Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова icon

Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Скачати 68.38 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Дата01.05.2013
Розмір68.38 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова


Рада молодих вчених


ЗАПРОШЕННЯ


ІV міжнародна науково-практична конференція молодих вчених


Вельмишановні колеги!


Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених

«Актуальні питання експериментальної, клінічної та профілактичної медицини»,

яка присвячена Міжнародному дню науки і відбудеться

^ 17 травня 2013 року.


Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.


Основні науково-практичні напрямки

* Медико-теоретичні оригінальні дослідження

* Актуальні проблеми охорони здоров’я, соціальної медицини та загальної гігієни

* Оригінальні дослідження в галузі фармакології та фармакотерапії

* Експериментальні дослідження в хірургії, анестезіології, урології

* Оригінальні дослідження в педіатрії

* Актуальні проблеми терапії та сімейної медицини

* Оригінальні дослідження в клініці внутрішніх хвороб

* Актуальні проблеми хірургічної стоматології та ЩЛХ

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез має бути до 4000 друкованих знаків, включаючи знаки пробілів. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал, поля з усіх сторін по 20 мм.

Рекомендована структура тез: Заголовок

1. Автори роботи (ПІБ доповідача підкреслити),

2. Назва роботи,

3. Назва кафедри,

4. Керівник роботи,

5. Вищий навчальний заклад, місто, країна

Структура тез

актуальність, мета, матеріали і методи, обговорення результатів, висновки.

Таблиці, формули, графіки не приймаються.


Тези потрібно надіслати на e-mail Ради молодих вчених ВНМУ: vnmu_rada@mail.ru, підготовлені в редакторі Word та збережений у форматі doc. Разом з тезами необхідно надіслати реєстраційну карту учасника та квитанцію про оплату, на зворотній стороні якої вказати своє прізвище.


Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали та квитанцію про оплату.


Вартість матеріалів надісланих до 15 березня 2013 року – 100 грн., до 5 квітня 2013 року – 120 грн.

^ Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом:

21021, м. Вінниця, вул. космонавтів, 20, а/с 2020, Вільцанюк Оксані Олександрівні.

За додатковою інформацією звертатися:

(097)944-48-81 – Полинкевич Сергій Генадійович

(067)727-42-91 – Вільцанюк Оксана Олександрівна

(096)704-33-52 – Ткаченко Олена Валеріївна

(067)779-00-07 – Хуторянський Михайло Олександрович


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА


Прізвище, ім'я та по-батькові (повністю)
Організація
Адреса організації
Посада
Вчений ступінь, вчене звання
Контактний телефон, факс
Електронна адреса
Адреса для листування
Назва напрямку конференції
Назва тез


Форма участі

 • тільки публікація матеріалів

 • виступ з доповіддю

 • як слухач

Назва доповіді


Потреба в готелі

 • да

 • ні


Потреба в профілакторії

 • да

 • ні

приїзд: « » травня 2013 року


від'їзд: « » травня 2013 рокуДля забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції просимо обов'язково:

 • до 10 травня 2013 року підтвердити свою участь у конференції, потребу в готелі/профілакторії;

 • до 15 травня 2013 року повідомити про дату і час приїзду для організації зустрічі.^ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. И. ПИРОГОВА


СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ


ПРИГЛАШЕНИЕ

IV международная научно-практическая конференция молодых ученых


Уважаемые коллеги!

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова приглашает Вас принять участие в работе IV международной научно-практической конференции молодых ученых

«Актуальные вопросы экспериментальной, клинической и профилактической медицины»,

которая приурочена к Международному дню науки и состоится 17 мая 2013 г.


^ Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский.

Основные научно-практические направления

* Медико-теоретические оригинальные исследования

* Актуальные проблемы здравоохранения, социальной медицины и общей гигиены

* Оригинальные исследования в области фармакологии и фармакотерапии

* Экспериментальные исследования в хирургии, анестезиологии, урологии

* Оригинальные исследования в педиатрии

* Актуальные проблемы терапии и семейной медицины

* Оригинальные исследования в клинике внутренних болезней

* Актуальные проблемы хирургической стоматологии и ЧЛХ


Требования к оформлению тезисов:

Объем тезисов должен быть до 4000 печатных знаков, включая знаки пробелов. Шрифт - Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, поля со всех сторон по 20 мм.


Рекомендуемая структура тезисов: Заголовок

1. Авторы работы (ФИО докладчика подчеркнуть)

2. Название работы

3. Название кафедры

4. Руководитель работы

5. Высшее учебное заведение, город, страна


Структура тезисов

актуальность, цель, материалы и методы, обсуждение результатов, выводы.

Таблицы, формулы, графики не принимаются.


Тезисы необходимо отправить на e-mail Совета молодых ученых ВНМУ: vnmu_rada@mail.ru, подготовленные в редакторе Word и сохраненные в формате doc. Вместе с тезисами необходимо прислать регистрационную карту участника и квитанцию об оплате, на обратной стороне которой указать свою фамилию.


Тезисы будут опубликованы только после того, как оргкомитет получит все необходимые материалы и квитанцию об оплате.

Стоимость материалов присланных до 15 марта 2013 года - 100 грн., До 5 апреля 2013 года - 120 грн.

^ Адрес для перевода оплаты за публикацию почтовым переводом:

21021, Украина, г. Винница, ул. Космонавтов, 20, а/с 2020, Вильцанюк Оксане Александровне.


За дополнительной информацией обращаться:

(097) 944-48-81 - Полинкевич Сергей Геннадьевич

(067) 727-42-91 - Вильцанюк Оксана Александровна

(096) 704-33-52 - Ткаченко Елена Валерьевна

(067) 779-00-07 - Хуторянский Михаил Александрович

Регистрационная карта участника


Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация
Адрес организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон, факс
Электронный адрес
Адрес для переписки
Название направления конференции
Название тезисов


Форма участия

 • только публикация материалов

 • выступление с докладом

 • как слушатель

Название доклада


Потребность в гостинице

 • да

 • нет


Потребность в профилактории

 • да

 • нет

приезд: « » мая 2013 року


отезд: « » мая 2013 рокуДля обеспечения Вам успешного участия в работе конференции просим обязательно:

- До 10 мая 2013 подтвердить свое участие в конференции, потребность в гостинице / профилактории;

- До 15 мая 2013 сообщить о дате и времени приезда для организации встречи.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова запрошує Вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної...
Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров'я України Івано-Франківський національний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2013 році мають на це право
Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Хvіі правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconВінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Вища школа в Україні: здобутки та досягнення : бібліографічний покажчик / уклад. Г. М. Старчеус; відп за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця...
Міністерство охорони здоров’я України Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова iconМіністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет «Затверджую»
Правил прийому до двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2013 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи