Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Скачати 58.01 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Дата25.10.2012
Розмір58.01 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля

Донецький національний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- Барановського

Запорізький національний університет

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Київський національний авіаційний університет

Київський національний торгово-економічний університет

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя )

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського університету економіки та права ім. Альфреда Нобеля

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна


ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління


14 -16 листопада 2012 року

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра економічної кібернетики повідомляє про проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління», яка відбудеться 14 -16 листопада 2012 року

^ До участі у конференції запрошуються вчені вищих навчальних закладів, науково дослідних інститутів, а також фахівці підприємств, установ та організацій.


Тематичні напрями конференції:

  1. Управління економічними системами.

  2. Моделювання економічних систем.

  3. Теоретичні основи економічної кібернетики.

  4. Формування механізмів та систем стратегічного розвитку підприємств.

  5. Сучасна проблематика підготовки фахівців з економічної кібернетики та комп’ютерних інформаційних технологій.

Організаційний комітет з підготовки та проведення Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління” у складі:

Голова – Нестуля Олексій Олексійович, ректор, д.і.н., професор кафедри філософії і політології.

Заступники голови:

Рогоза Микола Єгорович – перший проректор, д.е.н., професор;

Карпенко Ольга Василівна – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Члени оргкомітету:

Андрієнко Володимир Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету, м. Донецьк.

Вовк Володимир Михайлович, д.е.н., заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Лисенко Юрій Григорович, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ДНУ, м. Донецьк.

Меркулова Тамара Вікторовна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ХНУ ім. Каразіна, м. Харків.

Олешко Тамара Іванівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного авіаційного університету, м. Київ.

Павлова Валентина Андріївна, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально - виховного процесу, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ.

Порохня Василь Михайлович, д.е.н., професор, директор інституту післядипломної освіти Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.

Рамазанов Султан Курбанович, д.т.н., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, декан факультету інноваційної економіки та кібернетики Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Луганськ.

Садєков Алімжан Абдуллович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри прикладної економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган - Барановського, м. Донецьк.

Сергєєва Людмила Нільсівна, д.е.н., професор, директор інституту економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.

Ткаченко Володимир Андрійович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ.

Максишко Наталія Костянтинівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики ЗНУ, м. Запоріжжя.

Шарапов Олександр Дмитрович, к.т.н., професор, Дійсний член Української академії інформатики, завідувач кафедри інформатики, декан факультету інформаційних систем і технологій, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ.

Харченко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем управління, КНТЕУ, м. Київ.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


^ ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ НЕОБХІДНО

надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (в електронному вигляді), тези доповіді (в електронному вигляді) та копію квитанції (в електронному вигляді) про оплату організаційного внеску до 30 вересня 2012 року.


^ УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

Для компенсації витрат, пов’язаних з виданням матеріалів необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 90 грн. на рахунок:

р/р 26004060473065 в Полтавському регіональному управлінні ПАТ КБ “ПриватБанк”, м. Полтава,

МФО 331401,

код ЗКПО 01597997,

прізвище платника.

Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповіді (до 3-х сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: справа – 15 мм, зліва – 20 мм, зверху, знизу по – 10мм.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Формули набираються у MS Equation 3.0 або MathType. Розмір формул: звичайний символ – 11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, матриця-вектор – напівжирний. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.

Оформлення: посередині сторінки – назва доповіді (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче у лівому куті – ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання, нижче – місце роботи, нижче через один рядок – текст доповіді.

В кінці, як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді.

Перелік використаних джерел друкується через 1 інтервал без абзацного відступу одним абзацом, а не списком – 11 кегль, нормальний шрифт.

Тези доповіді, що не відповідають вимогам, публікуватися не будуть.


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»


^ Телефон для довідок:

8 (0532) 50-92-05 – кафедра економічної кібернетики

068-1563872 – Карнаухова Ганна Василівна

066-7118503 – Ємець Єлизавета Михайлівна


e-mail: ec.pusku@gmail.com


ЗАЯВКА

на участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»


Прізвище
Ім’я
По батькові
Назва організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Адреса учасника (індекс)
Телефон/ факс
E-mail
Назва тематичного напряму
Назва доповіді


Дата Підпис

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
move to 0-22201976
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Марчишинець Ольга Володимирівна удк 334. 732. 3 (477)
Робота виконана на кафедрі економічної теорії внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconУдк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconБондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Нноваційна діяльність як засіб антикризового управління підприємством в умовах реформування економіки україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМенеджмент Вороніна В. Л. асистент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Проблеми інформаційного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconКарпенко Ю. В. к е. н., доцент Животенко В. О. к е. н., старший викладач, внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Концептуальні підходи управління ціноутворенням на торговельних підприємствах, що використовують інтернет-торгівлю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи