Факультет філології та журналістики icon

Факультет філології та журналістики
Скачати 356.21 Kb.
НазваФакультет філології та журналістики
Сторінка1/2
Дата07.11.2012
Розмір356.21 Kb.
ТипДокументи
  1   2

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедра українського літературознавства
Бахтіарова (Цілинко) Т.В. Поетика інтимної лірики М.Вінграновського // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць.-Вип. XX.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.- C.56-58.

Бахтіарова (Цілинко) Т.В. Втілення рис української ментальності у ліриці М.Вінграновського на тлі поезії шістдесятників // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 16. – К.: «Твім інтер», 2003. – С.676 – 683.

Бахтіарова (Цілинко) Т.В. Інтерпретація образів-архетипів у ліриці М.Вінграновського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 17. – К.: «Твім інтер», 2004. – С.416 – 423.

Бахтіарова (Цілинко) Т.В. Часопростір духовності в поезії М.Вінграновського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 21. – Ч.1: Аспекти духовності української літератури - К.: Акцент, 2005. – С.623 – 633.

Бахтіарова (Цілинко) Т.В. Філософська рецепція буття в урбаністичній ліриці М.Вінграновського // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. Вип. XXХV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006.- C.4-10.

Бахтіарова (Цілинко) Т.В. Проблемно-тематична спрямованість і стильові прикмети дебютних виступів Миколи Вінграновського у періодичних виданнях. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2006. – С.166-172.

Бахтіарова Т.В. Образи-домінанти як маркери гуманістичного світовідчуття у поетичній творчості М.Вінграновського. Науковий вісник Миколаївського державного університету. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Миколаїв: МДУ, 2007. – С.6-11.


Бондаренко Л.Г. «Ніхто й ніщо нас не розлучить з Нею...» (До вивчення творчості Євгена Маланюка у взаємозв’язку із зарубіжною літературою) // Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 6. — С. 16-20.

Бондаренко Л.Г. «Ми самотою йдем по хвилі білогривій...» (До вивчення творчості неокласиків у європейському літературному контексті) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. - № 1. – С. 29-32.

Бондаренко Л.Г. «Твою красу я переллю в пісні...» (вивчення поетичної збірки І. Франка в контексті європейської інтимної лірики) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. - № 6. – С. 27-32.

Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у світовому контексті: витоки і сьогодення // Педагогічні науки: Зб. наукових праць. – вип.. 13. – Херсон: Айлант, 2000. – С. 350-355. (Бюлетень ВАК України. –1999.-№ 4).

Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у взаємозв’язку із зарубіжною – важливий напрям якісного реформування викладання рідної літератури в середніх навчальних закладах // Збірник наукових праць. «Південний архів» (Філологічні науки). – вип.. ІХ. – Херсон: Айлант, 2001. – С. 324-326. (БВУ. – 1999. - № 5).

Бондаренко Л.Г. Урбаністична тема у творчості Е. Верхарна та М. Семенка // Звездолики Гилеи: Тезисы докладов ІІ Международ. Конференции по авангарду. – Херсон, 1995. – С. 38-39.

Бондаренко Л.Г. Вивчення творчості Євгена Маланюка в контексті західноєвропейського символізму. Євген Маланюк: література,історіософія, культурологія // Матеріали Міжнарод. наук. Конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Є. Маланюка: у 2-х ч. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – Ч. ІІ. – С. 17-20.

Бондаренко Л.Г. Біблія в художньому мисленні Івана Багряного (на матеріалі роману «Сад Гетсиманський») // Поетика художнього тексту: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – К., Херсон, 1996. – С. 156-157.

Бондаренко Л.Г. Вивчення творчості Миколи Чернявського в середній школі // Творчі обрії Миколи Чернівського – Херсон, 1998. – С. 24-26.

Бондаренко Л.Г. До питання про назву поеми Т. Г. Шевченка «Тризна»: Другі Шевченківські читання, присвячені 150-річчю «Заповіту» і 155-річчю «Кобзаря» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Переяслав-Хмельницький, 1995. — С. 49-50.

Бондаренко Л.Г. «Ми прийшли працювати...» (Вивчення української поезії 20-х років ХХ ст. як явища світового художнього процесу) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001 - № 4. – С. 23-27.

Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики в контексті світової літератури: Посібник для вчителів та студентів філологічних спеціальностей. – Херсон: Айлант,2003. – 64с.

Бондаренко Л.Г. Вивчення збірки П.Тичини «Сонячні кларнети» в контексті світової поезії // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки. – Херсон: – Видавництво ХДУ. - 2003. Вип. ХХІ. –С.228-230.

Бондаренко Л.Г. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни «Шкільний курс української літератури та методика її викладання»: Для студентів спеціальності «ПМСО. Українська мова і література». - ХДУ,2004. – 20 с.

^ Бондаренко Л.Г. Навчально-методичні розробки з дисципліни «Шкільний курс української літератури та методика її викладання» (Методи навчання на уроках літератури): Для студентів спеціальності «ПМСО. Українська мова і література». - ХДУ,2004. – 20с.

Бондаренко Л.Г. Вивчення «Заповіту» Т.Шевченка в аспекті зв`язків зі світовою літературою // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки. – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХІІІ. –С.226-229.

Бондаренко Л.Г. «Прихильники мистецтва рівноваги»: Урок позакласного читання за творчістю неокласиків. 11 клас. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - №4. – С.15-17.

Бондаренко Л.Г. «Шопена вальс…»: Вивчення поезій М.Рильського «Шопен» у 10 класі. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - №5. – С.15-16.

Бондаренко Л.Г. «Ми чуємо тебе, Кобзарю!» // Печатное слово. Інформа-ційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2004. - №2 (7). – С.108-109.

Бондаренко Л.Г. До проблеми становлення української літературної компаративістики // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2004. - №5 (10). – С.50-52.

Бондаренко Л.Г. Інтерактивні форми роботи на уроках української літератури і розвиток зв`язного мовлення учнів // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2004. - №6 (11). – С.78-80.

Бондаренко Л.Г. До питання про вивчення української поезії в контексті світової літератури // Українська література: стан вивчення в сучасній школі, проблеми, перспективи. – Луганськ, 2004. – С. 93-98 ( у співавторстві з В. С. Загороднюком).

^ Бондаренко Л.Г. Культурософські мотиви у творчості Юрія Клена // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХVІ. –С.13-16 ( у співавторстві з В. С. Заго-роднюком).

Бондаренко Л.Г. Розвиток української літературної компаративістики у ХХ столітті // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХVІІ. –С.226-229.

Бондаренко Л.Г. «Як до Тебе протоптати тропи?» (Матеріали до вивчення життєвого шляху Є.Маланюка) // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005. – С.73-77.

Бондаренко Л.Г. Специфіка вивчення драматичних творів на уроках української літератури // Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. – С.308-311.

Бондаренко Л.Г. Особливості вивчення творчості Миколи Чернявського у старшій школі. Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.70-73.
Бондаренко Л.Г. Вивчення теоретико-літературних понять чи словникова робота? // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. - № 6. – С.11-12.
Бондаренко Л.Г. Про вимоги до списку використаних джерел // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. - № 7-8. – С.33-35.


Галаган В.В. Шевченківські мотиви в творчості М.Чернявського // Творчі обрії Миколи Чернявського: Збірник статей. – Херсон, 1998. – С. 21-24.

Галаган В.В. Західно-європейський роман і творчість О. Гончара (до проблеми психологізму) // Література й історія. Матеріали Міжнародної наукової конференції. - Запорізький державний університет, 1998. – С.11-15.

Галаган В.В. Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: своєрідність сюжету // Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. Випуск – VII. - Херсон: Айлант, 2000. – С.68-71.

Галаган В.В. Художній контраст як стильова домінанта творчості О. Гончара // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск IX/Херсон: Айлант, 2001. – С.198-201.

Галаган В.В. Ремаркіївські традиції в антивоєнних романах Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2002. – С.130-138.

^ Галаган В.В. Ремарківські традиції в антивоєнних романах Гончара. Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково–теоретичної конференції: Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – 2002. – С.130-138.

Галаган В.В. Жіночі характери в антивоєнних романах Олеся Гончара (поетологічний аспект) // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2002. –Вип. ХІХ. – С.10-13.

Галаган В.В. Останній кошовий Запорізької Січі // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2003. - №5. – С.71-72.

Галаган В.В. Проблеми типології романів Олеся Гончара та Еріха Марії Ремарка // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХ. – С. 14-18.

Галаган В.В. Функції кольористики в романістиці О.Гончара // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХІ. – С. 233-237.

Галаган В.В. Людина і війна: морально-етичний аспект (на матеріалі антивоєнних романів О.Гончара та Е.Ремарка) // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХІІІ. – С. 230-234.

Галаган В.В. Своєрідність ретроспекції у антивоєнних романах Олеся Гончара та Еріха Марії Ремарка // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІ. – К. – Одеса, 2004. - Твім Інтер. – С.47-53.

Галаган В.В. Мова як концепт духовності народу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.145-148.

Галаган В.В. Діаспора в «Щоденниках» Олеся Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць.- Вип.26. – К.: Акцент, 2007. – С.38-47

Галаган В.В. Культура і театр крізь призму «Щоденників» Олеся Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць.- Вип.28. – Ч.2. – К.: Твім інтер, – 2007. - С.394-403.


Демченко А.В. Т.Шевченко в зарубіжній літературній критиці. Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю Т.Г.Шевченка. - Херсон, 1989.-С.8

Демченко А.В. Образ Публія Овідія Назона в романах «Берег любові» О.Гончара та «Скандал в імператорському сімействі» В.Чемериса. Методические рекомендации по использованию материалов региональной научной конференции «Актуальные вопросы филологии».- Херсон, 1989.-С.21.

Демченко А.В. Некоторые аспекты взаимосвязи в преподавании зарубежной и украинской литератур. Межпредметные связи в системе профессиональной подготовки учителя: Тезисы научной конференции.-Херсон, 1989.-С.41-42.

Демченко А.В. Спроба прочитання «лабіринтів» поезії В.Неборака. Поэзия русского и украинского авангарда: история, поэтика, традиции (1910-1990 г.г.): Тезисы Всесоюзной научной конференции. - Херсон, 1990.-С.104-106.

Демченко А.В. Деякі аспекти історизму мистецьких усмішок Остапа Вишні. Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Остапа Вишні. - Херсон, 1990.-С.12.

Демченко А.В. Особенности историзма повести Ю.Мушкетика «Літній птах на зимовому березі». Проблемы художественного историзма: Доклады всесоюзной научной конференции: Часть ІІ. - Херсон, 1990. - С.92-94.

Демченко А.В. А.Ю.Кримський – перекладач творів класичної старовини. Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю А.Ю.Кримського. - Херсон, 1991.-С.14.

Демченко А.В. Проблема шукання істинного щастя в мініатюрі Дніпрової Чайки. «Мара» Дніпрова Чайка і розвиток української культури: Тези міжвузівської конференції. - Херсон, 1991.-С.13-14.

Демченко А.В. Образ Овідія в повісті Ю.Мушкетика «Літній лебідь на зимовому березі». Методические рекомендации и материалы региональной научной студенческой конференции «Актуальные вопросы филологии». - Херсон, 1991.-С.80-81.

^ Демченко А.В. Давньогрецький міф про Тантала в інтерпретації Григорія Сковороди. Проблеми вивчення наукової і художньої спадщини Г.С.Сковороди: Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 270-річчю з дня народження українського поета і філософа. - Харків, 1992.- С.20-21.

^ Демченко А.В. Античні мотиви й образи в козацьких літописах. Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: Тези доповідей наукової конференції (До 500-річчя першої згадки про українське козацтво). - Херсон, 1992.-С.62-63.

^ Демченко А.В. Античні ремінісценції у романах Олеся Гончара («Берег любові», «Циклон», «Собор»). Всеукраїнська науково - практична конференція, присвячена 75-річчю від дня народження О.Т.Гончара: Тези доповідей і повідомлень. - Херсон, 1993.-С.29-30.

Демченко А.В. Античний світ у поезії Миколи Чернявського. Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: Тези доповідей наукової конференції. - Херсон, 1993.-С.19-22.

Демченко А.В. Трагічне й героїчне в антивоєнній прозі О.Довженка. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Олександра Довженка: Тези доповідей і повідомлень. - Херсон, 1994.-С.43-45

^ Демченко А.В. Особливості викори­стання античних мотивів та образів у романах Олеся Гончара. Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді: Матеріали і методичні рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 березня 1995 року. - Херсон, 1995.-С.20-22.

^ Демченко А.В. Функції антики в архітектоніці романів П.Загребельного «Левине серце» та «Вигнання з раю». Поетика художнього тексту: Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. –Київ - Херсон, 1996.- Вип. 1.- С.80-82.

Демченко А.В. Поетика романів В.Земляка і античність. Поетика художнього тексту: Матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Київ - Херсон, 1996.-Вип.1.-С.95-97.

Демченко А.В. Античність і культу­рологічна спрямова­ність української ро­маністики (З навчаль­ної книги). Актуальні проблеми літературо-знавства. - Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1996.-С.34-51.

Демченко А.В. Античність у поетиці української романісти­ки 60-80-х років. Методичні рекомендації для студентів-філологів. - Херсон, 1996.

Демченко А.В. Античні елементи та міфологічний статус Півдня України. Заселення Півдня Украї­ни: проблеми національ­ного та культурного розвитку: Наукові допо­віді Міжнародної науко­во-методичної конфере­нції (21-24 травня 1997 року), що відбулася у рамках державних захо­дів, приурочених Т.Г. Шевченку. - Херсон, 1997.-Ч.2.-С.260-264.

Демченко А.В. Антична категорія трагічного в контексті сучасного українського роману (на матеріалі роману Г.Тютюнника «Вир»). Актуальні проблеми розбудови національної освіти: Збірник науково-методичних праць. – Київ - Херсон: Пілотні школи, 1997.-С.56-59.

Демченко А.В. Функції античності у розкритті трагічного і героїчного в українській романістиці 60-80-х років. Збірник наукових праць: Педагогічні науки. - Херсон, 1998. - Вип.ІІ. - С.221-224.

Демченко А.В. Формування націона­льної свідомості сту­дентів у процесі ви­вчення історичної прози Ю.Мушкетика. Збірник наукових праць: Педагогічні науки. - Вип.5. - Херсон, 1998.-С.151-155.

Демченко А.В. Особливості інтерпре­тації образу Сократа Юрієм Мушкетиком. Збірник наукових праць: Південний архів (філо­логічні науки).- Херсон, 1999. – Вип. V-VI. -С.261-269.

Демченко А.В. Формування національної свідомості студентів у процесі вивчення особливостей української рома-ністики 60-80-х років ХХ століття. Збірник наукових праць: Педагогічні науки.- Вип.XVI. - Херсон, 2000. - С. 238-242.

Демченко А.В. Химерний роман як літературне явище. Південний архів. Збір­ник наукових праць. Філологічні науки. - Херсон: Айлант, 2000.- Вип. VII. - С. 80 – 85.

Демченко А.В. Особливості поетики творів Євгена Маланюка. Південний архів. Збір­ник наукових праць. Філологічні науки. - Херсон: Айлант, 2000.- Вип. VIII. - С. 31 – 34.

Демченко А.В. Античність у духовній екосистемі української романістики другої половини ХХ століття. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Вип. ХХIII.- Херсон, 2001.- С. 92-96.

Демченко А.В. Антика в українсько­му химерному романі. Південний архів. Філо­логічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2001. – Випуск ІХ. – С. 232-238.

Демченко А.В. Навчально-методичні рекомендації з дисцип­ліни “Історія українсь­кої літератури” (20-30-ті роки ХХ століття. Пое­зія. Драматургія). - Херсон: Айлант, 2001.

Демченко А.В. Навчально-методичні рекомендації з дисци­пліни “Історія україн­ської літератури” (Проза). - Херсон: Айлант, 2001.

Демченко А.В. Фольклоризм прози С.Степи (на матеріалі новели «Не сьогодні, тільки вчора і завжди») // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2002. –Вип. ХІХ (у співавторстві з Л.Сокольською ). – C.42-44.

Демченко А.В. Античність в українській романістиці 60-80-х років ХХ століття: Монографія. – Херсон: Мрія, 2003. – 124 с.

Демченко А.В. Антична мудрість на теренах української поезії (на матеріалі поетичних творів Яра Славутича) / Поетика Яра Славутича. – Харків - Херсон: «Регіон-інформ», 2003. – С.212-223.

Демченко А.В. Езотерична інформація античних ремінісценцій (на матеріалі української романістики 2-ї пол.. ХХ ст.) // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХ. – С. 26-29.

Демченко А.В. Антика в поетичній творчості Євгена Маланюка та Яра Славутича // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХІ. – С. 168-173.

Демченко А.В. Рецепція античних елементів у структурі химерних романів Василя Земляка // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХІІІ. – С. 234-239.

Демченко А.В. Українська постмодерна література: Юрій Андрухович: Навчально-методичні матеріали для студентів-філологів денної, заочної та екстернатної форми навчання. - Херсон: Айлант, 2004. – 24с.

Демченко А.В. Міфологема долі у ліриці Василя Стуса // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХVІ. –С.23-26.

Демченко А.В. Особливості функціонування картин сновидінь у житомирській сазі «Стежка в траві» Валерія Шевчука // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХVІІ. – С.8-11.

Демченко А.В. Гротескний світ у драмах Миколи Куліша // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. -2005. –Вип. ХХVІІІ. – С.21-26.

Демченко А.В. Світогляд Юрія Клена // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.- С.31-35.

Демченко А.В. Гротескний світ у драмах Миколи Куліша // Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. – С.46-52.

Демченко А.В. Образи-символи дерев у поезії Василя Стуса // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки. – Херсон: – Видавництво ХДУ. - 2006. - Вип. ХХХІV. –С.24-27.

Демченко А.В. Образна символіка п`єси Миколи Куліша «Народний Малахій» як світ закодованих смислів // Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць: У 2т. – Т.1. – Херсон: Айлант, 2007. – С.70-73.

Демченко А.В. Міфосвіт «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць.- Вип.31. – Ч.1. – К.: Твім інтер, 2008. – С.182-189.

Демченко А.В. Художній простір у мовній картині світу Василя Стуса // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.163-166.


Немченко Г.В. Побут і звичаї степовиків в українській драматургії ХІХ століття // Заселення Півдня України: Проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп. Міжнар. наук. конф. – Херсон, 1997. – Ч.2. – С. 253 – 255.

Немченко Г.В. Стильові особливості прози Д.Марковича // Константи. – 1997. – № 2. – С. 23 – 25.

Немченко Г.В. Елементи імпресіонізму в прозі М.Чернявського // Творчі обрії М.Чернявського: Зб. статей. – Херсон, 1998. – С. 7 – 9.

Немченко Г.В. Інтимна лірика Яра Славутича // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича. – Херсон, 1998. – С. 73 – 75.

Немченко Г.В. Особливості стильової манери М.Чернявського // Микола Чернявський: Літ. розвідки, бібліограф. нариси. – Херсон, 1998. – С. 29 – 33.

Немченко Г.В. Драматургія Б.Грінченка // Борис Грінченко: Літ. розвідки, бібліограф. нариси. – Херсон, 1999. – С. 15 – 16.

Немченко Г.В. Олександр Пушкін і Євген Гребінка // Південний архів: Зб. наук. праць: Філологічні науки. – Вип. І – ІІ. – Херсон, 1999. – С. 117 – 121.

Немченко Г.В. П’єса “Лимерівна” Панаса Мирного як зразок соціально-психологічної драми // Панас Мирний і літературний процес: Зб. наук. статей. – Полтава, 2000. – С. 70 – 73.

Немченко Г.В. Поетика інтимної лірики Яра Славутича // Поетика Яра Славутича / Упор. І.Лопушинський. – Київ – Херсон, 1999. – С. 26 – 32.

Немченко Г.В. Вежі духовності: Посібник з літератури української діаспори. – Херсон: Айлант, 2000. – 252 с.

Немченко Г.В. “Мислі пружна тятива” /інтимна лірика А.Кичинського/ // “Висока хвиля в серце заплива” /поетичний світ Анатолія Кичинського/: Бібліограф. посібник. – Херсон, 2000. – С. 20 – 23.

Немченко Г.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу “Історія української літератури І половини ХІХ століття”. – Херсон: Айлант, 2000. – 20 с.

Немченко Г.В. Вивчення біографії Яра Славутича на уроці літератури рідного краю // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2000. – С. 213 – 218.

Немченко Г.В. Жанрова специфіка п’єси Старицького “Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці” // Південний архів: Філологічні науки. – Херсон, 2000. – Вип.. УІІІ. – С. 6 – 9.

Немченко Г.В. Поетика Наталі Левицької-Холодної // Південний архів: Філологічні науки. – Вип. ІХ. – Херсон, 2001. – С. 265 – 274.

Немченко Г.В. Марко Кропивницький і Південна Україна // Етнокультурні процеси на Півдні України ХІХ – ХХ ст. Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2000. – С. 156 – 158.

Немченко Г.В. “Щоб колосились зерна перемоги” /До 95-річчя від дня народження поетки-борця Олени Теліги/ // Визвольний шлях. – 2001. – № 7. – С. 56 – 68 (у співавторстві з Демченком І.В.).

Немченко Г.В. Митець світового масштабу /Улас Самчук і його епос “Волинь”/ // Південний архів: Філологічні науки. Вип. ХІІІ. – Херсон, 2001. – С. 131 – 134.

Немченко Г.В. Іван Карпенко-Карий // Джерела. – 2001. – № 7. – С.11 (у співавторстві з Немченком І.В.)

Немченко Г.В. Мова і стиль поезій Василя Пачовського // Південний архів: Філологічні науки. Вип.. ХУ. – Херсон. – 2002. – С. 201 – 205.

Немченко Г.В. Жанрові особливості української драматургії І половини ХІХ століття: Методичний посібник. – Херсон, 2002. – 36 с.

Немченко Г.В. Жанрові особливості української драматургії першої половини ХІХ століття. – ХДПУ, 2002. – 36 с.

Немченко Г.В. Мова і стиль поезій Василя Пачовського // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ.– 2002. –Вип. ХV.- С.201-205.

Немченко Г.В. Із спостережень над поетикою творів Людмили Старицької-Черняхівської // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2002. – Вип. ХІХ. – С.19-21.

Немченко Г.В. До питання про типологічну спорідненість драм «Не судилося» М.Старицького та «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М.Кропивницького // Південний архів: Зб. наук. Праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ.– 2002. –Вип. ХІХ. – С.21-24.

Немченко Г.В. Любові ненаситної скарби / До 100-річчя від дня народження Н.Лівицької-Холодної // Визвольний шлях. – 2002. - №12. – С.85-97 (у співавторстві з І.Немченком).

Немченко Г.В. Поетика інтимної лірики Яра Славутича / Поетика Яра Славутича. – Харків - Херсон: «Регіон-інформ», 2003. – С.44-50.

Немченко Г.В. Особливості стильової манери М.Коцюбинського // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХ. – С. 37-40.

Немченко Г.В. До проблеми дослідження творчості Л.Старицької-Черняхівської // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХІ. – С. 190-194.

Немченко Г.В. Традиції І.Котляревського - драматурга в розвитку етнографічно-побутової п`єси // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХІІІ. – С. 284-291.

Немченко Г.В. «Волинь» та «Марія» Уласа Самчука як зразки романного епосу // Сучасний погляд на літературу. Науковий збірник. – Випуск 9. – К,2004. – С.102-120.

Немченко Г.В. Він був поглинутий рікою забуття // Вивчаємо українську мову та літературу. –Харків, 2004. - №3. – С.12-13 (у співавторстві з І.В.Немченком ).

Немченко Г.В. Жанр історичної драми в доробку Н.Старицької – Черняхівської. Михайло Старицький: постать і творчість: До 100-річчя з дня смерті письменника: Зб. праць Всеукр. наук. конференц. – Черкаси,2004. – С.344-351.

Немченко Г.В. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2004. - №1/6. – С.92-93.

Немченко Г.В. Вивчення творчості Яра Славутича в школах Херсонщини: Навчальний посібник-хрестоматія. – К. – Херсон: Просвіта. – 2005. – 92с. (у співавторстві з І.Немченком).

Немченко Г.В. Проблема інтелігенції в українській драматургії ІІ половини ХІХ століття // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2005. – Вип. ХХVІІ. – C15-18.

Немченко Г.В. Творчість Тараса Шевченка раннього періоду // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2005. - №2/13. – С.66-71.

Немченко Г.В. Художній світ Наталени Королевої // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.-С.47-50.

Немченко Г.В. «Життя спинилось в розпеченій тиші» (на смерть Наталі Лівицької-Холодної) // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.-С.187-198.

Немченко Г.В. Деякі спостереження над поетикою драм Івана Дніпровського та Якова Мамонтова // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2005. –Вип. ХХІХ. – С.81-84.

Немченко Г.В. Творчість Т.Шевченка періоду «трьох літ» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2005. - №4/15. – С.30-34.

Немченко Г.В. Деякі спостереження над поетикою драм Івана Дніпровського та Якова Мамонтова. // Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. –С.95-99.

Немченко Г.В. До питання про особливості індивідуальної манери Олександра Довженка та Уласа Самчука // Елінг. – Вип. 4-5. – К.- Херсон: Просвіта. – 2005. – С.42-45.

Немченко Г.В. «Нашого цвіту – по цілому світу»: Про день народження «Вісника Таврійської Фундації (ОВУД)» // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск 2. – К. – Херсон: Просвіта, 2006.-С.266-269.

Немченко Г.В. Відгуки про перше число «Вісника» // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск 2. – К. – Херсон: Просвіта, 2006.-С.272-273.

Немченко Г.В. Деякі спостереження над поетикою драм Володимира Винниченка // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки. – Херсон: – Видавництво ХДУ. - 2006. - Вип. ХХХІV. –С.59-61.

Немченко Г.В. Жанр соціально-психологічної драми в українській літературі ХІХ століття // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки. – Херсон: – Видавництво ХДУ. - 2006. - Вип. ХХХV. –С.63-67.

Немченко Г.В. «Цей радісний час повороту» // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. – Випуск 3. – К. – Херсон: Просвіта, 2006. – С.289 – 291.

Немченко Г.В. В цей радісний час повороту // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.3. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.289-291.

Немченко Г.В. Жанр історичної драми в українській літературі ХІХ ст. // Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць: У 2т. – Т.1. – Херсон: Айлант, 2007. – С.111-115.

Немченко Г.В. Світовий резонанс письменства українського зарубіжжя // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.285-289.

Немченко Г.В. Олег Ольжич і Роман Шухевич – світочі української нації // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.278-281.

Немченко Г.В. Лицар національного чину (пам`яті Анатолія Погрібного) // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.302-306.

Немченко Г.В. Образок Лесі Українки «Школа» в контексті української класичної прози // Елінг. - № 8. – 2008. – С.51-54.

Немченко Г.В. Лицар національного чину (Пам`яті Анатолія Погрібного) // Вісник Прикарпатського університету: Філологія (літературознавство). – Випуск ХVІІ – ХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2008. – С.307-308.

Немченко Г.В. Особливості творення жіночих характерів у прозі М.Чернявського // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.116 – 121.

Немченко Г.В. Творчі обрії Яра Славутича // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К. - Херсон: Просвіта, 2008. - С.245 – 248.

Немченко Г.В. Дмитро Маркович і наша сучасність // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.264 – 266.

Немченко І.В. Дмитро Маркович і херсонський белетристичний збірник “Степ” /1986/ // Константи. – 1997. – № 2. – С. 15 – 20.

Немченко І.В. Південноукраїнські літературні альманахи ХІХ – початку ХХ століть і їх роль у розвитку національної культури // Заселення півдня україни: проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп. Міжнар. наук.-метод. конф. – Херсон, 1997, Ч. 2. – С. 249 – 252.

Немченко І.В. Постать Пантелеймона Куліша в поетичних творах Євгена Маланюка // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія: Мат. Між нар. наук. конф. – Кіровоград, 1997. – Ч. 2. – С. 42 – 45.

Немченко І.В. Позакласна й позашкільна робота з літературного краєзнавства: Методичні рекомендації. – Херсон, 1998. – 38 с.

Немченко І.В. Шевченко в творчості Миколи Чернявського // Творчі обрії Миколи Чернявського: Зб. статей. – Херсон, 1998. – С. 12 – 15.

Немченко І.В. “Світає світ мій у духмянім слові” /Про лірику Валерія Кулика/ // Поезія любові та краси: Бібліограф. посібник. – Херсон, 1998. – С. 9 – 14.

Немченко І.В. Тема подвижництва у поезії Яра Славутича // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича / Упор. А.Крат. – Київ – Херсон, 1998. – С. 64 – 72.

Немченко І.В. Спогади Яра Славутича про більшовицьке свавілля 1930-х років // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича / Упор. А.Крат. – Київ – Херсон, 1998. – С. 131 – 137.

Немченко І.В. “А мій дух – він буде жити” /Земні і небесні терени поета-філософа Миколи Чернявського/ // Микола Чернявський: Літ. розвідки, бібліограф. нариси. – Херсон, 1998. – С. 5 – 17.

Немченко І.В. Постать Миколи Чернявського в художній літературі // Микола Чернявський: Літ. розвідки, бібліограф. нариси. – Херсон, 1998. – С. 36 – 43.

Немченко І.В. “Щасливий той, що в серці сонце має...” // Василенко Микола. Жменя дощу. – Херсон, 1999. – С. 3 – 4.

Немченко І.В. Вивчення поеми Ахундова “На смерть Пушкіна” у вузі // Південний архів: Філологічні науки. Вип. І – ІІ. – Херсон, 1999. – С. 128 – 136.

Немченко І.В. Постать Бориса Грінченка в художній і мемуарній літературі // Борис Грінченко: Літ. розвідки , бібліограф. нариси. – Херсон, 1999. – С. 30 – 37.

Немченко І.В. Метрика та строфіка Яра Славутича // Поетика Яра Славутича / Упор. А.Лопушинський. – Київ – Херсон, 1999. – С. 33 – 56.

Немченко І.В. “Нехай же не буде між нами раба...” / Огляд поетичних публікацій на сторінках херсонської періодики 1917 року // Константи. – 1999. – № 2. – С. 119 – 123.

Немченко І.В. “Встає цитаделя духа”: Героїчна домінанта в долі й творчості поетів-оунівців // Визвольний шлях. – 2000. –№ 2. – С. 57 – 63.

Немченко І.В. Поезія людяності / про лірику А.Кичинського/ // “Висока хвиля в серце заплива...” /поетичний світ Анатолія Кичинського\: Бібліографічний посібник. – Херсон: Просвіта, 2000. – С. 13 – 19.

Немченко І.В. Панас Мирний про І.П.Котляревського // Панас Мирний і літературний процес: Зб. наук. статей. – Полтава, 2000. – С. 73 – 76.

Немченко І.В. Вежі духовності: Посібник з літератури української діаспори // Херсон: Айлант, 2000. – 250 с.(у співавторстві з Г.В.Немченко).

Немченко І.В. Діяльність УПА в поетичній інтерпретації Яра Славутича // Визвольний шлях. – 2000. – № 8. – С. 43 – 47.

Немченко І.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу “Історія української літератури ІІ пол. ХІХ ст.” – Херсон: Айлант, 2000. – 36 .

Немченко І.В. Лірика Яра Славутича як об’єкт краєзнавчого дослідження в школі // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції – К., 2000. – С. 218 – 222.

Немченко І.В. Звукова організація поетичної мови Івана Дніпровського // Південний архів. – 2000. – Вип. УІІІ. – С. 10 – 15.

Немченко І.В. Художня специфіка фронтової лірики Євгена Фоміна // Південний архів. – 2000. – Вип. УІІІ. – С. 16 – 19.

Немченко І.В. Шевченківські мотиви у творчості Андрія Легота // Визвольний шлях. – 2001. – № 3. – С. 89 – 96.

Немченко І.В. Художня специфіка лірики Олени Теліги // Південний архів. – 2001. – Вип. ІХ. – С. 275 – 280.

Немченко І.В. Особливості генетичної характеристики у повісті І.Франка “Для домашнього огнища” // Південний архів. – 2001. – Вип. ХІ. – С. 94 – 96 (у співавторстві з Т.Щетиною).

Немченко І.В. “Щоб колосились зерна перемоги” (До 95-річчя від дня народження поетки-борця Олени Теліги // Визвольний шлях. – 2001. – № 7. – С. 56 – 68 (у співавторстві з Г.В.Немченко).

Немченко І.В. Нобелівської премії не дочекався... (творче обличчя Тодося Осьмачки) // Південний архів. – 2001. – Вип. ХІІІ. – С. 122 – 130.

Немченко І.В. “Вийдемо до сонця з темних мурів...” (Огляд поетичного доробку Івана Багряного): Частина перша // Визвольний шлях. – 2001. – № 10. – С. 93 – 107.

Немченко І.В. “Вийдемо до сонця з темних мурів...” (Огляд поетичного доробку Івана Багряного): Частина друга // Визвольний шлях. – 2001. – № 11. – С. 86 – 100.

Немченко І.В. Національно-визвольний пафос поетичної творчості Василя Пачовського // Василь Пачовський у контексті історії та культури України: Наук. збірник. – Ужгород: Закарпаття, 2001. – С. 148 – 154.

Немченко І.В. Здобутки і втрати Теофана Василевського // Історія Просвіти Херсонщини. – Херсон: Просвіта, 2001. – Т.1. – С. 72 – 83.

Немченко І.В. Співець людської доброти // Історія Просвіти Херсонщини. – Херсон: Просвіта, 2001. – Т.1. – С. 89 – 96.

Немченко І.В. “Пропагувала українство, як могла” (Літературна і просвітницька діяльність Дніпрової Чайки) // Історія Просвіти Херсонщини. – Херсон: Просвіта, 2001. – Т.4. – С. 99 – 103.

Немченко І.В. Іван Карпенко-Карий // Джерела. – 2001. – № 7. – С. 11 (у співавторстві з Г.В.Немченко).

Немченко І.В. “Крізь морок, битви, тюрми і наруги...” (Життєвий і поетичний розгін Андрія Ворушила-Легота): Частина перша // Визвольний шлях. – 2001. – № 12. – С. 81 – 100.

Немченко І.В. “Крізь морок, битви, тюрми і наруги...” (Життєвий і поетичний розгін Андрія Ворушила-Легота): Частина друга // Визвольний шлях. – 2002. – № 1. – С. 82 – 96.

Немченко І.В. Звукова організація поетичної мови Дніпрової Чайки // Південний архів. – 2002. – Вип. ХУ. – С. 198 – 201.

Немченко І.В. Мова поезій шістдесятників (традиції і новаторство) // Південний архів. – 2002. – Вип. ХУ. – 211 – 212 (у співавторстві з Т.Цілинко).

Немченко І.В. “І кожна рима, як свячений ніж...” (Із спостережень над поезіями Є.Маланюка: Частина перша // Визвольний шлях. – 2002. – № 4. – С. 97 – 106.

Немченко І.В. “І кожна рима, як свячений ніж...” (Із спостережень над поезіями Є.Маланюка: Частина друга // Визвольний шлях. – 2002. – № 5. – С. 110 – 124.

Немченко І.В. Поезія Дніпрової Чайки: Монографія. –Херсон, 2002.–130 с.

Немченко І.В. Поезія Дніпрової Чайки. – ХДПУ, 2002. – 130с.

Немченко І.В. “Крізь морок, битви, тюрми і наруги...” (Життєвий і поетичний розгін Андрія Ворушила-Легота): Частина друга // Визвольний шлях. – 2002. – № 1. – С. 82 – 96.

Немченко І.В. “Від Сяну до Дону засіли амеби...” Патріотичний пафос поезії Василя Пачовського) // Визвольний шлях.- 2002.- № 9.- С. 89-103.

Немченко І.В. “Любові ненаситної скарби” (До 100-річчя від дня народжен-ня Наталі Лівицької-Холодної) // Визвольний шлях.- 2002.- № 12.- С.85-97 (у співавторстві з Г.В.Немченко).

Немченко І.В. Звукова організація поетичної мови Дніпрової Чайки // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2002. –Вип. ХV. – С.198-201.

Немченко І.В. Мова поезій шістдесятників (традиції і новаторство) // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2002. –Вип. ХV. – С.211-212.

Немченко І.В. «І кожна рима, як свячений ніж…» (Із спостережень над поезіями Є. Маланюка: Частина перша) // Визвольний шлях. – 2002. - № 4. – С.97-106.

Немченко І.В. «І кожна рима, як свячений ніж…» (Із спостережень над поезіями Є. Маланюка: Частина друга) // Визвольний шлях. – 2002. - № 5. – С.110-124.

Немченко І.В. Поетика сюрреалізму у творчості В. Стуса // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2002. –Вип. ХІХ. – С.73-75. (у співавторстві з Т. Цілинко ).

Немченко І.В. Євген Фомін як дитячий письменник // Євген Фомін: Бібліографічний покажчик.- Херсон,2002.- С.18-34.

Немченко І.В. Метрика поезій Дніпрової Чайки // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2002. –Вип. ХІХ. – С.93-98.

Немченко І.В. Метрика та строфіка Яра Славутича / Поетика Яра Славутича. – Харків - Херсон: «Регіон-інформ», 2003. – С.51-74.

Немченко І.В. Світ дитинства у драматургії М.Куліша // Микола Куліш: Літературознавчі розвідки, бібліографічні нариси.- Херсон,2003.- С.18-26.

Немченко І.В. Пам’яті вченого [П.Хропко] // Кафедра.- 2003.- № 2 (лютий) (у співавторстві з Г.В.Немченко). – С.4.

Немченко І.В. “Розгулявся в душі весняний паводок...” (Нікітенко В.Дві вдови, Черкаси: Відлуння-Плюс,2002, 64 с.) /Рец. // Визвольний шлях.- 2003.- № 2.- С.114-115.

Немченко І.В. “Моя Україна зовсім не моя...” (Карабович Т. Вибрані поезії.Білосток, PRYMAT,2001, 321 с.) / Рец. // Визвольний шлях.- 2003.- № 7.- С.122-127.

Немченко І.В. Матеріали до лекції «Поезія Тадея Карабовича» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2003. - №3. – С.42-48.

Немченко І.В. Дослідження з українського літературознавства в системі МАН // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2003. - № 4. – С.58-62.

Немченко І.В. Матеріали до лекції «Поезія Валерія Кулика» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2003. - № 5. – С.53-62.

Немченко І.В. Із спостережень над текстами Тадея Карабовича // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХІ. – С.180-186.

Немченко І.В. Дніпрова Чайка як драматург // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXIІІ.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.- С. 278-284.

Немченко І.В. Художній світ Валерія Кулика // Сучасний погляд на літературу: Наук. збірник - К.,2004. – Випуск 9. – С.73-91.

Немченко І.В. Поетична Шевченкіана Михайла Старицького. Михайло Старицький: постать і творчість: До 100-річчя з дня смерті письменника: Збірник праць Всеук. Наук. конференц. – Черкаси,2004. – С.108-115.

Немченко І.В. Він був поглинутий рікою забуття // Вивчаємо українську мову та літературу. – Харків,2004. - № 3. – С.12-13 (у співавторстві з Г.В.Немченко).

Немченко І.В. Матеріали до лекції «Життя і творчість Андрія Легота» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2004. - № 1. – С.82-91.

Немченко І.В. Образ Холмської України в поетичній збірці Тадея Карабовича «Вологість землі» // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХVІІ. – С.19-23.

Немченко І.В. Драматичні казки Дніпрової Чайки // Степ.- 2004.- № 13.- С.244-255.

Немченко І.В. Вивчення творчості Яра Славутича в школах Херсонщини: Посібник-хрестоматія. – Херсон, 2005. – 92с (у співавторстві з Г.В.Немченко).

Немченко І.В. Програма та методичні рекомендації з курсу «Літературне краєзнавство». – Херсон, 2005. – 20с.

Немченко І.В. До проблеми дослідження драматургії Івана Багряного (художня своєрідність комедії-сатири «Генерал») // Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2005. –Вип. ХХІХ. – С.76-80.

Немченко І.В. Гуманістична домінанта в оповіданнях Б.Грінченка «Каторжна» та «Дзвоник» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2005. - № 2. – С.61-64.

Немченко І.В. Вірити в казку, якої нема (Про поезію Олесі Кузьменко). Кузьменко О. Білий вальс: Вірші. – Херсон, 2005. – С.2.

Немченко І.В. Любити людину // Дунаєв Анатолій. Два серця.- К.-Херсон: Просвіта,2005.- С.3.

Немченко І.В. «Так струнко щогла височіє…» (Морські мотиви в поезії В.Загороднюка) // Елінг - 2005.- Вип.4-5.- К.-Херсон: Просвіта.- С.46-50.

Немченко І.В. Огляд лірики та ліро-епосу Тадея Карабовича // Український літературний провулок.- Люблін,2005.- Т.5.- С.276-286.

Немченко І.В. Незабутня квітка літературного Причорномор’я: До 115-річчя з часу виходу херсонського белетристичного збірника «Степ» // Херсонский библиофил: 2002-2002 гг.- Херсон,2005.- Вип.1.- С.11-21.

Немченко І.В. До проблеми дослідження діаспори (Про діяльність наукової лабораторії «Українська література в англомовному світі») // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.-С.78-103 (у співавторстві з Н.Д.Чухонцевою).

Немченко І.В. Обличчям до сонця: Микола Василенко та його здобутки // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.-С.133-136.

^ Немченко І.В. Патріотичні мотиви у творчості Яра Славутича та його здобутки: Навчальний посібник на допомогу національній школі // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.-С.154-157 ( у співавторстві з В.Кравчуком).

Немченко І.В. Поетичні заповіти Андрія Легота // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.-С.165-186.

Немченко І.В. До проблеми дослідження драматургії Івана Багряного (художня своєрідність комедії-сатири «Генерал»). // Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. – С.100-106.

Немченко І.В. Роман Василя Барки «Жовтий князь» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2005. - № 3/14. – С.43-45.

Немченко І.В. Хрестоматійні поезії Євгена Маланюка // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2005. - № 4/15. – С.34-43.

Немченко І.В. Серцем до землі // Прози життя Василя Загороднюка: Бібліографічний покажчик.- Херсон,2006.- С.2-3.

Немченко І.В. Поетичний світ Василя Загороднюка // Прози життя Василя Загороднюка: Бібліографічний покажчик. - Херсон, 2006.- С.4-14.

Немченко І.В. Багатогранність творення образу України в драматичній повісті Івана Багряного «Морітурі» // Печатное слово. Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2006. - № 3/20. – С.23-27.

Немченко І.В. Лейтмотив України в романі В.Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!» // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск 2. – К. – Херсон: Просвіта, 2006.-С.155-175.

Немченко І.В. Контури українського літературного простору в сучасній Польщі // Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск 2. – К. – Херсон: Просвіта, 2006.- С.280-292.

Немченко І.В. «Нам пора для України жить!»: Хрестоматійна лірика І.Франка // Печатное слово.- 2006.- № 4.- С.13-22.

Немченко І.В. «З багатьох любовей невмирущу вибрав» (про поета Остапа Лапського) // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.3. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.177-186.

Немченко І.В. Матеріали до лекції «Поезія Василя Загороднюка» // Печатное слово. – Херсон, 2007. - №1. – С.6-16.

Немченко І.В. Матеріали до лекції «Поезія Миколи Братана» // Печатное слово. – Херсон, 2007. - №3. – С.3-10.

Немченко І.В. Жанрова й тематична палітра поетичного ужинку Миколи Братана Микола Братан: Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Херсон, 2007. - С. 6-18.

Немченко І.В. Поетичний символ України (До 135-річчя Лесі Українки) // Елінг. – Вип. 6-7. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.1-2.

Немченко І.В. З любов`ю до дітей (науково-пізнавальні нариси та казки Дніпрової Чайки) // Степ. 2007. - №15. – С.22-28.

Немченко І.В. Поетична особистість українського правдоносця // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.282-285.

Немченко І.В. «Кров Сірка і Мамая в наших жилах тече» // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.289-296.

Немченко І.В. Промінчик надії в тенетах самотності // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.297-301.

Немченко І.В. «Найкраще в юні душі передам» (про дитячі твори Валентини Нижеголенко). Немченко І.В. Вибрані твори. Херсон, 2007. – С.3-6.

Немченко І.В. Патріотичне осердя поетичного мислення Андрія Легота // Нація. Україна. Державність. – 2008. - № 2. – С.45-63.

Немченко І.В. Шевченкова могила М.Чернявського як сумний документ епохи // Елінг. - № 8. – 2008. – С.68-80.

Немченко І.В. «Ти не загинеш, Україно» // Печатное слово. – 2008. - №1. – С.6-9

Немченко І.В. Поезія херсонської сторони. Вежі та вітрила: поезія Херсонщини ХХ – початку ХХІ ст. – Херсон: Наддніпряночка, 2007. – С.5-22.

Немченко І.В. Рання поема Дніпрової Чайки «Галина криниця» // Вишиванка: Херсонський літературно-художній збірник: число 2. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. – С.22-24.

Немченко І.В. Проза Херсонщини крізь епохи і відстані. Білий берег: Українська проза Херсонщини кінця ХХ – початку ХХІ століття. – К.: Наддніпряночка, 2009. – С.5-16.

Немченко І.В. Вогненний заповіт Олекси Гірника // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.7 – 11.

Немченко І.В. Вертеп «Розгром» Івана Багряного // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.19 – 29.

Немченко І.В. Олесь Бердник – лицар українського відродження // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.210 – 214.

Немченко І.В. Зоря Миколи Чернявського // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.248 – 253.

Немченко І.В. З життєпису політичної вітрогонки // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.283 – 289.
  1   2

Схожі:

Факультет філології та журналістики iconФакультет філології та журналістики
Факультет філології та журналістики – з багатими традиціями та високопрофесійним кадровим складом, один із найстаріших у Миколаївському...
Факультет філології та журналістики iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології затверджено ректор в. Д. Будак " 26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Меншій А. М
Факультет філології та журналістики iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В., доцент кафедри слов’янської...
Факультет філології та журналістики iconФакультет філології та журналістики(екзамени)

Факультет філології та журналістики iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових вступних...
Факультет філології та журналістики iconМіністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології
Факультет філології та журналістики iconІнформаційне повідомлення
Факультет філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Факультет філології та журналістики iconЗ в І т про проведення конференції
Херсонський державний університет, факультет філології та журналістики, кафедра мовознавства
Факультет філології та журналістики iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Романюк Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання
Факультет філології та журналістики iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» Ректор Будак В. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробник програми к п н., доцент кафедри мовознавства та логопедії Рускуліс Л. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи