Монография 256 с icon

Монография 256 с
Скачати 329.89 Kb.
НазваМонография 256 с
Козаченко А.В
Дата20.02.2014
Розмір329.89 Kb.
ТипМонография

Перелік публікацій кафедри менеджменту за 2007 рік


№ п/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано, Видавництво

Вид роботи (учб. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1.

Козаченко А.В.,

Воронкова А.Э.,

Рамазанов С.К.,

Хлапенов Л.Е.

Современные технологии управления промышленным предприятием
Издательство Либра, г. Киев

Монография

256 с.

2007

20,6

2.

Козаченко А.В.,

Погорелов Ю.С.,

Хлапенов Л.Е.,

Макухін Г.А.

Управління затратами підприємства
Издательство Либра, г. Киев

Монография

320 с.

2007

25,8

3.

Козаченко А.В.

Адаптивна реакція підприємства: сутність, види та показники

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 135-142.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,35

4.

Козаченко А.В.,

Лихолобов Е.А.

Вплив моделі організаційної поведінки на прийняття управлінських рішень

Вісник Хмельницького національного університету. – №3. Т.1. – С. 17-22.

Видавництво ХНУ, м. Хмельницьк

Стаття

2007

0,51

5.

Козаченко А.В.,

Лихолобов Е.А.

Модель організаційної поведінки підприємства: призначення та загальні вимоги

Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки. – С. 44-51.

Видавництво Юго-Восток ЛТД, м. Донецьк:

Стаття

2007

0,44

6.

Козаченко А.В.,

Янчук Г.І.

Ідеологія використання вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – 135-142.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

7.

Козаченко А.В.,

Пономарьов В.П.

Адаптація підприємства як спосіб забезпечення його економічної безпеки


Матеріали ІУ Регіональної науково-практичної конференції “Економічна безпека сучасного підприємства”. – С. 6-10.

Видавництво ВНТУ, м. Вінниця

Тези

2007

0,3

8.

Козаченко А.В.,

Лихолобов Е.А.

Організаційна поведінка як чинник ефективності менеджменту

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні”. – С. 132-134.

Видавництво КНТЕУ, м. Київ

Тези

2007

0,1

9.

Адонина В.В.

Использование моделирования организационного проектирования для адаптационного развития работоспособности системы управления предприятием

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 177-182.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,45

10.

Воробьева А.М.

Об адаптации высших школ Украины к требованиям Болонской декларации

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 281-284.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

11.

Ляшенко О.М.,

Овчаренко Є.І.

Дилема ”комплексність – точечність” в оцінці соціально-економічної безпеки підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 42-48.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

12.

Ляшенко О.М.
^
Конвергенція в забезпеченні соціально-економічної безпеки підприємств
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку (до сторіччя від дня народження д.е.н., професора С.М. Бухала)”.– С. 304-306.

Видавництво КНЕУ, м. Київ

Тези

2007

0,1

13.

Ляшенко О.М.

Погорєлов Ю.С.

Використання показників затрат в оцінці соціально-економічної безпеки підприємства

Сборник научных трудов национальной академии природоохранного и курортного строительства. Экономика и управление. № 2. – С. 79-85.

Издательство нац. академии природоохранного и курортного строительства, г.Симферополь

Стаття

2007

0,34

14.

Ляшенко О.М.

Концептуальні підходи до забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства

Тези доповідей науково-практичної конференції Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємства”, – С. 16-19.

Видавництво ВНТУ, м. Вінниця

Тези

2007

0,15

15.

Ляшенко О.М.

Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 179-187.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

16.

Ляшенко О.М.

Абашкіна М.А.

Забезпечення соціально-економічної безпеки банківської установи

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 6-15.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,7

17.

Ляшенко О.М.

Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції „Проблеми економічної інтеграції України до Європейського Союзу: світові економічні кризи”. – С. 22-30.

Видавництво Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

Стаття

2007

0,38

18.

Ляшенко О.М.

Globalization and international economic security

Збірник наукових праць науково-дослідного Інституту міжнародної наукової асоціації світової економіки і політики, – С. 133-142.

Видавництво Інституту міжнародної наукової асоціації світової економіки і політики, Німеччина

Стаття

2007

0,42

19.

Ляшенко О.М.

Організаційно-кадрове забезпечення економічної безпеки підприємства

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Управлінський потенціал у системі економічного розвитку”. Луганськ – Алушта – С. 89-90.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Тези

2007

0,16

20.

Ляшенко О.М.

Управління ефективністю діяльності як ендогенне поле економічної безпеки підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 143-150.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

21.

Ткаченко Н.Э.

Особенности формирования мотивационной сферы учебной деятельности студента и ее влияния на мотивацию в процессе обучения

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 275-281.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

22.

Логачова С.С.

Підтримка малого бізнесу в регіоні

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 235-245.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,7

23.

Логачова С.С.

Міжсекторне партнерство в Україні

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 37-41.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

24.

Христенко Л.М.

Аналіз використання методів оцінки ефективності управління підприємством

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 161-172.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,6

25.

Христенко Л.М.

Передумови комплексної оцінки ефективності управління підприємством

Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції “Університет і регіон”. – С. 149-152.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

26.

Гончаров В.Н.,

Иванов В.Л.

Автономов С.В.

Управление финансовой деятельностью инвестиционной компании
Издательство СПД Куприянов В.С., г. Донецк

Монография

200 с.

2006

11,6

27.

Иванов В.Л.

Организация управления экономической устойчивостью предприятия на основе совершенствования его организационной структуры управления.
Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Монография

150 с.

2007

8,7

28.

Гончаров В.М.,

Іванов В.Л.

Прогнозування динаміки фінансово-економічних показників і удосконалення управління економічною стійкістю промислового підприємства

Журнал СНУ ім. В. Даля. Схід №6 (78) листопад-грудень 2006 р.– С. 64-68.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2006

0,3

29.

Иванов В. Л.

Экономическая устойчивость предприятий как фактор обеспечения устойчивого функционирования и развития региона

Журнал Економiст №8, серпень 2007р. – С. 46-48.

м. Київ

Стаття

2007

0,2

30.

Иванов В.Л.

Система адаптивного управления экономической устойчивостью промышленных предприятий

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 21-28.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

31.

Иванов В.Л.

Организационное обеспечение процесса управления экономической устойчивостью

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 97-104.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

32.

Рибнікова Н.О.

"Збалансована система показників": доцільність включення до управлінської термінології

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 63-74.

СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,76

33.

Рибніков С.Р.,

Рибнікова Н.О.

Теоретико-методологічні основи моделювання та оцінки показників якості управлінської діяльності

Науковий портал Донбасу. – № 1. –

http://alma-mater.lnpu.edu.ua/elect_v/r1/07rsryud.pdf
Стаття

2007
34.

Рибніков С.Р.,

Рибнікова Н.О.,

Боголюбов В.М.

Динаміка рівня системного мислення майбутніх екологів як складової їх професійно-управлінської підготовки

Науковий вісник Національного аграрного університету. – № 105. – С. 306-315.

Видавництво НАУ, м. Київ

Стаття


2007

0,6

35.

Рибнікова Н.О.

Аналітичне представлення показника математичного очікування маржі в задачах управління запасами

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 10. – С. 25-34.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,6

36.

Рибнікова Н.О.

Побудова термінологічної системи, до якої належить “показник”

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 114-128.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,8

37.

Ягодкина О.В.

Конкурентные преимущества предприятия и трансакционные затраты: взаимосвязь

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 245-250.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,3

38.

Ягодкина О.В.

Конкурентоспособность предприятия: подходы к пониманию

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 16. – С. 99-104.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,34

39.

Ягодкина О.В.

Формирование конкурентных преимуществ предприятия в рамках стратегий обеспечения конкурентоспособности

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 105-113.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,5

40.

Ягодкина О.В.

К вопросу определения понятия и видов конкурентных преимуществ предприятия

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №10 (1). – С. 49-55.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,4

41.

Колосов А.Н.

Распознавание образов организационной динамики предприятий

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 102-113.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,7

42.

Колосов А.Н.

Организационная устойчивость предприятия как фактор его экономической безопасности

Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції “Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємства”. В 2-х частинах. 23 березня 2007. – С. 110-115.

Видавництво ВНТУ, м. Вінниця

Тези

2007

0,3

43.

Колосов А.Н.

Кризис и достижения менеджмента адаптивного развития (на примере предприятий Луганской области)

Журнал Економiст №8, серпень 2007р. – С. 38-41.

м. Київ

Стаття

2007

0,2

44.

Колосов А.Н.

Концепция адаптивной организации деятельности предприятия

Тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка і менеджмент – 2007: сучасні проблеми управління розвитком підприємства”, 24-27 жовтня 2007. – С. 66-68.

Видавництво Дніпропетровського національного університету, м. Дніпропетровськ

Тези

2007

0,2

45.

Колосов А.Н.

Концепция адаптивной организации деятельности предприятия

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 231. Том 2. – С. 268-279.

Видавництво Дніпропетровського національного університету, м. Дніпропетровськ

Стаття

2007

0,2

46.

Колосов А.Н.

Современный тезаурус менеджера при решении задач организационного поведения предприятий

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Управлінський потенціал у системі економічного розвитку”. Луганськ-Алушта. – С. 64-66.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Тези

2007

0,2

47.

Колосов А.Н.

Современная организационная парадигма деятельности предприятия

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 90-128.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

2,4

48.

Гуськова О.В.

Особливості організаційної культури підприємства: сутність, рівні, елементи

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 200-207.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,6

49.

Безбожний В.Л.

Функціональні складові комплексу соціально-економічної безпеки підприємства

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2007 р., “Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку (до сторіччя від дня народження д.е.н., професора С.М. Бухала)” – С. 204-207.

Видавництво КНЕУ, м. Київ

Тези

2007

0,2

50.

Безбожний В.Л.

Створення карти інноваційних проектів для забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Наукові концепції і практика реалізації стратегії інноваційного розвитку України та її регіонів”, Ч. 1., 22 березня 2007 р., – С. 12-14.

Видавництво ТОВ “ДЕГІ”, м. Донецьк

Тези

2007

0,17

51.

Безбожний В.Л.

Соціально-економічна безпека підприємства: функціональний підхід

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 48-55.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

52.

Безбожний В.Л.

Фінансова складова соціально-економічної безпеки підприємства

Тези доповідей науково-практичної конференції “Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємства”, 23 березня 2007 р., Матеріали ІV регіональної науково-практичної конференції, ІІ частина. – С. 25-29.

Видавництво ВНТУ, м. Вінниця

Тези

2007

0,3

53.

Безбожний В.Л.

Інноваційне забезпечення національної соціально-економічної безпеки

Матеріали науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих науковців “Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі”, 30 березня 2007 р. – С. 67-68.

Видавництво Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Тези

2007

0,1

54.

Безбожний В.Л.

Соціально-економічна безпека в контексті сучасних процесів глобалізації

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 42-50.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,4

55.

Дибнис Г.И.,

Шепелев С.В.

Ситуационное управление структурными подразделениями предприятия на основе стандартизации принимаемых решений

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 173-177.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

56.

Штапаук С.С.

Анализ терминологической базы организационного проектирования

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 136-151.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

1,0

57.

Білик О.Г.

студ. гр. УП-121

Развитие коммуникативных способностей менеджеров в контексте бихевиористического подхода

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 210-213.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,2

58.

Буракова К.В.

студ. гр. УП-121

Эндогенные и экзогенные факторы управления репутацией предприятия

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 192-196.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

59.

Дорошко М.В.

студ. гр. УП-131

Семантический анализ категории «информационное обеспечение принятия решений»: коммуникация или информированность?

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 219-226.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

60.

Козлова Н.В.

студ. гр. УП-121

Использование метода анализа иерархий в оценке предпочтительности средств управления риском

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 196-204.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

61.

Плєтньова Т.М.

студ. гр. УП-122

Планування інвестиційної діяльності промислових підприємств

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 204-207.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

62.

Тінякова К.О.

студ. гр. УП-121

Использование метода парных сравнений при выборе средств стимулирования персонала


Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 213-219.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

63.

Черноморова Ю.М.

студ. гр. УП-121

Использование системы Вalanced Scorecard в крупной торговой структуре


Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 208-210.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,2

64.

Ладыко И.Ю.

Проблемные аспекты внедрения процессного управления

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 148-153.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

65.

Ладыко И.Ю.

Анализ базовой терминологии процессного управления

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 45-62.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

1,2

66.

Ладыко И.Ю.

Проблемно-ориентированное обучение менеджеров

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 245-251.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

67.

Філіпповський В.М.

Деякі термінологічно-понятійні питання менеджменту в контексті порівняльного аналізу зарубіжної та вітчизняної практики

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 28-45.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

1,4

68.

Філіпповський В.М.

Розвиток культури організацій в контексті запровадження міжнародних стандартів менеджменту якості

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 105-118.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,9

69.

Ганзий Е.А.,

Кривуля П.В.

Комплекс методов анализа производственной структуры и движения материальных потоков на производственном предприятии и перспективы его совершенствования

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 59-77.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

1,0

70.

Кривуля П.В.

Недостатки терминологии как препятствие становлению концепции управления расходами самостоятельно от управления затратами

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 151-178.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

2,1

71.

Федорова Е.В.

Теория и содержание социального менеджмента

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 131-135.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

72.

Федорова Е.В.

Социальный менеджмент на предприятии

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції “Концептуальні засади формування менеджменту в Україні” 16-17 листопада 2007 р. – С. 24-29.

Видавництво МАУП, м. Київ

Тези

2007

0,3

73.

Федорова Е.В.

Інноваційна культура як стратегічний ресурс соціального менеджменту

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку (до сторіччя від дня народження д.е.н., професора С.М. Бухала)”.– С. 259-263.

Видавництво КНЕУ, м. Київ

Тези

2007

0,3

74.

Федорова Е.В.

Теорія соціального менеджменту

Збірник матеріалів VІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” 19-21 квітня 2007 р. – С. 115-117.

Видавництво КНТЕУ, м. Київ

Тези

2007

0,1

75.

Федорова Е.В.

Управление персоналом – социальная функция предприятия

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Управлінський потенціал у системі економічного розвитку” 19-20 жовтня 2007 р. – С. 48-52.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Тези

2007

0,2

76.

Федорова Е.В.

Управление персоналом – важная функция социального менеджмента

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Управлінський потенціал у системі економічного розвитку” 19-20 жовтня 2007 р. – С. 32-41.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

77.

Федорова Е.В.

Принципы социального менеджмента на предприятии

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 252-257.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

78.

Коваленко А.А.

Уровень риска инвестиционных проектов как производный показатель доверительного интервала маркетингового прогноза

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 97-102.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

79.

Коваленко А.А.

Порівняння показників ефективності інвестиційних альтернатив

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 16. – С. 65-73.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2006

0,5

80.

Коваленко А.А.

Взаємовплив показників ефективності інвестиційних проектів

Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції «Громадсько-державний механізм прискорення розвитку підприємництва (регіональний аспект). – с. 45.

Видавництво ДНУ, м. Дніпропетровськ

Тези

2006

0,1

81.

Коваленко А.А.

Сравнение критериев выбора инвестиционных альтернатив в условиях неопределенности и риска

Материалы 2 Международной научно-практической конференции «Теория и практики экономики и предпринимательства». – Алушта, 10-12 мая 2007г. – Симферополь, – С. 260-261.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Тези

2007

0,1

82.

Коваленко А.А.

Визначення ставки дисконтування грошових потоків на підприємствах

Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ: загальнодержавні галузеві та регіональні аспекти». – С. 76-77.

Видавництво ПУСКУ, Полтава

Тези

2006

0,1Завідуюча кафедрою менеджменту, проф. Г.В. Козаченко


Схожі:

Монография 256 с iconМонография 256 с
move to 0-312168
Монография 256 с iconМонография 256 с
Вид роботи (навч посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 256 с iconМонография 256 с
Вид роботи (навч посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 256 с iconМонография 256 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 256 с iconКонкурс Молодих модельєрів-дизайнерів костюма «Печерські каштани»
Вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 1, к. 508а, м. Київ, 01011. Тел.: 256-21-12; 256-84-29
Монография 256 с iconКонкурс молодих модель’єрів-дизайнерів "Сузір’я "Каштан"- 2010
Вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 1, к. 508а, м. Київ, 01011. Тел.: 256-21-12; 256-84-29
Монография 256 с iconН. Я. Крижановська Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова» Харків хнамг-2010. Монография
Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова»
Монография 256 с iconЛ. П. Панова проблемы современой архитектуры монография
Проблемы современной архитектуры: монография / Л. П. Панова; Харк нац акад город хоз-ва – Х.: Хнагх, 2011
Монография 256 с iconМонография Волгоград «Парадигма» 2010
Специфичность универсального: идея справедливости в лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2010. – 299 с
Монография 256 с iconМонография Волгоград «Парадигма» 2011
Что есть человек и что польза его: идея смысла жизни в лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2011. – 203 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи