Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» icon

Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Скачати 47.13 Kb.
НазваКафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Дата23.12.2012
Розмір47.13 Kb.
ТипДокументи
1. /ТЕМАТИКА СЕМ ЗАНЯТЬ Крим_нолог_я.doc
2. /ТЕМАТИКА СЕМ ЗАНЯТЬ Правова статистика.doc
3. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ _стор_я Вчень про держ _ Право.doc
4. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Адм_н_стративне право.doc
5. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Державне буд_вництво та самоврядування в Украхн_.doc
6. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Еколог_чне право.doc
7. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Крим_нально-процесуальне право.doc
8. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ М_жнародне право.doc
9. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Мун_ципальне право.doc
10. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Нотар_ат Украхни.doc
11. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Правов_ основи ЗЕД.doc
12. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Правознавство.doc
13. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Судов_ _ правоохоронн_ органи Украхни!.doc
14. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Теор_я держави _ права.doc
15. /ТЕМАТИКА СЕМ. ЗАНЯТЬ Юридична деонтолог_я.doc
16. /ТЕМАТИКА СЕМ.ЗАНЯТЬ Конституц_йне право заруб_жних крахн.doc
17. /ТЕМАТИКА СЕМ.ЗАНЯТЬ Крим_нальне право частина 1.doc
18. /ТЕМАТИКА СЕМ.ЗАНЯТЬ Крим_нальне право частина 2.doc
19. /ТЕМАТИКА СЕМ.ЗАНЯТЬ Митне право.doc
20. /ТЕМАТИКА СЕМ.ЗАНЯТЬ Судочинство заруб_жних крахн.doc
21. /ТЕМАТИКА СЕМ_НАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ _стор_я держ. _ права Украхни.doc
22. /ТЕМАТИКА СЕМ_НАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Крим_нал_стика.doc
23. /Тематика сем.занять. аграрне право.doc
24. /тематика сем.занять _стор_я держави _ права забуб_жних крахн.doc
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Менеджмент»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Фінанси І кредит»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напряму підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Закон про кримінальну відповідальність Поняття та значення закону про кримінальну відповідальність, його завдання та функції
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство»
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів спеціальності «Правознавство»УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
Кафедра публічно – правових дисциплін


ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни

Для студентів напрямів підготовки «Правознавство», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

(денна, заочна)


Київ – 2012


ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль 1. Загальна частина


Семінарське заняття № 1. Злочинність і її показники

 1. Поняття злочинності.

 2. Кількісні показники злочинності.

 3. Якісні показники злочинності.

 4. Динаміка злочинності.

 5. Латентна злочинність, її види та засоби виявлення.

 6. Загальна характеристика стану злочинності в Україні.

Література: [3, 4, 5, 7, 9, 17, 28, 29, 36].


Семінарське заняття № 2. Особистість суб’єкта злочину

 1. Злочинець і особа, що вчинила злочин.

 2. Соціальне та біологічне (природне) в особі злочинця.

 3. Соціальні та демографічні відомості про засуджених за скоєння злочинів.

 4. Морально-психологічні риси злочинців та інших людей, що вчинили злочини.

 5. Класифікація осіб, що вчинили злочини.

Література: [1-5].


Семінарське заняття № 3. Методика кримінологічних досліджень

 1. Загальна характеристика і класифікація методів кримінологічних досліджень.

 2. Вибіркове дослідження.

 3. Конкретно-соціологічні засоби збирання інформації.

 4. Застосування в кримінології психологічних методів.

 5. Узагальнення і аналіз інформації.

Література: [1-5, 7, 17, 19, 23, 25, 33, 35].


Семінарське заняття № 4. Профілактична діяльність спеціалізованих суб'єктів

 1. Роль органів внутрішніх справу попередженні злочинів.

 2. Профілактична діяльність інших суб’єктів попередження злочинності.

 3. Слідча профілактика.

Література: [1-5, 11, 16, 31, 35].


Змістовий модуль 2. Особлива частина


Семінарське заняття №.5 Кримінологічна характеристика попередження економічної злочинності

 1. Визначення поняття економічної злочинності.

 2. Загальна кримінологічна характеристика економічної злочинності.

 3. Розкрадання.

 4. Корупція.

 5. Злочинні промисли.

 6. Попередження економічної злочинності.

Література: [1-5, 9, 15, 17, 22, 31].


Семінарське заняття № 6. Кримінологічна характеристика і попередження професійної злочинності

 1. Поняття і ознаки професійної злочинної діяльності.

 2. Види професійної злочинної діяльності.

 3. Заходи протистояння професійної злочинної діяльності.

Література: [2-5, 17, 25, 34, 35, 37].


Семінарське заняття № 7. Кримінологічна характеристика і попередження організованної злочинності

 1. Поняття організованої злочинності.

 2. Види злочинних угрупувань.

 3. Стан організованої злочинності в Україні.

 4. Боротьба з організованою злочинністю.

Література: [2-5, 17, 19].


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі та нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222 - IV. Станом на 1 січня 2006 року.

 2. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

 4. Кримінально-виконавчий кодекс. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

 6. Закон України “Про прокуратуру” від 05.11.91.

 7. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90.

 8. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.92.

 9. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.93.

 10. Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15.02.95 (у ред. від 08.07.99).

 11. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15.05.95.

 12. Закон України “Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення” від 12.12.91 (у ред. від 03.03.98).

 13. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні від 05.02.93 (у ред. від 23.03.2000).

 14. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24.01.95 (у ред. від 06.07.99).

 15. Закон України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 01.12.94.

 16. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” (у ред. від 05.02.98).

 17. Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” від 22.06.2000.

 18. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 05.10.95.

 19. Закон України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 10.07. 2003.

 20. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.01.

Основна:

 1. Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. Кримінологія: Курс лекцій. — К., 2006.

 2. Александров Ю. В. Кримінологія: Практикум, 2007.

 3. Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. — К., 2009.

 4. Даньшин І. М., Голина В. В., Кальман О. Г. Кримінологія: Особлива частина. — Харків, 2008.

 5. Джужа О. М. Запобігання поширенню СНІД правовими засобами. — К., 2006.

 6. Зелинский. Криминология. — Харьков, 2007.

 7. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гаврилишин, О. М. Джужа та ін. — К., 2006. — Кн. 1. Загальна частина.

 8. Кримінологія і профілактика злочинів / Ю. В. Александров, А. П. Гаврилишин, О. М. Джужа та ін. — К., 2008. — Кн. 2. Особлива частина.

Додаткова:

 1. Кримінологія: Підручник / М. І. Ануфрієв, Ю. В. Александров, В. М. Гринчак та ін. — К., 2002.

 2. Кримінологія: Підручник / За ред. проф. Данвиша. — Х., 2003.

 3. Кримінологія: Підручник / За ред. акад. В. Н. Кудрявцева. — М., 2004.

 4. Курс кримінології: У 2 т. / М. І. Ануфрієв, Ю. В. Александров, О. М. Джужа та ін. — К., 2005.

 5. Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика. — К., 2005.

 6. Литвак О. М. Держава і злочинність. — К., 2004.

 7. Рущенко І. П. Соціологія злочинності. — Х., 2005.

 8. Туликов В. О. Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми). — Одеса, 2004.

 9. Шакун В. І. Суспільство і злочинність. — К., 2003.


Схожі:

Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» / Укладач В.І. Горевий. Суми: Видавництво...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconПлани семінарських занять з курсу «логіка» з методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів гуманітарного факультету спеціальності «Правознавство» денної форми навчання
Плани семінарських занять з курсу «Логіка». З методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconДля студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100 – “правознавство”
Щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни “введення в маркетинг”
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» / Укладач М. М....
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМетодичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять
Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни “Основи римського приватного права” для студентів...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу: “Банківське право” для студентів спеціальності 050101 “Правознавство”...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 060101 “правознавство” складена на базі типової програми...
Кафедра публічно – правових дисциплін тематика семінарських занять дисципліни Для студентів напрямів підготовки «Правознавство» iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи