Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук icon

Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук
Скачати 50.85 Kb.
НазваМшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук
Дата07.06.2013
Розмір50.85 Kb.
ТипВимоги до оформлення/15


МШІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Державний заклад «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК


КАФЕДРА АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН
Інформаційний лист

XI МІЖРЕГІОНАЛЬНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ОЧНО-ЗАОЧНОЮ УЧАСТЮ

^ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»
присвячена 50-річчю кафедри анатомії, фізіології людини та тварин


23 - 24 травня 2013 року

Оргкомітет запрошує до участі у конференції студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали (статті обсягом 5-6 сторінок; тези обсягом 1 - 2 сторінки) мають бути представлені у друкованому вигляді в одному примірнику, та у електронному на CD-диску, або відправлені на електронну адресу: epicuri@rambler.ru або anatomic@mail.dsip.net.

Робочі мови конференції - українська, російська та англійська.

Вимоги до оформлення статей

Текст подається у вигляді документа Microsoft Word (.doc), формат сторінок А-4, розмір полів з усіх боків 3,8 см; верхній колонтитул - 1,25 см, нижній - 3,2 см, шрифт Times New Roman, 12 кегль, через 1,0 інтервал.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням триманих наукових результатів; висновки з цього дослідження; подальші перспективи дослідження. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті статті, але графічно їх виділяти не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга - номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13-14].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слів «Список використаної літератури» (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім'я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 10 рядків (800 знаків) української, російською та англійською мовою із зазначенням прізвища, ім'я, та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3-5 термінів).

З текстом статті надсилається анкета (на окремому аркуші), в якій вказується напрямок роботи (медичні або біологічні науки), прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи (навчання), посада, вчена ступень та звання, адреса та телефон. Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора). і ^

-
Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає
редакційним вимогам.

Організаційний внесок складає: друк тез - 20 грн.

друк статті - 1 сторінка 30 грн.

Матеріали конференції будуть надруковані: статті у фаховому Віснику Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка («Медичні науки». Постанова президії ВАК України від 06.10.10 р.
№ 1-05/6; «Біологічні науки». Постанова президії ВАК України від 10.11.10 р. № 1-05/7); тези у збірки
матеріалів конференції «Актуальні питання біології та медицини».

Матеріали приймаються до «20» травня 2013 року.

Зразок оформлення статті

УДК 371.72:616.1

О. О. Виноградов

^ МОНІТОРИНГ МОДИФІКОВАНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ


На сьогоднішній день серцево-судинні захворювання (ССЗ)
основна причина смерті у світі [1 - 5]. За оцінками Всесвітньої
організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2005 році від ССЗ померло
17,5 мільйона осіб, що склало ЗО % усіх випадків смерті у світі. Із цього
числа 7,6 мільйона осіб померло від ішемічної хвороби серця (ІХС) й
5,7 мільйона осіб - у результаті інсульту.

Литература

1. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. - Первичная медико-санитарная помощь. Сегодня актуальнее, чем когда-

либо. - ВОЗ, 2008. - 125 с. 2. Предупреждение инфарктов и инсультов. Не будьте жертвой - предохраните себя. - ВОЗ, 2006. - 44 с.

3. Профилактика в кардиологии: завтра зависит от того, каким будет сегодня / [авт. текста А. Карташова] // Medicine Review. - 2008. - № 2 (02). -С. 4-7.

Матеріали надсилати за адресою:

Виноградов Олег Олександрович
Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин,
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

E-mail: epicuri@rambler.ru; сайт кафедри: http://anatomvJuguniv.edu.ua,
розділ: Конференція

Поштові перекази надсилати за адресою:
Гужва Олена Іванівна


Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин,
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

2

Схожі:

Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
На базі дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV всеукраїнська науково-практична...
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconІнформаційний лист! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дз «луганський національний університет імені тараса шевченка»
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» запрошує Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції...
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
У відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 20 березня...
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Висновки про проходження управлінської (виробничої) практики слухача магістратури
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconДержавний заклад “луганський національний університет імені тараса шевченка” відокремлений підрозділ
Зустріч з директором-деканом та заступником директора-декана з навчально-виховної роботи Ровеньківського факультету лну імені Тараса...
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» наукове студентське товариство
Оргкомітет до 1 березня 2012 р приймає статті обсягом 5–6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт...
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Оргкомітет конференції приймає тези обсягом до 2 сторінок формату А5 через 1 інтервал, перевірених науковим керівником та філологом....
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconМіністерство освіти І науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Тема дисертаційного дослідження: «Формування дослідницького потенціалу майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі...
Мшістерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний заклад «луганський національний університет імені тараса шевченка» факультет природничих наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи