Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік
Скачати 235.14 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік
Заголовок
Дата20.02.2014
Розмір235.14 Kb.
ТипДокументи


Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік.


№ п/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання


Де надруковано. Видавництво

Вид роботи (учбовий посібник, монографія, стаття, брошура, тези)

Рік видання

Умов. друк. арк.1.Сумцов В.Г.,к.е.н.,доц..,,Филиппова І.Г. .,к.е.н., ст..викл., Балахнін Г.С. ,к.е.н.,доц

Економіка праці і соціально-трудові відносини


Вид-во L&J Techtrading Sp. z o.o.,

Навч.посіб., 2 вид., перероб. І доп., 511с.

2009

31,6
2.

Сумцов В.Г.,к..э.н.,доц..,,Филиппова І.Г. .,к..э.н., ст..викл., Балахнін Г.С. ,к..э.н.,доц

Экономика труда и соціально-трудовые отношения


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Навч.посіб

2009

33

3.

Сумцов В.Г.,к.э.н.,доц..

Некоторые аспекты формирования и использования трудового потенциала руководителя

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.194-196


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,5

4.

Сумцов В.Г.,к..е..н.,доц..,Гринчук С.О.,асп.

Теоретико-методологічні принципи та особливості формування культури персоналу організації

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-(у друці)


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

5.

Сумцов В.Г.,к..е..н.,доц..,Колесник О.А. ,ст..викл.

Ринок праці Луганської області: проблеми і перспективи

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. Випуск14.,с.24-29


Вид-во «Економічна думка»,ТНЕУ

Стаття

2009

0,5

6..

Сумцов В.Г.,к..е..н.,доц..,Колесник О.А. ,ст..викл.

Підходи до визначення трудового потенціалу.

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Обумовленості розвитку міжнародної діяльності українських і польських підприємств»,с.75-79


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

7.

Лохматов С.О к.е.н., доц,. -.


Кадрова політика підприємства в умовах подолання кризових явищ в економіці

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу / 4-6 травня 2009 року, с.117 - 118


Східноукраїнський нац. ун-т ім. В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,05

8.

Чернявська Є.І.,д.е.н.,доц.., Сорока М.О.,ас.


Інтеграція двох держав: специфіка і об’єктивні основи

Обумовленості розвитку міжнародної діяльності українських і польських підприємств :Збірник статей- С.37-43.


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,4

9.

Сорока М.О.,ас., Филиппова І.Г.,ст..викл.


Ситуаційний приклад «Собівартість гендерних стереотипів»

Гендерні аспекти малого та середнього бізнесу


С.92-99.

Київ: Ніка-Центр,

Стаття

2009

0,5

10.

РаковаЛ.Н., ст..викл.

Case Study Application in Ukrainian Business Education

Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами с.210-213


Вид-во ХАІ, м. Харків

Тези

2009

0,1

11.

Сорока М.О. ,ас.

Застосування кейс-методу для оцінки персоналу фірми в малому і середньому бізнесі

Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами с.236-238


Вид-во ХАІ, м. Харків

Тези

2009

0,05

12.

Dr hab. Ievgeniia Cherniavska, mgr Mariya Soroka.

Integracja dwu państw - specyfika i obiektywne podstawy

Perspektywy rozwoju współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorstw /Praca zbiorowa


Warszawa: L&J Techtrading Sp. z o.o.
2009

0,5

13.

Лохматов С.О. к.е.н., доц.


Формування стратегії розвитку трудового потенціалу підприємства

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.82-86


Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, .

Стаття

2009

0,5

14.

. Лохматов С.О к.е.н., доц.


Фактори формування структури попиту на товари виробничого призначення

Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. с. 233-236.


Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, .

Стаття

2009

0,3

15.

Гнатенко І.А.,асп.

Середовища на функціонуваннямалих підприємств машинобудування

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.38-40


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,1

16.

Колесник О.А.,ст..викл.

До питання про особливості розвитку трудового потенціалу працівників системиосвіти у Луганській області

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.100-101


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,05

17.

Мортіков С.В., асп.

Витрати специфікації прав сторін трудової угоди: загальнотеоретичні підходи

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.139-140


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,05

18.

Блюм С.О., вик.-стаж.

Корпоративная культура как фактор єффективного управления персоналом

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.8-9


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,05

19.

Голубєва Л.М., к.е.н., доц., ^ Буларова В.М.студ.УП-851

Про питання про лідерство

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.15-18


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,15

20.

Голубєва Л.М., к.е.н., доц.

Інституціональні аспекти мотивації і стимулювання в розвитку трудового потенціалу

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.31-33


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,1

21.

Інговатова В.О., к.е.н., доц.

Формування сучасної моделі регулювання соціально-трудових відносин в Україні

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.85-87


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,1

22.

Коваленко Э.М., к.е.н., доц., Бернер О.Н.

Необходимость формирования личностного потенциала

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.91-94


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,15

23.

Кокарев И.В., к.э.н.,доц..

К вопросу о конкурентоспособности персонала промышленного предприятия

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.98-100


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,1

24.

Манченко Р.В.,ас.

Мотивация как фактор использования трудового потенциала

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.127-130


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,15

25.

Мортиков В.В.,д.э.н.,проф., Моклякова А.Н., к.э.н.,доц..

Рабочее место как рыночный актив

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.137-139


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

26.

Перегудова Т.В., к.э.н.,доц.

Соціально-економічні наслідки використання трудовогопотенціалу населення в умовах кризи

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.155-157


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

27.

Петров П.Ю., к.э.н.,доц.

Відображення соціуму в українських конституціях

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.157-159


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

28.

Голубєва Л.М., к.е.н., доц., ^ Перепьолкіна А.В. студ.УП-851

Інституціональні аспекти забезпечення гендерної рівності на ринку праці України

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.159-162


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.15

29.

Потапов В.С. к.е.н., доц., Ратушняк Л.С.

Трудовий менталітет та його місце в системі соціально-економічних категорій

функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.164-166


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

30.

Ракова Л.Н., ст..викл.

Виклики бізнес-освіти: E-LEARNING

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.170-173


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.15

31.

Соляник Т.Г.,ас.

Інституціональні аспекти управління продуктивністю праці

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.185-187


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

32.

Сорока М.О.,ас.

Особливості формування трудового менталітету в умовах розвитку ринкової економіки України

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.187-189


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

33.

Стрижко О.В.,ас.

Інституціональні аспекти формувавння корпоративної культури на підприємстві

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.192-194


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

34.

Турушина Л.Б., вик.-стаж.

Інституціональне забезпечення розвитку корпоративного управління в Україні

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.205-207


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.1

35.

Чернявская Е.И.д..э.н.,доц., Малов В.А.,к.э.н.,доц..

Институты в системе развития трудового потенциала организации: некоторые аспекты

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.217-220


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0.15

36.

Чумаченко Г.В.,к.е.н.,доц..,^ Гречуха Ю.В.,студ. Гр.. УП-851

Стратегічні підходи до захисту та використання інтелектуальної власності на підприємсвах

Інстуціональні аспекти функціонування трудового ротенціалу : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 травня 2009 р.-с.226-227


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Тези

2009

0,05

37.

Балахнин Г.С., к.э.н.,доц..,Ярмак Е.В.

К вопросу об особенностях организационно-экономических отношений на предлриятии

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.1.-с.6-9


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,3

38.

Болдырев А.П., к.э.н.,доц..,Болдырев К.А.

Институциональный механизм повышения конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.1.-с.20-25


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

39.

Гнатенко І.А.,асп.

Застосування індикативних моделей оцінки платоспроможності малих підприємств машинобудування

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.1.-с.47-53


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

40.

Гордиенко В.Д.,к.э.н.,доц..

Трудовая миграция: мАсштабы и пути регулирования

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.1.-с.57-61


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,4

41.

Колесник О.А.,ст..викл.

До запитання про особливості розвитку трудового потенціалу працівників системи освіти у Луганській області

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.1.-с.113-116


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,3

42.

Мортіков С.В., асп.

Витрати підпорядкування Закону в трудових угодах

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.1.-с.165-170


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

43.

Ткач В.С., асп.

Інституціональні аспекти управлінського потенціалу машинобудівного підприємства

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.1.-с.209-212


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,3

44.

Голубєва Л.М., к.е.н., доц., Перепьолкіна А.В. студ.УП-851

Інстітуціональні аспекти забезпечення гендерної рівності на ринку праці України

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.17-19


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

45.

Інговатова В.О.,к.е.н.,доц..

Формування сучасної моделі регулювання соціально-трудових відносин в Україні

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.-57-59


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

46.

Кокарєв І.В.,к.е.н.,доц..

До питання про зміст конкуренції між промисловими підприємствами

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.60-63


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

47.

Малов В.А.,к.э.н.,доц., Потапова Л.В.

Институциональные аспекты управления трудовым потенциалом в компании «Лугансктепловоз»

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.89-90


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

48.

Манченко Р.В.,ас.

Проблемы мотивации персонала на современном этапе рыночных реформ

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.91-94


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

49.

Мортиков В.В.,д.э.н.,проф..,Моклякова А.Н.,к.э.н.,доц..

Заключение и реализация трудовых соглашений в условиях неопределенности

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.103-108


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

50.

Перегудова Т.В.,к.е.н.,ст..викл.

Регулювання безробіття в Україні на різних фазах економічного циклу

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.118-121


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5


51.

Петров П.Ю., к.э.н.,доц.

Відображення соціуму в українських конституціях

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.122-129


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

52.

Ракова Л.Н.,ст..викл.

Деякі аспекти впровадження новітніх освітніх технологій у вітчизняну бізнес-освіту

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.141-147


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

53.

Чернявська Є.І., д.е.н.,доц.., Бєрлізова В.М.,студ.гр.УП-851

Стратегия управления персоналом в крупных корпорациях: некоторые аспекты

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.183-190


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

54.

Чернявська Є.І., д.е.н.,доц..

Управлінський потенціал великих корпорацій; сутність, форми розвитку, ефективність

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.191-196


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

55.

Стрижко О.В.,ас.

Інституціональні аспекти формування корпоративної культури на підприємстві

Вісник Східноукр.нац. ун-ту ім. В.Даля. №10, ч.2.-с.162-165


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

56.

Doc. dr I.W. Kokarew

 


Wymiana handlowa Ukrainy i Polski – wybrane wskazniki

Perspektywy rozwoju wspolpracy polskich i ukrainskich przedsiebiorstw /.Praca zbiorowa.С.150-157.

Warszawa: L&J Techtrading Sp. z o.o

Стаття

2009

0,7

57.

Dr hab. Wiktor Sumcow


Podejscia do wyznaczania potencjalu pracy

Problemy zarzadzania kapitalem ludzkim – wyzwania wspolczesnosci /Praca zbiorowa/. C.21-24.

Warszawa: L&J Techtrading Sp. z o.o

Стаття

2009

0,5

58

Mgr Warwara Tkacz.


Wybrane problemy ksztaltowania potencjalu administracyjnego w polskich i ukrainskich przedsiebiorstwach

Problemy zarzadzania kapitalem ludzkim – wyzwania wspolczesnosci /Praca zbiorowa/.


C.25-29

Warszawa: L&J Techtrading Sp. z o.o

Стаття

2009

0,5

59

Mgr Larysa Rakowa.


Wybrane problemy ksztaltowania biznes-edukacji w Ukrainie

Problemy zarzadzania kapitalem ludzkim – wyzwania wspolczesnosci /Praca zbiorowa/.

C.52-59


Warszawa: L&J Techtrading Sp. z o.o

Стаття

2009

0,7

60

Ракова Л.Н., ст..викл.

Некоторые аспекты становления бизнес-образования в Укаине

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Обумовленості розвитку міжнародної діяльності українських і польських підприємств».с.67-75


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5

61.

Ткач В.С.,асп.

Проблеми формування адміністративного потенціалу на польських і українських машинобудівних підприємствах

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Обумовленості розвитку міжнародної діяльності українських і польських підприємств».с.92-97


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5


62.

Кокарєв І.В.,к.е.н.,доц..

Деякі аспекти економічного співробітництва України і Польщі

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Обумовленості розвитку міжнародної діяльності українських і польських підприємств».с.120-126


Вид-во СНУ ім.В.Даля, м. Луганськ

Стаття

2009

0,5


63.

Ракова Л.Н., ст..викл.

Інтеграція гендерної компоненти у реалізацію проекту «Потенціал України в сфері регіонального тренінгу та консалтингу»

Гендерні аспекти малого та середнього бізнесу

С.26-33.


Київ: Ніка-Центр,

Стаття

2009

0,5


Зав.кафедрою

«Управління персоналом Сумцов В.Г.

та економічна теорія”


Виконавець Григорян І.Н.


Тел. 47-24-35

Схожі:

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри комп’ютерних наук за 2007 рік
Основи математичної теорії флотації: моделювання та оптимальне управління процесом
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри комп’ютерних наук за 2007 рік
Основи математичної теорії флотації: моделювання та оптимальне управління процесом
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconЗатверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2012 рік Пояснювальна записка
Програму розроблено на кафедрі «Управління персоналом та економічної теорії» на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського...
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconЗатверджую ректор сну ім В. Даля проф. Голубенко О. Л. 2013 рік Пояснювальна записка
Програму розроблено на кафедрі «Управління персоналом та економічної теорії» на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського...
Перелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік iconРозклад іспитів для викладачів кафедри Управління персоналом та економічної теорії

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи