Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів icon

Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
НазваРозділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
Сторінка1/4
Дата25.10.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /2769/04-2769/New/1_Pozd_1,2.doc
2. /2769/04-2769/New/2_Pozd_3,4.doc
3. /2769/04-2769/New/3_Pozd_5,6.doc
4. /2769/04-2769/New/4_Pozd_7.doc
5. /2769/04-2769/New/5_Pozd_8,9.doc
6. /2769/04-2769/New/6_Zmist.doc
7. /2769/04-2769/New/7_Tityl .doc
8. /2769/04-2769/New/Dodatku/1_Dod.1-8.doc
9. /2769/04-2769/New/Dodatku/2_Dod._9-17.doc
10. /2769/04-2769/New/Dodatku/3_Dod._18-22.doc
11. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Doc1.doc
12. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Dodatok-08.rtf
13. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Literatura.doc
14. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Ris_4_7.doc
15. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok-07.rtf
16. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok05.rtf
17. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok09-17.rtf
18. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok18-19.rtf
19. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok20-23.rtf
20. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema01.rtf
21. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema02.rtf
22. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema03.rtf
23. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema04.rtf
24. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema05_1.doc
25. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema07.rtf
26. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema08.doc
27. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Ф_ФТЅ .doc
28. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФлм1-3.doc
29. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/Dodatok-08.rtf
30. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok-07.rtf
31. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok05.rtf
32. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok09-17.rtf
33. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok1-3.doc
34. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok18-19.rtf
35. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok20-23.rtf
36. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/чю_цЖ.doc
Правова статистика належить до переліку обов’яз­кових навчальних дисциплін у підготовці фахівців із вищою юридичною освітою
Розділ 3 система показників правової статистики
Розділ 5 узагальнювальні характеристики статистичної сукупності правових явищ
Розділ 7 статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
Розділ 8 особливості застосування індексів у правовій статистиці
Зміст Передмова 3 Розділ Загальні основи правової статистики
Київський національний економічний університет
Картка на виявлений злочин 1 01
Картка на кримінальну справу надійшла р від (з) Справа № р за № від р
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Index
Картка на підсудного (обвинуваченого) Прізвище ім‘я по батькові
Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика: Учебник
Index
Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом
Статистична картка про рух кримінальної справи
Картка на кримінальну справу надійшла " " р від (з) Справа № р за № від " " р
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Коефіцієнти злочинності по регіонах україни (кількість злочинів на 100 тис. Середньорічного наявного населення)
Правова статистика належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін у підготовці фахівців із вищою юридичною освітою
Розділ Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах
Розділ Система показників правової статистики
Розділ Зведення І групування матеріалів статистичного спостереження
Розділ Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
Розділ Особливості застосування індексів у правовій статистиці
Правова статистика
Картка на виявлений злочин 1 01
Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом
Статистична картка про рух кримінальної справи
Картка на кримінальну справу надійшла " " р від (з) Справа № р за № від " " р
Картка на виявлений злочин 1 01
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Коефіцієнти злочинності по регіонах україни (кількість злочинів на 100 тис. Середньорічного наявного населення)
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики

Розділ 7. Статистичне вивчення динаміки
суспільно-правових процесів7.1. Динамічний ряд — основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів.

7.2. Статистичні характеристики динамічних рядів.

7.3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ.

7.4. Статистична оцінка коливності і сталості правових показників.

7.5. Характеристика сезонних коливань правових показників.

7.6. Аналіз структурних зрушень у правових процесах.

Питання і завдання для самоконтролю.


7.1. Динамічний ряд — основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів

Правові явища безперервно змінюються протягом певного часу. Місяць за місяцем, рік за роком змінюються кількість скоєних злочинів, кількість злочинців, кількість кримінальних чи цивільних справ, навантаження суддів чи слідчих, суми позовів, суми накладеного чи стягненого штрафу тощо. Вивчення тенденції розвитку та зміни правових явищ — одне з вирішальних завдань правової статистики.

Процес розвитку, зміни правових явищ у часі називається динамікою. Для відображення динаміки складаються і аналізуються динамічні ряди. Це послідовність чисел, які характеризують зміну будь-якого правового явища у часі. Ряди динаміки складаються з двох елементів: періодів часу або хронологічних дат та конкретних числових значень відповідних правових показників.

Схема динамічного ряду має такий вид:


t-час

у-рівеньЧасові проміжки між рівнями ряду повинні бути однаковими: доба, тиждень, місяць, квартал, рік.

Важливою характеристикою динамічного ряду є його рівень, тобто величина правового явища у відповідний період або на певний момент часу. Перший рівень динамічного ряду називають початковим, останній рівень — кінцевим, між ними містяться проміжні рівні. Довжиною динамічного ряду є n його рівнів.

Залежно від статистичної природи правових показників, які характеризують рівні, виділяються первинні і похідні динамічні ряди абсолютних, відносних чи середніх величин (рис. 7.1). Первинними є ряди абсолютних правових показників, а похідними — ряди відносних та середніх правових показників (табл. 7.1).
Рис. 7.1. Класифікація динамічних рядів

Таблиця 7.1

ДИНАМІКА ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ЗЛОЧИНІВ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА КІЛЬКОСТІ
ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА 1995—2001 РОКИ


Роки

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Всього злочинів, випадків

641 860

617 262

589 208

575 982

558 716

657 795

503 676


Частка господарських злочинів, %

4,4

4,9

5,3

5,0

4,8

4,4

4,1

Наведені в табл. 7.1 ряди загальної кількості зареєстрованих злочинів та кількості господарських злочинів є первинними рядами абсолютних правових показників. Обчислена на їх основі частка господарських злочинів в загальній кількості зареєстрованих злочинів є рядом відносних показників.

За ознакою часу динамічні ряди поділяються на моментні та інтервальні. Рівні моментних рядів фіксують стан правового явища на певний момент часу t. Наприклад, чисельність суддів на початок кожного року останнього десятиліття, залишок незакінчених слідством чи провадженням кримінальних або цивільних справ на кінець кожного року з 1995 по 2002 роки, кількість і склад осіб, взятих під варту і засуджених, які утримувались у слідчих ізоляторах чи тюрмах і т. ін. (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ
ЖІНОК ТА НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ УТРИМУВАЛИСЬ
В СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ НА КІНЕЦЬ 1995—2000 РОКІВ


Роки

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Кількість зареєстрованих осіб

жінок

2199

2709

2181

2401

2621

2639

неповнолітніх

1955

2131

1552

1542

1642

1784


Період часу між датами в моментному ряду динаміки називається інтервалом, який може бути річним, квартальним, місячним. Особливістю моментного ряду є те, що його рівні не підсумовуються. Якщо, наприклад, на 1 жовтня незакінчено слідством 15 справ, то на 1 листопада деяка їх частина також може виявитися незакінченою, а тому їх не слід підсумовувати.

Рівні інтервальних рядів характеризують правові явища за відповідні періоди (інтервали) часу. У моментному динамічному ряду інтервал часу — це проміжок між датами, станом на які врахований правовий показник. Тому місячні показники нагромаджуються у квартальні, а квартальні — у річні і т. д. У моментному динамічному ряду рівень правового показника не залежить від інтервалу часу, а в інтервальному — чим більший інтервал часу, тим рівень правового показника більший. Кількість зареєстрованих злочинів у цілому чи окремих видів кожного місяця перетворюється в річний показник; сума накладеного або стягненого штрафу за скоєння адміністративних правопорушень кожного місяця також враховується за рік і т. п.

За кількістю правових показників ряди динаміки поділяються на одновимірні і багатовимірні. Одновимірні ряди характеризують зміну у часі одного правового показника, багатовимірні — двох, трьох і більше показників. Останні, у свою чергу, поділяються на два види: паралельні та ряди взаємозв’язаних правових показників. Паралельні ряди відображають динаміку одного і того ж правового показника, який відноситься до різних об’єктів (динаміка коефіцієнта злочинності чи коефіцієнта судимості по регіонах України) або різних правових показників, які характеризують один і той самий об’єкт (динаміка чисельності суддів, кількості розглянутих ними справ, кількості засуджених в окремому регіоні України). Ряди взаємозв’язаних показників відтворюють динаміку або цілого і його складових частин (загальної кількості господарських злочинів та окремих їх видів) або співвідношень правових показників (загальної кількості зареєстрованих злочинів, середньорічної чисельності населення у віці кримінальної відповідальності та коефіцієнтів злочинності).

Найґрунтовніший аналіз динаміки правових явищ можливий лише на основі багатовимірних динамічних рядів. Вони дають змогу оцінювати і описувати характер розвитку усіх складових правового явища, провести порівняльний аналіз динаміки двох і більше правових явищ, оцінити вплив інтенсивності розвитку одних правових явищ на інші, побудувати науково обґрунтовані прогнози.

Важливою передумовою побудови і аналізу динамічних рядів є порівнюваність конкретних значень правових показників. Порівнюваність даних правової статистики — це відповідність умов і методів обчислення її показників, які забезпечать точність висновків про відмінності між правовими явищами. Для забезпечення порівнюваності рівнів динамічного ряду необхідно дотримуватись таких вимог.

1. Значення правових показників повинні бути порівнюваними в часі та просторі. Зміна адміністративно-територіального поділу країни або окремих її регіонів призводить до порушення порівнюваності правових явищ за тривалий період часу. Так, зміна територіальних меж і кількості адміністративних районів Києва вимагає врахування при порівняльному аналізі динаміки правопорушень по районах міста.

2. Правові явища, зміна яких вивчається в динаміці, повинні співпадати за змістом. Зміни в кримінально-процесуальному законодавстві призводять до порушення порівнюваності правових показників за їх суттю та внутрішнім змістом. Так, ухвалення 2001 року нового Кримінального кодексу, в якому значно розширене коло протиправних діянь, їх змісту, потребує перерахування значень правових показників хоч би з 1995 року, а на сьогодні дослідження динаміки правових явищ обмежене 2000 роком.

3. Порівнювані у часі правові показники повинні обчислюватися за однаковою методологією. Наприклад, коефіцієнти злочинності повинні обчислюватися як співвідношення кількості зареєстрованих злочинів до середньорічної чисельності усього населення або населення у віці настання кримінальної відповідальності; коефіцієнти судимості в чисельнику співвідношення повинні враховувати кількість засуджених за вироками судів, що набрали законної чинності, а не загальну кількість засуджених. Крім того, однаковою повинна бути і база порівняння — 100 тис. осіб.

4. Правові показники мають бути порівнюваними також щодо кола охоплених об’єктів. Аналізуючи динаміку злочинності слід враховувати не лише кількість зареєстрованих злочинів органами внутрішніх справ, але і службою безпеки, податковою міліцією, митною службою, військовою прокуратурою та Держкомкордоном, хоч частка злочинів, врахована цими службами, невелика. Вивчення внутрішньорічної динаміки кількості засуджених також можливе лише за наявності звітів усіх районних судів міста чи області.

Таким чином, рядам динаміки притаманний значний науково-пізнавальний потенціал і разом з тим вони є одним з найпростіших прийомів відображення зміни правопорушень у часі.


7.2. Статистичні характеристики динамічних рядів

Рівні правових показників змінюються, а тому виникає необхідність обчислення типової характеристики для даного періоду, якою є середній рівень. Методика обчислення середнього рівня залежить від статистичної структури правового показника, тобто від виду динамічного ряду.

В інтервальному динамічному ряду, значення правового показника якого підсумовуються, а періоди часу однакові, середній рівень визначається як середня арифметична проста:де n — довжина динамічного ряду.

Наприклад, за даними табл. 7.1 середня кількість зареєстрованих господарських злочинів становить:

(вип.).

На практиці таким чином визначається середнє навантаження слідчих, суддів, прокурорів, адвокатів в окремому місяці, кварталі чи році.

Cума рівнів моментного динамічного ряду не має сенсу, тому обчислення середнього рівня ґрунтується на проміжних середніх за даними на початок і кінець однакового періоду часу:

або ,

де — рівень правового показника на початок періоду (місяця, кварталу, року); — рівень правового показника на кінець періоду.

Обчислення середнього рівня моментного динамічного ряду з однаковими проміжками часу між моментами виконується за формулою середньої хронологічної:Наприклад, за даними табл. 7.2 середньорічна кількість заарештованих підлітків за 1995—2000 роки становить:

(осіб).

Середня хронологічна частіше застосовується для обчислення середніх залишків нерозглянутих судами кримінальних чи цивільних справ.

За умови неоднакових проміжків часу між моментами обчислені проміжні середні зважуються на тривалість цих проміжків часу, а розрахунок середньої здійснюється за формулою середньої арифметичної зваженої:де — тривалість окремих проміжків часу.

Для оцінювання інтенсивності розвитку правових явищ в окремі періоди часу застосовується система взаємозв’язаних характеристик: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення одного процента приросту. Методологічною основою розрахунку цих характеристик є порівняння значень правового показника в динамічному ряду.

Змінна база
порівняння
Стала база
порівняння

Ланцюгові
характеристики
динаміки
Базисні
характеристики
динаміки

Базою для порівняння може бути або попередній рівень , або початковий . У першому випадку база порівняння змінна, у другому — стала. Характеристики динаміки, обчислені порівнянням суміжних рівнів, називаються ланцюговими, а порівнянням з початковим — базисним.

Абсолютний приріст відображає абсолютну швидкість зміни рівнів правового показника за певний період часу і обчислюється як різниця рівнів динамічного ряду:

— базисний; — ланцюговий.

Знак “+” або “–” показує напрям динаміки: “+” — зростання правового показника; “–” — зниження. Абсолютний приріст виражається в тих самих одиницях вимірювання, що і правовий показник і показує, наскільки відрізняється кожний наступний рівень динамічного ряду від базисного чи попереднього рівня.

Сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному абсолютному приросту за весь період:

.

Завдяки цій властивості середній абсолютний приріст обчислюється за формулою середньої арифметичної простої:

або або ,

де n — довжина динамічного ряду.

Темп зростання дає змогу оцінювати інтенсивність зміни рівнів правового показника і обчислюється як частка від ділення кожного наступного його рівня до базисного або попереднього:

— базисний; — ланцюговий.

Темп зростання виражається в коефіцієнтах чи відсотках і показує у скільки разів зростає чи зменшується кожний наступний рівень правового показника порівняно з базисним чи попереднім рівнем.

Добуток ланцюгових темпів зростанням дорівнює базисному темпу зростання за весь період:

,

де n — довжина динамічного ряду. Середній темп зростання обчислюється за формулою середньої геометричної:

,

а з урахуванням зв’язку ланцюгових і базисних темпів зростання ,

де — кінцевий базисний темп зростання.

Темп зростання — це відносна швидкість зміни рівнів правового показника, яка обчислюється як співвідношення абсолютного приросту (базисного чи ланцюгового) до відповідного рівня динамічного ряду (базисного чи попереднього):

— базисний; — ланцюговий.

За допомогою нескладних алгебраїчних перетворень цих співвідношень визначається відхилення темпу зростання від 100 %:Темп приросту виражається лише у відсотках і показує на скільки відсотків кожний наступний рівень правового показника відрізняється від базисного або попереднього рівня.

Середній темп приросту визначається лише на основі середнього темпу зростання за формулою:

Вагомість одного відсотка приросту характеризує абсолютне значення 1 % приросту , яке обчислюється двома способами:

  1. як співвідношення абсолютного приросту до темпу приросту:

;

  1. як співвідношення базисного або попереднього рівня до 100 %:

— базисне; — ланцюгове.

Середнє абсолютне значення одного відсотка приросту обчислюється на основі ланцюгових показників за формулою: . Базисний рівень в ряду динаміки лише один (початковий), а тому базисним способом абсолютне значення 1 % приросту практично не обчислюється.

Наприклад, покажемо розрахунок наведених характеристик динаміки на прикладі зміни в динаміці одного з видів господарських злочинів — ухилення від сплати податків (табл. 7.3).


Таблиця 7.3

ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ ВИПАДКІВ УХИЛЕННЯ
ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ЗА 1995—2000 РОКИ


Роки

Ухилення від сплати податків, випадків

Абсолютний
приріст, випадків

Темп
зростання

Темп
приросту, %

Абсолютне значення 1 % при-
росту,
випадків

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

1995

1996

1997

1998

1999

2000

3602

5909

8796

10 481

10 520

10 7092307

5194

6879

6918

71072307

2887

1685

39

189

1,0

1,640

2,442

2,910

2,921

2,973

1,0

1,640

1,489

1,192

1,004

1,01864,0

144,2

191,0

192,1

197,364,0

48,9

19,2

0,4

1,836

59

88

105

105


Техніка обчислення наведених в таблиці показників така:

1. Абсолютний приріст :

базисний:

(випадків);


(випадків) і т. д.

2. Темп зростання k:

базисний:

ланцюговий:

;

;;
і т. д.


3. Темп приросту Т:

базисний:

ланцюговий:

;

;;
і т. д,

або

;

;

;

;

;
і т. д.

4. Абсолютне значення 1 % приросту (А%):

базисний:

ланцюговий:

(випадків);

(випадків);(випадків);

(випадків)

і т. д.

Як бачимо з розрахунків, абсолютне значення 1 % приросту, обчислене базисним способом для кожного року однакове, тому обчислюємо його лише ланцюговим способом:

(випадків);

(випадків);

(випадків);

випадків

і т. д.

5. Середньорічні показники динаміки:

Середній абсолютний приріст

(випадків);

або (випадків).

Середній темп зростання

,

або .

Середній темп приросту .

Середнє абсолютне значення 1 % приросту

(випадків).

Аналіз наведених розрахунків свідчить про значне зростання кількості випадків ухилення від сплати податків у досліджуваному періоді. Так, 2000 року порівняно з 1995-м кількість ухилень від сплати податків збільшилась на 7107 випадків або майже в 3 рази. Помітно, що на початку цього періоду зростання було більш інтенсивним, ніж наприкінці. В середині періоду найбільше виділяється 1997 рік, коли кількість випадків ухилення від сплати податків зросла на 2887 випадки або на 48,9 % та 1996 рік, коли кількість ухилень від сплати податків збільшилась на 2307 випадки, що на 64,0 % більше, ніж у 1995 році. Найбільш вагомим був 1 % приросту у 1999 році порівняно з 1998 роком та у 2000 році порівняно з 1999 роком, який становив 105 випадків.

Щорічно у середньому кількість ухилень від сплати податків зростала на 1421 випадок або на 24,4 %, в кожному з яких вміщується 79 випадків.

У багатовимірних динамічних рядах правових показників можливі попарні порівняння характеристик швидкості розвитку правових явищ. Найчастіше використовуються базисні темпи зростання за однакові періоди часу. Здобутий на основі порівняння базисних темпів зростання двох правових явищ показник називається коефіцієнтом випередження:

, де — базисний темп зростання порівнюваного правового явища; — базисний темп зростання правового явища, з яким ведеться порівняння.

Коефіцієнт випередження показує у скільки разів швидше зростає рівень одного правового явища порівняно з іншим.

Наприклад, кількість зареєстрованих випадків ухилення від сплати податків у 1996 році становила 5909, а у 2000 році — 10709, кількість виявлених осіб, підозрюваних в ухиленні від сплати податків, 1996 року становила 3876, а 2000 року — 6308.

Тоді ; ,

а , тобто кількість випадків ухилення від сплати податків у 1996—2000 роках збільшувалась в 1,1 разу швидше, ніж кількість осіб, підозрюваних в ухиленні від сплати податків.


7.3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ

Рівні динамічного ряду будь-якого правового показника змінюються внаслідок дії різноманітних причин і умов. Характер їх коливання неоднаковий, але в їх зміні можна встановити певні закономірності, основну тенденцію розвитку. Тенденція — це певний напрям розвитку, тривала еволюція, яка має характер зростання, стабільності або зниження рівнів правового явища.

Статистичне вивчення тенденції правових явищ грунтується на розкладанні рівнів динамічного ряду на дві складові:

, де f(t) — основна тенденція, зумовлена впливом постійно діючих причин; — залишкові величини, які характеризують наближення реального правового процесу до основної тенденції розвитку.

Для встановлення тенденції розвитку будь-якого правового явища треба замінити фактичні рівні цього динамічного ряду, на рівні, обчислені за певною методикою. До найпростіших методів виявлення тенденції розвитку належить згладжування рівнів динамічного ряду, укрупнення інтервалів та зімкнення динамічних рядів.

Згладжування передбачає обчислення ковзних середніх за збільшеними інтервалами часу при послідовному зрушенні на один рівень динамічного ряду. При цьому первинні коливання згладжуються і чіткіше проявляється основна тенденція розвитку. Важливе значення для виконання цієї процедури має період згладжування m, який може бути парним або непарним. На практиці переважно застосовуються непарні періоди згладжування (m = 3, 5, 7, …). Ковзна середня відноситься до середини k-го періоду згладжування, а ряд ковзних середніх коротший від ряду фактичних рівнів правових показників на (m – 1) рівень.

При парному періоді згладжування (т = 4, 6, 8, 12) виникає проблема віднесення ковзних середніх до відповідного періоду часу, а тому обчислення ковзних середніх завершується центруванням.

Наприклад, у таблиці наведено дані про кількість цивільних справ, які надійшли до районних судів міста за 10 місяців поточного року:


Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість цивільних справ

471

443

718

645

574

808

776

825

843

810

Ковзні середні кількості цивільних справ
544

602

646

676

716

803

815

826

Значне коливання кількості цивільних справ не дозволяє помітити певну тенденцію їх зміни. Застосуємо згладжування до рівнів цього динамічного ряду, тобто замінимо фактичну кількість цивільних справ ковзними середніми, обчисленими для три рівневого інтервалу:і т. д.

Замість 10 фактичних рівнів цього ряду отримаємо 8, бо (3 – 1 = 2), тобто фактичний ряд коротший ряду ковзних середніх на 2 рівні. Перетворений методом згладжування динамічний ряд виявляє чітку тенденцію зростання кількості цивільних справ, які надійшли до районних судів міста.

Іноді для виявлення закономірності розвитку правових явищ доводиться вдаватися до укрупнення інтервалів часу, тобто підсумування правових показників за більш тривалі його відрізки. Цим досягається вирівнювання рівнів динамічного ряду і тенденція їх зміни стає більш помітною.

Наприклад, у таблиці наведено дані про кількість зареєстрованих злочинів за кожний місяць року:Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Кількість зареєстрованих
злочинів

2035

1938

2160

2166

2333

2168

2256

2284

2264

2129

2311

2413

6133

6667

6804

7153
  1   2   3   4

Схожі:

Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconІнфляція та показники динаміки національної економіки
Вивчення впливу інфляційних процесів на динаміку економічного розвитку країни актуальне передусім з точки зору того, що воно дозволяє...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconТема Принципи права
Форми існування правових принципів різноманітні; вони можуть існувати у вигляді вихідних положень правових теорій та концепцій, правових...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconМетодичні рекомендації щодо нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади 2001 р червень розділ загальні засади, види І юридична сила нормативно-правових актів
Розділ загальні засади, види І юридична сила нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconТеоретичні проблеми типології та класифікації правових систем
Це відноситься І до правової сфери. Світове співтовариство й держави визнають важливе значення загально правових систем. Зростає...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconЗавдання: сформувати в студентів знання основ та практичні навики суспільно-географічного логістичного аналізу. В результаті вивчення даного курсу студент повинен Знати
Мета: навчити студентів професійно орієнтуватися в головних питаннях суспільно-географічної логістики, сформувати у них знання головних...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів напряму
Навчальна дисципліна "Автоматизація технологічних процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconМета: оволодіти знаннями з глобальних проблем людства. Завдання
Під час вивчення курсу студенти опановують теоретико-методологічні основи вивчення глобальних проблем; методикою їхньої класифікації,...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconСтатистичне забезпечення управління” 9 семестр викладач: доцент, к е. н. Шамілева Л. Л. Зміст
Для вивчення дисципліни студенти повинні володіти знаннями зі всіх профільно зорієнтованих дисциплін, а також теорією управління,...
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів iconВивчення законів динаміки на машині
Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи