Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік icon

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік
Скачати 113.74 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік
Заголовок
Дата20.02.2014
Розмір113.74 Kb.
ТипНавчальний посібник


Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік.


№ п/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання


Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (учбовий посібник, монографія, стаття, брошура, тези)

Рік видання

Умов. друк. арк.1.Ляшенко О.М.,к.е.н. доц. каф. «Менеджмент»

Сумцов В.Г к.е.н.,доц.

Основи фінансового менеджменту: теорія і практика


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Навчальний посібник 432с.

2008

25,1

2.

Oleksandr Umansky. Viktor Sumtsov. George Alex Whitmore

^ INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS


Lugansk. Montreal the publishing house of the East Ukrainian National University named after V.Dal. 480p.

the East Ukrainian National University named after V.Dal. 480p

2008

27.9

3.

Сумцов В.Г.,к.е.н., доц. Филиппова И.Г.асист.

Моделирование управленческих процессов хозяйствующих субъектов АПК


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Монографія

304с

2008

18,6

4.

В.Г. Сумцов к.е.н., доц.

П.Ю.Петров, к.т.н., доц.

Зміна парадигми соціально-трудових відносин

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.159-162.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

5.

А.П. Болдырев к.е.н., доц., К.А. Болдырев ст.викл.каф. «Господарче право»

Управленческие формы стимулирования и мотивации профессионализма наемных работников

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.21-28.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,6

6.

Гнатенко І.А.асп.

Проблеми розвитку малого виробничого підприємства в Луганській області

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.40-42.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,2

7.

Гордиенко В.Д., к.е.н., доц., Симоненкова О.В.

Приоритетные задачи современной концессионной политики государства

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.193-196.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

8.

В.А. Инговатова к.е.н., доц.

Организационный механизм обеспечения эффективной деятельности предприятий желищно-комунального комплекса

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.66-70.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,35

9.

І.В. Кокарєв к.е.н., доц.

Маркетингова діяльність підприємства як чинник розвитку його ринкового середовища

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.70-73.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,25

10.

І.В. Кокарєв к.е.н., доц.

Маркетингова взаємодія промисловогопідприємства із суб єктами ринкового середовища

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №3 (121).-с.279-282.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

11.

І.В. Кокарєв к.е.н., доц.

Деякі теоретичні аспекти дослідження конкурентного середовища товарних ринків

Маркетингові дослідження в Україні: Тези доповідей. 22-23 травня 2008р.,с.140-141


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2008

0,15

12.

И.В. Кокарев к.е.н., доц.

К вопросу о маркетинговом взаимодействии промышленного предприятия с субъектами рыночной среды.

Матеріали ІІ міжнародної науково-пратичної конференції «Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами/ 24-26 квітня 2008р.,с.89


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,05

13.

Коваленко Э.М. к.е.н., доц.

Инвестиции в человеческий капитал как основа эффективного использования трудовых ресурсов

Маркетингові дослідження в Україні: Тези доповідей. 22-23 травня 2008р.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2008

0,3

14.

Лохматов С.О. к.е.н., доц.

Організація інформаційного забезпечення системи управління виробництвом конкурентоспроможної продукції

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №3 (121).-с.126-129.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2008

0,3

15.

Лохматов С.О. к.е.н., доц.

Особливості формування товарного асортименту комерційного підприємства

Маркетингові дослідження в Україні: Тези доповідей. 22-23 травня 2008р.,с. 166-168


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2008

0,25

16.

В.В. Мортиков д.е.н., проф., А.Н. Моклякова к.е.н., доц.

Издержки упущенных возможностей в деятельности современного предприятия

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.126-130.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,35

17.

Мортіков В.В. д.е.н., проф.

Специфічність людського активу в економіці праці

Україна: аспекти праці,2008,№2, с.3-5


м.Київ

Стаття

2008

0,2

18.

Мортиков В.В., д.е.н., проф.Скорченко Ю.А.

Туризм в Донбассе: актуальные проблемы и перспективы развития

Матеріали міжн. Науково-практ.конф.,Луганськ: ЛІПСТ,24.04.2008,с.35-40


Луганськ: ЛІПСТ

Стаття

2008

0,5

19.

Мортиков В.В.,д.е.н., проф.

Игры в процессе заключения и выполнения сделок купли-продажи

Экономика Украины, 2008,№5,с.77-84


«Преса України», м. Київ

Стаття

2008

0,6

20.

А.С.Панченко асистент

Формування, використування і розвиток управлінського потенціалу робітників через залучення в управління підприємствами

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.152-156.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

21.

А.А. Пелипей асистент

Пути совершенствования развития управленческого персонала и современные системы формирования управленческих кадров

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.156-159.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ


Стаття

2007

0,3

22.

Петров П.Ю. к.т.н., доц.

Формування ціннісної єдності у представників малого і середнього бізнесу

Малий бізнес України: дороговкази поступу: монографія. – С. 166-173

Донецк: ТОВ «Юго-Восток»


Стаття

2008

0,6

23.

Л.Н. Ракова ст.викл.

Развитие системы бизнес-образования в Украине

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.166-171.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

24.

Л.Н. Ракова ст.викл., Буларова В.студ.гр.УП851

До питання про гендер

Сб. Статей


м. Сєвєродонецьк

Стаття

2008

0,4

25.

Т.Г. Соляник асистент

Проблемы повышения производительности управленческой деятельности

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.201-204.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

26.

М.А. Сорока асистент

Проблемы занятости квалифицированого персонала в современной экономике Украины

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.204-207.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

27.

Е.В. Стрижко асистент

Понятия сущьность корпоративной культуры

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.210-215.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

28.

И.Г. Филиппова асистент

Анализ скорости информационных потоков в иерархии управления

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.225-231.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,6

29.

Е.И.Чернявская к.е.н., доц. , П.Ю. Петров к.т.н., доц.

Актуальность формирования информационного центра города

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №9 (15).-с.245-247.

Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,2


Зав.кафедрою

«Управління персоналом Сумцов В.Г.

та економічна теорія”


Виконавець Григорян І.Н.


Тел. 47-24-35

Схожі:

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри соціології за 2008 рік
Згідно з розпорядженням №62 від 14 жовтня 2008 року треба подати перелік публікацій за 2008 рік у методологічний кабінет 303 до 28...
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри "Управління проектами та прикладна статистика" за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень І управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік iconПерелік публікацій кафедри «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» за 2008 рік

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи