Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон icon

Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Скачати 66.35 Kb.
НазваІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дата25.10.2012
Розмір66.35 Kb.
ТипДокументи


Інститут педагогіки і психології


Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

Адреса, телефон – 91011, Україна, м.Луганськ, вул.Оборонна, 2,

корпус 1, каб. 1-428, тел. (0642)53-35-83

Директор – Божко Геннадій Іванович

^ Напрям підготовки

  • Спеціалізація

Кваліфікація

(за переліком 1997 року)

Форма навчання

Основні професійно-орієнтовані дисципліни за навчальними планами та види практик

^ Можливості працевлаштування
Дошкільна освіта

  • Дефектологія (Логопедія)
Вихователь дітей дошкільного віку

Денна

Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень у дітей, основи природознавства та методика ознайомлення дітей із природою, теорія і методика фізичного виховання, логопедія та методика роботи логопеда

^ Види практик:

У дошкільних закладах у групах раннього віку, в групах дошкільного віку, в спеціальних дошкільних закладах

Фахівці дошкільних закладів різної форми власності, логопеди в лікувально-профілактичних закладах, сімейний вихователь.
^ Дошкільна освіта

  • Іноземна мова


Вихователь дітей дошкільного віку

Денна / Заочна
Початкова освіта

  • Іноземна мова

  • Інформатика

Вчитель початкових класів

Денна / Заочна

Педагогіка початкової освіти, математика та методика її викладання, сучасна українська мова та методика її викладання, каліграфія, дитяча література з основами літературознавства, основи культури і техніки мовлення, анатомія і фізіологія дитини, практичний курс англійської мови, країнознавство, теоретична фонетика англійської мови, лексикологія, стилістика, теоретична граматика англійської мови

^ Види практик:

Навчально-виховна в школі, виховна в дитячих оздоровчих таборах, перші дні дитини в школі

Викладачі, вихователі у державних та приватних шкільних закладах
^ Початкова освіта

(на базі 9 класів)

Учитель початкових класів. Учитель ан-глійської мови у початкових класах

Денна

Сучасна українська мова з методикою викладання, сучасна російська мова з методикою викладання, основи початкового курсу математики з методикою викладання, практичний та теоретичний курс англійської мови

^ Види практик:

Педагогічна в початковій школі

Викладачі, вихователі в державних та приватних шкільних закладах
^ Корекційна освіта

  • Спеціальна психологія. Психокорекційна педагогіка
Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофі-зичного розвитку

Денна

Спеціальна психологія, загальна психологія, вікова психологія, спеціальна психолого-педагогічна діагностика, психологія розумово відсталої дитини, психологія дітей з психофізичними порушеннями, корекційна педагогіка, методика відбору дітей у допоміжні заклади, основи невропатології, психопатологія, патопсихологія, клінічна психологія

^ Види практик:

Психолого-діагностична практика в корекційно-реабілітаційних закладах, корекційно-діагностична в спеціальних закладах, педагогічна в корекційно-реабілітаційних закладах


Консультант психолого-медико-педаго-гічної консультації; соціальний педагог; вихователь-методист; інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних нав-чальних закладів; вчитель-реабілітолог реабілітаційних центрів та установ сис-теми соціального забезпечення, громад-ських організацій соціальної допомоги ін-валідам; вчитель класів інтенсивної педа-гогічної корекції загальноосвітніх шкіл; вчитель-дефектолог допоміжних та спеці-альних шкіл для розумово відсталих дітей з психофізичними вадами розвитку
  • Логопедія. Спеціальна психологія

Денна / Заочна

Логопедія, логодидактика, методика роботи логопеда, неврологічні основи логопедії, логоритміка, діагностика мовленнєвих вад, спеціальна психологія, вікова психологія, спеціальна психолого-педагогічна діагностика, основи невропатології,, психопатологія, патопсихологія, клінічна психологія, психологія дітей з психофізичними порушеннями, корекційна педагогіка, методика відбору дітей у логопедичні установи

^ Види практик:

Психолого-діагностична практика в корекційно-реабілітаційних закладах, корекційно-діагностична в спеціальних закладах, логопедична практика в дошкільних та корекційно-реабілітаційних закладах

Консультант психолого-медико-педаго-гічної консультації; логопед; соціальний педагог; вихователь-методист; інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів; вчитель-реабілітолог реабілітаційних центрів та установ системи соціального забезпечення, громадських організацій соціальної допомоги інвалідам; вчитель класів інтенсивної педагогічної корекції загальноосвітніх шкіл; вчитель-дефектолог початкових класів дітей з тяжкими порушеннями мовлення; методист логопедичних методичних та навчально-методичних кабінетів
ПсихологіяБакалавр психології, психолог


Денна / Заочна

Загальна психологія, диференційна психологія, експериментальна психологія, математичні методи в психології, вікова психологія, клінічна психологія, юридична психологія, психологія управління, основи психотерапії, педагогічна психологія, психодіагностика, психологічне консультування

^ Види практик:

Психодіагностична, психо-консультативна, психо-корекційна

Психологи в системі освіти, соціальних службах, службі допомоги молоді, експерти, соціальні менеджери в органах державного управління і місцевого самоврядування. Значна кількість психологів працює в лавах Збройних сил, СБУ, МВС, політичних партій
^ Практична психологія

Практичний психолог

Денна
Соціальна педагогіка


  • Соціально-правовий захист неповнолітніх
Соціальний педагогДенна

Соціальна педагогіка, загальна педагогіка, вікова та соціальна психологія, етнопаедагогіка, етнопсихологія, основи дефектології, адміністративне право, кримінальне право та процес, цивільне право та процес, судові та правоохоронні органи України, основи соціально-правового захисту особистості, технології соціально-педагогічної діяльності, педагогіка сімейного виховання, патопсихологія, соціально-педагогічна робота в закладах освіти, організація та методика правової діяльності.

Види практик:

Ознайомча, соціально-обслуговуюча, соціально-виховна, соціально-педагогічна в дитячих оздоровчих таборах, профілактично-попереджувальна, корекційно-реабілітаційна, консультативна.

Соціальний педагог соціально-педагогіч­них служб, освітніх закладів (дошкільних закладів, позашкільних, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків), соціальні служби адміністративних органів управління, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інспекції та служби у справах неповнолітніх, громадські благодійні організації; дитячі, геріартричні центри для дітей і дорослих; відділи реабілітаційної роботи територіальних центрів соціальної допомоги населенню, органи опіки й піклування, громадські організації соціального захисту.
Схожі:

Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconІнститут культури І мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Адреса, телефон – 91055, Україна, м. Луганськ, Червона Площа, 4, тел. (0642) 71-84-17
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconІнститут педагогіки І психології Кафедра дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconФакультет природничих наук Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Викладачі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, лаборанти в хімічних та біохімічних лабораторіях
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconІнститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту; Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування;...
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconІнститут фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Магістр олімпійського та професійного спорту, тренер з обраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconІнститут інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Адреса: 91011, України, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, корпус 2, поверх 4, каб. 3, тел. (0642)59-04-96
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconВісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162)
Матеріали конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» надруковані у збірниках «вісник луганського національного...
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconФакультет іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Викладачі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчальних закладів системи вищої освіти, фахівці у видавництвах, референти...
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Інститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон iconЛуганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи