Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики icon

Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики
Скачати 42.69 Kb.
НазваЗміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики
Дата25.10.2012
Розмір42.69 Kb.
ТипДокументи
1. /2769/04-2769/New/1_Pozd_1,2.doc
2. /2769/04-2769/New/2_Pozd_3,4.doc
3. /2769/04-2769/New/3_Pozd_5,6.doc
4. /2769/04-2769/New/4_Pozd_7.doc
5. /2769/04-2769/New/5_Pozd_8,9.doc
6. /2769/04-2769/New/6_Zmist.doc
7. /2769/04-2769/New/7_Tityl .doc
8. /2769/04-2769/New/Dodatku/1_Dod.1-8.doc
9. /2769/04-2769/New/Dodatku/2_Dod._9-17.doc
10. /2769/04-2769/New/Dodatku/3_Dod._18-22.doc
11. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Doc1.doc
12. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Dodatok-08.rtf
13. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Literatura.doc
14. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Ris_4_7.doc
15. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok-07.rtf
16. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok05.rtf
17. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok09-17.rtf
18. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok18-19.rtf
19. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/dodatok20-23.rtf
20. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema01.rtf
21. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema02.rtf
22. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema03.rtf
23. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema04.rtf
24. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema05_1.doc
25. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema07.rtf
26. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/tema08.doc
27. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/Ф_ФТЅ .doc
28. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФлм1-3.doc
29. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/Dodatok-08.rtf
30. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok-07.rtf
31. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok05.rtf
32. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok09-17.rtf
33. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok1-3.doc
34. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok18-19.rtf
35. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/флёсФмї/dodatok20-23.rtf
36. /2769/04-2769/Staroe/Navch_posibnik/POSIBNUK/ЕУсємс/чю_цЖ.doc
Правова статистика належить до переліку обов’яз­кових навчальних дисциплін у підготовці фахівців із вищою юридичною освітою
Розділ 3 система показників правової статистики
Розділ 5 узагальнювальні характеристики статистичної сукупності правових явищ
Розділ 7 статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
Розділ 8 особливості застосування індексів у правовій статистиці
Зміст Передмова 3 Розділ Загальні основи правової статистики
Київський національний економічний університет
Картка на виявлений злочин 1 01
Картка на кримінальну справу надійшла р від (з) Справа № р за № від р
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Index
Картка на підсудного (обвинуваченого) Прізвище ім‘я по батькові
Шпаковская Е. П. Социально-экономическая статистика: Учебник
Index
Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом
Статистична картка про рух кримінальної справи
Картка на кримінальну справу надійшла " " р від (з) Справа № р за № від " " р
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Коефіцієнти злочинності по регіонах україни (кількість злочинів на 100 тис. Середньорічного наявного населення)
Правова статистика належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін у підготовці фахівців із вищою юридичною освітою
Розділ Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах
Розділ Система показників правової статистики
Розділ Зведення І групування матеріалів статистичного спостереження
Розділ Узагальнюючі характеристики статистичної сукупності правових явищ
Розділ Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових процесів
Розділ Особливості застосування індексів у правовій статистиці
Правова статистика
Картка на виявлений злочин 1 01
Довідка про наслідки розгляду кримінальної справи судом
Статистична картка про рух кримінальної справи
Картка на кримінальну справу надійшла " " р від (з) Справа № р за № від " " р
Картка на виявлений злочин 1 01
Звіт про роботу прокурора; Звіт про роботу військового прокурора П; вп звіт про результати розгляду заяв І повідомлень про злочини 2-В
Коефіцієнти злочинності по регіонах україни (кількість злочинів на 100 тис. Середньорічного наявного населення)
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики

ЗМІСТ


Передмова


Розділ 1. Загальні основи правової статистики


1.1. Поняття правової статистики

1.2. Історія розвитку правової статистики

1.3. Основні галузі правової статистики

1.4. Предмет і завдання правової статистики

1.5. Методологічні основи правової статистики

1.6. Сучасна організація правової статистики

1.7. Значення правової статистики в діяльності

правоохоронних органів

Питання для самоконтролю


Розділ 2. Організація статистичного спостереження

у правоохоронних органах


2.1. Поняття статистичного спостереження, вимоги до якості даних

2.2. Об’єкт і одиниця статистичного спостереження в кримінально-, цивільно-, адміністративно-правовій статистиці

2.3. Програма статистичного спостереження

2.4. Форми, види і способи статистичного спостереження

2.5. Документи первинного обліку в правоохоронних органах

та судах

2.6. Державна статистична звітність в органах МВС,

прокуратури, судів

2.7. Контроль вірогідності даних статистичного спостереження

Питання і завдання для самоконтролю


Розділ 3. Система показників правової статистики


3.1. Поняття і види статистичних показників

3.2. Система показників кримінально-правової статистики

3.3. Система показників цивільно-правової статистики

3.4. Показники статистики правоохоронних органів та судів

3.5. Відносні показники правової статистики

3.6. Сучасні проблеми формування системи показників

правової статистики

Питання і завдання для самоконтролю

Розділ 4. Зведення і групування матеріалів статистичного

спостереження


4.1. Поняття статистичного зведення і групування

4.2. Види статистичних групувань

4.3. Основні питання методології статистичних групувань

4.4. Ряди розподілу правових явищ

4.5. Застосування групувань в кримінально- і цивільно-правовій

статистиці

4.6. Табличний метод подання матеріалів правової статистики

4.7. Графічне зображення правових показників

Питання і завдання для самоконтролю


Розділ 5. Узагальнюючі характеристики статистичної

сукупності правових явищ


5.1. Поняття і види середніх величин

5.2. Середня арифметична: проста і зважена

5.3. Середня гармонійна

5.4. Мода і медіана

5.5. Показники варіації правових ознак

Питання і завдання для самоконтролю


Розділ 6. Статистичне вивчення причинно-наслідкових зв’язків правопорушень


6.1. Поняття і види взаємозв’язків між правовими ознаками

6.2. Застосування параметричних методів вимірювання

взаємозв’язків у правовій статистиці

6.3. Оцінка тісноти зв’язку між правовими ознаками на основі

непараметричних статистичних методів

Питання і завдання для самоконтролю


Розділ 7. Статистичне вивчення динаміки суспільно-правових

процесів


7.1. Динамічний ряд — основа аналізу і прогнозування розвитку

суспільно-правових процесів

7.2. Статистичні характеристики динамічних рядів

7.3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ

7.4. Статистична оцінка коливності і сталості правових показників

7.5. Характеристика сезонних коливань правових показників

7.6. Аналіз структурних зрушень в правових процесах

Питання і завдання для самоконтролю

Розділ 8. Особливості застосування індексів у правовій

статистиці


8.1. Суть індексів і їх роль у вивченні динаміки суспільно-правових

явищ

8.2. Застосування індексів агрегатної форми до аналізу

правопорушень

8.3. Оцінка рівня та динаміки суспільної небезпеки злочинності

за допомогою індексів

8.4. Індекси середніх рівнів правових показників

Питання і завдання для самоконтролю


Розділ 9. Статистичне вивчення економічної злочинності

і основні завдання її статистичного вивчення


9.1. Поняття економічної злочинності і основні завдання

її статистичного вивчення

9.2. Узагальнююча оцінка стану економічної злочинності, причин

і умов скоєння економічних злочинів

9.3. Статистична характеристика виявлення осіб, скоївших

економічні злочини

9.4. Статистичний аналіз економічної судимості і мір покарання

за скоєння економічних злочинів

9.5. Статистична оцінка діяльності правоохоронних органів

Питання і завдання для самоконтролю


Література


Додатки


Схожі:

Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconЗміст Передмова 3 Розділ І сутність управління природокористуванням та охороною довкілля. Предмет І метод науки управління
Закономірності та загальні принципи, форми, методи та функції управління природоохоронною діяльністю 15
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconКурс лекцій з біохімії розділ «загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» для студентів спеціальності 110101
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» / укладачі: Л.І. Гребеник,...
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconПередмова Розділ 1
Виникнення І становлення психології праці як самостійної науки
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconЗміст передмова Вступ
Технологія спорудження станцій метрополітену відкритим способом
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconЗміст передмова Вступ
Технологія спорудження станцій метрополітену відкритим способом
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconЗміст С. Передмова Як користуватися словником-довідником Словник Додаток а (довідковий) Додаток б (довідковий) Список літератури Предметний покажчик Передмова
Землі – земна кора. У процесі диференціації та інтеграції геології в кінці XIX – на початку XX ст виникла геоморфологія – наука про...
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconЗміст С. Передмова Як користуватися словником-довідником Словник Додаток а (довідковий) Додаток б (довідковий) Список літератури Предметний покажчик Передмова
Землі – земна кора. У процесі диференціації та інтеграції геології в кінці XIX – на початку XX ст виникла геоморфологія – наука про...
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconПедагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу постановка проблеми
Ямованості, темпів і реальних результатів. Процес демократизації в військових формуваннях України як необхідна умова оптимізації...
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconМіністерство охорони здоров`я україни
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» / укладачі: Л.І. Гребеник,...
Зміст передмова Розділ Загальні основи правової статистики iconЗміст с. Передмова 4 програмний матеріал 5 контрольні запитання 6 вказівки до виконання контрольної роботи 10 завдання для контрольних робіт 10 зразки 34 розв\'язування завдань контрольної роботи 34 список рекомендованої літератури 66 передмова
Пропоновані методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів-заочників, які мають оволодіти навичками розв'язування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи