Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Скачати 59.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Дата26.11.2012
Розмір59.39 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля

Донецький національний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- Барановського

Запорізький національний університет

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Київський національний авіаційний університет

Київський національний торгово-економічний університет

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя )

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства Дніпропетровського університету економіки та права ім. Альфреда Нобеля

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна


Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління


Програма ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції


14 -16 листопада 2012 року


^ Полтава

Організаційний комітет


Голова

Нестуля Олексій Олексійович, д.і.н., професор ректор Полтавського університету економіки і торгівлі.


Заступники голови:

Рогоза Микола Єгорович – д.е.н., професор, перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі;

Карпенко Ольга Василівна – к.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Полтавського університету економіки і торгівлі.


Члени оргкомітету:

Андрієнко Володимир Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету.

Вовк Володимир Михайлович, д.е.н., заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лисенко Юрій Григорович, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ДНУ.

Меркулова Тамара Вікторовна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ХНУ ім. Каразіна.

Олешко Тамара Іванівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного авіаційного університету.

Павлова Валентина Андріївна, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально - виховного процесу, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, ДУЕП ім. Альфреда Нобеля.

Порохня Василь Михайлович, д.е.н., професор, директор інституту післядипломної освіти Класичного приватного університету.

Рамазанов Султан Курбанович, д.т.н., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, декан факультету інноваційної економіки та кібернетики Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Садєков Алімжан Абдуллович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри прикладної економіки, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган - Барановського.

Сергєєва Людмила Нільсівна, д.е.н., професор, директор інституту економіки Класичного приватного університету.

Ткаченко Володимир Андрійович, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ.

Максишко Наталія Костянтинівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики ЗНУ.

Шарапов Олександр Дмитрович, к.т.н., професор, Дійсний член Української академії інформатики, завідувач кафедри інформатики, декан факультету інформаційних систем і технологій, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Харченко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем управління, КНТЕУ.

^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ–КОНФЕРЕНЦІЇ


Конференція проводиться в форматі форуму.


Адреса конференції

http://economuprmod.vdforum.ru/


Напрями роботи конференції:

 1. Управління економічними системами.

 2. Моделювання економічних систем.

 3. Теоретичні основи економічної кібернетики.

 4. Формування механізмів та систем стратегічного розвитку підприємств.

 5. Сучасна проблематика підготовки фахівців з економічної кібернетики та комп’ютерних інформаційних технологій.Доповіді


 1. Рогоза М.Є. Проблемы выбора управленческих решений социально-экономического развития экономики

 1. Рогоза М.Є., Івченко Є.І., Божко В.І. Сучасні технології управління ІТ-інфраструктурою університету економічного профілю

 1. Бабич М.О. Аспекти стратегічного управління підприємством борошномельно-круп’яної галузі

 1. Вергал К.Ю. Управління інтеграційними процесами

 1. Дмитрів А.Я., Коцьо Н.М. Дослідження пропозиції послуг ВНЗ Львівської області у сфері компютерної підготовки: аналіз політики ціноутворення

 1. Ємець Є.М., Козир О.О., Карнаухова А.В. Використання інформаційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх кібернетиків

 1. Івченко Є.І., Шимановська-Діаніч Л.М. Інформаційно-комунікаційне забезпечення систем управління підприємств споживчої кооперації україни: інноваційні напрями розвитку

 1. Івченко Є.І., Глуховець Ю.В., Божко В.І. Вдосконалення підготовки фахівців економічної кібернетики у вищій школі

 1. Іщейкін Т.Є. Напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації україни

 1. Іщенко Є.В. Вимоги до інформаційної системи страхової компанії

 1. Кузьменко О.К. Теоретичні аспекти до моделювання структури потенціалу розвитку торговельного підприємства

 1. Курзанцев Д.В. Підходи до формування поняття та критеріїв оцінювання професіоналізму менеджера в сучасних умовах

 1. Литвиненко О.М. Стратегічні аспекти корпоративного психологічного капіталу

 1. Максюта В.В. Економіко-статистичне моделювання продуктивності праці працівників в роздрібній торгівлі

 1. Негребецька Л.А., Крещенко Л.Ф. Методи і моделі в медіаплануванні

 1. Паршин С.В. Інформаційне забезпечення процесу управління конкурентоспроможністю

 1. Роскладка А.А. Статистичне управління процесом інформаційного забезпечення діяльності освітньої установи

 1. Роскладка О.В. Застосування генетичних алгоритмів в економіко-математичному моделюванні

 1. Саламацька О.Ю. Маркетинговий підхід до управління будівельної галузі

 1. Сердюк І.О. Особливості логістичної стратегії управління торговельного підприємства

 1. Тронь С.П. Особливості процесного-орієнтованого управління підприємством в умовах трансформації економіки

 1. Фешин С.Г. Формування механізму вибору бізнес-процесів для прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві

 1. Чілікіна Т.В. Метод гілок та меж для задач нелінійної умовної оптимізації на переставленнях

 1. Яременко О. В. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів підприємств споживчої кооперації України на основі нечіткої логіки

 1. Шелест С.О., Брітченко І.Г. Оптимізація стратегічних та оперативних управлінських рішень щодо прогнозування доходів кооперативних підприємств з урахуванням цінового фактору

 1. Бородін Л. Застосування інформаційних технологій в оптимізації роботи бізнес-структур

 1. Войтенко Д.О. “Хмарні” технології в інформаційних системах ВНЗ

 1. Ильїн Ю. Прогнозування діяльності торговельного підприємства на основі марковських процесів

 1. Костюченко Д.В. Моделі планування господарської діяльності підприємств

 1. Пащенко Б. Використання платформи Moodle та Skype в дистанційній освіті

 1. Гнидюк І.В. Роль статистичних методів в управлінні підприємствомСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Донецький національний університет економіки І торгівлі ім. Михайла Туган- барановського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
move to 0-22201976
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Марчишинець Ольга Володимирівна удк 334. 732. 3 (477)
Робота виконана на кафедрі економічної теорії внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconУдк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconІнститут української мови Національної академії наук України Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мова І міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10­–11...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconБондар-Підгурська О. В., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед пует виноходова А., магістр внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Нноваційна діяльність як засіб антикризового управління підприємством в умовах реформування економіки україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconМенеджмент Вороніна В. Л. асистент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Проблеми інформаційного забезпечення управління прибутком торговельних підприємств
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» iconКарпенко Ю. В. к е. н., доцент Животенко В. О. к е. н., старший викладач, внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Концептуальні підходи управління ціноутворенням на торговельних підприємствах, що використовують інтернет-торгівлю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи