Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, icon

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
НазваДодаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
Сторінка1/5
Дата14.02.2014
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Додаток 3

до Правил прийому до ВНТУ в 2014 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

^ Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

^ Фахове випробування

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Організація виробництва

5.03060101

6.030601

Менеджмент

фахове випробування

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Економіка підприємства -


5.03050401

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Комерційна діяльність


5.03050702

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Фінанси і кредит


5.03050801

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Бухгалтерський облік


5.03050901

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 

5.04010601 

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Прикладна екологія 

5.04010602 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування програмних систем і комплексів 

5.05010101 

6.050101


6.050102


6.050103

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Програмна інженерія

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування систем бази даних і знань

5.05010102

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Розробка програмного забезпечення

5.05010301

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Землевпорядкування

5.08010102

6.050101


Комп’ютерні науки


фахове випробування

1

3 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Картографічні роботи

5.08010103

1

3 роки

Обслуговування систем управління і автоматики

5.05020101

6.050201


6.050202


Системна інженерія

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

фахове випробування

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 

5.05020102 

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологіч-ного виробництва

5.05020201

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 

5.05020202 

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 

5.05020204 

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Обслуговування програмних систем і комплексів 

5.05010101 

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Обслуговування систем бази даних і знань

5.05010102

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу


Обслуговування комп’ютерних систем і мереж


5.05010201

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Розробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

6.050502


6.050503


6.050504

Інженерна механіка

Машинобудування

Зварювання

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 

5.05050205 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 

5.05050206 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазове-реробної промисловості 

5.05050207 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

5.05050208

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 

5.05050209 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 

5.05050210 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування 

5.05050211 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 

5.05050214 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 

5.05050215 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 

5.05050216 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Інструментальне виробництво

5.05050301

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302


1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво абразивного та алмазного інструменту 

5.05050304 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу


3

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу


3

Виробництво двигунів 

5.05050306 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво сільськогосподарських машин 

5.05050308 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Важке машинобудування (за видами) 

5.05050310 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами) 

5.05050311 
1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво рейкового транспорту (за видами) 

5.05050312 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Зварювальне виробництво

5.05050401

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Контроль якості металів і зварних з’єднань

5.05050403

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обробка металів тиском 

5.05040106

 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

5.07010602 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

5.10010201 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання 

5.10010202 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

5.10010203 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій 

5.05060101 

6.050601

Теплоенергетика

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання 

5.05060103 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація теплотехнік-ного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання 

5.05060104 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій 

5.05060301 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Конструювання та експлуа-тація парогенераторного обладнання 

5.05060401 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок 

5.05060403 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 

5.10010101 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 

5.10010102 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

5.10010201 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ 

5.05030403 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів 

5.05030404 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 

5.05070101 

6.050701


6.050702


Електротехніка та електротех-нології

Електромеханіка

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 

5.05070102 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Електропостачання 

5.05070103 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

5.05070104 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 

5.05070105 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 

5.05070106 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 

5.05070107 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 

5.05070108 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 

5.05070109 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво електричних машин і апаратів 

5.05070201 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 

5.05070202 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

виробництво автоматизованих електротермічних систем 

5.05070203

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту 

5.05070204 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 

5.05070205 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва

5. 05020201

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

5.05050202

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

5.05110302

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрооблад-нання

5.05120104

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування електро-технічного обладнання i автоматичного устат-кування будівель i споруд

5.06010105

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація електрообладнання та автоматики суден

5.07010407

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

5.07010504

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування та ремонт електротех-нічних установок в аграрно-промисловому комплексі

5.10010102

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки 

5.05080201 

6.050801 


6.050802 


Мікро- та наноелектроніка 

Електронні пристрої та системи 


фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 

5.05080202 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво та експлуа-тація відео-, аудіотехніки та кіноустановок 

5.05080301 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

конструювання, виробниц-тво та технічне обслугову-вання радіотехнічних пристроїв 

5.05090101 

6.050901 

6.050902 


6.050903 

Радіотехніка 

Радіоелектронні апарати 

Телекомунікації 

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Технічна експлуатація радіоелектронного устат-кування повітряних суден 

5.05090102 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 

5.05090103 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація радіотехніч-них систем та пристроїв 

5.05090104 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

виробництво, обслугову-вання та ремонт електронної побутової апаратури 

5.05090201 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку 

5.05090301 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки 

5.05090302 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 

5.05090303 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 

5.05090304 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування обладнання підприємств зв'язку 

5.05090305 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення 

5.05090306 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби 

5.05090307 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 

5.05090308 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Організація та експлуатація поштового зв'язку 

5.05090401 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підпри-ємств поштового зв'язку 

5.05090402 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Радіотехнічні вимірювання 

5.05100101 

6.051001 


6.051004

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 

Оптотехніка

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Електротеплотехнічні вимірювання 

5.05100102 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

3-2 роки

Механічні вимірювання 

5.05100103 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

3-2 роки

Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 

5.05100301 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

3-2 роки

Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 

5.05100401 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

3-2 роки

Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

5.06010101 

6.060101

Будівництво

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж промислового устаткування 

5.06010102 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво гідротехнічних споруд 

5.06010103 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 

5.06010104 

3

Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 

5.06010105 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виготовлення металевих конструкцій 

5.06010106 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Виготовлення будівельних деталей і конструкцій 

5.06010107 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 

5.06010108 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 

5.06010109 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво мостів та інших штучних споруд 

5.06010110 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво тунелів та метрополітенів 

5.06010111 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво теплових і атомних електростанцій 

5.06010112 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 

5.06010113 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 

5.06010114 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 

5.06010115 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр 

5.06010201 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення 

5.06010301 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Будівництво, бслуговування і ремонт ідромеліоративних споруд 

5.06010302 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання 

5.05060103 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація теплотех-нічного і теплотехноло-гічного устаткування і систем теплопостачання 

5.05060104 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 

5.05050206 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Організація та регулювання дорожнього руху 

5.07010101 

6.070106

Автомобільний транспорт

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 

5.07010102 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті 

5.07010103 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу 

5.07010501 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Технічне обслуговування і ремонт вагонів 

5.07010502 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування транспорт-них засобів високої прохідності 

5.07010601 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

5.07010602 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 

5.05070205 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропро-мислового виробництва 

5.10010201 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання 

5.10010202 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 

5.10010203 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування комп’ютер-них систем та мереж

5.05010201

6.170103

Управління інформаційною безпекою

фахове випробування

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування систем управління і автоматики

5.05020101

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем
1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування комп'юте-ризованих інтегрованих і робототехнічних систем 

5.05020102 

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування інтелекту-альних інтегрованих систем

5.05020205

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Обслуговування комп’ютер-них систем та мереж

5.05010201

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва


5.05020201

1

2 роки


на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

3  1   2   3   4   5

Схожі:

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconДодаток 3 до Правил прийому до внту в 2013 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
Додаток 3 до Правил прийому до Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової в 2012 році
Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
Додаток 3 до Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету
Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconДодаток 2 Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додаток 3 до Правил прийому до внту в 2014 році Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи