Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» icon

Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення»
Скачати 55.25 Kb.
НазваВантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення»
Дата01.08.2012
Розмір55.25 Kb.
ТипДокументи

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ


Дисципліна «Вантажні перевезення» входить до циклу професійної та практичної підготовки, який займає центральне місце в підготовці фахівців з спеціальності «Транспортні системи» (за всіма видами транспорту). Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання.

Програма навчального курсу передбачає вивчення транспортних характеристик та умов перевезень вантажів, техніко-експлуатаційних показників рухомого складу, сучасних методів планування, організації і управління перевезеннями вантажів, нормативної бази організації вантажних перевезень, методів організації руху рухомого складу, розробки оптимальних рішень при організації вантажних перевезень, нових тенденцій та змін, пов’язаних з розвитком ринкових відносин на транспорті.


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ»


Змістових модулів: 4 модулі

Загальна кількість годин: 162 години

Тижневих годин: 3 години

Цикл дисциплін: професійна та практична підготовка (обов’язкова, за нормативом стандарта освіти)

Рік підготовки, на якому вивчається: 3-й, 4-й

Кількість семестрів викладання: 2

Лекційних годин: 56

Годин практичних занять: 28

Годин самостійної роботи: 78 годин

Індивідуальна робота: Индивідуальне завдання «Організація змішанного перевезення» (14 годин)

Вид контролю: іспит

ЗМІСТОВИЙ модуль I

^ «ВАНТАЖОПОТОКИ ТА РУХОМИЙ СКЛАД ТРАНСПОРТУ»

Тема1. Вступна лекція

Короткий зміст: загальна характеристика дисципліни, порівняльні характеристики окремих видів транспорту, розподіл вантажів по видах транспорту в сучасних умовах, показники перевізної роботи

Тема 2. Транспортна класифікація вантажів і перевезень

^ Короткий зміст: класифікація вантажів та перевезень (за видами транспорту), змішані перевезення.

Тема3. Вантажопотоки

Короткий зміст: утворення вантажопотоків, їх характеристика, вантажопункти матриці і схеми вантажопотоків.

Тема 4. Класифікація рухомого складу і його основні характеристики (частина перша)

^ Короткий зміст: загальна характеристика технічного оснащення транспорту, рухомий склад автомобільного та залізничного транспорту

Тема 5. Класифікація рухомого складу і його основні характеристики (частина друга)

^ Короткий зміст: рухомий склад морського, річкового та повітряного транспорту, трубопровідний транспорт.

Тема 6. Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу (частина перша)

^ Короткий зміст: основні показники використання технічних засобів транспорту, показники використання технічних засобів залізничного транспорту, морського та річкового флоту

Тема 7. Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу (частина друга)

^ Короткий зміст: показники роботи авіаційного транспорту, показники використання рухомого складу автомобільного транспорту


ЗМІСТОВИЙ модуль П

«РОБОТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МАРШРУТІ»
^

Тема 8. Собівартість вантажних перевезень і тарифи


Короткий зміст: структура собівартості, особливості її розрахунку на різних видах транспорту, аналіз продуктивності і собівартості як основних якісних показників роботи транспортних засобів, тарифи вантажних перевезень.

Тема 9. Маршрути вантажних перевезень

Короткий зміст: види, характеристики та ефективність маршрутів; розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу на маршрутах.

Тема 10. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при вантажних перевезеннях

^ Короткий зміст: крізний та дільничний методи організації руху, організація роботи екіпажів транспортних засобів

Тема 11. Розробка графіків руху транспортних засобів

^ Короткий зміст: Графіки руху автомобілів, потягів, судів та літаків.

Тема 12. Вибір виду транспорту при вантажних перевезеннях

Короткий зміст: оптимізация розподілу вантажних перевезень, принципи обрання виду транспорту, обрання варіантів розвитку транспортної мережи

Тема 13. Вибір рухомого складу при вантажних перевезеннях

^ Короткий зміст: методики вибору рухомого складу за техніко-економічними характеристиками, засосування спеціалізованого рухомого складу, обрання раціональної вантажопідйомності рухомого складу

Тема 14. Нормативна база вантажних перевезень

^ Короткий зміст: правила перевезень вантажів на автомобільному, залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті


ЗМІСТОВИЙ модуль ІІI

^ «ТЕХНОЛОГІЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ»

Тема15. Основні характеристики і ефективність технології вантажних перевезень

Короткий зміст: технологічні процеси роботи транспортних засобів та об’єктів транспорту, структура та загальні принципи організації технологічного процесу вантажних перевезень, критерії оцінки ефективності технології перевезень.

^ Тема16. Пакетні та контейнерні перевезення

Короткий зміст: пакетні перевезення, контейнерні перевезення, технічні засоби пакетних та контейнерних перевезень

Тема17. Маршрутизація

Короткий зміст: задачі маршрутизації, математичні методи вирішення задач маршрутизації, вимоги до маршрутів при їх розробці та критерії оцінки ефективності маршруту

^ Тема18. Технологія роботи вантажно-розвантажувальних пунктів

Короткий зміст: вантажний комплекс, його складові та функції; засоби технічного оснащення вантажного комплексу, координація роботи вантажного комплексу та транспортних засобів

^ Тема19. Перевезення навалочних, тарно-штучних та швидкопсувних вантажів

Короткий зміст: умови перевезень, вимоги до навантаження-розвантаження, транспортування, обов’язки перевізника та вантажвідправника (вантажоодержувача)

^ Тема20. Перевезення небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів

Короткий зміст: умови перевезень, вимоги до навантаження-розвантаження, транспортування, обов’язки перевізника та вантажвідправника (вантажоодержувача)

^ Тема21. Технологія дрібнопартійних перевезень

Короткий зміст: організація дрібнопартійних перевезень на залізничному та автомобільному транспорті


ЗМІСТОВИЙ модуль ІV

Управління вантажними перевезеннями

^ Тема 22. Планування вантажних перевезень та їх забезпечення

Короткий зміст: перспективне, поточне та оперативне планування обсягу перевезень, ресурсне забезпечення перевезень.

^ Тема 23 Експедиційне обслуговування

Короткий зміст: принципи організації та види послуг транспортно-експедиційного обслуговування, концентрація вантажної роботи, схеми та ефективність роботи транспортно-експедиційного підприємства

Тема 24. Управління перевезеннями

Короткий зміст: структура системи управління перевезеннями, інформаційне забезпечення управління, графоаналітичні та математичні методи при плануванні та управлінні вантажними перевезеннями

Тема 25. Транспортна документація

Короткий зміст: первинна транспортна дакументація, договір перевезення, шляхова документація, документація приватного перевізника

Тема 26. Облік і контроль вантажних перевезень

Короткий зміст: облік вантажних перевезень, контроль роботи транспорту та вантажних перевезень, державний транспортний контроль

Тема 27. Безпека та якість перевезень

Короткий зміст: безпека перевезень, складові та показники якості вантажних перевезень, управління якістю перевезень

Тема 28. Перспективи розвитку вантажних перевезень

Короткий зміст: основні напрямки удосконалення вантажних перевезень, перспективні транспортні засоби

Схожі:

Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconПояснювальна записка
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Основи економіки транспорту ”, “Пасажирські...
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconПояснювальна записка
Програма фахових випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін «Вантажні перевезення», «Пасажирські перевезення»,...
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу напрямку підготовки 1004...
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconПояснювальна записка
Програма фахових випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін «Вантажні перевезення», «Промисловий транспорт та...
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів IV курсу підготовки напрямку...
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconТема. Договір перевезення
Загальна характеристика договору перевезення. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconРефератів з дисципліни «Агентування та експедирування суден» для 3-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій»
Прийом міжнародними експедиторами вантажів до перевезення: форми, структура, зміст заявки на перевезення вантажів
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconФрахт/перевезення І страхування оплачені до
Умови cip означають, що продавець має ті ж самі зобов'язання, що І при умовах cpt, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити...
Вантажні перевезення дисципліна «Вантажні перевезення» iconФрахт/перевезення І страхування оплачені до
Умови cip означають, що продавець має ті ж самі зобов'язання, що І при умовах cpt, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи