу показників загального прокурорського нагляду входять сумарні показники:

 • кількість протестів, внесених щодо рішень органів влади і державного управління: задоволених, відхилених і нерозглянутих;

 • кількість скарг, які надійшли до прокуратури від окремих громадян, за певними видами питань: вирішених і задоволених; строки їх вирішення.

Система показників судових органів поділяється на три групи:

 • показники судової організації;

 • показники кримінального і цивільного судочинства;

 • характеристики засуджених і виконання судових рішень.

До показників першої групи належать кількість судів, їх види залежно від справ, які ними розглядаються, чисельність і склад суддів.

Показники кримінального судочинства доповнюють систему показників кримінально-правової статистики відомостями про таке:

 • кількість судових засідань;

 • кількість кримінальних справ, які надійшли до суду, з урахуванням їхнього руху;

 • кількість розглянутих кримінальних справ з винесенням обвинувачувального вироку, з винесенням виправдального вироку, переданих на додаткове розслідування, призупинених, закритих;

 • кількість засуджених і виправданих осіб;

 • міри покарання.

Особливу групу показників становлять соціально-демографіч­ні та юридичні характеристики засуджених: статево-віковий склад, соціальна категорія, освіта, заняття, громадянство, вид діяльності, наявність минулої судимості, співучасть, мотиви, стадія злочину, об’єкт злочинних посягань, сума завданих збитків та інші.

Показники виконання судових рішень відображають кількість виправних колоній загального, посиленого, суворого та особливого режиму, слідчих ізоляторів і тюрем, виховно-трудових колоній, ЛТП, їх лімітну наповнюваність; чисельність та склад контингенту в установах з питань виконання покарань, наявність та склад засуджених і їхній рух у названих закладах; стан дисципліни і злочинності серед засуджених; заходи адміністрації установ з виконання покарань щодо виправлення і перевиховання засуджених.


3.5. Відносні показники правової статистики

Абсолютні статистичні показники, розглянуті раніше, відтворюють різні аспекти діяльності правоохоронних органів та окремих галузей правової статистики. Для порівняння абсолютних показників у часі по одному об’єкту або території, у просторі між різними об’єктами або територіями, різних правових ознак одного й того самого об’єкта використовуються відносні показники, обчислювані як частка від ділення двох абсолютних показників, один з яких порівнюється, а інший є базою порівняння або основою відносного показника.

Відносний показник характеризує, у скільки разів чисельник співвідношення перевищує базу порівняння, яку частку він становить у всій сукупності, скільки одиниць однієї абсолютної величини припадає, наприклад, на 10 000 іншої. Отже, відносний показник є результатом порівняння, а тому може виражатися в коефіцієнтах, якщо співвідношення помножити на 1, у процентах — якщо на 100, в проміле — якщо на 1000, у продециміле — якщо на 10 000, у просантиміле — якщо на 100 000. Найчастіше відносні правові показники виражаються в коефіцієнтах і процентах, показники поширеності правопорушень серед різних категорій населення — у продециміле та просантиміле.

Якщо, наприклад, чисельник — кількість адміністративних правопорушень, а знаменник — чисельність населення, то відносний показник характеризуватиме кількість адміністративних правопорушень, що припадає на одиницю населення, якою найчастіше буває 100 000.

У правовій статистиці застосовуються п’ять видів відносних показників:

1) відносні показники інтенсивності;

2) відносні показники структури;

3) відносні показники координації;

4) відносні показники динаміки;

5) відносні показники порівняння.

1. Відносні показники інтенсивності характеризують поширеність певного правового явища у відповідному середовищі. Це іменовані величини, в яких поєднуються одиниці вимірювання чисельника і знаменника. У правовій статистиці за допомогою відносних показників інтенсивності вивчається поширеність різних правопорушень. Показник інтенсивності при цьому обчислюється за формулою:

,

де П — кількість правопорушень; — середньорічна чисельність наявного населення; О — одиниця населення, якою може бути 1000, 10 000 і 100 000.

Частковими показниками інтенсивності правопорушень є коефіцієнти злочинності та судимості, які залежно від бази порівняння поділяються на загальні і диференційовані.

Загальні коефіцієнти злочинності і судимості визначаються за формулами:де С — кількість засуджених за вироками судів, що набрали законної чинності; — середньорічна чисельність усього наявного населення.

Ці коефіцієнти характеризують кількість зареєстрованих злочинів або кількість засуджених, яка припадає на 100 000 усього наявного населення і відображають потерпання населення, від злочинності.

Диференційовані коефіцієнти злочинності і судимості обчислюються за формулами:де — середньорічна чисельність наявного населення у віці настання кримінальної відповідальності.

Вони характеризують кримінальну активність населення даного віку.

Розраховуючи коефіцієнти злочинності, варто брати до уваги деякі особливості, пов’язані з природою цього соціального явища й організацією статистичного спостереження. Кількість злочинів, чисельність виявлених правопорушників, кількість засуджених підсумовуються за певні періоди часу, тобто утворюють інтервальні ряди даних. Чисельність населення являє собою моментний ряд на початок року або на момент перепису населення. Крім того, статистика населення розрізняє постійне і наявне населення. Оскільки протиправні дії чиняться як населенням, що постійно проживає, так і тимчасовими жителями, то коефіцієнти злочинності розраховуються на середньорічну чисельність наявного населення.

Коефіцієнти злочинності можуть розраховуватися не лише для всього населення, а й за окремими соціальними групами: віковими (з урахуванням неповнолітніх); статевими (жінок і чоловіків); професійними; зайнятими в економіці і безробітними; раніше засудженими тощо.

Докладнішу характеристику злочинності можна дістати, розглянувши не тільки загальну кількість зареєстрованих злочинів, а й загальну кількість розкритих злочинів, виявлених правопорушників, попередньо заарештованих, усіх засуджених за злочини, у тому числі до позбавлення волі, ув’язнених, потерпілих тощо. Відношення цих показників до середньорічної чисельності населення дають відповідні коефіцієнти: розкриття злочинів, виявлених правопорушників, віктимізації (потерпілих), судимості, призонерства (ув’язнених).

Для об’єктивного оцінювання рівня окремих груп і видів злочинів розраховуються коефіцієнти насильницьких, корисливих, економічних злочинів, убивств, крадіжок, зґвалтувань і т. ін. Сукупність різних коефіцієнтів дає змогу об’єктивніше оцінювати рівень злочинності та її видів і дає можливість аналізувати її в динаміці та просторі (за територіями).

2. Відносні показники структури характеризують склад сукупності правових явищ за певною правовою ознакою. Вони обчислюються співвідношенням розмірів складових частин явища до загального підсумку. Відносні показники структури називаються частками або питомою вагою і виражаються в коефіцієнтах або відсотках. Сума відносних показників структури дорівнює 1 або 100 %.

Зміни у складі сукупності правових явищ за певний період часу відображають структурні зрушення. Різниця між відповідними частками двох періодів часу або двох сукупностей називається відсотковими пунктами.

Щоб визначити структуру правових явищ, необхідно абсолютні значення окремих частин поділити на загальний підсумок і помножити на 100:

,

де — відносний показник структури; — окремі складові правового явища.

Приклад обчислення таких показників наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

РОЗПОДІЛ ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ВИРОКАМИ СУДІВ, ЩО НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ ЧИННОСТІ, ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЗЛОЧИНІВ У 2002 РОЦІ В УКРАЇНІ
Кількість
засуджених, тис.

У % до
підсумку

Усього засуджено:

194,2

100,0хуліганство

7,7

4,0


3. Відносні показники координації. Поглиблений аналіз структури передбачає оцінювання співвідношень, пропорцій між окремими складовими одного цілого. Такий різновид порівнянь подається відносними показниками координації, які показують, скільки одиниць однієї частини сукупності припадає на 1, 100 і 1000 одиниць іншої, узятої за базу порівняння. Вибір бази порівняння довільний. Наприклад, коефіцієнт збалансованості статі показує, скільки засуджених чоловіків припадає на кожну 1000 засуджених жінок або навпаки. У правовій статистиці такі відносні показники відображають притаманні суспільно-правовому явищу співвідношення складових частин (співвідношення одного виду злочину з іншим), пропорцій його розвитку.

У цій групі відносних показників в юридичній літературі розглядається коефіцієнт “ураженості” злочинністю різних груп населення, який характеризує відношення частки певної групи населення (вікової, соціальної) у складі контингенту злочинців та частки відповідної групи у складі всього населення у віці настання кримінальної відповідальності. Цей коефіцієнт показує, наскільки частка групи серед осіб, що скоїли злочини, більша або менша за частку такої самої групи населення. За умови рівних часток коефіцієнт ураженості дорівнює одиниці.

4. Відносні показники динаміки характеризують напрям та інтенсивність зміни правового явища у часі і визначаються співвідношенням значень цього показника за два періоди чи моменти часу. При цьому базою порівняння може бути або попередній, або віддаленіший у часі рівень.

Якщо база порівняння стала, то показники динаміки наступних періодів визначаються у відсотках до цієї бази за формулою:

.

Якщо базою порівняння є рівні попереднього періоду, то показники динаміки за кожний наступний рік визначаються у відсотках до змінної бази за формулою:

,

де — поточний рівень правового явища; — попередній рівень правового явища; — базисний рівень правового явища.

Приклад обчислення таких показників наведено в табл. 3.2.


Таблиця 3.2

ДИНАМІКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З НАРКОТИКАМИ, В УКРАЇНІ ЗА 1990—2002 РОКИ


Роки

Кількість зареєстрованих злочинів

У % до 1990 року

У % до попереднього року

1990

7236

100,0

100,02002

58085

802,7

121,3


Наведені в табл. 3.2 показники динаміки унаочнюють безперервне зростання злочинів, пов’язаних із наркотиками, як порівняно з 1990 роком, так і порівняно з попереднім роком.

5. Відносні показники порівняння дають змогу порівнювати правові явища в окремих регіонах або в окремих правоохоронних чи інших органах. Вони обчислюються як співвідношення однойменних правових показників, які характеризують різні об’єкти або території і стосуються одного й того самого періоду. База порівняння (об’єкт чи територія) вибирається довільно, але методика розрахунку цих показників має бути однаковою.

Наприклад, 2002 року в Дніпропетровській області коефіцієнт злочинності становив 1451 просантиміле, а коефіцієнт судимості — 366 просантиміле. Того самого року в Чернівецькій області ці показники відповідно дорівнювали 515 просантиміле та 275 просантиміле. Якщо за базу порівняння взяти Чернівецьку область, то показники порівняння становитимуть:Отже, кількість зареєстрованих злочинів на 100 000 населення в Дніпропетровській області в 2,8 разу більша, ніж у Чернівецькій, а кількість засуджених за вироками судів, що набули законної чинності, на 100 000 населення в Дніпропетровській області лише в 1,3 разу більша, ніж у Чернівецькій.


3.6. Сучасні проблеми формування системи показників правової статистики

Для відстежування тенденцій людського розвитку в Україні відповідно до міжнародних вимог фахівцями Держкомстату розроблено відповідну систему показників, до якої однією з важливих складових входить блок із показників правової статистики (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

ФАКТОРИ, ЩО ПОСЛАБЛЮВАЛИ СУСПІЛЬСТВО
ПРОТЯГОМ 1990—2001 РОКІВ


Показник

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Кількість зареєстрованих злочинів, тис.:

навмисних убивств і замахів на вбивство

2823

4783

4896

4529

4563

4624

4806

4655Частка підлітків віком 14—17 років серед засуджених, %

12,1

7,8

7,9

7,7

7,8

7,9

8,7

9,9


Аналітичні показники, що виступають нині як якості критерії для оцінювання роботи правоохоронних органів в Україні, цілком відповідають теоретичним засадам правової статистики. Виявляти позитивні та негативні моменти в роботі правоохоронних органів дають змогу показники рівня розкриття злочинів, тривалості термінів розслідування злочинів, якості розслідування. Відповідно аналізуються і результати роботи судів з розгляду кримінальних справ. Обсяги проведеної роботи визначаються за кількістю кримінальних справ, розглянутих судами за звітний період, за показниками навантаження на одного суддю. Якість розгляду кримінальних справ характеризується відсотком відмінених та змінених вироків, при цьому відміна вироку розглядається як більш серйозний недолік у роботі судді.

Як показує досвід, такі проміжні показники-індикатори діяльності правоохоронних органів мають право на існування, необхідно лише періодично переглядати методологію їх розрахунків відповідно до змін кримінально-процесуального законодавства. Проте вивчення методологічних рекомендацій ООН щодо збору і аналізу статистичних даних в галузі кримінального правосуддя свідчить і про потребу розробки методології додаткового узагальнювального показника, що комплексно характеризує роботу всіх правоохоронних органів із забезпечення правопорядку і базується на остаточних вироках суду — кінцевому результаті кримінального процесу. Лише найбільш розвинуті у статистичному розумінні країни сьогодні мають дані, що пов’язують різні компоненти системи кримінального правосуддя, а саме: кількість осіб, що підозрювалися у скоєнні злочину (виявлені особи), обвинувачених у скоєнні злочину, засуджених і ув’язнених.

Для проведення роботи з упровадження додаткових принципово нових статистичних показників результатів боротьби зі злочинністю, які б ґрунтувалися на фактах, установлених вироком суду, постає потреба розв’язати низку проблем:

 • визначити одиницю обліку, відносно якої можна буде здійснювати спостереження та розрахунки (враховуючи, що вирок суду виноситься лише відносно особи, а не до справи, не до злочину), саме особу підозрюваного у скоєнні злочину, обвинуваченого, засудженого, ув’язненого доцільно взяти за одиницю обліку;

 • визначити період для обліку показників (проблема часу), оскільки дуже часто особа притягується до відповідальності в одному році, а засуджується в іншому;

 • розробити й упровадити єдину картку первинного обліку на особу, яка проходить через різні стадії кримінального правосуддя;

 • доповнити окремі форми державної статистичної звітності з правової статистики додатковими показниками.

Актуальне сьогодні й питання визначення реального стану правопорядку з урахуванням громадської думки. Розгляд правових питань потребує порівняння науково обґрунтованих показників об’єктивного стану того чи іншого правового явища і відповідних суб’єктивних оцінок відносно цього явища. Тому з метою доповнення інформаційного поля показниками оцінювання населенням України соціального самопочуття та соціальної безпеки розроблено показники стосовно фізичної безпеки населення, що визначаються на підставі відповідей на такі запитання:

1. Чи почуваєте Ви себе в безпеці або в небезпеці?

2. Протягом останніх 12 місяців чи були Ви особисто потерпілим від будь-яких видів жорстокості чи насильства, таких як грабіж, фізичне насильство тощо?

3. Як Ви оцінюєте роботу правоохоронних органів (окремо міліції, прокуратури, податкової міліції, суду)?

Ці укрупнені блоки запитань з докладним розшифруванням включено до щорічного анкетування населення, яке починаючи з 2000 року проводиться органами державної статистики з питань базової захищеності населення.


Питання та завдання для самоконтролю


 1. Що називається статистичним показником? Які обов’язкові складові його моделі?

 2. За якими ознаками класифікуються статистичні показники: а) за способом обчислення; б) за аналітичними функціями; в) за ознакою часу; г) за адитивністю?

 3. На які види поділяються правові показники за способом обчислення: а) моментні та інтервальні; б) первинні та похідні; в) адитивні та неадитивні?

 4. Як називаються показники, що характеризують рівні, обсяги, розміри правових явищ: а) відносні; б) середні; в) абсолютні; г) узагальнювальні?

 5. Назвіть розділи системи показників кримінально-правової статистики відповідно до основних стадій кримінального процесу: а) показники попереднього розслідування; б) показники виконання покарань; в) показники загального прокурорського нагляду; г) показники кримінального судочинства; д) показники органів досудового слідства.

 6. Згідно із системою показників кримінально-правової статистики злочинність вимірюється:

а) кількістю постраждалих від злочинів;

б) кількістю розглянутих судами всіх інстанцій кримінальних справ;

в) кількістю скоєних злочинів;

г) кількістю осіб, що скоїли злочини.

 1. Назвіть основні групи показників цивільно-правової статистики відповідно до основних стадій цивільного процесу:

а) показники цивільного судочинства;

б) показники судового нагляду в цивільних справах;

в) показники видів і категорій цивільних справ;

г) показники виконання судових рішень.

 1. Яким чином класифікуються цивільні справи за видами позовів?

 2. Назвіть показники руху кримінальних справ в органах досудового слідства.

 3. В яких узагальнювальних показниках обліковується оперативна робота слідчих органів?

 4. За допомогою яких показників вимірюється обсяг роботи слідчого:

а) кількості розкритих злочинів;

б) кількості виконаних слідчих дій;

в) кількості закінчених кримінальних справ;

г) кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності.

 1. З яких розділів складається система статистичних показників роботи прокуратури?

 2. Охарактеризуйте показники судового і загального прокурорського нагляду.

 3. Які групи включає в себе система показників судових органів?

 4. У правовій статистиці для аналізу діяльності правоохоронних органів найчастіше використовуються такі види відносних показників: а) показники структури і координації; б) порівняння в часі і просторі; в) поширеності правопорушень у певному соціальному середовищі; г) середні показники правопорушень.

 5. Визначте вид відносного показника, який характеризує частку окремих видів злочинів у загальній їх кількості: а) координації; б) структури; в) порівняння; г) динаміки.

 6. Визначте вид відносного показника, який характеризує зміну рівня правового явища в часі: а) порівняння; б) інтенсивності; в) динаміки; г) структури.

 7. Встановіть вид відносного показника, який характеризує поширеність правопорушень у певному середовищі: а)структури; б) динаміки; в) координації; г) інтенсивності.

 8. За даними табл. 3.4 обчисліть для кожної вікової групи коефіцієнти ураженості злочинністю, порівняйте і проаналізуйте їх.

Таблиця 3.4

РОЗПОДІЛ ЗАСУДЖЕНИХ І ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ В 1990 ТА 2002 РОКАХ


Вікова група, років

Частка засуджених
у відповідному році, %

Середньорічна чисельність наявного населення, % до підсумку

1990

2002

1990

2002

14—17

12,1

10,4

5,6

6,4Разом

100,0

100,0


 1. За даними табл. 3.5 обчисліть відносні показники динаміки і структури адміністративних правопорушень. Зробіть висновки.Таблиця 3.5

РОЗПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, НА ЯКИХ НАКЛАДЕНО СТЯГНЕННЯ,
ТА СУМИ НАКЛАДЕНОГО ШТРАФУ ЗА ВИДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 2001 ТА 2002 РОКАХ


Адміністративні
правопорушення

Кількість осіб, на яких накладено стягнення
у вигляді штрафу

Сума
накладеного штрафу,
тис. грн

2001

2002

2001

2002

У галузі охорони праці і здоров’я населення

191 830

218 910

14 014,1

17 618,9Разом

5 201 175

4 732 922

178 234,3

181 451,2
 1. За даними табл. 3.6 для кожної п’ятірки областей обчисліть:

1) загальний та диференційований коефіцієнти злочинності;

2) загальний та диференційований коефіцієнти судимості;

3) напишіть аналіз “географії” злочинності та судимості в наведених регіонах.


Таблиця 3.6

КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА КІЛЬКІСТЬ
ЗАСУДЖЕНИХ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ У 2002 РОЦІ


Область
(регіон)

Кількість зареєстрованих злочинів, тис.

Кількість засуджених, тис.

Середньорічна чисельність
населення, тис.

Частка населення у віці 14 років
і старше, %

Україна

460,4

194,2

48230

84,8

Вінницька

12,7

6,6

1763

85,2

Житомирська

10,6

5,6

1382

84,1Одеська

22,3

10,4

2459

84,7

Волинська

6,7

3,2

1058

81,5

Донецька

46,0

21,6

4808

86,7Черкаська

10,9

6,0

1395

85,5

Автономна
Республіка Крим

22,6

11,7

2026

84,4

Полтавська

14,6

6,3

1620

89,1Чернівецька

4,6

2,5

921

82,6

Дніпропетровська

50,6

13,0

3550

85,6

Івано-Франківська

7,6

2,8

1407

81,8Чернігівська

10,5

5,9

1235

87,0

Запорізька

24,5

10,8

1919

85,5

Кіровоградська

9,5

5,4

1124

84,9Хмельницька

8,5

3,5

1423

91,1Схожі:

Розділ Система показників правової статистики iconУ сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості та правової культури громадян України
Система правової освіти у суспільстві дає змогу вирішувати різні освітні завдання: готувати професійних юристів, кваліфікованих фахівців...
Розділ Система показників правової статистики iconУдк 657 011. 56 Метрологічна система показників ефективності вкладення капіталу в торгівлю товарами туристичного призначення Метрологическая система показателей эффективности вложения капитала в торговлю товарами туристского назначения

Розділ Система показників правової статистики iconАртикуца н. В. Про нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів І викладачів права у вищих навчальних закладах україни
В умовах розбудови демократичної правової держави, реформуван­ня правової системи, активізації законотворчої діяльності на загальнона­ціональній...
Розділ Система показників правової статистики iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ Система показників правової статистики iconРозділ 2 Регіональна економіка
Аналіз взаємозв’язку показників фінансової стійкості місцевого бюджету та соціокультурного розвитку території
Розділ Система показників правової статистики iconЧернадчук В. Д. Принципи виконання бюджету
При виконанні бюджету відбувається постійно триваюче порівняння показників матеріальних бюджетно-правових норм з результатами бюджетної...
Розділ Система показників правової статистики iconО. В. Дейнека, двнз "Українська академія банківської справи нбу" система показників ефективності функціонування суб'єктів державного сектора економіки
У статті здійснено побудову системи показників ефективності функціону­вання суб'єктів державного сектора економіки та проведено аналіз...
Розділ Система показників правової статистики iconУдк 334. 72 Іваненко О. А
...
Розділ Система показників правової статистики iconРозділ 2 Інноваційні процеси в економіці
Виконана систематизація показників оцінки інтелектуального капіталу за елементами його складових, відповідно: людського, організаційного...
Розділ Система показників правової статистики iconС. В. Соколова, аспірант відділу виховних систем у педагогічній теорії іпоод напн україни правова культура: поняття та її види
Стаття присвячена дослідженню й уточненню поняття правової культури. Проаналізовано види правової культури, розкрито взаємозв’язок...
Розділ Система показників правової статистики iconІнформації та надавати роз'яснення щодо її застосування. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики довести інформацію
Затвердити Інструкцію зі статистики заробітної плати (далі Інструкція), що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи