Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році icon

Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році
НазваПравила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році
Сторінка1/9
Дата25.10.2012
Розмір1.43 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 роціПогоджено


___ _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра


_________________Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено


___._______________2011 р.


В.о. ректора Пономарьова Олена Юріївна

(прізвище, ім’я, по батькові)


_____________________________

(підпис)Ялта - 2011


Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АВ № 585846, від 12.07.2011 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку 1),

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) (далі – приймальна комісія РВНЗ КГУ) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (Євпаторійський інститут соціальних наук, філія у м. Армянську, вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації, Економіко-гуманітарний коледж), що є у структурі Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) (додаток 2).

  2. До Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до РВНЗ КГУ та Економіко-гуманітарного коледжу надання місць у гуртожитку гарантовано (150). Умови проживання у гуртожитку сучасні, типові: кімнати для проживання 2-х, 3-х, 4-х осіб, кухні на поверхах, гаряча, холодна вода, кімнати для прийому душа та ін..

1.4. Умови проживання у філії м. Армянська відповідають сучасним вимогам: кімнати для проживання 3-х, 4-х осіб, кухня, гаряча, холодна вода, гігієнічні кімнати.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  5. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3).

  6. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) та його підрозділах здійснюється:

за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Фінансування підготовки фахівців у Економіко-гуманітарному коледжі, структурному підрозділі РВНЗ КГУ здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим – за державним замовленням;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб;

за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчанн

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):^ Дні тижня

Робочі години

Понеділок- п’ятниця

8-30 – 17-00

Суббота

8-30 – 13-00

05.08.2012

8-30 – 13-00


4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

02 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

17 липня 2012 року

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

-

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

18 – 31 липня 2012 року


18 – 31 липня 2012 року


Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

(другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

перший - не пізніше 16 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 13 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 16 години 8 серпня 2012 року (другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня


4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року


Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21-28 липня;


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29 липня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 13 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року


Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21-28 липня;


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29 липня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 13 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта):

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), наведеному у додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (додаток 4):

 • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

 • для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами другим, третім, четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

6.8. Для конкурсного відбору осіб, які одержали базову (повну) вищу освіту, при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра конкурсний бал обчислюється (за 4-х бальною системою) як сума балів :

- комплексного вступного екзамену з фахових дисциплін відповідного напряму підготовки, що визначається приймальною комісією РВНЗ КГУ (додаток 4);

- вступного екзамену з іноземної мови (для магістрів);

- середнього балу із додатка до документа про одержану освіту, який в свою чергу складається із суми балів (за 4-х бальною системою):

 • середнього бала поточних показників додатка до документа про одержану освіту;

 • середнього бала за державні екзамени;

- бала за випускну кваліфікаційну роботу (дипломну роботу).

Комплексний вступний екзамен з фахових дисциплін (додаток 4) проводиться за розкладом у письмовій формі (крім творчих конкурсів зі спеціальності «Музичне мистецтво»).

Для осіб, які вступають для одержання другої вищої освіти (перепідготовка) комплексний вступний екзамен з фахових дисциплін може бути замінено на профілюючу дисципліну, визначену правилами прийому до РВНЗ КГУ зазначеного напряму підготовки (спеціальності) при наявності документів, які підтверджують попередньо одержану освіту педагогічного напряму, або іншого напряму.

Вступний екзамен з іноземної мови, при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться за розкладом вступних іспитів у письмовій формі лексикограматичних тестів (для абітурієнтів, які вступають за спеціальністю Мова та література (англійська) ускладнення тестів наведено у додатку 4).

6.9. Для конкурсного відбору на вакантні місця ліцензованого обсягу відповідного курсу денної та заочної форм навчання осіб, які одержали вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста у вищих навчальних закладах України та в Економіко-гуманітарному коледжі, структурному підрозділі РВНЗ КГУ при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра конкурсний бал обчислюється (за 4-х бальною системою) як сума балів:

- комплексного письмового вступного екзамену з фахових дисциплін відповідного напряму підготовки, що визначається приймальною комісією РВНЗ КГУ (додаток 4);

- середнього бала із додатка до документа про одержану освіту, який в свою чергу складається із суми балів (за 4-х бальною системою):

 • середнього бала поточних показників додатка до документа про одержану освіту;

 • бала за державний екзамен (випускну кваліфікаційну роботу).

6.10. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів (проводяться в один етап) для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.11. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів (проводяться в один етап) для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступні екзамени та творчі конкурси за напрямом «Мистецтво» проводяться за розкладом вступних іспитів, та вимагають:

- зі спеціальностей «Образотворче мистецтво», «Дизайн» виконання рисунку натюрморту, що складається з 4 - 5 предметів на драпірованій підставці, за форматом А-3 олівцем;

- зі спеціальності «Музичне мистецтво» виконання програми на інструменті (будь-якому діатонічному), що складається з великої форми (частина концерту, соната, варіації), поліфонії, етюда, характерної п’єси; або диригування 2-3 творами хорового мистецтва (в залежності від вибору спеціалізації).

6.12. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

6.13. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Республіканським вищим навчальним закладом «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.14. Зарахування до екстернату проводиться:

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026. Кількість місць для підготовки фахівців екстерном визначається із розрахунку, що кількість екстернів не повинна перевищувати 5% контингенту студентів денної форми навчання з відповідних спеціальностей.

6.15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.16. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Республіканським вищим навчальним закладом «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляційна заява подається абітурієнтом при не згоді з результатами вступних екзаменів на ім’я відповідального секретаря приймальної комісії в день проведення усного екзамена, а письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подачі, як правило, в присутності особи, яка вступає до університету.

Апеляції з питань відсторонення від вступного іспиту, в разі користування абітурієнтом під час складання іспиту додатковими джерелами інформації (в тому числі підказки), не розглядаються.

На засідання апеляційної комісії, у випадку необхідності, можуть бути запрошені члени предметної екзаменаційної комісії, які приймали вступне випробування, або перевіряли письмову роботу.

Рішення апеляційної комісії про зміни оцінки вноситься в протокол засідання апеляційної комісії, який підписує голова та члени апеляційної комісії.

Заключне рішення про апеляцію приймає приймальна комісія. Рішення апеляційної комісії про зміну оцінки на вступному іспиті затверджується на засіданні приймальної комісії.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Втручання в роботу апеляційної комісії сторонніх осіб не допускається.

Порядок подачі та розгляд апеляцій доводиться до відома абітурієнтів через засоби інформації до початку вступних випробувань.

6.17. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

^ VII. Цільовий прийом до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)


7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Особи, які вступають до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м.Ялта) на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 50 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності педагогічного напряму у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою


8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів


9.1. Зараховуються до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • інформаційні технології - при вступі на напрями «інформатика»;

 • історія – при вступі на напрями (спеціальності) «початкова освіта», «гуманітарні науки»;

 • екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільним визначено предмет «біологія»;

 • педагогіка і психологія - при вступі на напрям (спеціальність) «практична психологія» та напрями (спеціальності) галузі знань «педагогічна освіта».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси довузівської підготовки РВНЗ КГУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) для навчання на фізико-математичному напрямі підготовки (спеціальність: математика) при вступі на відповідний напрям (спеціальність: математика) Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Порядок нарахування визначається приймальною комісією РВНЗ КГУ таким чином:


^ Середній бал за наслідками

підсумкової атестації на ПК

Кількість балів, що додається

124 -142

5

143-161

10

162-180

15

181-200

20


9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси центру довузівської підготовки Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), який має ліцензію (АВ № 585846 від 12.07.2011 р. Термін дії ліцензії до 01.07.2013 р. Обсяг 450 осіб на рік) на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

 • випускники підготовчих курсів Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта);

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів, які є профільними при вступі на відповідний напрям підготовки.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПедагогіки відбудеться 4 – 6 квітня 2012 року. Олімпіада проводитиметься на базі Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) кафедрою педагогіки та управління навчальними закладами. Програма турів олімпіади
Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18 листопада 2011 року Всеукраїнська студентська олімпіада...
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 Київ-2011
Правила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 році
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до Красноармійьского індустріального інституту Державного вищого навчального закладу " Донецький національний технічний університет" у 2012 році
move to 0-3043689
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconІмені вадима гетьмана жаворонкова Ольга Ростіславівна
Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний...
Правила прийому до Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) в 2012 році iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи