«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» icon

«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Скачати 67.31 Kb.
Назва«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Дата25.10.2012
Розмір67.31 Kb.
ТипДокументи


«Затверджено»

Начальник управління

освіти і науки, молоді та спорту

Запорізької обласної ради


_________________О.Г. Вєрозубов


„_______”_________2011р.


«Затверджено»

Голова вченої ради

Класичного приватного університету


__________________В.М. Огаренко


„_______”_____________2011р.


«Затверджено»

Начальник департаменту

освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради


_________________В.І. Кузьменко


„_______”_________2011р.

«Затверджено»

Голова вченої ради

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР


_________________В.В. Пашков


„_______”_________2011р.«школа сучасних знань»


регіональна ПРОГРАМА ДОПРОФІЛЬНОЇ та профільної підготовки учнів ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних ТЕХНОЛОГІЙ


^

м. Запоріжжя

2011 р.

Анотація


Динамічний розвиток сучасного суспільства, світова глобалізація, бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій впливає на перерозподіл світового освітнього простору, потребує забезпечення можливості отримання якісної освіти і вимагає нових підходів до організації процесу підготовки молодого покоління до суспільного життя. Необхідними умовами повноцінної, практично зорієнтованої освіти є її доступність та зорієнтованість на використання сучасних інноваційних засобів навчання, зокрема Інтернет-технологій. Доступ до мережі Інтернет відкриває шлях до глобальної всесвітньої інформаційної бази, кардинально змінює процес спілкування, що не може не вплинути на особистісні риси сучасної людини та на освітні процеси.

Інформатизація освіти Запорізької області на 2010-2015 роки передбачає створення єдиного інформаційного освітнього простору, одним із завдань якого є розробка електронного освітнього контенту для учнів, запровадження навчання на засадах дистанційних технологій, створення умов для мережевого спілкування всіх учасників освітнього процесу в будь-якому місці і в будь-який час, незалежно від форми навчання учнів.


^ Нормативні засади

Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року № 926.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007−2015 роки» від 09.01.2007 року № 537-V.

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494.

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 21.01.2004 № 40.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» № 854 від 11 вересня 2009 року.

Наказ МОНМСУ «Про впровадження в загальноосвітніх закладах Національного проекту «Відкритий світ» № 1252/147 від 03.01.2011.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту» від 01.04.2011 року № 302.

Рішення Запорізької обласної ради «Програма розвитку освіті Запорізької області» № 6 від 31.03.2010.

Рішення колегії управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 24.12.2008 «Про ефективність використання навчально-комп’ютерної техніки у процесі забезпечення функціонування школи ІІІ ступеня як профільної».


^ Мета програми

створення умов для забезпечення якісної допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів, надання їм можливості отримати основні або додаткові знання на засадах інформаційно-комунікаційних технологій.


^ Основні завдання

 • створення єдиного навчального інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань»;

 • розробка та впровадження в освітній простір електронного навчального контенту за основними профілями підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на базі єдиного навчального інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань»;

 • використання створеного електронного контенту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області.

 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу допрофільної та профільної підготовки учнів, а також науково-методичної допомоги керівникам навчальних закладів та вчителям в організації навчання з профільних дисциплін.


основні Шляхи та етапи реалізації програми

 • створення на базі програмно-технічного комплексу Класичного приватного університету інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань»;

 • розробка технічних та педагогічних вимог до електронного навчального контенту, який буде розміщуватися на веб-ресурсі «Школа сучасних знань»;

 • розробка нормативно-правової та науково-методичної бази функціонування та розбудови освітнього середовища для учнів «Школа сучасних знань»;

 • організація на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР цільових робочих груп з провідних вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області для адаптації навчальних програм з профільних дисциплін до вимог електронного контенту та забезпечення його експертизи;

 • організація та проведення на базі Класичного приватного університету та КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР науково-методичних та навчально-практичних заходів (тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо) для вчителів області щодо використання електронного веб-ресурсу «Школа сучасних знань» в освітній практиці ЗНЗ;

 • розміщення на веб-ресурсі «Школа сучасних знань» навчальних курсів з різних профільних дисциплін;

 • здійснення організаційних заходів з надання доступу учням і вчителям старшої школи Запорізького регіону до електронного контенту веб-ресурсу «Школа сучасних знань»;

 • інтеграція інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань» до єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області;

 • створення на базі Інституту інтерактивних та комунікативних технологій в освіті Класичного приватного університету безперервної підтримки та адміністрування веб-ресурсу «Школа сучасних знань».


Партнери:

 • Управління освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради;

 • Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради;

 • Класичний приватний університет;

 • КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР;

 • Загальноосвітні навчальні заклади м. Запоріжжя та Запорізької області.


Очікувані результати, ефективність Програми:

 • поліпшення якості шкільної профільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

 • створення і використання у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів та організація ефективного доступу до них через Інтернет;

 • створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти,

 • створення умов для соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

 • проведення профорієнтаційної роботи серед учнів ЗНЗ Запорізької області;

 • формування дистанційної системи роботи з обдарованими учнями, налагодження їх ефективного електронного зв'язку з провідними фахівцями та вченими, розвиток їх творчих здібностей;

 • надання освітніх послуг старшокласникам, які бажають отримати додаткові знання і освіту паралельно з традиційним навчанням у школі;

 • забезпечення розвитку інформаційної взаємодії та активне залучення вчителів і учнів ЗНЗ до освітнього простору регіону

 • створення організаційних, кадрових, інформаційних, матеріально-технічних умов для допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів з використанням технологій дистанційного навчання та електронного навчального контенту;

 • організація педагогічного супроводу допрофесійної та профільної підготовки протягом всього терміну навчання на засадах дистанційної освіти;

 • підвищення професійної компетентності вчителів щодо використання сучасного електронного контенту в навчальному процесі;

 • сприянні інформатизації освіти регіону, розбудові єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області;

 • розвиток регіонального партнерства в сфері надання освітніх послуг учням ЗНЗ.


Фінансове забезпечення

 • спонсорські кошти;

 • гранти національних та міжнародних організацій;

 • добровільні внески і пожертви;

 • інші надходження, що не заборонені чинним законодавством.


Схожі:

«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
Розміщення учасників в аудиторіях (аудиторії роз приділено відповідно до кількості учнів у класі)
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади зі світової літератури
Розміщення учасників в аудиторіях (аудиторії розприділено відповідно до кількості учнів у класі)
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології
Ознайомлення учнів з Інструкцією виконання роботи. Організація підпису зошитів відповідно до поданого зразка
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології
Ознайомлення учнів з Інструкцією виконання роботи. Організація підпису зошитів відповідно до поданого зразка
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури
Розміщення учасників в аудиторіях (аудиторії розприділено відповідно до кількості учнів у класі)
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер «30» грудня 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Розміщення учасників в аудиторіях (аудиторії визначено відповідно до кількості учасників на паралелі)
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2011/2012 н р
Розміщення учасників олімпіади за робочими місцями. Ознайомлення учнів з Інструкцією виконання роботи
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
Проведення творчого (теоретичного) туру олімпіади з учасниками 10-11-их класів (технічна праця)
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з румунської мови та літератури (румунської І світової)
Розміщення учасників в аудиторіях (аудиторії розподілено відповідно до кількості учнів у класі)
«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено» iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Розміщення учасників олімпіади по кабінетах. Ознайомлення учнів з Інструкцією виконання роботи. Організація підпису зошитів відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи