Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік icon

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік
Скачати 176.03 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік
Заголовок
Дата20.02.2014
Розмір176.03 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік.


№ п/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання


Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (учбовий посібник, монографія, стаття, брошура, тези)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1.

Сумцов В.Г., Петров П.Ю.


“Основы социальной политики”


Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Учбовий посібник

2007

21,3

2.

Sumtsov V. G. 


Some Aspects of Formation of a Specialist’s Information Potential

Proceedings of the XII Annual International Conference


Kyiv

Тези


2007

0,08

3.

Сумцов В.Г.

Гнатенко І.А.


Аналіз розвитку малого підприємництва в Луганській області

“Формування ринкової економіки”: збірник наукових праць.Спец.вип. “Управління людскими ресурсами. Проблеми теорії та практики.-т.2.ч.2.-с.741-745.


К.: КНЕУ

Стаття

2007

0,2

4.

Сумцов В.Г. Сумцов В.Г.

Петров П.Ю.“Зміна парадигми соціально-трудових відносин.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»

СНУ ім. В.Даля, 2007.с.118.


Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,04

5.

Сумцов В.Г., Ракова Л.Н.

“Про нові підходи до професійної підготовки менеджерів”

Друга всеукраїнська міждисплинарна конференція

“Бар'єри і можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні”.


Київ

Тези

2006

0,04

6.

Сумцов В.Г.,

Гринчук С.А.

«Управленческая проблема гендерных отношений.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.149-151.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,1

7.

Сумцов В.Г.,

Филиппова И.Г.

«Модели повышения эффективности управления посредством оптимизации организационной иерархии.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.151-152.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

8.

Балахнин Г.С.


Филиппова И.Г.


«Аналитическая поддержка процесса принятия управленческих решений в сфере ценообразования»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку» с.15-16.


Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

9.

Болдырев А.П.

“Управление мотивацией профессионализма”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку» с.23-25.


Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

10.

Голубева Л.М.

«Мотивация и стимулирование труда как важнейший фактор управление трудовым потенциалом»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку» с.41-43.


Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

11.

Гордиенко В.Д.

«Подготовка управленческих кадров- необходимое условие эффективности свободных экономических зон»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку» с.43-44.


Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

12.

Инговатова В.А.

“Организационный механизм обеспечения эффективной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку» с.55-57.


Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

13.

Коваленко Э.М.,Турушина Л.Б.

«Инвестиции в человеческий капитал как основа эффективного использования трудовых ресурсов»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку» с.59-61.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ


Тези

2007

0,08

14.

Кокарєв І.В.

“Роль управлінського потенціалу підприємства у розвитку його ринкового середовища”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку» с. 61-62.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ


Тези

2007

0,08

15.

Кокарев И.В.

“Некоторые аспекты развития институциональной среды предприятия”

Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку: Зб. мат. Міжнар. наук.- практ. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. Бухала Сергія Максимовича, доктора економічних наук, професора. 7-8 лют.2007р./ Відп.за вип.. А.П. Наливайко.”- С.134-135.


К.: КНЕУ

Стаття

2007

0,08

16.

Кокарев И.В.

Грузинова Л.А.

“Управленческий потенциал предприятия и особенности его развития на современном этапе”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, с. 63-64.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

17.

Малов В.А.

“Проблемы формирования кадрового потенциала крупных корпораций на современном этапе рыночных реформ в Украине»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, с. 92-93.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

18.

Моклякова А.Н.

“Специфичность человеческого актива в управлении”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, с.98-99.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

19.

Моклякова А.Н.

Филиппова И.Г.

“Значение мониторинга каналов для повышения эффективности управления”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, с.100.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,04

20.

Мортиков В.В.

“Неравновесие на рынке управленческого труда”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, с. 101-102

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

21.

Мортиков В.В.

“Екстерналії в процесі формування та використання людського капіталу.”

Україна: аспекти праці. – 2007. –№ 1., с.39-42

Стаття

2007

0,1

22.

Мортиков В.В.

«К вопросу о сущности локальных общественных благ.»

Экономика Украины.- 2007. - №3, с.68-73.


“Преса України”

КИЕВ

Стаття

2007

0,2

23.

Мортиков В.В.

“Інвестиції і зовнішні ефекти.”

Фінанси України. – 2007. №2, с.120-127.

Стаття

2007

0,3

24.

Мортиков В.В., Моклякова А.Н.

“Теневые цены в экономической теории.”

Экономика Украины. – 2007. – №8, с.46-51


“ Преса України”

КИЕВ

Стаття

2007

0,2

25.

Мортиков С.В.

“Трансакционные издержки работадателей на рынке управленческого труда.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007. 102-103.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

26.

Панченко А.С.

“Контроллинг управления человеческими ресурсами как фактор повышения управленческого потенциала.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007. с.113-114.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

27.

Панченко А.С.

“Формування, використання і розвиток управлінського потенціалу робітників через залучення в управління підприємствами.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.114-115.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

28.

Пелипей А.А.

“Пути совершенствования развития управленческого персонала и современные системы формирования управленческих кадров.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля,.с.115-117.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,1

29.

Петров П.Ю.

“Модель формування соціальної політики.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007. с.117.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,04

30.

Потапов В.С.

“Достаточная заработная плата- необходимое условие роста эффективности

управления трудовым потенциалом.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.121-123

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези Тези

2007

0,1

31.

Rakova.L.N.

“Case-studi Application in Ukrainian Business Education”

Proceedings of the XII Annual International Conference


Kyiv

Тези

2007

0,04

32.

Ракова Л.Н.

“Особенности применения метода case-studi в переподготовке менеджеров”.

Материалы международной научно-практической конференции “Галузева менеджмент-освіта в сучасних умовах”.

Дніпропетровськ

Тези

2007

0,04

33.

Ракова Л.Н.,

Левичева Е.М.

«Компетентностный подход в профессиональном образовании.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, с.126-128.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,1

34.

Руфан В.Г.

«Планирование управления карьерой.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, с.136-137

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

35.

Соляник Т.Г.

«Проблемы повышения производительности управленческой деятельности.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.142-143.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

36.

Соляник Т.Г.

«Менеджмент предпринимательской деятельности»

Материалы 5-ой Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов.с. 17-18.


ТНУ им. В.И. Вернадского

Симферополь

Тези

2007

0,1

37.

Сорока М.А.

«Прооблемы занятости квалифицированного персонала в современной экономике Украины.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.143-145.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,1

38.

Сорока М.А.

«Взаимоотношения Польши и Украины в свете расширенного Европейского Союза.»

Zeszyty Naukowe 20/2006

Wysza Szrola Ekonomiczno- Informatyczna w Warsawie. KOLORSZOK, Konstancin- Jeziorna (Польша)

Стаття

2007

9,8

39.

Стрижко Е.В.

«Корпоративная культура как фактор создания мотивационного климата.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.148-149.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

40.

Филиппова И.Г.

«Прикладные методы решения задач ценообразования.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.160-161.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

41.

Чернявская Е.И.

«Управленческий потенциал крупных корпораций: организационные принципы и проблемы их использования в копорациях Украины.»

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.165-166.

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08

42.

Чумаченко Г.В.

“Культура пеідприємства як складова його успішного функціонування.”

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський потенціал у системі економічного розвитку»


СНУ ім. В.Даля, 2007.с.171-172

Видавництво СНУ ім.В.Даля м. Луганськ

Тези

2007

0,08


Зав. кафедрою

“Управління персоналом Сумцов В.Г.

та економічна теорія”

Виконавець Григорян І.М.


Тел. 47-24-35

Схожі:

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри комп’ютерних наук за 2007 рік
Основи математичної теорії флотації: моделювання та оптимальне управління процесом
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри комп’ютерних наук за 2007 рік
Основи математичної теорії флотації: моделювання та оптимальне управління процесом
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconТезисы 2007
Перелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік iconЗатверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2012 рік Пояснювальна записка
Програму розроблено на кафедрі «Управління персоналом та економічної теорії» на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи