Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон icon

Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
НазваДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Сторінка3/4
Дата01.11.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4
^

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


І. Монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій

1. Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження): монографія / В. Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010. – 320 с.

2. Сучасне українське медичне право : монографія / Кол. авт. ; [за заг. ред. С. Г. Стеценка]. – К.: Атіка, 2010. – 496 с.

3. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування): монографія / С. Г. Стеценко, Я. М. Шатковський, В. Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010. – 208 с.

4. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. / [В. О. Галай, С. К. Гречанюк, І. Я. Сенюта та ін.]; за ред. С. Г. Стеценка, А. О. Галая. – К. : КНТ, 2009. – 224 с.

5. Стеценко С. Г. Основы административного права: курс лекций / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко. – К. : Банковни институт высокая школа, 2009. – 128 с.

6. Медичне право України : підручник / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта; [за заг. ред. д. ю. н., проф. С. Г.Стеценка]. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

ІІ. Наукові статті у фахових виданнях ВАК України

7. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правові гарантії забезпечення медичної діяльності: проблеми і перспективи / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 35. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 406–408.

 1. Стеценко В. Ю. Організаційно-правові засади медичного страхування: зарубіжний досвід і пропозиції для України / В. Ю. Стеценко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 10–13.

 2. Стеценко В. Ю. Добровільне медичне страхування як об’єкт правового регулювання / В. Ю. Стеценко // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 156–160.

 3. Стеценко В. Ю. Медичне страхування як складова системи страхування (правові аспекти) / В. Ю. Стеценко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 597–602 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09cvjcpa.pdf

 4. Стеценко В. Ю. Правове забезпечення медичного страхування в Україні / В. Ю. Стеценко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2009. – № 4. – С. 191–196.

 5. Стеценко В. Ю. Медичне страхування в системі страхування: правові аспекти взаємозв’язку / В. Ю. Стеценко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. – 2009. – Вип. 7. – С. 180–184.

 6. Стеценко В. Ю. Платні медичні послуги у контексті конституційно визначеної безоплатності медичної допомоги / В. Ю. Стеценко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 9. – С. 37–45.

 7. Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування як об’єкт правового регулювання / В. Ю. Стеценко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 10. – С. 2–7.

 8. Стеценко В. Ю. Платні медичні послуги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я: проблеми правової регламентації / В. Ю. Стеценко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 223–226.

 9. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення стандартизації у сфері охорони здоров’я України: переваги та недоліки / В. Ю. Стеценко // Наука і правоохорона. – 2010. – № 1. – С. 125–130.

 10. Стеценко В. Ю. Акредитація лікувально-профілактичних закладів в контексті забезпечення якості медичної допомоги (адміністративно-правовий аспект) / В. Ю. Стеценко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 1. – С. 96–98.

 11. Стеценко В. Ю. Атестація медичних працівників у контексті запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування (адміністративно-правовий аспект) / В. Ю. Стеценко // Університетські наукові записки. – 2010. – № 1. – С. 99–102.

 12. Стеценко В. Ю. Ліцензування страхової діяльності у контексті запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. – № 1. – С. 46–50.

 13. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення обов’язкового медичного страхування (іноземний досвід та пропозиції для України) / В. Ю. Стеценко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 482–488 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10 cvjpdu.pdf

 14. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення контролю якості медичної допомоги в умовах запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – № 2. – С. 244–252.

 15. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правові засади ліцензування медичної діяльності / В. Ю. Стеценко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 106–112.

 16. Стеценко В. Ю. Ліцензування та стандартизація у сфері охорони здоров’я в контексті теорії адміністративних послуг / В. Ю. Стеценко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 46–52.

 17. Стеценко В. Ю. Стандартизація в умовах запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування (адміністративно-правовий аспект) / В. Ю. Стеценко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2010. – № 2. – С. 107-111.

 18. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правові засади акредитації лікувально-профілактичних закладів / В. Ю. Стеценко // Право і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 110–114.

 19. Стеценко В. Ю. Публично-правовые основы регулирования сферы здравоохранения в современной Украине / В. Ю. Стеценко // Административное право и процесс. – 2010. – № 3. – С. 39–43.

 20. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правові засади запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях вчених: наук.-практ. зб. – № 90: Додаток до журналу «Міліція України». – 2010. – № 4. – С. 16–19.

 21. Стеценко В. Ю. Законопроекти про обов’язкове медичне страхування в Україні (правовий аналіз) / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях вчених: наук.-практ. зб. – № 91: Додаток до журналу «Міліція України». – 2010. – № 5–6. – С. 18–20.

 22. Стеценко В. Ю. Публічно-правові основи обов’язкового соціального медичного страхування в Україні / В. Ю. Стеценко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право. – 2010. – Вип. 8. – С. 98–102.

 23. Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування в Україні (пошук законодавчого забезпечення) / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – № 22. – С. 166–174.

 24. Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування: поєднання публічно-правових та приватноправових елементів регулювання / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2010. – № 23. – С. 196–204.

 25. Стеценко В. Ю. Організаційно-правові засади регулювання медичного страхування у Франції (характеристика та пропозиції для України) / В. Ю. Стеценко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 7. – С. 57-60.

 26. Стеценко В. Ю. Забезпечення якості медичної допомоги в умовах запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування (адміністративно-правові принципи та складові елементи) / В. Ю. Стеценко // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 123–128.

ІІІ. Тези виступів на науково-практичних конференціях

 1. Стеценко В. Ю. Актуальні проблеми медичного права в сучасних умовах соціально-економічного розвитку / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку України в сучасних умовах : збірник матеріалів ІХ Науково-теоретичної конференції (19–20 квітня 2007 року). – [Українська академія бізнесу та підприємництва]. – К. : ТОВ «РВПК ЕКСЛІБРІС», 2007. – С. 95–96.

 2. Стеценко В. Ю. Предмет, метод і система медичного права / В. Ю. Стеценко // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (19–20 квітня 2007 р., м. Львів). – Л. : ЛОБФ «Медицина і право», 2007. – С. 297–301.

 3. Стеценко В. Ю. Законопроект про загальнообов’язкове державне медичне страхування та реформа в системі охорони здоров’я / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : збірник статей учасників міжнародної науково-практичної конференції (28–29 березня 2008 р.) – Л. : Юридичний факультет Львівського національного ун-тету імені Івана Франка, 2008. – С. 143–145.

 4. Стеценко В. Ю. Проблеми формування нормативно-правової бази охорони здоров’я в умовах переходу до системи обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Сучасні проблеми економічного та соціального розвитку України : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-теоретичної конференції (16–17 квітня 2008 р.). – [Українська академія бізнесу та підприємництва]. – К., 2008. – С. 185–186.

 5. Стеценко В. Ю. Медичне страхування у системі організації охорони здоров’я громадян: порівняльно-правовий аспект / В. Ю. Стеценко // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 квітня 2008 р., м. Львів. – Л. : ЛОБФ «Медицина і право», 2008. – С. 325–330.

 6. Стеценко В. Ю. Невирішені проблеми медичного страхування в Україні / В. Ю. Стеценко // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23–24 листопада 2007 року). – К. : ВГЛ «Обрії», 2008. – С. 247–248.

 7. Стеценко В. Ю. Обязательное медицинское страхование в Украине: конституционная определенность и проблемы реализации / В. Ю. Стеценко // Конституционные ценности: содержание и проблемы реализации : материалы международной научно-теоретической конференции (4–6 декабря 2008 г.) : В 2-х т. / [под ред. Н. В. Витрука, Л. А. Нудненко]. – М. : Российская академия правосудия, 2009. – Т. 1. – С. 341–345.

 8. Стеценко В. Ю. Медичне страхування як складова системи захисту економічних та соціальних інтересів громадян і держави / В. Ю. Стеценко // Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2008. – С. 193–196.

 9. Стеценко В. Ю. Современные проблемы функционирования здравоохранения Украины (административно-правовой аспект) / В. Ю. Стеценко // Актуальные вопросы административно-правового регулирования в современной России : материалы международной научно-практической конференции / [отв. ред. д. ю. н., проф. А. С. Дугенец, д. ю. н., проф. В. И. Майоров]. – М.: ВНИИ МВД России, ЮУрГУ, 2008. – С. 234–236.

 10. Стеценко В. Ю. Медичне право як навчальна дисципліна – один із напрямів модернізації вищої освіти / В. Ю. Стеценко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : VIІ Міжнародна науково-практична конференція. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. – С. 148–149.

 11. Стеценко В. Ю. Добровільне медичне страхування в Україні у контексті захисту приватних прав пацієнтів / В. Ю. Стеценко // Право на приватність: тенденції і перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 194–195.

 12. Стеценко В. Ю. Медичне страхування в загальній системі страхування: понятійно-категоріальний аспект / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної наукової конференції [«Сьомі осінні юридичні читання»] : У 4-х частинах. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Частина перша. – С. 120–124.

 13. Стеценко В. Ю. Питання реалізації конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. праць / за заг. ред. В. М. Олуйка. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 77–80.

 14. Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування як складова реформи охорони здоров’я та медичної освіти (біоетичний аспект) / В. Ю. Стеценко // Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26–27 березня 2009 р.). – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2009. – С. 498–499.

 15. Стеценко В. Ю. Поняття, правова сутність та функції медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23–24 квітня 2009 року). – К., 2009. – Ч. ІІ. – С. 205–206.

 16. Стеценко В. Ю. Медичне страхування в загальній системі страхування / В. Ю. Стеценко // Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права). – [«Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я»], Львів, 23–24 квітня 2009 р. – Л. : ЛОБФ «Медицина і право», 2009. – С. 269–272.

 17. Стеценко В. Ю. Лікарняні каси як система додаткового фінансування медичної допомоги / В. Ю. Стеценко // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Миколаїв, 27–28 листопада 2009 року). – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 31–32.

 18. Стеценко В. Ю. Добровольное медицинское страхование в Украине как пример взаимодействия государства и гражданского общества / В. Ю. Стеценко // Гражданское общество и правовое государство как факторы модернизации российской правовой системы : материалы международной научно-теоретической конференции (Санкт-Петербург, 11–12 декабря 2009 г.) : В 2 ч. / [под. ред. Н. С. Нижник]. – СПб. : Астерион, 2009. – Ч. ІІ. – С. 110–113.

 19. Стеценко В. Ю. Добровільне медичне страхування: принципи, ознаки та види / В. Ю. Стеценко // Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 24–25 грудня 2009 року) : У 2-х томах / [за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломієць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Т. 1. – С. 47–49.

 20. Стеценко В. Ю. Административно-правовые основы обязательного медицинского страхования в Украине / В. Ю. Стеценко // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права : материалы ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В. Д. Сорокина (5 марта 2010 года): В 2 ч. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2010. – Ч. 2. – С. 161–164.

 21. Стеценко В. Ю. Якість медичної допомоги: адміністративно-правові принципи забезпечення в умовах запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13 березня 2010 року) : У 2-х частинах. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2010. – Ч. 2. – С. 87–88.

 22. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правові принципи та ознаки обов’язкового медичного страхування в контексті забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я / В. Ю. Стеценко // Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вимір : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2010 р., м. Донецьк). – Донецьк : ДонНУ, 2010. – С. 62–64.

 23. Стеценко В. Ю. Правове забезпечення якості медичної допомоги – основа державної політики в галузі охорони здоров’я України / В. Ю. Стеценко // Проблеми національної державності : матеріали Міжнародної наукової конференції пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Льва Михайловича (1918–1979), (ОНУ ім. І. І. Мечникова, 26 березня 2010 р.) / [М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]; уклад. Є. Л. Стрельцов, І. С. Доброход ; [за заг. ред. Є. Л. Стрельцова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 221–223.

 24. Стеценко В. Ю. Акредитація лікувально-профілактичних закладів: проблемні адміністративно-правові аспекти / В. Ю. Стеценко // Тенденции развития юридической науки в современных условиях : материалы 1-й Международной научно-практической конференции по юридическим наукам (г. Горловка, 30 марта 2010 года). – Горловка, 2010. – С. 83–85.

 25. Стеценко В. Ю. Ліцензування як складова забезпечення якості медичної допомоги (адміністративно-правовий аспект) / В. Ю. Стеценко // Держава і право в умовах глобалізації : матеріли II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 30 березня 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 148–149.

 26. Стеценко В. Ю. Пошук шляхів законодавчого запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9 квітня 2010 р.): В 2 ч. – Тернопіль, 2010. – Ч. 2. – С. 67–68.

 27. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення атестації у сфері охорони здоров’я в умовах запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : збірник тези доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 9 квітня 2010 року). – Тернопіль, 2010. – С. 129–132.

 1. Стеценко В. Ю. Методологічні проблеми відмежування обов’язкового та добровільного медичного страхування в контексті їх правового забезпечення / В. Ю. Стеценко // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права : тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 23 квіт. 2010 р.) [Текст] / [ред. кол. : В. В. Коваленко, М. В. Костицький, О. М. Джужа та ін.]. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 200.

 2. Стеценко В. Ю. Пріоритети державної політики в галузі охорони здоров’я в контексті запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23 квітня 2010 р.). – Одеса : ОДУВС, 2010. – С. 119.

 3. Стеценко В. Ю. Захист прав пацієнтів з позиції запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування / В. Ю. Стеценко // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (23 квітня 2010 року). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 99–101.

 4. Стеценко В. Ю. Юридична природа обов’язкового медичного страхування в контексті медико-соціальної допомоги населенню України / В. Ю. Стеценко // Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (ІІI Міжнародної науково-практичної конференції з медичного права). – [«Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення»], Львів, 22–24 квітня 2010 р. – Л. : ЛОБФ «Медицина і право», 2010. – С. 256–260.

 5. Стеценко В. Ю. Медичне страхування в Україні: обов’язкова та добровільна форма (адміністративно-правові засади) / В. Ю. Стеценко // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28 квітня 2010 року) : У 3-х частинах. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2010. – Ч. 3. – С. 55–56.

 6. Стеценко В. Ю. Перспективи запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування (адміністративно-правовий аспект) / В. Ю. Стеценко // Закарпатські правові читання : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, (29–30 квітня 2010 р.): У 2-х т. / [за ред. Ф. Г. Ващука, П. А. Трачука]. – Ужгород : ЗакДУ, 2010. – Т. 1. – С. 241–243.

 7. Стеценко В. Ю. Запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування: залежність від якісного правотворення / В. Ю. Стеценко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : матеріали науково-практичної конференції. 29 квітня – 1 травня 2010 р. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 31–32.

 8. Стеценко В. Ю. Стандартизація як засіб забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я / В. Ю. Стеценко // Дотримання прав людини при здійсненні правосуддя : матеріали наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених [«Восьмі юридичні читання»], (ОНУ ім. І. І. Мечникова, 14 травня 2010 р.) / [М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]; уклад. : Є. Л. Стрельцов, І. С. Доброход ; [за заг. ред. Є. Л. Стрельцова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 39–41.

 9. Стеценко В. Ю. Запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування як сутнісний цивілізаційний процес: правові засади / В. Ю. Стеценко // Культурно-цивілізаційні процеси, тенденції їх розвитку в сучасному світі та в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [м. Полтава, 20–21 травня 2010 року]. – Полтава, 2010. – С. 116–117.

 10. Стеценко В. Ю. Юридичне забезпечення медичного страхування Франції та України (порівняльно-правовий аспект) / В. Ю. Стеценко // Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти : матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2010. – С. 455–459.

 11. Стеценко В. Ю. Конституційно визначена безоплатність медичної допомоги та практика надання в Україні платних медичних послуг (проблеми співвідношення) / В. Ю. Стеценко // Треті Конституційні читання : збірка тез доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена пам’яті академіка права Ю. М. Тодики / за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана / [Нац. юрид. акад. України]. – Харків : Права людини, 2010. – С. 253–254.

1   2   3   4

Схожі:

Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconІнформація про проведення ІІІ етапу Х міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика у 2009/2010 н р
В. Д. Жукотинська – заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, заступник голови оргкомітету
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон icon16. 00-17. 00 Круглий стіл
Жукотинська Валентина Дмитрівна заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2009/2010 н р
Швець А. Ф. – заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, Палійчук Н. Й. – заступник директора...
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconЗакон і бізнес. 2007. №13. 31 березня
Навчання вже не світло, а гроші?: Генеральна прокуратура провела перевірку дотримання законів про освіту, спрямовану на запобігання...
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconПогоджено Заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації Швець А. Ф
Птнз області «Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури»
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури у 2009/2010 н р
В. Д. Жукотинська – заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання у 2009-2010 н р
В. Д. Жукотинська – заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconВалентина Дмитрівна Жукотинська, заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації та вручила грошові винагороди, грамоти, подяки І диплом
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом "Об’єднаймося ж, брати мої", який традиційно...
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconГенеральна прокуратура україни
Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва І севастополя, військовим прокурорам регіонів та
Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон iconГенеральна прокуратура україни
Міжнародне співробітництво органів прокуратури України у галузі правової допомоги здійснюється на основі міждержавних угод І договорів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи