Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
Скачати 99.99 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
Малков И.В
Дата20.02.2014
Розмір99.99 Kb.
ТипДокументи


Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік№ пп


Автори


Заголовок


Точна назва виданняДе надруковано.

Видавництво


Вид


Рік вид.


Умов

Др.ар

1

Малков И.В. д.т.н., проф..,

Бондарь Л.П., с.н.с.

Сыровой Г.В., к.т.н.

Физико-химические основы наномодификации полимеров

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайло Остроградського №5/2008 (52) ч.1. Кременчук – 2008. С.70-71.

Видавництво Кременчуцького державного політехнічного університету

Стаття

2008

0.12

2

Малков И.В., д.т.н., проф..,

Макухін А.Г., к.т.н., доц.,

Бондарь Л.П. с.н.с.

Модернизм в науке: нанотехнологии.

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайло Остроградського №5/2008 (52) ч.1. Кременчук – 2008. С.72-73.


Видавництво Кременчуцького державного політехнічного університету

Стаття

2008

0.12

3

Колесников В.А.,

Харий И.С. ст-т,

Макухин А.Г., к.т.н., доц..,

Девяткин Ю.С. ст-т,

Бова А.Р. ст-т,

Малков И.В. д.т.н., проф.

Изложение курсов дисциплин „Инженерная и компьютерная графика” с применением ресукрсов Internet и программ КОМПАС 3D и КОМПАС-ГРАФИК.

Збірник студенських наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ 2008. С. 35-37.


Видавництво праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стаття

2008

0.2

4

Лехциер Л.Р. к.т.н., доц..,

Жуковский М.А. ст-т,

Потапов В.И. ст-т,

Малков И.В. д.т.н., проф..

Мониторинг параметров самостоятельной работі студентов.

Збірник студенських наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ 2008. С. 59-61.


Видавництво праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стаття

2008

0.2

5

Лехциер Л.Р. к.т.н., доц.,

Макаренко М.Б. с.н.с.,

Потапов В.И. ст-т,

Малков И.В. д.т.н., проф.

Об одном методе оценки мотивации студента к обучению в интерактивной среде.

Збірник студенських наукових праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ 2008. С. 62–66.


Видавництво праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стаття

2008

0.3

6

Корнеева А.М. с.н.с.,

Ткаченко В.П. д.т.н., проф.

Форми та методика формування просторово  уяви студент в  з використанням динам чних стереоскоп чних моделей

Вісник Східноукра нського нац. ун-ту  м. В. Даля - 2008. -  1Е - режим доступу до журн.:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2008-1E/08kandsm.htm

INTERNET, сайт http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2008-1E/08kandsm.htm


Стаття

2008

0.3

7

Порошенко А.Е. ст-т,

Кравчина В.П. ст-т,

Лехциер Л.Р. к.т.н., доц.,

Разработка обучающей программы для изучения и контроля знаний по разделам проекционного черчения.

Збірник наукових праць студентів механічного факультету Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля. -2008. С. 70-74.


Видавництво Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля

Стаття

2008

0.2

8

Воронцов Б.С. к.т.н.. доц.,

Бочарова И.А. асс.,

Чаплинский Д.А.

Унификация геометрии рабочих поверхностей зубьев при синтезе передач зацеплением

Вісник Національного Технічного університету «ХПІ» . Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Проблеми механічного приводу». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008, №29. – С. 24-28.


Видавництво Національного Технічного університету «ХПІ»

Стаття

2008

0.2

9

Шаповалова Г.Я.

к.т.н, доц.,

О траєктории движения минеральныіх частиц на поверхности рабочего органа машины.

Віснік Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля, науковий журнал. №2(120) 2008. С.(370-373)


Видавництво Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля

Стаття

2008

0.2

10

Горобец М.Г. ст-т,

Шаповалова Г.Я. к.т.н, доц.,

Моделирование метрики объемов по его проекциям.

Тезисы докладов Х1 международной студенческой научно-технической конференции, г.Севастополь, 2008. С. 16-18.


Видавництво

Тези

2008

0.15

11

Пивоварова С.Н. ст-т,

Шаповалова Г.Я. к.т.н, доц.,

Эффективность влияния биоформ в художественном конструировании.

Тезисы докладов Х1 международной студенческой научно-технической конференции, г.Севастополь, 2008. С. 155-157.


Видавництво

Тези

2008

0.15

12

Мозговая Е.В. ст-т,

Шаповалова Г.Я. к.т.н, доц.,

Психологический механизм восприятия цвета.

Тезисы докладов Х1 международной студенческой научно-технической конференции, г.Севастополь, 2008. С. 157-159.

Видавництво

Тези

2008

0.15

13

Пивоварова С.Н. ст-т,

Шаповалова Г.Я. к.т.н, доц.,

Промышленные формы – результат творческого процесса.

Тезисы докладов Х1 международной студенческой научно-технической конференции „Графика ХХI века». г.Севастополь, 2008. С. 180-181.


Видавництво

Тези

2008

0.12

14

Герасимов В.М.,

Сергієнко О.В. к.т.н, доц.,

Войтенко Г.О.,

Левандовський В.О.

Урахування профілю поверхні катання бандажа при розрахунку місця розташування дефектів коліс за методом синтезованої фокусуючої апертури.

Підйомно-транспортна техніка. Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДІІТ, 2007. - №4. – С. 45-48.

Видавництво

Стаття

2008

0.2

15

Герасимов В.М.,

Сергієнко О.В. к.т.н, доц.,

Войтенко В.П.,

Левандовський В.О.

Діагностика параметрів обертання колісної пари під час руху електропоїзда.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2007.- №12(118). – С. 48-51.


Видавництво Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля

Стаття

2008

0.2

16

Герасимов В.М.,

Сергієнко О.В. к.т.н, доц.,

Корнєєв Є.С.,

Войтенко В.П.

Бортова система моніторингу технічного стану коліс рухомого складу залізниць.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2007. - №3 (109).- Ч. 2 – С.49-53.


Видавництво Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля

Стаття

2008

0.2

17

Сергієнко О.В. к.т.н, доц., Осенін Ю.Ю.

Автоматизация процесса управления песочницей по результатам контроля виброускорений в системе «колесо-рельс».

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2007. - №8(114). – С. 105 - 107.

Видавництво Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля

Стаття

2008

0.15

18

Сергієнко О.В. к.т.н., доц.,

Дегтярьова Л.М.,

Бєлобородова І.М.

Фактори та засоби впливу на протидію сходу коліс з рейок.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2007. - № 12 (118). – С. 205 -210.


Видавництво Східноукраїнського національного університетуц ім. В.Даля

Стаття

2008

0.3

19

Osenin Y.,

Sosnov I.,

Sergienko O.

Influence of abrasive particulates on the characteristic of friction in contact of wheel with rail.

TEKA Commission of Motorization and Agriculture. – Lublin, Polska Akademia nauk Oddzial w Lubline, 2008- Vol.VIII. – p. 163 - 170.
article
0.35Зав. кафедрою _________________________ Малков І.В.


Виконавець _________________________ Лехціер Л.Р.


Тел. 41-34-43 25.11.08

Схожі:

Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік
...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2007 р
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconЛекція 1 Предмет І метод нарисної геометрії та інженерної графіки
Метою курсу інженерної графіки являється одержання знань, необхідних інженеру для втілення технічних думок з допомогою креслення,...
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconТема: Основні положення
Предмет нарисної геометрії та комп'ютерної графіки. Зображення як геометрична модель простору
Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Інженерії та загальноосвітніх дисциплін» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри нарисної геометрії та графіки за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри обладнання електронної промисловості за 2008 рік
Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – Луганськ: Вид-во сну ім. В. Даля. – 2008. – №1(16) – С. 44 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи