А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко icon

А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко
Скачати 59.58 Kb.
НазваА. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко
Дата27.11.2012
Розмір59.58 Kb.
ТипДокументи

А.Б.Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів;

Секретар: Т.В.Ляденко, викладач кафедри державних та місцевих фінан­сів Академії муніципального управління.

ІІІ. Секція 3.Сучасний державний, регіональний та муніципальний менеджмент (конференц-зала,3-й поверх).

Співголови: О.І.Василик, декан факультету ме­нед­ж­менту Академії муніципального управління; М.М.Клименюк, завідувач кафедри менед­жменту Академії муніципаль­ного управління; М.О.Невелєв, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоеконо­мічної діяльності Академії муні­ципального управління.

Секретар: О.С.Власенко, старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоеконо­мічної діяльності Академії муніципального управління.

ІV. Секція 4. Вдосконалення управління міським господарством (ауд. № 405).

Співголови: Ю.П. Міляєв, декан факультету міського господарства Академії муніципального управління; В.Л.Пархоменко, завідувач кафедри ААСУ Академії муніципаль­ного управління; В.В.Кирик, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Академії муніципаль­ного управління; О.М.Сегай, заст. завідувача кафедри управління міським господарством Академії муніципаль­ного управління.

Секретар: О.Г.Гуйда, асистент кафед­ри ААСУ Академії муніципального управління.

V. Секція 5. Людина в процесі управління: соціокультурні та психологічно-екзистенційні аспекти (ауд. № 223).

Співголови: Ю.М.Мальчин, перший прорек­тор, завідувач кафедри політології Академії муніципального управління; С.А.Крилова, завідувач кафедри соціальних дисциплін Академії муніципального управління; В.Є.Виноградова, завідувач кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління.

Секретар: С.С.Гундерін, асистент кафед­ри соціальних дисциплін Академії муніципального управління


1530 – 1545 – перерва

1545 – 1630 – заключне пленарне засідання (конференц-зала).


Підбиття підсумків роботи конференції:

  • про роботу секцій: співголови секцій;

  • прийняття рекомендацій конферен­ції: В.Д.Бакуменко, проректор з наукової роботи Академії муніципального управ­ління; співголови секцій;

- закриття конферен­ції:

В.К.Присяжнюк, ректор Академії муніци­паль­ного управління.

***

Передбачається видання збірника матеріалів конференції. Матеріали надаються до Академії муніципального управління до 31 березня 2011 р. за адресою: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі, 33, к. 214, 316 (друк. та електр. варіанти; до 2-х стор., українська мова, Microsoft Word, формат А4, поля: зліва і справа – 25 мм, зверху і знизу – 20 мм; без нумерації сторінок; шрифт – 14 пт, Times New Roman, через 1 інтервал). Прізвище з ініціалами автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду друкувати праворуч зверху сторінки, назву доповіді чи повідомлення - великими літерами посередині сторінки. Для зарубіжних авторів – російська, англійська мови.

Контактні телефони: +38 (044) 5290023


Електронна адреса: bakum45@mail.ru

Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

Київська міська рада

Асоціація міст України та громад

Академія муніципального управління


До 20-річчя

Незалежності України


ПРОГРАМА

щорічної науково-практичної конференції

за міжнародною участю


^ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»


8 квітня 2011 року


Київ - 2010

Щорічна науково-практична конференція

за міжнародною участю

«Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування»

1000-1230 - пленарне засідання

(конференц-зала, 3-й поверх)

Відкриття конференції.

1.В.К.Присяжнюк, ректор Академії муніци­пального управління.

Вітання учасників конференції:

  • від Верховної Ради України;

  • від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

  • від Головного управління державної служби України;

  • від Асоціації міст України та громад2. Регіональне управління та місцеве самоврядування в умовах обмеження ресурсів.

Пустовойтенко В.П., Радник Президента України, завідувач кафедри управління міським господарством Академії муніципального управління.


^ 3. Правові позиції Конституційного Суду України, як джерело конституційної та законодавчої модернізації статусу місцевого самоврядування.

Кампо В.М., суддя Конституційного Суду України.


^ 4. Влада, громадськість, енергоефективність. Удовиченко В.П., міський голова м. Славутич.


5. Екологічна політика на сучасному етапі державотворення.

Ветвицький Д.О., народний депутат України.


^ 6. Законодавче забезпечення проведення муніципальної реформи: стан та перспективи Кравченко В.В., директор Центру правової допомоги містам Асоціації міст України та громад.


^ 7. Теоретико-методологічні засади європейського управління: регіональний розвиток.

Чернов С.І., голова Харківської обласної Ради.

8. Економічні пріоритети державної регіональної політики на 2011 рік.

Воротін В.Є., радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.


^ 9. Теоретико-методологічні проблеми моделювання державно-управлінських реформ в Україні.

Сурмін Ю.П., перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування.


^ 10. Сучасний менеджмент на рівні малого міста (на прикладі міста Українка).

Козирєв П.Г., міський голова м. Українка, голова Асоціації малих міст.


11. Орієнтири та програмно-цільові інструменти управління розвитком територій. Шаров Ю.П., завідувач кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.


12. Конкурентні і кооперативні відносини на рівнях громад і регіонів.

Рубцов В.П., директор Інституту місцевої демократії.


^ 13. Проблеми модернізації житлово-комунального господарства в Україні.

Драган І.О., старший науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України.

^ 14. Адміністративна реформа в Україні: світовий досвід.

Оболенський О.Ю., директор Інституту регіонального управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

^ 15. Державне управління еколого-економічною безпекою держави та регіонів. Іванова Т.В., проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління.


1230 – 1330 – перерва на обід

1330 – 1530 - робота в секціях

І. Секція 1. Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування (ауд. № 225).

Співголови: О.П.Литвин, декан юридичного факультету, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління; В.В.Луць, завідувач кафедри цивіль­но-правових дисциплін Академії муніципального управління; Л.М.Кононенко, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

Секретар: Н.В.Хащівська, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муні­ци­паль­ного управління.

ІІ. Секція 2. Економічні аспекти регіонального управління та місцевого самоврядування (ауд. № 221).

Співголови: А.М.Безус, декан економічного факультету Ака­де­мії муніципального управління; О.Ю.Оболенський, завідувач кафедри економіки, директор ННІРУМС Академії муніци­паль­ного управління.

Схожі:

А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconІіі. Секція Сучасний державний, регіональний та муніципальний менеджмент
Секретар: Т. В. Ляденко, викладач кафедри державних та місцевих фінан­сів Академії муніципального управління
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconЛекція місцеві фінанси
Функціонування місцевих фінансів пов’язане із забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами місцевих рад І органів місцевого самоуправління....
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя ддооццееннттаа
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconДехтяр на., к е. н., доцент кафедри фінансів Боярко І. М., к е. н., доцент кафедри фінансів Дейнека О. В. старший викладач кафедри фінансів «двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Основу такого дослідження становлять існуючі (сучасні) теоретичні засади ефективності як загальнонаукової категорії, сформовані в...
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconПрограма переддипломної практики студентів денного та заочного відділення Освітньо-кваліфікаційний рівень
Череп А. В., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кушинова Н. Г., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кущик А. П., к...
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconБбк автори: Т. В. Момот, В. О. Безугла, Ю. О. Тараруєв, М. В. Кадничанський Рецензенти: Онищенко В. О
Крушевський А. В., – д-р екон наук, професор, ректор економіко-технологічного університету, завідувач кафедри фінансів
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
В. І. Грушко – доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів і банківського бізнесу Університету економіки та права “Крок”,...
А. Б. Кондрашихін, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів; Секретар: Т. В. Ляденко iconК. А. Мамонов стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств
А. В. Крушевський, доктор економічних наук, професор, ректор Економіко-технологічного університету, завідувач кафедри фінансів (м....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи