Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік icon

Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік
Скачати 207.67 Kb.
НазваКомплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік
Дата03.09.2013
Розмір207.67 Kb.
ТипДокументи


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

РЕКТОР СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

_________________О.Л.ГОЛУБЕНКО

„____” __________2013 р.


КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 1. Організаційна роботаз/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні
1.

Забезпечити необхідні умови для розвитку вмінь та навичок студентів, формувати у них організаційну культуру, якості майбутнього фахівця і громадянина

постійно

Ректорат, керівники структурних підрозділів, завідуючі кафедрами
2.

Сприяти успішній соціалізації першокурсників: запровадити індивідуально-консультативну і тренінгову роботу, психолого-педагогічне діагностування. Залучити студентів до фізкультурно-масової і спортивної роботи, у клуби за інтересами та гуртки художньої самодіяльності, в органи студентського самоврядування

вересень, жовтень, протягом року

Щедрова Г.П. – проректор з науково-педагогічної роботи, керівники структурних підрозділів, завідуючі кафедрами, куратори, Усова В.В. – начальник відділу організації виховної роботи, Коновалова А.С. – начальник відділу організації культурно-масової роботи, Ляпін В.П. – завідуючий кафедрою фізичного виховання
3.

Призначити кураторів студентських груп перших курсів і гуртожитків, встановити контроль за роботою

до 1 вересня, постійно

Директори інститутів і декани факультетів, завідуючі кафедрами, Демченко Н.І. - заступник директора студентського містечка
4.

Забезпечити роботу кураторів студентських груп щодо наповнення їх діяльності новими формами і методами навчально-виховної роботи

вересень, протягом року

Щедрова Г.П., Усова В.В., заступники директорів інститутів і деканів факультетів, завідуючі кафедрами
5.

Призначити старост груп і організувати з ними систематичну роботу по забезпеченню навчально-виховного процесу

до 10 вересня, постійно

Директори інститутів і декани факультетів, завідуючі кафедрами
6.

Вивчати потреби студентів-мешканців гуртожитків та спрямувати їх виховання на успішне навчання та свідоме виконання правил проживання й толерантної поведінки в суспільстві

постійно

Щедрова Г.П., директори інститутів і декани факультетів, Усова В.В.,

Русаковський Е.Г. - директор студентського містечка, Демченко Н.І., завідуючі гуртожитками
7.

Провести засідання ради з виховної роботи університету

щоквартально

Щедрова Г.П., Усова В.В.
8.

Провести семінари, тренінги із заступниками директорів інститутів і деканів факультетів та кураторами студентських груп з актуальних питань виховної роботи

два рази на рік

Щедрова Г.П., Усова В.В.

9.

Сприяти проведенню заходів інститутів, факультетів, кафедр і решти структурних підрозділів

постійно

Усова В.В., Коновалова А.С., Брюханов Є.І., Савченко Н.М., Апанасов О.М., Улін О.В.
10.

Сприяти відвідуванню студентами закладів культури: театрів, філармонії, музеїв тощо

протягом року

Усова В.В., Коновалова А.С., Савченко Н.М. – директор Музею історії та досягнень університету, заступники директорів інститутів, деканів факультетів

11..

Інформувати громадськість спільно з Центром зв’язків із громадськістю про позааудиторну роботу, важливі події та студентське життя

постійно

Усова В.В., Коновалова А.С., Щербак Г.О.
12.

Спільно з профспілковими комітетами студентів, викладачів і співробітників, студрадою здійснювати контроль за виконанням графіка навчального процесу, відповідності санітарним та іншим забезпечуючим нормам у навчальних корпусах, гуртожитках, їдальнях і буфетах

протягом року

Усова В.В., Ніколаєнко І.С., Новакова О.В. (за згодою)
13.

Сприяти роботі первинної організації Червоного Хреста університету

постійно

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів
14.

Здійснити контроль та аналіз виконання планів виховної роботи інститутів, факультетів за навчальний рік

червень

Щедрова Г.П., Усова В.В. 1. ^ Робота Музею історії та досягнень університету, студентського навчально - виховного Центру «Україна і світ»
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Залучити студентів до науково-дослідницької роботи з вивчення історії університету, життя та творчості В.І.Даля, проводити виставки творчих робіт студентів

постійно

Усова В.В., Савченко Н.М.

2.

Провести бесіди, диспути, «круглі столи», уроки мужності до видатних та урочистих дат в житті українського народу

протягом року

Савченко Н.М., заступники директорів інститутів, деканів факультетів

3.

Провести екскурсії для першокурсників і студентів II – V курсів у Музей історії та досягнень університету, студентський навчально-виховний Центр «Україна і світ» та Літературний музей Володимира Даля

вересень, жовтень і постійно

Усова В.В., Савченко Н.М., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори

4.

Провести відкриті заходи у студентському навчально-виховному Центрі «Україна і світ» з вивчення та виготовлення експонатів народного мистецтва з залученням іноземних студентів

протягом року

Усова В.В., Савченко Н.М., куратори

5.

Поповнити експозицію Музею новітніми розробками кафедр та провести їх презентацію до дня народження університету

протягом року, березень

Щедрова Г.П., Савченко Н.М.,
Усова В.В., завідуючі кафедрами

6.

Залучати студентів в якості громадських екскурсоводів для проведення екскурсій українською та іноземними мовами

вересень, постійно

Савченко Н.М.

7.

Провести заходи до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка та оновити стенд у Центрі «Україна і світ»

березень

Савченко Н.М., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори


8.

Залучити студентів та викладачів до дослідницької роботи: «Сторінки історії університету» та створити літопис визначних дат до 100-річного ювілею університету

протягом року

Савченко Н.М.
 1. ^ Методичне забезпечення виховної роботи
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Здійснити перевидання «Журналу куратора»

липень

Щедрова Г.П., Усова В.В.

2.

Надавати науково-методичну допомогу учасникам освітньо - виховного процесу

постійно

Щедрова Г.П.

3.

Провести відкриті кураторські години

протягом року

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів

4.

Провести семінари і тренінги для кураторів студентських груп

протягом року

Щедрова Г.П., Усова В.В.
 1. ^ Розвиток студентського самоврядування
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Виявити у студентському середовищі лідерів та залучити їх до організації наукової, творчої та фізкультурно-масової роботи серед студентів

вересень

Щедрова Г.П., директори інститутів і декани факультетів, завідуючі кафедрами, Усова В.В.

2.

Організувати і провести конференції, збори з обрання голів органів студентського самоврядування в інститутах, факультетах та гуртожитках

вересень, жовтень

Щедрова Г.П., Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів

3.

Сформувати раду студентського самоврядування університету та сприяти організації її ефективної роботи

жовтень

Щедрова Г.П., Усова В.В.

4.

Організувати конкурс на кращу студентську групу з метою активізації науково-дослідницької роботи та розвитку громадської діяльності студентів

вересень – червень

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів

5.

Провести огляд-конкурс органів студентського самоврядування, презентацію проектів із нових форм роботи

квітень

Усова В.В., голови органів студентського самоврядування

6.

Залучати органи студентського самоврядування до сприяння роботі інтелектуального клубу знавців «Ерудит» та дебатного клубу. Сформувати команди і провести між ними змагання


вересень та протягом року

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів

7.

Залучати лідерів студентського самоврядування до організації та проведення міських та загальноуніверситетських заходів

протягом року

Усова В.В., Коновалова А.С., Савченко Н.М.

8.

Сприяти всебічному розвитку особистих якостей лідерів студентського самоврядування шляхом проведення тренінгів, семінарів, обмінів досвідом з ВНЗ України та світу

протягом року

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів
 1. Основні напрямки виховання5.1. Національно-патріотичне виховання

з\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

З метою забезпечення гідного шанування історії залучати студентів до участі в заходах до визначних дат та подій у житті українського народу

протягом року

Усова В.В., Савченко Н.М., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори

2.

Залучити студентів і викладачів до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Даль у світовій культурі»

листопад

Щедрова Г.П., Юган Н.Л.- директор Центру далезнавства, Савченко Н.М., Усова В.В.

3.

Провести урочисті заходи до Міжнародного Дня студента

листопад

Щедрова Г.П., Усова В.В., Коновалова А.С., заступники, куратори

4.

Провести заходи з патріотичного виховання молоді: вивчення героїчних сторінок історії українського народу в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років; відзначення ювілеїв видатних земляків – героїв ; конкурси творів-привітань «Листівка ветеранові» та ін. до 70-ї річниці Перемоги

протягом року

Усова В.В., Коновалова А.С., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори

5.

Провести бесіди, диспути, «круглі столи», конференції до Дня соборності України


січень

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів , куратори

6.

Провести огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток університету «Мій гуртожиток – мій рідний дім»

квітень

Русаковський Е.Г.

7.

Провести благодійні акції «Від серця до серця», «Рука друга» та «Привітай ветерана»

протягом року

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори

8.

Залучити студентів до участі у «Днях донора»

жовтень, квітень

Щедрова Г.П., Усова В.В., директори інститутів, декани факультетів

9.

Сприяти проходженню студентами медичних оглядів і щеплень

протягом року

Усова В.В., директори інститутів, декани факультетів

10.

Провести конкурс «Куратор року»

травень

Усова В.В., Коновалова А.С.

11.

Сприяти роботі клубів за інтересами

протягом року

Усова В.В., Коновалова А.С.

12.

Сприяти подальшому розвитку традицій та підвищенню іміджу університету

протягом року

Усова В.В. Савченко Н.М., Коновалова А.С.

13

Вжити заходи щодо ощадливого використання студентами матеріально-технічних ресурсів, дбайливого ставлення до обладнання й устаткування. Провести рейди перевірки ощадливого використання енергоресурсів та газу

протягом року

Усова В.В., Русаковський Е.Г., Ніколаєнко І.С.(за згодою)  1. ^ Правове виховання1.

Провести зустрічі з працівниками правоохоронних органів, бесіди з правової тематики: «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні»

протягом року

Брюханов Є.І. - керівник студентської служби безпеки, заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори

2.

Проводити рейди студентської служби безпеки по території університету з метою виявлення порушень правил поведінки та запобігання тютюнопалінню та формування загальної культури й толерантної поведінки студентів

щомісячно

Брюханов Є.І.

3.

Здійснювати правову пропаганду та роз’яснення нормативно-правових актів, законодавства та положень з права, соціального забезпечення, сімейного, цивільного, адміністративного та кримінального права тощо серед студентів

протягом року

Щедрова Г.П., керівники структурних підрозділів

4.

Провести кураторські години з питань виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування серед студентської молоді

листопад

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори

5.

Встановити та підтримувати зв’язки з батьками студентів, з працівниками різноманітних установ, діяльність яких може сприяти вихованню студентів

протягом року

Щедрова Г.П., Усова В.В., Ніколаєнко І.С., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори
  1. ^ Трудове виховання
1.

Організувати роботу не менше 28 молодіжних трудових об'єднань

травень - серпень

Усова В.В., Ніколаєнко І.С., заступники директорів інститутів, деканів факультетів

2.

Проводити благоустрій та озеленення закріпленої території та парку «Університетський». Створити локальні ландшафтні композиції

протягом року, до Дня міста

Усова В.В., Федоров А.Ю., Брюханов Є.І., директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедрами

3.

Організовувати та проводити зустрічі з ветеранами праці, представниками трудових династій, кращими за професією


протягом року

Усова В.В., Савченко Н.М., куратори

4.

Сприяти створенню курсів робітничих професій в університеті

вересень –жовтень

Усова В.В., завідуючі кафедрами

5.

Провести огляд - конкурс молодіжних трудових об’єднань з метою підбиття підсумків трудового літа

жовтень

Усова В.В., Ніколаєнко І.С.

  1. ^ Художньо-естетичне виховання1.

Організувати набір студентів у колективи художньої самодіяльності

вересень - жовтень

Коновалова А.С., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, куратори, керівники колективів художньої самодіяльності

2.

Організовувати відвідування студентами театрів, музеїв, філармонії та інших культурно-мистецьких установ і закладів

протягом року

Усова В.В., Коновалова А.С, заступники директорів інститутів, деканів факультетів , куратори

3.

Організовувати на кафедрах роботу клубів та гуртків за напрямом підготовки фахівців

вересень та протягом року

Завідувачі кафедрами

4.

Сприяти ініціативі творчо обдарованих студентів щодо організації гуртків художньої самодіяльності, всіляко заохочувати

вересень та протягом року

Коновалова А.С., керівники структурних підрозділів, куратори груп

5.

Забезпечувати участь колективів художньої самодіяльності у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалях, концертах

протягом року

Коновалова А.С., керівники колективів художньої самодіяльності

6.

Провести кураторську годину: «Культура та етикет в університеті та в суспільстві»

протягом першого навчального тижня

Усова В.В., заступники директорів інститутів, деканів факультетів, Демченко Н.І., куратори груп та гуртожитків

^ Основні заходип/з

Заходи

Термін

Відповідальні

1.

Посвята першокурсників у студенти: «Ми - далівці»

2 вересня

Щедрова Г.П., Коновалова А.С, Усова В.В., керівники структурних підрозділів, завідуючі кафедрами, керівники колективів художньої самодіяльності

2.

Фестиваль-презентація: «Дебют першокурсників»

жовтень

Щедрова Г.П., Коновалова А.С, Усова В.В., керівники структурних підрозділів, завідуючі кафедрами, керівники колективів художньої самодіяльності

3.

Концерт-презентація колективів художньої самодіяльності університету: «Приєднуйся до нас»!

жовтеньКоновалова А.С, керівники колективів художньої самодіяльності

4.

Участь народної аматорської студії «СтудДальтеатр» у міжнародному фестивалі «Артист»

листопад

Коновалова А.С., Лисенко В.В.

5.

Шоу-конкурс «Міс університету»

листопад

Щедрова Г.П., Коновалова А.С, Лисенко В.В.

6.

Студентський фестиваль національних культур: «У сім’ї єдиній, дружній»

грудень

Щедрова Г.П., Усова В.В., Коновалова А.С., Харченко Є.І.- декан міжнародного факультету, заступники директорів інститутів, декани факультетів

7.

Шоу-конкурс «Містер університету 2014»

лютий.

Щедрова Г.П., Коновалова А. С, заступники директорів інститутів, декани факультетів

8.

Урочистий вечір «Співець душі народної», присвячений 200-ій річниці з дня народження Т.Г.Шевченка

березень


Коновалова А.С., Крсек О.Є. - декан філологічного факультету, керівники колективів художньої самодіяльності

9.

Загальноуніверситетський конкурс «Студент року»

березень


Щедрова Г.П., Усова В.В., Коновалова А.С., директори інститутів та декани факультетів

10.

Творчий звіт на підтвердження звання «народний» народних колективів спортивного танцю «Пульс» та естрадної пісні «Світанок України»

квітень


Щедрова Г.П., Коновалова А.С., Малуша А.Є., Мельник Я.О.

11.

Виступ на підтвердження звання «народний» народної аматорської студії «СтудДальтеатру»

травень


Щедрова Г.П., Коновалова А.С., Лисенко В.В., Мельник Я.О.Начальник відділу організації

виховної роботи В. В. Усова


Начальник відділу організації

культурно-масової роботи А.С. Коновалова


Схожі:

Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconПлан виховної роботи київського національного економічного університету ім. Вадима гетьмана на 2013 2014 навчальний рік
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconПлан виховної роботи київського національного економічного університету ім. Вадима гетьмана на 2013 2014 навчальний рік
Методичний семінар з організації виховної роботи на поточний навчальний рік за участі проректора, заступників деканів з виховної...
Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconКомплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
move to 0-387307
Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи на 2013-2014 навчальний рік

Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconКомплексний план виховної роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
Залучити студентів до науково- дослідницької роботи з вивчення історії університету, життя та творчості В. Даля з метою формування...
Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи університету на 2012-2013 навчальний рік
Ректорат, Центр культури та мистецтв, відділ виховної роботи, Студентська Рада, директорати інститутів
Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи журна лістського відділу на 2013-2014 навчальний рік

Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconП л а н виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік
Зустріч першокурсників з представниками деканатів інститутів, факультетів, громадських організацій, завідувачами кафедр. Знайомство...
Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconПлан соціально-гуманітарної роботи факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2014 навчальний рік
Тараса Шевченка у соціально-гуманітарній сфері на 2009-2015 рр., Закону України „Про Вищу освіту, наказу Міністерства науки і освіти...
Комплексний план виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік iconПлан роботи університету на 2010-2011 навчальний рік
Ректорат, Центр культури та мистецтв, відділ виховної роботи, Студентська рада, директорати інститутів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи