За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" icon

За спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
НазваЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
Сторінка1/2
Дата19.02.2014
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2

Загальний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників
випускової кафедри електротехнічних систем електроспоживання
за спеціальністю 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання".


№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Посада: для сумісників місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність

Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни і кількість годин, місце роботи за сумісництвом)

Наукова діяльність

Підвищення кваліфікації

Назва навчального закладу

Дисципліни та кількість годин

1.

Бранспіз

Юрій

Адольфович

професор, зав. каф. прикладної фізики

д.т.н.,

09.02.2005,

05.09.05 теоретична електротехніка;


проф. кафедри електромеханіки,

15.12.2005

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1977, електричні машини і апарати.

СНУ ім. В. Даля, каф. прикладної фізики

Математичні задачі електроенергетики (17,б);

Алгоритмизація та програмне забезпечення в електроенергетиці (32,б);

Методологія і організація наукових досліджень(14, б, каф. прикладної фізики). Математичне моделювання в електротехніці (36,м)

1. Бранспиз Ю.А. О моделировании взаимодействия магнитного поля и вещества на микроскопическом уровне// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005.– №7(89).– С. 19-26.

2. Бранспиз Ю.А. Объёмное интегрирование дифференциально-векторных операций с векторами поля при постоянстве одного из них// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005.– №9(91).– С. 143-151.

3. Бранспиз Ю.А. К проблеме метода исследования в теоретической электротехнике//Вестник Национального технического университета «ХПИ».– 2005.– №48.– С. 15-20.

4. Сивокобиленко В.Ф., Бранспиз Ю.А., Конспект лекцій "Математичне моделювання в електротехніці". – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006

захист докт. дисертації, 2004

2.

Бухтіяров

Ігор

Юрійович

доцент

к.т.н.,

08.11.2000,

05.09.01 електричні машини і апарати;


доцент кафедри електромеханіки,

21.10.2004

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1984, електричні машини

СНУ ім. В. Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Електричні станції та підстанції, ІІ частина (25,б); Інформаційно-обчислювальні комплекси управління режимами (36, м)

1. Захарчук О.С., Бухтіяров І.Ю., Яковенко В.В. Методика и результаты экспериментальных исследований асинхронного мотор-вентилятора с комбинированным ротором для тепловозов/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 7-10.

2. Захарчук А.С., Бухтияров И.Ю. Виртуальный тренажёр для обучения оперативного персонала энергопредприятий / Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 26-30.

3. Конспект лекцій по дисципліні «Електричні станції
та підстанції, ІІ частина» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 72 с.

4. Методичні вказівки до лабораторних занять по дисципліні «Електричні станції та підстанції» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 48 с.

5. Бухтіяров І.Ю. Конспект лекцій по дисципліні «Інформаційно-обчислювальні комплекси управління режимами» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 62 с.

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №158697 від 08.12.2006,

За дисц.:1. Електрична частина станцій та підстанцій.

3.

Губаревич

Олег

Володимирович

доцент

к.т.н.,

23.11.1991,

05.15.08 збагачення корисних копалин;


доцент кафедри електромеханіки,

27.10.1995

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1985, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Надійність і діагностика електрообладнання (18, с, м); Надійність і діагностика електрообладнання (28, с, каф. електромеханіки); Випробування, експлуатація і ремонт електротехнічних пристроїв (28, б, каф. електромеханіки).

1. Губаревич О.В., Невзлин Б.И. Надёжность и диагностика электрооборудования:Учебное пособие. – Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2003. - 156 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346829 від 01.03.2007,

За дисц.:

Надійність і діагностика електрообладнання

4

Д'яченко

Юрій

Юрійович

доцент

к.т.н.,

10.04.2002,

05.11.13 прилади і методи контролю та визначення складу речовин;


доцент кафедри електромеханіки,

21.10.2004

Східноукраїнський державний університет, 1997, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв (ЕТУП) (36, с, м), Електротехнічні матеріали (36,б); Енергетичні установки (36,б).

1. Д'яченко Ю.Ю., Комісаренко О.І., Орлов В.В. Електроматеріалознавство: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. -184 с.

2. Д’яченко Ю.Ю. Конспект лекцій за дисципліною "Енергетичні установки" – Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2006. – 56 с.

3. Д'яченко Ю.Ю. та ін. Компенсация отклонений напряжения в цеховой электрической сети // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2004. – № 2. – С. 65-68.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346830 від 01.03.2007,

За дисц.:

1. Електротехнічні матеріали;

2. Енергетичні установки;

3. Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв.

5

Жученко

Наталія Олександрівна

-

к.т.н.,

13.02.2008,

05.11.13 прилади та методи контролю та визначення складу речовин


Східноукраїнський національний університет, 2000, прилади

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Енергозбереження (36,с,м); Електропостачання та енергозбереження в електромеханічних системах (10, б, каф. електромеханіки); Спеціальні електричні машини (56, с, каф. електромеханіки).

1. Жученко Н.А. и др. Пути снижения потерь электроэнергии на предприятиях Луганской области // Вісник СНУ №1 (47). – Луганськ, 2002. - С.247-249.

2. Торба С.В., Жученко Н.А., Зенцев В.Б. Резервы снижения затрат электроэнергии на предприятиях // Вісник СНУ №8 (54). – Луганськ, 2002. - С.108-113.

3. Конспект лекцій по дисципліні «Енергозбереження» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 58 с.

4. Конспект лекцій по дисципліні «Енергозбереження» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 58 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК №495032 від 30.06.07,

За дисц.:

Енергозбереження.

6

Захарчук

Олександр

Сидорович

професор, зав. каф. електротехнічних систем електроспоживання

д.т.н.,

13.06.2001,

05.22.07 рухомий склад залізниць і тяга поїздів;


професор кафедри електромеханіки,

24.01.2003

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1970, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Ізоляція і захист від перенапруги (16,б); Електропостачання (48,б); Електропостачання міст (36,м); Електропостачання промислових комплексів (36,м).

1. Захарчук А.С., Сивокобыленко В.Ф. Уточнённый метод расчета режимов короткого замыкания в системах электроснабжения с учётом подпитки асинхронными глубокопазными двигателями// Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 17-21.

2. Захарчук А.С., Сивокобыленко В.Ф. Защита трансформаторов от обрыва фазы в системах электроснабжения/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 22-25.

3. Захарчук А.С.,
Бухтияров И.Ю. Виртуальный тренажёр для обучения оперативного персонала энергопредприятий / Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 26-30.

4. Захарчук А.С. Демпфирование колебаний напряжения в системах электроснабжения / Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 31-35.

5. Захарчук А.С. Эксплуатационные режимы работы системы электроснабжения собственных нужд тепловоза при питании от тягового синхронного генератора/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 11-16.

6. Захарчук О.С. Конспект лекцій "Електропостачання промислових комплексів". – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006

7. Захарчук О.С. Конспект лекцій "Електропостачання міст". – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №117675 від 30.03.2007,

За дисц.:

1. Електропостачання промислових комплексів та міст;

2. Питання електропостачання підприємств.


Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №117601 від 08.12.2006,

За дисц.: Електропостачання

7

Колеснікова

Ганна

Олександрівна

асистентСхідноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2004, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. Електротехнічних систем електроспоживання

Електричні системи та мережі (35,б, практ. заняття); Основи релейного захисту та автоматики (34,б, практ. заняття).

1. Колесниченко С.П., Торба С.В., Колесникова А.А. Индивидуальная компенсация реактивной мощности электроустановок// Праці ЛВ МАИ №2 (15) - 2007 р. С. 59-61

2. Сивокобыленко В.Ф., Кузьменко Д.И., Колесникова А.А. Повышение надёжности работы сетей 6-10 кВ при замыкании фазы на землю //Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007г. – №5 (15). – С 50–54

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №158698 від 08.12.2006,

За дисц.:

1. Електричні системи та мережі; 2. Основи релейного захисту та автоматики

8

Колесніченко

Сергій

Петрович

доцент

к.т.н.,

14.02.2001,

05.22.07 рухомий склад залізниць і тяга поїздів;


доцент кафедри електромеханіки,

24.12.2003

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1975, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Основи електроприводу (34,б);

Перетворювальна техніка (36,б);

Світлотехнічні установки та системи (34,б); Спеціальні питання електропостачання підприємств (36,м).

1. Колесниченко С.П., Голубева С.М. Сравнительный анализ цветовой температуры и общего индекса цветопередачи современных источников света // Праці ЛВ МАИ №2(15) - 2007 р. (с. 39-42)

2. Колесниченко С.П., Торба С.В., Колесникова А.А. Индивидуальная компенсация реактивной мощности электроустановок// Праці ЛВ МАИ №2 (15) - 2007 р. С. 59-61

3. Колесниченко С.П. Улучшение характеристик систем электроснабжения путём индивидуальной распределённой компенсации реактивной мощности в обмотках трансформаторов// Праці ЛВ МАИ №2 (15) - 2007 р. С. 36-38

4. Колесниченко С.П., Сухаревский А.О. Преимущества и проблемы интеграции солнечных коллекторов с тепловыми насосами// Праці ЛВ МАИ №2 (15) - 2007 р. С. 43-44

5. Колесніченко С.П. Конспект лекцій по дисципліні «Спеціальні питання електропостачання підприємств» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 73 с.

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №117672 від 30.03.2007,

За дисц.:

Питання електропостачання підприємств

9

Кузьменко

Дмитро

Іванович

асистентСхідноукраїнський державний університет, 2000, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Електричні станції та підстанції (17,б, практ. заняття); Електропостачання (32,б, практ. заняття).

1. Сивокобыленко В.Ф., Кузьменко Д.И., Колесникова А.А. Повышение надёжности работы сетей 6-10 кВ при замыкании фазы на землю //Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007г. – №5 (15). – С 50–54

2. Сивокобиленко В.Ф., Кобазєв П.В., Кузьменко Д.І. Удосконалення системи керування дугогасним реактором с підмагніченням // Вісник КДПУ.– 2007г.– № 3(44) частина 2.– С. 88-92.

3. Кузьменко Д.И. Влияние несимметрии параметров распределительной сети 6-10 кВ с резонансно заземлённой нейтралью на характер переходного процесса при замыкании фазы на землю// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007г. – № 4(110) частина 1. – С. 188-193

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №158699 від 08.12.2006,

За дисц.:

1. Електрична частина станцій та підстанцій; 2. Електропостачання.

10

Невзлін

Борис

Ісакович

доцент

к.т.н.,

20.04.1988,

05.11.13 прилади і методи контролю речовин, матеріалів та виробів;


доцент кафедри електромеханіки,

11.09.1991

Ворошиловградський машинобудівний інститут,1971, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Електричні машини (70,б, каф. електромеханіки); Тягові електричні машини і апарати (28,с, каф. електромеханіки); Спеціальні питання теорії електричних машин та апаратів (28,с, каф. електромеханіки); Диспетчеризація і телемеханізація систем електроспоживання (15, м)

1. Невзлин Б.И. и др. Улучшение энергетических параметров асинхронных электродвигателей средней мощности изменением формы стержня по длине короткозамкнутого ротора./ Праці Луганського від-ділення Міжнародної Академії інформатизації, № 2, 2005. С. 65-71.

2. Невзлин Б.И. и др. Анализ взаимосвязи энергетических параметров трансформаторов с обобщённым линейным размером/ Наукові праці Донецького національного унів-ту, серія «Електротехніка і енергетика», вип. 67, 2003. – С. 182-184.

3. Невзлін Б.І., Загірняк М.В., Захарченко П.І. Електротехнічний практикум з основами теорії: Навчальний посібник. – Кременчук: КДПУ, 2005. – 95 с.

4. Невзлін Б.І. Конспект лекцій "Диспетчеризація і телемеханізація систем електроспоживання". – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006. – 56 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №347347 від 30.06.2006

За дисц.: Електричні машини

11

Орлов

Володимир

Вікторович

ст. викладач

ст. викладач

Всесоюзний заочний енергетичний інститут, 1964, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Електромагнітні перехідні процеси (18,б, практ. заняття);

Електромеханічні перехідні процеси (17,б, практ. заняття).

1. Улучшение энергетических параметров асинхронных электродвигателей средней мощности изменением формы стержня по длине короткозамкнутого ротора /Невзлин Б.И., Загирняк М.В., Захарченко П.И., Швайко В.Ю., Орлов В.В., Гринь Г.М. //Праці ЛВ МАІ – №2 (11) - 2005. С.49-52

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №101710 від 28.02.2004,

За дисц.: Основи електротехніки та електрозабезпечення промислових підприємств

12

Половинка

Дмитро

Васильович

доцент

к.т.н.,

08.06.2005,

05.11.13 прилади і методи контролю та визначення складу речовин;


доцент кафедри електромеханіки,

24.10.07

Східноукраїнський державний університет, 1996, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Промислова електроніка (34,б); Мікропроцесорна техніка (18,б); Мікропроцесорні пристрої (14,б, каф. електромеханіки); Сучасні методи обліку електроенергії (10,м)

1. Невзлин Б.И., Себко В.П., Половинка Д.В., Дьяченко Ю.Ю. Диодно-ёмкостные мосты с последовательным и параллельным включением плеч // Вестник Национального технического университета "ХПИ". - 2002. - №9. - Т.4. - С. 81-86.

2. Половинка Д.В. Микропроцессорная система определения диэлектрических свойств изоляционных материалов// Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 45-46

3. Половинка Д.В. Микропроцессорная система распределения сигналов при автоматическом учёте электроэнергии// Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 47-49.

4. «Мікропроцесорна техніка»// конспект лекцій по дисципліні «Мікропроцесорна техніка» Ч.1 – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 65 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Сучасні методи обліку електроенергії» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2007 – 48 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346832 від 28.02.2007, За дисц.:

1. Промислова електроніка;

2. Мікропроцесорна техніка.13

Сивокобиленко

Віталій

Федорович

професор, завідувач кафедри електричних станцій, ДонНТУ

д.т.н.,

29.08.86,

05.14.02 мережі і системи та керування ними;


професор кафедри електричних станцій,

17.04.1987

Харківський політехнічний інститут, 1957, електричні станції, мережі і системи

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Електричні станції та підстанції, І частина (26,б);

Математичні задачі електроенергетики (54,б, ДонНТУ).

1. Сивокобиленко В.Ф. та ін. Удосконалення роботи розподільчих мереж напругою 6-10кВ /Збірник наукових праць ДонНТУ, серія ”Електротехніка та енергетика”, 2003, вип.67. – 11

2. Математичне моделювання в електротехніці і енергетиці/ Навчальний посібник.-Донецьк: РВА ДонНТУ, 2005 – 350 с.

3. Сивокобыленко В.Ф., Кузьменко Д.И. Повышение надёжности работы сети 6-10 кВ при замыкании фазы на землю// Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 50-53

Підприємство "Донбаська електрична система", 2004

14

Сирцов

Анатолій

Іванович

доцент

к.т.н.,

04.03.1988,

05.09.03 електрообладнання(промисловість);


доцент кафедри електромеханіки,

01.12.95

Український заочний політехнічний інститут, 1971, електричні машини і апарати

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Управління якістю та сертифікацією продукції (18,м); Монтаж та експлуатація електроустаткування (34,б, каф. електромеханіки); Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв (28, б, каф. електромеханіки); Технологія виробництва електричних машин (28, б, каф. електромеханіки).

1. Сирцов А.І., Невзлін Б.І. Монтаж і налагодження електротехнічних пристроїв. Навчальний посібник. – Луганськ: вид-во СУДУ, 2005. – 132 с. Російською мовою.

2. Сирцов А.І., Невзлін Б.І. Основи стандартизації і контролю якості продукції: Підручник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – 232 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346833 від 28.02.2007,

За дисц.: 1. Монтаж та експлуатація електроустаткування; 2. Управління якістю та сертифікацією продукції

15

Сухаревський

Андрій

Олександрович

-

к.т.н.,

09.02.2005

05.22.07 рухомий склад залізниць і тяга поїздів

Східноукраїнський національний університет, 2001, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Нетрадиційні джерела енергії (36,б); Моделювання електромеханічних систем (28,б, каф. електромеханіки).

1. Колесниченко С.П., Сухаревский А.А. Преимущества и проблемы интеграции солнечных коллекторов с тепловыми насосами// Праці ЛВ МАИ №2 (15) - 2007 р. С. 43-44.

2. Сухаревский А.А. Определение вторичных параметров асинхронного мотор-вентилятора с ферромагнитными короткозамкнутыми кольцами в обмотке ротора // Вісник СНУ №4 (74). – Луганськ, 2004. - С.115-121.

3. Конспект лекцій по дисципліні «Нетрадиційні джерела енергії» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004 – 84 с.

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346834 від 01.03.2007,

За дисц.: Нетрадиційні джерела енергії.

16.

Шведчікова

Ірина

Олексіївна

доцент

к.т.н.,

01.02.1990,

05.09.06 електричні апарати;


доцент кафедри загальної та теоретичної електротехніки,

10.03.1994

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1983, електричні машини

СНУ ім. В.Даля, каф. електротехнічних систем електроспоживання

Сучасні комп'ютерні технології в електроенергетиці (17,б); Основи релейного захисту та автоматики (51,б); Електричні системи і мережі(34,б).

1. Математичне моделювання процесу вихорострумового контролю.// Збірник СНУ ім. В. Даля. - 2003. - 1с.

2. Застосування комп'ютерного моделювання у навчальному процесі. //Збірник СНУ ім. В. Даля. - 2004. - 2с.

3. Фізичні основи магнітного контролю: Навчальний посібник. - Луганськ: СНУ ім. В. Даля. - 164 с.

4. Конспект лекцій по дисципліні «Сучасні комп'ютерні технології в електроенергетиці» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2005 – 62 с.

5. Релейний захист. Конспект лекцій за дисципліною «Основи релейного захисту і автоматики» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 – 167 с.

6. Конспект лекцій по дисципліні «Електричні системи і мережі» – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2005 – 48 с.

Інститут післядипломної освіти, ДонНТУ.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №117630 від 08.12.2006,

За дисц.: 1. Електричні системи та мережі; 2. Основи релейного захисту та автоматики.


Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346836 від 01.03.2007,

За дисц.: Сучасні комп’ютерні технології в електроенергетиці.

17.

Яковенко

Валерій

Володимирович

професор, зав. каф. електромеханіки

д.т.н.,

18.08.1989,

05.13.05 елементи та пристрої вимірювальної техніки та систем керування;


проф. кафедри загальної та теоретичної електротехніки,

04.07.1991

Харківський політехнічний інститут
ім. В.І. Леніна, 1964, радіотехніка

СНУ ім. В.Даля, каф. електромеханіки

Електромагнітні перехідні процеси (36,б);

Електромеханічні перехідні процеси (17,б); Теоретичні основи електротехніки ч.3 (36,б, каф. електромеханіки); Теорія і методи інженерного експерименту (10, м)

1. Яковенко В.В., Лубенская Л.М., Ясуник С.М. К расчёту єлектромагнитных возбудителей с распределённым магнитным полем//Вибрации в технике и технологиях. – 2003. №1(27). – С.59-60

2. Яковенко В.В., Букреев В.В., Калашникова О.М. Синтез поля в магнитной системе датчика магнитных тел//Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2004. №6 (76). – С. 94-100.

4. Захарчук А.С., Бухтияров И.Ю., Яковенко В.В. Методика и результаты экспериментальных исследований асинхронного мотор-вентилятора с комбинированным ротором для тепловозов/ Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2007. – № 2(15). – С. 7-10.

5. Яковенко В.В. Конспект лекцій «Теорія і методи інженерного експерименту».– Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007

Інститут післядипломної і дистанційної освіти ІПДО, СНУ ім. В.Даля.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №346837 від 01.03.2007,

За дисц.: 1. Електромагнітні перехідні процеси;

2. Електромеханічні перехідні процеси;

3. Теорія і методи інженерного експерименту.
  1   2

Схожі:

За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
move to 0-12266232
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconЯ. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу "охорона працi" в диплом
Методичнi вказiвки до роздiлу «Охорона праці» в дипломних проектах (для студентiв-дипломникiв спец. 090603 – «Електротехнічні системи...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" icon4 курсів заочної форм навчання спеціальності 090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів 3 курсу денної І 3 – 4 курсів заочної форм...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
«Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
«Введення до енергетики» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Монтаж, налагодження та експлуатація електроустановок» для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методични вказівки до самостійного вивчення курсу «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» для студентів денної...
За спеціальністю 090603 \"Електротехнічні системи електроспоживання\" iconЗа спеціальністю 090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"
Навантаження за місцем основної роботи та за сумісництвом (дисципліни І кількість годин, місце роботи за сумісництвом)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи