Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету icon

Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету
НазваПрофесорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету
Сторінка1/5
Дата10.11.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

ПРОФЕСОРІВ, ВИКЛАДІЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ


Бібліографічний покажчик

Ч.1,Т.2

2001-2005 рр.


Луганськ

2008

УДК 01

Д 76


Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: бібліографічний покажчик Ч.1,Т.2. 2001-2005 рр. / укл.: С. В. Рябова, Т. В. Геня; відп. ред. С. В. Рябова. – Луганськ, 2008. - 57 с.


Покажчик є продовженням покажчика „Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Східноукраїнського національного університету” 1961-2000 рр.”. До другої частини увійшли окремо видані книги, брошури, тези та матеріали доповідей на конференціях, семінарах. Загально університетські та кафедральні тематичні збірники наукових праць, книжкові видання індивідуальних авторів.


Укладачі: С. В. Рябова, Т. В. Геня


Відп. редактор: С. В. Рябова


©Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


ЗМІСТ


Загально вузівські видання....................................................................4-6

Факультетські і кафедральні видання.................................................7-42

Філософський....................................................................................7-9

Масових комунікацій......................................................................9-12

Філологічний....................................................................................9-12

Економічний...................................................................................12-17

Фінансовий.....................................................................................12-17

Управління економікою................................................................12-17

Менеджменту.................................................................................17-20

Юридичний (права і історії).........................................................20-25

Природознавчих наук....................................................................26-28

Математичний................................................................................28-30

Комп’ютерних наук............................................................................31

Механічний.....................................................................................32-37

Автомобільного транспорту..........................................................37-41

Залізничного транспорту...............................................................37-41

Логістики.........................................................................................37-41

Електротехнічний...........................................................................41-42

Іменний покажчик................................................................................43-48

Покажчик назв......................................................................................49-57


^ ЗАГАЛЬНОВУЗІВСЬКІ ВИДАННЯ


1.Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: наук. журн.,1996 –

2001: №1 (Екон. науки); №2 (Техн. науки); №3 (Техн. науки); №4 (Істор. науки); №5 (Техн. та екон. науки); №6 (Транспорт); №7 (Транспорт ;Ч.1,2.); №8 (Екон. науки); №9 (Техн. науки); №10 (Істор. науки); №11 (Техн. та екон. науки); №12 (Екон. науки. Техн. науки).

2002: №1 (Техн. науки); №2 (Екон. науки; Техн. науки); №3 (Техн. науки; Економіка); №4 (Техн. науки; Екон. науки); №5 (Екон. науки; Техн. науки); №6 (Ч.1-2. Техн. науки; Транспорт); №7 (Техн. науки); №8 (Техн. науки; Екон. науки); №9 (Техн. науки); №10 (Техн. науки); №11 (Техн. науки); №12 (Ч.1. Техн. науки; Ч.2. Фіз.-мат. науки; Екон. науки).

2003: №1 (Бух. облік та аудит; Економіка, організація і управління підприємством); №2 (Екон. науки; Техн. науки); №3 (Екон. науки; Техн. науки); №4 (Техн. науки); №5 (Техн. науки); №6 (Техн. науки); №7 (Техн. науки; Екон. науки); №8 (Техн. науки; Економіка); №9 (Ч.1-2. Техн. науки; Транспорт); №10 (Ч.1-2. Техн. науки); №11 (Ч.1-2. Техн. науки); №12 (Техн. науки; Економіка).

2004: №1 (Ч.1-2. Економіка); №2 (Техн. науки); №3 (Бух. облік та аудит; Економіка і управління підприємством); №4 (Техн. науки; Екон. науки); №5 (Техн. науки; Економіка; Математика); №6 (Техн. науки; Фізика); №7 (Ч.1-2. Техн. науки); №8 (Ч.1-2. Техн. науки; Транспорт); №9 (Істор. науки); №10 (Ч.1-2. Екон. науки); №11 (Техн. науки; Інформаційні системи); №12 (Техн. науки).

2005: №1 (Бух. облік та аудит. Економіка, організація і управління підприємством); №2 (Ч.1-2. Екон. науки; Техн. науки); №3 (Фіз.-мат. науки; Техн. науки); №4 (Техн. науки; Істор. науки; Екон. науки); №5 (Техн., істор. та екон. науки); №6 (Техн. науки); №7 (Техн. науки); №8 (Ч.1-2. Техн. науки; Транспорт); №9 (Техн. науки); №10 (Техн. науки); №11 (Техн. науки); №12 (Техн. науки).


2.ВНУки Даля: збірка поезій. №2 / (гол.ред.) О. А. Садовников. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – 232 с. (85-ій річниці від дня заснування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля при-свячується).

3.Воспоминания выпускников Луганского машиностроительного института 1960-1975 годов / Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля; [сост. Б. П. Румянцев]. – Луганск: СТЕК, 2003. – 159 с., ил., порт.

4.Гордость и надежда Восточноукраинского национального университета: 1921-2001: науч.-попул. изд. / отв. ред. А. Л. Голубенко. – Луганск: Изд-во ВНУ, 2001. – 375 с. − (80-летию ВНУ посвящается).

5.Друковані праці професорів, викладачів і співробітників СНУ: бібліогр. покажчик 1961-2000 рр. Т.1,Ч.1. / укл. С. В. Рябова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 60 с.

6.Друковані праці професорів, викладачів і співробітників СНУ: бібліогр. покажчик Т.1, Ч.2. / укл. С. В. Рябова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 200 с.

7.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, науковці – підприємствам і установам регіону, студентська. наука – регіону; довузівська підготовка – Мала академія наук України / гол. ред. М. Ф. Смирний. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2001. – 282 с.

8.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, науковці – підприємствам і установам регіону, студентська наука – регіону, довузівська підготовка – Мала академія наук України: [Матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Університет і регіон», 5-6 грудня 2001 р.] / за заг. ред. В. А. Слащова; Акад. наук вищ. шк. України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2001. – 282 с.


9.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Ч.1. Науковці – підприємствам і установам регіону / гол. ред. О. Л. Голубенко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 312 с.

10.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: [матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Університет і регіон», 25-26 грудня 2002 р.]. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002 – .

Ч.1.: Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, довузівська підготовка – Мала академія наук України, науковці – підприємствам і установам регіону. – 2002. – 259с.

Ч.2.: Науковці – підприємствам і установам регіону. – 2002. – 299 с.

11.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / гол. ред. О. Л. Голубенко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 185 с. − (Десятиріччю ун-та присвячується).

12.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: [за матеріалами ІХ міжнар. наук.-практ. конф. з пробл. вищ. шк. «Університет і регіон», 10-12 груд. 2003 р.]. Ч.3. Довузівська підготовка – Мала академія наук України / за заг. ред. О. Л. Голубенко, Академія наук вищої школи України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля , 2004. – 51 с.

13.Каталог сучасних наукових досліджень / Східноукр. нац. ун-т; укл.: Н. І. Шаповалова, Л. А. Скосаренко; відп. за вип. Г. О. Бойко. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2001. – 188 с.

14.Материалы круглого стола: «Расширение Европейского Союза на Восток: последствия для Украины» 6 ноября 2002 г. / Мин-во образования и науки Украины; Восточноукраинский национальный ун-т им. В. Даля; Молодежная орг. «Евроклуб – Луганск»; отв.за вып. В. Н. Гончаров. – Луганск, 2003. – 55 с.

15.Ми – далівці: Випускники і викладачі Східноукраїнського національ-ного університету ім. В. Даля про себе і свою Alma Mater / уклад.: О. Л. Голубенко, Б. П. Румянцев. − 3-е вид., доповн. і переробл.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 592 с. − (85-річчю СНУ ім. В. Даля присвячується).

16.Проблемы высшей школы: научные статьи / ред. кол.: А. А. Андрющук (гл. ред.). - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2002. – 99 с. − (30-летию кафедры менеджмента посвящается).

17.Рябова С. В. Основы информационного поиска: учеб. пособие. Ч.1 / С. В. Рябова. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля , 2003. – 44 с.

18.Ступенева підготовка фахівців в університеті та нові технології навчання, наукове забезпечення рішення регіональних проблем, економічні проблеми: збірник наукових праць Східноукраїнського державного університету / укл.: О. Л. Голубенко, В. А. Слащов; ред. В. А. Слащов. – Луганськ: СУДУ, 2000. – 174 с.

19.Східноукраїнській національний університет (Історичний нарис) [1921-2001] / сост.: А. О. Андрющук, О. Л. Голубенко, Б. П. Румянцев. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2001. – 384 с. − (80-річчю СНУ присвячується).


^ ФАКУЛЬТЕТСЬКІ І КАФЕДРАЛЬНІ ВИДАННЯ


ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФСЬКИЙ

20.Безбородько Н. А. Українська та зарубіжна культура: навч.-метод. посібник / Н. А. Безбородько, О. А. Левченко, О. О. Левченко. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2001. – 180 с.

21.Вереина Л. В. Практикум по психодиагностике: учеб. пособие / Л. В.Вереина, С. В.Баранова. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля , 2002. – 184 с.

22.Дулуман Є. К. Філософська пропедевтика: навч. посібник / К. Дулуман, В. Д. Ісаєв. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 116 с.

23.Жила А. В. Медико-соціальні аспекти здоров’я та корекції адапта-ційної поведінки / А. В. Жила. - Луганськ: Вид-во СУДУ, 1998. – 138 с.

24.Исаев В. Д. Философия научного познания: учеб. пособие к курсу «Методы и формы научного познания» / В. Д. Исаев. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2004 – 192 с.

25.Исаев В. Д. Человек в пространстве цивилизации и культуры: монография / В. Д. Исаев. – Луганск: Світлиця, 2003. – 188 с.

26.Конфлікт у педагогічній діяльності (теоретичний аспект педагогічного досвіду): монографія / О. О. Кіяшко, М. Є. Іващенко, О. О. Левченко, В. Ю. Некрилова. – Луганськ: Глобус, 2000. – 100 с.

27.Коротяев Б. И. Новый психолого-педагогический проект воспитатель-но-учебного процесса: монография / Б. И. Коротяев, В. В. Третьяченко. - Луганск: Глобус, 2004. – 192 с.

28.Левченко О. А. Психологическая культура организаций (психолого-педагогический аспект): монография / О. А. Левченко, В. В. Третьяченко. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2002 – 224 с.

29.Левченко О. А. Творчество и креатотерапия: монография / О. А. Левченко, К. В. Деревянко, А. В. Левченко. - Луганск: Изд-во ВНУ, 1998. – 307 с.

30.Лустенко А. Ю. Конспект лекций по дисциплине «Философия истории» (для студ. специальности «Философия» и «Религиоведение») / А. Ю. Лустенко. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2003. – 54 с.

31.Лустенко А. Ю. Універсум історії: монографія / А. Ю. Лустенко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. –84 с.

32.Лустенко А. Ю. Хронотоп Київської Русі як соціокультурний феномен: [монографія] / А. Ю. Лустенко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. –108 с.

33.Познай себя: Практическое пособие для деловых людей и не только… / сост. В. В. Третьяченко, В. Г. Федоров; Луганск. машиностр. ин-т. – Луганск, 1993. – 76 с.

34.Саенко В. Г. Экономико-информационные аспекты моделей мониторинга / В. Г. Саенко, О. А. Левченко, Н. В. Копарев. - Луганск: Изд-во ВНУ, 1998. – 148 с.

35.Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Третьяченко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003 – .

2003. - №1(5). – 187 с.; 2004. - №1(6). – 203 с.; 2004. - №2(7). – 224 с.

36.Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Третьяченко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2001 – .

2001: №1(1); 2002: №1 (2); №2 (3).

37.Теплицкий Ю. М. «Запад - Восток» и славянская цивилизация: учеб. пособие [по «Истории мировых цивилизаций» для студентов ВНУ] / Ю. М. Теплицкий. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2001.

Ч.1. – 172 с.; Ч.2. – 323 с.

38.Третьяченко В. В. Подолання фрустрації вчителя в процесі його професійної діяльності: методолого-психологічний аспект: монографія / В. В. Третьяченко, І. Ю. Остолопець.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля , 2003. – 88 с.

39.Третьяченко В. В. Проблемы формирования имиджа лидера в современном обществе: учеб. пособие / В. В. Третьяченко, И. М. Солодовник. Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2002. – 148 с.

40.Третьяченко В. В. Психология делового общения: учеб. пособие / В. В. Третьяченко, Л. В. Вереина, Л. А. Скляр. – Луганск: Глобус, 2001. – 268 с.

41.Третьяченко В. В. Психология делового общения: учеб. пособие для вузов культуры и искусств ІІІ-ІV уровня аккредитации / В. В.Третьяченко, Л. В.Вереина, Л. А.Скляр. – [2-е изд.]. – Луганск: Глобус, 2005. – 267 с.

42.Третьяченко В. В. Управлінські команди: методологія та теорія, формування і розвиток: монографія / В. В. Третьяченко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 300 с.

43.Третьяченко В. В. Управлінські команди: технології підготовки (соціально-економічний аспект та витоки): монографія / В. В. Третьяченко, В. М. Гончаров, О. А. Коломійцев. - Луганськ: Світлиця, 2005. – 256 с.

44.Філософські дослідження: зб. наук. праць / відп. ред. В. К. Суханцева. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2001 – .

2001: Вип.1;Вип.2; 2002: Вип.3; 2003: Вип.4; 2004: Вип.5; 2005: Вип.6.

45.Шубейкина Т. Д. Космический закон кармы – его воздействие на человека и историю государства Российского / Т. Д. Шубейкина, В. А. Ульшин. - Луганск: Изд-во ВНУ, 2001. – 480 с.


^ ФАКУЛЬТЕТ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ,

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ


46.Вакуленко В. М. Основи педагогіки вищої школи України: навч. посібник / В. М. Вакуленко. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2001. – 243 с.

47.Владимир Даль в социокультурном пространстве ХХІ ст.: Восьмые международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та, 2004.

48.Дронова В. В. Практикум з українського ділового мовлення: навч. посібник / В. В. Дронова, А. М. Корнєєва. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 172 с.

49.Дронова В. В. Українське ділове мовлення: навч. посібник / В. В. Дронова, Н. Т. Рибас, В. О. Шевцова: Східноукр. нац. ун-т ім.В.Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.

50.Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т духовного розвитку людини; гол. ред. Г. П. Шевченко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004 – .

2004: Вип.1; Вип.2; Вип.3 (матеріали міжнар. наук. конф. «Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика», 2-3 червня 2004р.); Вип.4, Ч.1(матеріали міжнар. наук. конф. «Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика», 2-3 червня 2004р.); Вип.4,Ч.2 (матеріали міжнар. наук. конф. «Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика», 2-3 червня 2004р.); Вип.5; Вип.6.

2005: Вип.1; Вип. 2; Вип. 3; Вип. 4; Вип. 5; Вип. 6.

51.Евдокимов Н. А. Жанры журналистики: хрестоматия / Н. А. Евдокимов. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2005. – 328 с.

52.Заблодська І. В. Моніторинг ринка засобів масової інформації: монографія / І. В. Заблодська, С. А. Романюха. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 120 с.

53.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: міжнародні Далівські читання [на підставі матеріалів Х Міжнародної наук.-практ. конф. „Університет і регіон”, 17-18 листопада 2004 р.]: Методологічний і психологічний ресурс простору вищої освіти... / гол. ред. О. Л. Голубенко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 284 с.

54.Збірник студентських творчих робіт / укл.: Л. А. Житна, В. Е. Краснопольський; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – Вип.1. - 96 с. - [На підставі кафедри іноземних мов].

55.Идеи В. И. Даля: История и современность: Десятые международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля. 2006.

56.Ільїна Н. В. Українська мова як іноземна: навч. посібник / Н. В. Ільїна, Н. В. Погорєлова, Н. П. Прасолова. – Луганськ: Вид-во СУДУ, 2000. – 100 с.

57.Карловас О. А. Тестові завдання з української і російської мов для самостійної підготовки та контролю знань / О. А. Карловас, Т. М. Міщенко; відп. ред. О. Л. Кутенко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 108 с.

58.Краснопольский В. Э. English for communication: учеб. пособие / В. Э. Краснопольский, Э. Г. Миквабия, Н. Э. Могилевская. – Луганск: Изд-во ВНУ им.В. Даля, 2002. – 162 с.

59.Літвінов О. І. Давньоанглійсько-український словник з дисципліни «Історія основної мови (англійської)»: навч. посібник у 2 ч.: Ч.1. / О. І. Літвінов; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 268 с.

60.Магрицька І. В. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область) / І. В. Магрицька. –Луганськ: Знання, 2003. – 172 с.

61.Место и роль Владимира Даля в славянской культуре: Седьмые Международные Далевские чтения, посвященные 202-летию со дня рождения В.И. Даля и году России в Украине. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2003. – 238 с.

62.Миквабия Э. Г. Нормативная грамматика английского языка с упражнениями к основным разделам: учеб. пособие / Э. Г. Миквабия. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2005. – 160 с.

63.Миквабия Э. Г. English for postgraduate students and competitors = Английский язык для аспирантов и соискателей: учебно-метод. пособие / Э. Г. Миквабия; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. - Луганск: Изд-во ВНУ им В. Даля, 2003. – 68 с.

64.Міквабія Е. Г. Англійська мова для слухачів магістратури держ. управління: навч. посібник / Е. Г. Міквабія, Е. М. Чижевська. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2000. – 120 с.

65.Міквабія Е. Г. Курс англійської мови для студентів юридичних спеціальностей: навч. посібник / Е. Г. Міквабія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 100 с.

66.Навчальні завдання з основних розділів граматики німецької мови: [навч. посібник] / [Р.М. Гетьман]; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 104 с.

67.Нагорний Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М.Л. Яковенко, А. В. Яковенко. – К.: Арістей, 2005. – 164 с.

68.Наследие В.И. Даля в контексте общечеловеческих национальных ценностей: Девятые Международные Далевские чтения: доклады и сообщения. – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та, 2005.

69.Пятые Международные Далевские чтения: тезисы, статьи, материалы. – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та, 1996.

70.Словник-хрестоматія педагогічних понять: навч. посібник / упоряд.: Г. П. Шевченко, М. Б. Євтух, А. О. Андрющук та ін. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 272 с.

71.Соціологічні дослідження: зб. наук. праць / гол. ред. Б. Г. Нагорний. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2001 – .

2001: Вип.1; 2002: Вип.1(2); 2003: Вип.3; 2004: Вип.4; 2005: Вип.5.

72.Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземним мовам: зб. наук. праць [Перша міжнар. наук.-прак. конф., 29-30 трав. 2003 р.] / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Луган. ін-т післядіп. пед. освіти; [редкол.: О. Л. Голубенко (голова)]. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 127 с.

73.Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземним мовам: зб. наук. праць [матеріали Другої Міжнар. наук.-прак. конф., 26 трав. 2004 р.] / Луган. облдержадмін., Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Донбас. гірн.-металург. ін-т, Луган. ін-т післядип. пед. освіти; [редкол.: О. Л. Голубенко (голова)]. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 189 с.

74.Фомин А. И. Языковый вопрос в Украине: идеология, право, политика: монография / А. И. Фомин. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2003. – 208 с.

75.Шевченко Г. П. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період: монографія / Г. П. Шевченко, Х. М. Джабер; Акад. пед. наук України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 208 с.

76.Шевченко Г. П. Поэтический образ морали в искусстве: опыт нравственного воспитания старшеклассников: [пособие для учителей общеобразоват. шк., гимназий, студ. педвузов] / Г. П. Шевченко, Л. Л. Бутенко, А. И. Шкурин. - Луганск: Альма Матер, 2002. – 151 с .

77.Шевчук О. Д. Учебное пособие к практическим занятиям по основным разделам грамматики испанского языка: [учеб. пособие] / О. Д. Шевчук. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2003. – 110 с.

78.Шестые Международные Далевские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения В.И. Даля, 20-26 ноября 2001г.: сб. / ред. кол.: В. М. Иванов (гл. ред.). - Луганск: Изд-во ВНУ, 2001. – 126 с.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconНаправлення до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна...
Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconНаправлення до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна...
Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconІнформація про основні результати науково-дослідної роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2011 р. 1
Академії правових наук України – 2; докторів наук, професорів – 24, докторів наук, доцентів – 8; кандидатів наук, професорів – 3,...
Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconПромислового та художнього литва
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля №11(141) ч 2009
Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconПромислового та художнього литва
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля №11(141) ч 2009
Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік

Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік

Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2009 рік

Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconПерелік публікацій по Технологічному інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за 2008 рік

Професорів, викладічів І співробітників східноукраїнського національного університету iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Прошу перераховувати із моєї заробітної плати профспілкові внески на рахунок Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи