Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Скачати 117.92 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Дата20.02.2014
Розмір117.92 Kb.
ТипПояснювальна записка

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля


Затверджую


Ректор _______________ О.Л. Голубенко


“_____”_____________ 2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових випробувань

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

з нормативним терміном навчання на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
за напрямом

“Автомобільний транспорт”


Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання", "Порядку проведення співбесіди" та “Переліку рекомендованої літератури”


Луганськ – 2013

^ Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програм державної атестації студентів технікумів що навчаються за спорідненими спеціальностям

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань і навичок з фахових дисциплін «Основи конструкції автомобілів», «Основи технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів» необхідних для подальшого навчання.


Тема та короткий зміст

Посилання на літературу

Тема 1: Призначення рухомого складу АТС

Короткий зміст: Види, класифікація АТС

[1] – [5]

Тема 2: Загальний устрій автомобіля

Короткий зміст: Агрегати, механізми й системи автомобіля, їх призначення та розташування

[1] – [5]

Тема 3: Призначення основних вузлів і систем двигуна

^ Короткий зміст: Призначення, класифікація ДВЗ, основні параметри двигуна

[1] – [5]

Тема 4: Кривошипно-шатунний механізм

Короткий зміст: Призначення, умови роботи, взаємодія деталей КШМ і вимоги до них

[1] – [5]

Тема 5: Газорозподільний механізм

Короткий зміст: Призначення і принцип дії, вимоги до ГРМ

[1] – [5]

Тема 6: Система живлення бензинових і дизельних двигунів

^ Короткий зміст: Призначення і принцип роботи. Системи карбюратора, інжектора. Паливний насос високого тиску, форсунки, всережимний регулятор

[1] – [5]

Тема 7: Системи змащення та охолодження двигунів

^ Короткий зміст: Класифікація і схеми змащення, прилади, що входять у систему. Призначення й принцип роботи системи охолодження, взаємодія вузлів і деталей

[1] – [5]

Тема 8: Трансмісія. Зчеплення

Короткий зміст: Призначення, схеми трансмісій, вузли. Роздаточні коробки. Класифікація зчеплень. призначення і принцип роботи фрикційного зчеплення. Гідравлічне та електропорошкове зчеплення. Привід та підсилювачі зчеплення

[1] – [5]

Тема 9: Коробка зміни передач

Короткий зміст: Класифікація коробок. Призначення і принцип роботи механічної та автоматичної коробок передач

[1] – [5]

Тема 10. Карданна передача. Головна передача

^ Короткий зміст: Класифікація та призначення карданних передач. Карданні шарніри рівних і нерівних кутових швидкостей. Класифікація і призначення головної передачі. Вимоги до головнихпередач. Гипоїдна передача

[1] – [5]

Тема 11. Диференціал. Напіввісі. Мости

Короткий зміст: Призначення, класифікація та принцип роботи диференціалів. Призначення та типи напіввісій. Призначення мостів.

[1] – [5]

Тема 12. Підвіска автомобіля. Колеса і шини

^ Короткий зміст: Призначення і устрій підвіски. Пружні і гасячі елементи підвіски. Амортизатори. Принцип роботи. Амортизатори односторонньої та двосторонньої дії.класифікація коліс та шин. Маркіровка шин і камер. Камерні і безкамерні шини. Види протекторів

[1] – [5]

Тема 13. Рульове управління

Короткий зміст: Призначення і класифікація механізмів управління. Рульові приводи. Підсилювачі рульових приводів. Розвал і зходження коліс і їх регулювання

[1] – [5]

Тема 14. Системи гальм, рама і кузов автомобіля

^ Короткий зміст. Системи гальм. Робоча, запасна, допоміжна та стояночна системи. Гальма дискові і барабанного типу. Приводи гальм. Підсилювачі гальмівних приводів. Гідравлічні і повітряні гальма. Лонжеронні і хребтові рами.

[1] – [5]

Тема 15. Класифікація об’єктів ТО і ремонту машин

^ Короткий зміст: Структурний аналіз моделей ТО і ремонту АТЗ. Несправності і відмови АТЗ

[6] – [12]

Тема 16. Загальна характеристика діагностування при ТО АТЗ

^ Короткий зміст: Підготовчі роботи при діагностуванні АТЗ. Процес діагностування АТЗ. Діагноз і ухвалення рішень

[6] – [12]

Тема 17: Методи і види прогнозування технічного стану АТЗ

^ Короткий зміст: Методи і види прогнозування технічного стану АТЗ

[6] – [12]

Тема 18. Стратегія і модель технічного обслуговування АТЗ

^ Короткий зміст: Стратегія і модель технічного обслуговування АТЗ

[6] – [12]

Тема 19. Показники ефективності використання автомобіля

^ Короткий зміст: Зміна технічного стану в процесі експлуатації. Конструктивні та технологічні чинники, що впливають на надійність і довговічність

[6] – [12]


Питання для самостійної підготовки


1. Рухомий склад автомобільного транспорту, його класифікація та індексація.

2. Загальний устрій автомобіля, його компонування та технічні характеристики.

3. Загальний устрій двигуна, класифікація та типи двигунів.

4. Призначення, принцип дії та основні схеми кривошипно-шатунного й газорозподільного механізмів.

5. Система змащення двигуна: призначення, устрій, принцип роботи.

6. Система охолодження двигуна: призначення, устрій, принцип роботи.

7. Система живлення бензинового й дизельного двигуна: призначення, устрій, принцип роботи.

8. Призначення та основні типи трансмісій, основні механізми й вузли.

9. Призначення, принцип дії та основні типи зчеплень, коробок зміни передач, карданних передач, головних передач, диференціалів і півосей.

10. Призначення, принцип дії та основні типи мостів, підвісок і коліс автомобілів.

11. Призначення рульового керування і його основні частини, типи кермових механізмів.

12. Призначення та основні типи гальмових систем, схеми роботи й вимоги, пропоновані до них.

13. Типи та устрій рам автомобілів, кузовів легкових автомобілів і автобусів.

14. Класифікація об’єктів технічного обслуговування і ремонту машин.

15. Несправності і відмови автотранспортних засобів.

16. Ознаки несправностей об’єктів обслуговування.

17. Види і періодичність технічного обслуговування автотранспортних засобів.

18. Довговічність автотранспортних засобів.

19. Показники ефективності використання автомобіля.

20. Зміна технічного стану автомобіля в процесі експлуатації, зношування деталей.

21. Конструктивні та технологічні чинники, що впливають на надійність і довговічність.

22. Обслуговування систем та механізмів двигуна автомобіля.

23. Обслуговування елементів трансмісії.

24. Обслуговування рульового керування та тормозних систем.


Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен:

- знати класифікацію й призначення основних систем автомобіля, принцип їх дії й конструктивні особливості агрегатів, вузлів і деталей автомобіля;

- розуміти конструкцію автомобіля, уміти самостійно оцінити новий механізм або систему, а також новий автомобіль у цілому;

- уміти проводити певерхневе розбирання й складання основних вузлів, агрегатів і механізмів автомобіля;

- знати робочі процеси агрегатів, систем і механізмів автомобіля;

- знати останні досягнення в області автомобілебудування;

- знати основні напрямки по конструюванню агрегатів автомобілів;

- знати основні види і моделі технічного обслуговування і ремонту АТЗ;

- знати основні принципи і процес діагностування АТЗ;

- знати основи побудови стратегії технічного обслуговування і ремонту АТЗ;

- шляхи підвищення довговічності автомобілів;

- уміти обгрунтовано вибирати і застосовувати моделі технічного обслуговування і ремонту АТЗ на основі аналізу конкретних умов експлуатації.


^ Критерії оцінюванняОцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0^

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.
Порядок проведенняФахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри автомобілів.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить два теоретичних питання з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Рекомендована література


1. Сирота В. І. Основи конструкції автомобілів: Навчальний посібник. – 2-е видання, перероблене та доповнене. – Київ.: Арістей, 2005. – 280 с.

2. Сокол Н. А., Попов С. И. Основы конструкции и расчет автомобиля. Учебное пособие для студентов ВУЗов. – Ростов на Дону.: Изд-во «Феникс», 2006. – 303 с.

3. Вишняков Н. Н., Нарбут А. Н. Автомобиль: Основы конструкции: Учебник для ВУЗов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». – 2-е изд., перераб. и. доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 304 с.

4. Анохин В. И. Отечественные автомобили. – М.: Машиностроение, 1969. – 829 с.

5. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. – М.: Транспорт, 1995. – 273 с.

6. Авдонькин Ф. Н. Текущий ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1978. – 271 с.

7. Боднев А. Г., Дагович В. М. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей. – М.: Транспорт, 1974. – 254 с.

8. Иващенко Н. И. Технология ремонта автомобилей. – К. Вища школа, 1978. – 358 с.

9. Карташов В. П., Мальцев В. М. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Транспорт, 1979. – 215 с.

10. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1986.

11. Румянцев С. И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для ПТУ. – М.: Машиностроение, 1989.

12. Крамаренко Г. В., Барашков И. В. Техническое обслуживание автомобилей. – М.: Транспорт, 1982.


Завідувач кафедрою

«Автомобілі» проф. Старченко В. М.


Голова атестаційної комісії проф. Нечаєв Г. І.

Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Мета випробування для вступу на навчання зі спеціальності на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста — визначення рівня підготовленості...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Перестановки й підстановки. Інверсії, парні й непарні перестановки, їхнє число. Множення перестановок, цикли. Подання підстановок...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи