Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист
Скачати 36.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист
Дата07.11.2012
Розмір36.34 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Інститут філології та журналістики


Інформаційний лист

27-28 жовтня 2011 р. в Інституті філології та журналістики Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ”, присвячена 150-річчю від дня народження відомої української письменниці Дніпрової Чайки (Людмили Василевської-Березіної).

Плануємо роботу таких секцій: Літературознавства і компаративістики; Мовознавства; Мистецтвознавства; Краєзнавства; Художнього перекладу; Методики вивчення творів Дніпрової Чайки в школі та вузі.

Матеріали будуть видрукувані у наукових збірниках Херсонського державного університету «Південний архів» та «Лінгвістика», затверджених ВАК України як фахові видання.

Для участі у конференції просимо надіслати поштою до 10 жовтня 2011 р.:

  • заявку, в якій указати тему доповіді та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, домашню адресу, контактні телефони).

  • диск із текстом доповіді та підписаний автором роздрукований текст доповіді (обсягом від 6 до 10 сторінок; мови друку — українська, російська, англійська) у редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище шрифтом Times New Roman; інтервал — 1,5; кегль — 14; поля: ліве — 35, праве — 15, верхнє і нижнє — 20.

  • 2 конверти з марками.

Адреса для електронних кореспонденцій: kalinina@ksu.ks.ua

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” (Бюлетень ВАК України. — 2003. — №1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.
^

Вимоги до оформлення статті


На першому рядку у лівому куті — шифр УДК (шрифт напівжирний); у правому — ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, під ним — відомості про автора – науковий ступінь та назва закладу (курсивом напівжирним). Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через рядок після назви статті — основний її текст. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Анотації та ключові слова (українською, англійською та російською мовами) додаються до статті на окремому повному аркуші.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра — номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті.

^ За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва “Література” друкується через один рядок після основного тексту великими напівжирними літерами (курсивом) з абзаца.

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без учених звань — з рецензією доктора наук.

Поселення учасників конференції передбачається у місцевих готелях за рахунок учасників конференції. Оргунесок у розмірі 50 гривень надсилається поштовим переказом. Разом з матеріалами конференції просимо надсилати копію квитанції про поштовий переказ. Вартість однієї сторінки — 20 гривень. Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Заявки на участь, статті з дисками, гроші на публікацію матеріалів надсилати поштовим переказом на адресу:

Омельчук Юлії Олександрівні

Кафедра українського літературознавства

Інститут філології та журналістики

Херсонський державний університет

вул. 40 річчя Жовтня, 27

м. Херсон, 73000

Електронна адреса: kalinina@ksu.ks.ua

Телефон для довідок: (0552) 32-67-56 (директорат Інституту філології та журналістики ХДУ; моб. 0506102171 (Омельчук Ю.О.).

^

Зразок оформлення матеріалівУДК 821.161.2

Л.Степаненко кандидат філологічних наук,

доцент кафедри українського

літературознавства Херсонського державного університету


^ ОБРАЗНА СИСТЕМА ПОЕМИ ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ

«ГАЛИНА КРИНИЦЯ»


Основний текст


Література:

1. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство.- К: Академвидав, 2003.- 392 с.


Анотація

Ім’я, прізвище автора, назва статті

У статті визначається…

Ключові слова:

Summary

Name, surname of the author, title of the article

The article is devoted…

Key words:


Аннотация

Имя, фамилия автора, название статьи

В статье определяется…

Ключевые слова:

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться регіональна наукова конференція “Постать Яра Славутича на тлі доби”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство науки І освіти, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Кафедра українського літературознавства Таврійська фундація
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської наукової конференції “Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики
Оргкомітет Всеукраїнської наукової конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти» бажає...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Для проведення державного екзамену організується екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії та екзаменаторів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні орієнтири філологічної науки"
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист iconІнформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
Всеукраїнської наукової конференції з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи