Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік icon

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік
НазваПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік
Сторінка1/8
Заголовок
Дата21.02.2014
Розмір1.46 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6   7   8

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік.


пп

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Види роботи

Рік видання

Умов.друк.

арк.

Дисертації
1.

Поркуян О.В., д.т.н., зав.каф ВПМ


Керування нелінійними динамічними об’єктами збагачувальних виробництв на основі гібридних моделей Гамерштейна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Кривий Ріг

дисертація

2009
2.

Моргачов І.В., к.е.н., ст. викладач каф. ЕП


Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Донецьк: ДонДУУ

автореферат

2009

0,9

Патенти
1.Архипов О.Г, Похмурський В.І., Хома М.С., Ліпко Г.В., Борисенко В.А, Зінченко О.В., Одарченко В.А., Бохонов А.А

Імпульсний спосіб оцінки ступеня корозійно-механічного пошкодження обладнання.

Патент України №38241
Патент

2009
2.

Ревенко С.А.,Зінатулін А.Р., Кутакова Д.О., Черниш А.С.

Спосіб здійснення газофазних хімічних процесів

Патент України №87461
Патент

2009
3.

Глікін М.А. (д.т.н, проф., каф. ТОРП);

Глікіна І.М. (к.т.н., каф ТОРП);

Баранова Л.А. (інж., каф. "ЗФХ")

Кудрявцев С.О. (к.т.н., каф. ТОРП)

Спосіб переробки рідких хлорорганічних сполук.

Патент України на корисну модель №38375, МПК С01И7/01, Заявл. 18.09.2008, Опубл. 12.01.2009, Бюл. №1. - 6 с.
Патент

2009
4.

Гликин М.А. (д.т.н, проф., каф. ТОВТ);

Гликина И.М. (к.т.н., каф ТОВТ);

Зубцов Е.И. (ас., каф. ТОВТ)

Тарасов В.Ю, (к.т.н., каф. ОФХ)

Спосіб одержання синтез-газу

Патент України на корисну модель №39402, МПК С10J3/46, Заявл. 23.09.2008, Опубл. 25.02.2009, Бюл. №4. - 8 с.
Патент

2009
5.

Гликин М.А. (д.т.н, проф., каф. ТОВТ);

Гликина И.М. (к.т.н., каф ТОВТ);

Попова Л.В.

Принь Е.М.

Способ и реактор для осуществления газофазных химических процессов аэрозольным нанокатализом

Патент РФ №2357796, Заявл. 27.10.2005, Опубл. 10.06.2009, Бюл. №16 , Москва (Росія)
Патент

2009
6.

С.М. Ганжа,

О.В. Суворін,

Д.О. Тюльпінов,

О.Д. Тюльпінов

Спосіб вилучення домішок з відпрацьованих каталізаторів

Патент на корисну модель № 36434. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 27.10.2008
Патент

2009
7.

Мороз А.В. к.т.н., доц., Часнык О.Ф. к.т.н., доц. каф. ТВМС,

Кудюков Ю.П. д.х.н., проф.,

Топало Н.Ф. проф., каф. ТОРП

Модифікатор для пігментів.

Патент на корисну модель № 40938

Бюл. №8 від 27.04.2009.

Патент

2009
8.

Мілоцький В.В. к.т.н., доц.,

Доценко А.Д.

Композиція для отримання пінопласту

Патент на корисну модель № 44284

Бюл. №18 від 25.09.2009
Патент

2009
9.

Пономарьов В.М. (к.т.н., каф. ТОРП)

Спосіб обезводнювання і знесолення нафти

Патент України на винахід №88736, МПК , Заявл. , Зареєстр. 10.11.2009
Патент

2009
10.

Пономарьов В.М. (к.т.н., каф. ТОРП)

Єршов С.А. (Россия)

Спосіб деемульсації рідких водонафтових шламових систем

Патент України на винахід №, МПК , № заявки а 2009 06768 від 30.06.2009
заявка на Патент

2009
Монографії
1

Шевцова Г.З., к.е.н., доц., зав. каф. ЕП;

Пєтєшова Т.А., к.е.н., доц., доц. каф. ЕП;

Швець Н.В., к.е.н., доц., доц. каф. ЕП;

Хандій О.О., ст. викл. каф. ЕП;

Браславська О.В., ст. викл каф. ЕП;

Іванова Є.В., ст. викл. каф. ЕП;

Попов Д.О., ст. викл. каф. ЕП;

Бугайова І.М., ст. викл. каф. ЕП

Управління ресурсами підприємства: методичні підходи та досвід у хімічній промисловості
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля.

Монографія

2009

12,3

2

Матросова Л.М., д.е.н., проф. ЛНУ ім. Т. Шевченка, проф. каф. економічної теорії;

Овєчкіна О.А., к.е.н., доц.,

доц. каф. ЕП;

Іванова К.В., асистент

каф. ЕП;

Солоха Д.В., к.е.н., доц. Європейський університет м. Донецьк, каф. економіки і маркетингу

Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів в перехідній економіці України
Донецьк: Донбас.

Монографія

2009

22,17

3

Г.А. Галстян

Тюпало Н.Ф. (д.х.н., проф., каф. ТОВТ)

А.Г. Галстян

Жидкофзное каталитическое окисление ароматических соединений озоном

 

Луганськ, видавництво СНУ ім. В. Даля

Монографія

2009

25,94

^ Навчальний посібник
1.

Поркуян О.В.,

д.т.н., зав.каф ВПМ,

Ганжа С.М.,

ст. викл. каф. ЕА


Фізика: завдання до самостійної роботи.

О.В. Поркуян, С.М. Ганжа. Фізика: завдання до самостійної роботи: навч. посібник –Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля,2009-308с.

Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля

Навчальний посібник

2009

18,7

2.

І.М. Гєнкіна, ОХП

В.В. Іванченко, ктн, доц.,ОХП

Г.В. Тараненко, ктн, доц.,ОХП,

Ю.М. Штонда, ОХП

Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин і апаратів. Стропові пристрої. Опори

І.М. Гєнкіна, В.В. Іванченко, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин і апаратів. Стропові пристрої. Опори. 2009– 289с – з грифом МОН України.

Рекомендовано МОН України. Гриф № 1.4/18-Г-2810 від 23.12.08

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля

Навчальний посібник


2009

18,7

3.

Доц. Рязанцев О.І.

Проф. Кривуля Г.Ф., ХНУРЕ

Проф. Рябенький В.М.,

м.Миколаїв, НУК ім. Адмірала Макарова

Комп’ютерна схемотехніка

О.І.Рязанцев, Г.Ф.Кривуля, В.М. Рябенький. Комп’ютерна схемотехніка.2009.- 691с. - з грифом МОН України.

Рекомендовано МОН України. Гриф № 1.4/18-Г-2919 від 30.12.2008р.,

Підписано до друку 15.04.2009р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля

Підручник


2009


43,24

4.

С.М. Ганжа, ст. викл. каф. ЕА

С.А. Ганжа,

В.І. Фадєєв,

М.В. Фадєєва,

Маркетинг освітніх послуг

С.М. Ганжа, С.А. Ганжа, В.І. Фадєєв,

М.В. Фадєєва. Маркетинг освітніх послуг. Схемотехніка, 2009 – 160с. - з грифом МОН України.

Рекомендовано МОН України. Гриф № 14/18-Г-1023 від 26.12.08р. Підписано до друку 04.03.2009р.

м. Євпаторія, Православне видавництво „Кримський Афон”

навчальний посібник

2009

10,0

5.

Пустоварова О.О., викладач, кафедра ГНіУМ

„Українська мова у професійному спілкуванні”

Пустоварова О.О. „Українська мова у професійному спілкуванні”: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 224 с.

Рекомендовано МОН України. Гриф № 14/18-Г-2641 від 10.12.08.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.ДаляНавчальний посібник

2009

13,02

6.

Качеровська Т.В., доц., к.п.н., кафедра ГНіУМ

„Business English. Ділова англійська мова”

Качеровська Т.В. „Business English. Ділова англійська мова”: Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 188 с.

Рекомендовано МОН України. Гриф № 14/18-Г-96 від 10.01.09.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля,


Навчальний посібник


2009

10,6

7.

Зінченко О.В. доц. каф. ЗФХ, к.т.н.;

Заіка Р.Г. доц. каф. ЗФХ, к.т.н.

Конструкційні матеріали на основі алюмінію

Зінченко О.В., Заіка Р.Г. Конструкційні матеріали на основі алюмінію Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 132с.

Рекомендовано МОН України. Гриф №

1.4/18Г-1331 від 11.06.08р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім..В.Даля

Навчальний посібник

2009

8,3

8

Овєчкіна О.А., к.е.н., доц.,

доц. каф. ЕП;

Бугайова І.М., ст. викладач каф. ЕП;

Іванова К.В., асистент

каф. ЕП

Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник

Овєчкіна О.А., Овєчкіна О.А., Іванова К.В. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник - 344 стор.

Рекомендовано МОН України. Гриф 1.4/18 Г-2642 від 10.12.08.


Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля.

Навчальний посібник з грифом МОН

2009

20

9

Блінова Н.К.,

Мохонько В.І.,

Саломахіна С.О.

к.т.н.,провідний інженер ВАТ «Азот»;

Суворін О.В.

Екологічна стандартизація і сертифікація


Блінова Н.К., Мохонько В.І.,

Саломахіна С.О, Суворін О.В. Рекомендовано МОН України №1.4/18-Г-101 від10.01.2009р.

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля

Навчальний посібник

2009

1,1
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік

Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри «Контроль І аудит» за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля- №7(137) ч с. 36-39
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри «Контроль і аудит» за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля- №7(137) ч с. 36-39
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №7 (125)
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри світової філософії та естетики за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №11. С. 151-154
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "обробки металів тиском І зварювання" за 2009 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №7 (125)
Перелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "Контроль і аудит" за 2007 рік
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – №5 (99) – С. 103-109
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи