Положення про куратора студентської групи загальні положення icon

Положення про куратора студентської групи загальні положення
Скачати 50.55 Kb.
НазваПоложення про куратора студентської групи загальні положення
Дата28.07.2012
Розмір50.55 Kb.
ТипДокументи


«Затверджено»

Ректор СНУ ім. В.Даля

_______О.Л. Голубенко

«___»__________2006 р.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ


1. Загальні положення

 1. Інститут куратора студентської учбової групи - одна з основних форм участі професорсько-викладацького складу університету в учбово-виховній роботі серед студентів, в наданні ним допомоги на початковому етапі навчання у вузі, адаптації студентів до нових умов навчання й життя.

 2. Робота куратора із студентською групою - це система по організації життєдіяльності колективу учбової групи, відповідної загальним цілям і задачам навчання й виховання в університеті; по педагогічній допомозі в індивідуальному розвитку і саморозвитку молодої людини.

 3. Свою роботу куратор учбової групи здійснює відповідно до Конституції України, закону «Про вищу освіту», «Про державну молодіжну політику», Статутом університету, Положенням про куратора студентської групи, Положенням про студентський гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про періодичну атестацію студентів, та іншими документами, що регламентують проведення учбово-виховного процесу тощо.

 4. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

 5. Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії з кафедрою, факультетом, соціально психологічною службою, молодіжними суспільними організаціями, колегіальними органами студентського самоврядування, іншими структурними підрозділами університету, викладачами, батьками студентів тощо.

^ 2. Цілі і задачі кураторів.

2.1. Основна мета роботи куратора - створення морально-психологічних і організаційних умов для саморозвитку особи, виховання культурних, політично зрілих, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їх індивідуальних схильностей, психофізичних і інтелектуальних здібностей.

2.2. Основні задачі куратора:

 • надання студентам допомоги в адаптації (1 курс) до умов навчання в вузі й мешкання в студентських гуртожитках (познайомити студентів з історією й традиціями вузу, дати необхідні відомості про бібліотеку, поліклініку, організацію спортивно-масової роботи та колективи художньої самодіяльності тощо);

 • роз'яснювати студентам їх права й обов'язки, передбачені Конституцією України, Законом про вищу освіту, Статутом університету й Правилами внутрішнього розпорядку університету;

 • доводити до студентів правила поведінки в університеті й за його межами, у гуртожитку, в побуті тощо.

 • брати участь у поселенні студентів у гуртожиток й регулярно відвідувати їх там;

 • підняття учбової і побутової дисципліни студентів, виховання добросовісного відношення до навчання, готовності до праці, професійної мотивації;

 • виховання у студента високої відповідальності перед суспільством і державою, його становлення як громадянина, патріота, професіонала і сім'янина;

 • формування відчуття корпоративності, згуртованості й відповідальності за учбову і суспільну роботу, розвиток у студента етичних норм поведінки, етичних якостей;

 • залучення студентів учбової групи до активної участі в суспільній, культурній і спортивно-масовій роботі, студентській науково-дослідній роботі, розвиток творчих здібностей кожного студента;

 • формування у студентів установок на здоровий спосіб життя, профілактика негативних явищ серед студентської молоді: паління, алкоголізму, наркоманії;

 • в цілях розвитку студентського самоврядування прагнути залучати до суспільно-корисної праці кожного студента групи, відповідно до запитів студентів допомагати організовувати зустрічі з цікавими людьми, крупними фахівцями, керівниками, ветеранами ВОВ тощо;

 • складати спільно з активом групи план роботи, затверджуючи його на загальних зборах групи, систематично інформуючи групу про виконання плану.

 • упровадження демократичних принципів управління групою, орієнтованих на перехід до самоврядування, розвиток організаторських якостей, виявлення неформальних лідерів, формування ядра групи;

 • перехід функції куратора по управлінню учбовою групою до студентського активу.


3. Права кураторів

3.1. Куратор має права, що забезпечують покладені на нього обов'язки, а саме:

 • мати доступ до відомостей про студентів, що міститься в документації деканатів і студентському відділів кадрів;

 • брати участь в рішенні питань матеріального, морального заохочення студентів, визначення дисциплінарних стягнень, призначення стипендій і інших питань навчання і побуту студентів;

 • встановлювати контакт з батьками студентів і членами їх сімей;

 • привертати викладачів і співробітників вузу для проведення виховних заходів у групі.


^ 4. Організація і управління кураторською роботою

4.1. Загальне керівництво кураторською роботою в університеті, її координацію здійснює Виховна рада університету на чолі з проректором з учбово-педагогічної, виховної і соціальної роботи.

4.2. У навчально-наукових інститутах, факультетах кураторську роботу очолює й організовує директор інституту, декан факультету через заступника декана факультету з виховної роботи, на кафедрі - завідувач кафедрою. Вони несуть відповідальність за стан роботи кураторів на факультеті, створюють необхідні умови для роботи викладачів - кураторів, надають організаційно-методичну допомогу й здійснюють контроль за їх роботою, заслуховують звіти кураторів на Виховних Радах навчально-наукових інститутів, факультетів і засіданнях кафедр.

4.3. Куратор студентської групи призначається й звільняється від обов'язків наказом ректора після затвердження кандидатур на Раді навчально-наукового інституту, факультету з представлення завідувачів кафедрами. Куратор назначається на весь період навчання групи в університеті.

4.4. Управління учбовою групою куратор здійснює через студентський актив (старосту, профорга тощо).

4.5. Зміст роботи куратора відображається в «Журналі куратора», який є основним звітним документом по кураторській діяльності викладача.

  1. Підсумки роботи кураторів підводяться деканатами відповідно до «Критеріїв оцінки роботи кураторів».

  2. За наслідками роботи за навчальний рік викладачі-куратори, що добилися кращих результатів, деканатом представляються до заохочення ректорату університету.


Критерієм ефективності роботи кураторів є:

 • успішність, трудова й побутова дисципліна студентів групи;

 • сформованість у студентів особових якостей: громадянськості, патріотизму, моральності, колективізму, працьовитості, установок на здоровий спосіб життя;

 • високий рейтинг за підсумками участі студентської групи в заходах суспільно-політичної і патріотичної спрямованості;

 • ступінь активності студентів в справах колективу групи, суспільного життя факультету, університету, творчих об'єднаннях і спортивних секціях.


Схожі:

Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про куратора студентської групи загальні положення
Робота куратора із студентською групою це система по організації життєдіяльності колективу учбової групи, відповідної загальним цілям...
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про куратора студентської групи Загальні положення > 1 Куратор призначається наказом ректора за поданням декана факультету
Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про кращого куратора студентської групи
Діяльність викладача-куратора розглядується як одна з важливіших функцій професорсько-викладацького складу університету під час навчально-виховного...
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про кращого куратора студентської групи
Діяльність викладача-куратора розглядується як одна з важливіших функцій професорсько-викладацького складу університету під час навчально-виховного...
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про кращого куратора студентської групи
Діяльність викладача-куратора розглядується як одна з важливіших функцій професорсько-викладацького складу університету під час навчально-виховного...
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про куратора студентської групи
move to 0-172941
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про куратора студентської групи
move to 0-172941
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про куратора студентської групи
Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Фітнес І рекреація " загальні положення дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду
Дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі Положення) визначає порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Положення про куратора студентської групи загальні положення iconПоложення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи