Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет icon

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
НазваКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Сторінка1/12
Дата18.01.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА


Конспект лекцій


Суми

Сумський державний університет

2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА


Конспект лекцій

для студентів спеціальності

6.030504 «Економіка підприємства»

всіх форм навчання


                                       

Затверджено

на засіданні кафедри економіки та бізнес-адміністрування як конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства».

Протокол №12 від 03.04.2012 р.


Суми

Сумський державний університет

2012


Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012. – 76 с.


        

Кафедра економіки та бізнес-адміністрування


ЗМІСТ

С.

ВСТУП 8

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ 9

1.1.Поняття і зміст господарського механізму 9

1.2. Господарювання:сутність та зміст 10

1.3. Рівні вивчення господарського механізму 11

1.4.Структура господарського механізму 13

Запитання для самоперевірки 15

^ 2.ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ 15

2.1. Сутнісно-змістовна характеристика господарського механізму як способу функціонування економічних відносин 15

2.2. Взаємозв\'язок економічних законів і господарського механізму 17

2.3. Господарський механізм як система організаційно - економічних форм 17

2.4. Економічна основа функціонування і вдосконалення господарського механізму 19

Запитання для самоперевірки 20

^ 3. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ 21

3.1. Основні етапи розвитку господарського механізму 21

3.2. Комерційний розрахунок 25

3.3. Внутрішньофірмове підприємництво 27

Запитання для самоперевірки 29

^ 4. ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА (ВЕМП) 29

4.1. Структура внутрішнього економічного механізму 29

4.2. Передумови та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства 32

4.3. Форми суспільної організації виробництва 36

Запитання для самоперевірки 47

^ 5.МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ 48

5.1. Сутність і види цін 48

5.2. Методи ціноутворення 51

5.3. Внутрішні ціни підприємств 52

Запитання для самоперевірки 54

^ 6.МЕХАНІЗМ ПЛАНУВАННЯ 55

6.1. Сутність планування діяльності підприємства 55

6.2. Методи внутрішнього планування 56

6.3. Нормативна база планування 58

Запитання для самоперевірки 62

^ 7.МЕХАНІЗМ РЕСУРСНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 63

7.1. Механізм розроблення виробничої програми підрозділів 63

7.2. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю 66

7.3. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами 66

Запитання до самоперевірки 69

^ 8. МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 69

8.1. Сутність контролю як функції управління 69

8.2. Форми та джерела стимулювання 71

8.3. Стимулювання через участь у прибутку 73

Запитання для самоперевірки 76

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 77

ВСТУП


Потреба у розгляді господарського механізму виникає з об’єктивної необхідності цілісного сприйняття процесів та явищ, що мають місце в економіці підприємства. Дисципліна „Внутрішній економічний механізм підприємства ” вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.

В узагальненій формі господарський механізм є ні чим іншим, як керуючою та регулювальною підсистемою економічної системи в цілому. Економічний (організаційно-економічний) або господарський механізм підприємства можна подати як сукупність способів, форм, методів, кількісних та якісних показників, за допомогою яких використовуються закони виробничих, економічних, соціальних та політичних відносин на різних ієрархічних рівнях управління.

Мета вивчення дисципліни – оволодіти знаннями про структуру, принципи побудови та закономірності функціонування економічного механізму підприємства (підрозділів).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати структуру та форми внутрішнього економічного механізму; способи формування цін; методи планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів, а також матеріального (економічного) стимулювання їх колективів; вміти обґрунтувати форми внутрішнього економічного управління; обчислювати планові показники діяльності підрозділів, оцінювати рівень їх виконання; опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та розвитку.

^

1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ
1.1.Поняття і зміст господарського механізмуГосподарський механізм суспільства – це суспільна система суб'єктів господарювання, які володіють своїми господарськими механізмами, і їх господарська діяльність регулюється суспільними господарськими інститутами. Господарський механізм є системою, яка постійно вирішує господарські (виробничі) проблеми на макрорівні. Основними змістовними (структурними) елементами господарського механізму є суб'єкти господарювання і господарські відносини, що беруть активну участь в організації суспільного виробництва і визначають її.

^ Суб'єкти господарювання, як відомо, користуються різноманітними засобами господарювання: ресурсами і чинниками, необхідними в господарському організаційному процесі, - продуктивними силами і продуктами праці; природою, знаннями, інформацією. Самі по собі такі ресурси і фактори не входять в господарський механізм, вони знаходяться поза механізмом. Ці ресурси і фактори є або об'єктами дії, як, наприклад, продуктивні сили, або засобами досягнення цілей господарювання, що сприяють ухваленню господарських рішень (наприклад, інформація). Не будучи безпосередньо елементами господарського механізму, ресурси і фактори, неначе стають такими в тій мірі, в якій вони використовуються суб'єктами господарювання. У господарського механізму досить складні відносини з політичною системою: суб'єкти господарювання підпадають під вплив з боку політичних рухів і партій. Політичний фактор (недержавний) не включають, його враховують як активний елемент серед функціонування господарського механізму. В окремих випадках правлячі партії, їх органи можуть фактично виконувати функції суб'єкта господарювання. Розглядаючи змістовний склад господарського механізму, необхідно пам'ятати, що межі цієї системи розмиті, не визначені та ще рухомі. Господарський механізм – достатньо складна суспільна система, для якої характерний високий ступінь невизначеності іманентних зв'язків і відносин, а також загальної поведінки, щось внутрішньо властиве якому-небудь предмету, явищу, процесу. Це відкрита, багато в чому вірогідна система, що змінюється. У такому механізмі немає нічого власне механічного. Немеханічний характер суспільного виробництва і господарського механізму обумовлені такими положеннями (моментами):

1. Рух господарства - досить складний рух. Це рух по "колу" в процесі продуктообміну і рух від однієї господарської ситуації до іншої. Це - спіралевидний рух. 2. Господарству і господарюванню властиве постійне оновлення.

3. Збіг між об'єктивними результатами і попереднім суб'єктивним наміром часто і певною мірою вірогідний (перш за все стосується співвідношення витрат і результатів).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет
Організація баз даних та знань: Конспект лекцій/ Укладач А. В. Неня.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 199 с
Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconСумський державний університет О. О. Міцура, О. М. Олефіренко Управління інноваційним
Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / укладачі: О. О. Міцура, О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний університет,...
Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методи прийняття управлінських рішень. Конспект лекцій / Укладач Д. О. Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с
Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи