Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 icon

Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69
Скачати 65.63 Kb.
НазваЗакон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69
Дата08.11.2012
Розмір65.63 Kb.
ТипЗакон


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бібліотека. Довідково-бібліографічний відділ


Гендер як соціально-психолого-педагогічна проблема

Рекомендаційний покажчик літератури


Упорядник: Харчевнікова Р.І.

бібліограф І категорії


Херсон – 2008

ВСТУП


Даний бібліограічний покажчик є доповненням до складеного в 2004 році рекомендаційного покажчика літератури «Ґендер як соціально-психолого-педагогічна проблема». Він також ставить своєю метою розширити і поглибити знання з основ теорії гендеру, гендерної ситуації в Україні та інших країнах світу.

Література зібрана за останні 5 років і розташована по темі за алфавітом назв, авторів книг та статей.

Матеріал згруповано за такими ж основними розділами, що і в попередньому покажчику а саме:

1. Загальні питання

2. Соціально-економічні питання гендерної політики

3. Ґендер і освіта

4. Гендерна психологія

5. Гендерна політика зарубіжних країн

Покажчик розрахований на студентів, може бути використаним і викладачами вузу.


1. Загальні питання

1. Закон України

Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. – 2005. - № 20 (184). – с.5.


2. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак. психол. та соц. робота. – 2005. - №4. – С.67-69.


3. Болотська О. Особливості й зміст гендерного виховання жінок – лідерів у діяльності громадських організацій та рухів //Соц. пед.: теорія та практика. – 2007. - №2. – С.66 – 73


4. Болотська О.А. Правові чинники гендерного виховання жінок – лідерів //Соц. пед-ка. – 2005. - №4. – С.52-56.


5. Болотська О. Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві //Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2005. - №3. – С.56-61.


6. Все про стать та статеві відносини //Позакл. час. – 2006. - №23-24. – С.88-94.


7. 60.55.32 Ґендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Матеріали Всеукр.

Г-34 наук.-практ. конференції. /М.Київ. 11-13 грудня 2003 року. – К.:Фоміант, 2004. – 70с.


8. 60.55.32 Ґендер: сучасний стан та перспективи розвитку в українському суспільстві. –

Г-34 Херсон: Персей, 2004. – 151с.


9. 60.55.32 Гендерний розвиток у суспільстві: Конспекти лекцій. – 2-ге вид. – К.: ПЦ

Г-34 «Фоліант», 2005. – 352с.


10. Георгізова І. Становлення державної політики України щодо забезпечення прав жінок //Право України. – 2006. - №10. – С.106 – 108.


11. Дороніна Т. Категорія «Ґендер» у суспільному розвитку //Директор шк. Україна. – 2007. - №6. – С.62-68.


12. Золотухін Г. Конфліктна суть фемінізму //БЖД. – 2004. - №1. – С.10-13.


13. Назаренко Г. Гендерні аспекти: сучасний вимір //Психолог. – 2005. - №9. – С.3-7.


14. Погорелова А. Як позбутися гендерної асиметрії //Віче. – 2004. - №6. – С.13-17.


15. Сарамбаева Р. Феминизм как политическое явление //Вестн. Моск. ун-та. Сер.18. Социология и политология. – 2004. - №3. – С.73-80.


16. Смелзер Н. Дж. Сексуальні ролі і нерівність //Практ. психол. та соц. робота. – 2005. – №4. – С.63-67.


17. Ставицька Л. Гендерні стереотипи в сучасній мовній свідомості //Дивослово. – 2005. – №5. – С.47-52.


18. Стать і статеві стосунки //Шк. світ. – 2004. - №16. – Вкл.


19. Федоренко В. Чи можливий діалог між чоловіком та жінкою? Факти про особливості чоловічого та жіночого мовлення //Укр. мова та літ-ра. – 2005. – число 9; Березень. – С.22-27.


20. Хушкадамова Х.О. Самосожжение женщин как социальное явление //СОЦИС. – 2008. - №5. – С.125-135.


21. Шаров К.С. Гендерные аспекты семиотики моды //Вопр. философии. – 2007. - №12. – С.50-65.


^ 2. Соціально-економічні питання гендерної політики


1. Диктатура жінок //Все для вчителя. – 2004. - №32. – С.57-59.


2. Жінки і влада //Україна і світ сьогодні. – 2007. - №14. – 2-8 квітня. – С.9.


3. Лєнь Т. Система гендерної соціалізації в сучасних умовах //Вища освіта України. – 2007. - №3. – С.63-70.


4. Морозова З.С. Эволюция социального статуса женщины //Соц.-гуманит. знания. – 2008. - №2. – С.185-195.


5. Ткаченко В. Альтернатива жіночому безробіттю – жіноче підприємництво //Соц. захист. – 2004. - №3. – С.32-33.


6. Удовенко Г. Утвердження гендерної демократії – запорука сталого розвитку. Від «охоронної» концепції до ідеї рівності статей //Голос країни. – 2005. – 5 бер. – С.10.


7. Федько Г., Білий О. Соціальна активність людей похилого віку: Гендерні аспекти //Соц.захист. – 2004. - №10. – С.38-39.


8. Харченко Л.Г. Представления о гендерных ролях в современном украинском обществе как фактор формирования современных гендерных стереотипов //Соц.педагогика. – 2005. - №4. – С.57-61.


3. Ґендер і освіта


1. Борисова І. «Важкі» дівчата //Шк. Світ. – 2006. - №7. – С.5-6.


2. 74.200.4я73-3 Гендерна педагогіка: Хрестоматия: Навч. пос. для студ. ВНЗ /За ред.

Г-34 В. Гайдаєнко. – Суми: Університетська кн., 2006. – 313с.


3. Дороніна Т. Гендер у системі педагогічного знання //Директор шк. Україна. – 2007. – №9. – С.66-69.


4. Евстифеева Н.В. Образовательные технологии как способ преодоления трудностей социально-психологической адаптации женщин с лидерскими качествами //Психология обучения. – 2007. - №1. – С.81-92.


5. Єрмоленко С. Ґендер у методиці навчання української мови та літератури //Укр. мова і літ-ра в шк. – 2008. - №2. – С.39-44.


6. Ковальчук І. Методика організації виховної діяльності в процесі статево-рольової соціалізації //Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. - №4. – С.63-69.


7. Ковальчук І.А. Статеворольова соціалізація учнів як психолого-педагогічна проблема //Соц. педагогіка: теорія і практика. – 2005. - №4. – С.46-51.


8. Кононенко О. Відмінності хлопчиків і дівчаток та урахування їх у педагогічній діяльності //Шк.світ. – 2006. - №46. – С.4-9.


9. Методичні рекомендації щодо проведення уроку гендерної грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах //Освіта України. – 2007. - №66. – С.5.


10. Надолинская Л.Н. Влияние гендерных стереотипов на воспитание и образование //Педагогика. – 2004. - №5. – С.30-35.


11. Новосельцев В.И. Особенности формирования ответственности у девочек и мальчиков //Школа. – 2004. - №1. – С.71-75.


12. Петрова Т.В. Дифференцированый подход в воспитании мальчиков и девочек младшего школьного возраста //Нач. шк. – 2007. - №8. – С.7-9.


13. Потоцька Ю. Формування почуття гендерної рівності у дітей //Поч. освіта. – 2005. – №42. – С.2-10.


14. Рибалка О. Виховання в підлітків культури міжстатевих стосунків //Шлях освіти. – 2005. - №4. – С.38-43.


15. Суковская В. Женское образование в Украине 19 века: гендерная история //Высшее образование в России. – 2007. - №11. – С.152-161.


16. Цокур О., Іванова І. Гендерне виховання – нагальна потреба сучасної освітньої системи //Директор шк. Україна. – 2006. - №6. – С.6-13.


17. Штылева Л. Институционализация гендерного подхода //Высшее образование в России. – 2004. - №10. – С.142-147.


4. Ґендерна психологія

1. Чаговець Л. Особливості статевої самосвідомості старшокласників //Психолог. – 2005. – №10. – С.16-20.


2. Васютинський В.О. Владно- підвладноні аспекти статево-рольової і гендерної взаємодії //Практ.психологія та соц.робота. – 2006. - №6. – С.6-15; №7. – С.21-31.


3. Дороніна Т. Гендерна чутливість і гендерна культура //Директор шк.Україна. – 2007. – №7. – С.68-70.


4. Веленко А. Гендерні стереотипи та їх вплив на формування особистості школяра. Семінар для практ.психологів та соц.педагогів //Психолог. – 2008. - №11. – Вкл.


5. Агєєва А.Л., Заїка Є.В. Пам’ять і мислення старшокласників: вікові та гендерні особливості //Практ. психол.та соц.робота. – 2008. - №1. – С.9-13.


6. Кікінежді О. Чи підладна психологія молодшого школяра гендерним (статевим) стереотипам? //Поч.шк. – 2005. - №11. – С.57-62.


7. Харченко С.В. Інтелектуальні та творчі здібності чоловіків і жінок //Практ. психологія та соц.робота. – 2006. - №8. – С.75-79.


8. 88.373я73 Бендас Т.В. Гендерная психология: Учеб. пособ. для студ. вузов по спец.

Б-46 «Психология». – СПб: Питер, 2006. – 432с.


9. Кікінежді О.М., Кізь О.Б. Формування гендерної культури молоді: науково-метод. матеріали до тренінгової програми //Практ. Психологія та соц.робота. – 2008. - №1. – С.25-30; - №2. – С.29-37; №3. – С.60-63.


10. Колєсов Д.В. Хлопчики та дівчинки: психологічні розходження //Відкритий урок. – 2007. - №9. – С.37-44.


11. Маргулян І. Хлопчики і дівчатка – чому вони різні //Психолог. – 2008. - №11. – С.3-8.


12. Самойленко Є. Порівняльні дослідження впливу психологічної статі на самооцінку юнаків і дівчат //Психологія і суспільство. – 2005. - №1. – С.87-92.


13. Харченко С.В. Особливості спілкування чоловіків та жінок //Практ. психологія та соц. робота. – 2007. - №4. – С.12-16.


14. 88.5я73 Орбан-Лембрик Л. Соціально-статева диференціація індивіда //Орбан-Лембрик Л.

О-63 Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн. Кн.1. – К., 2004. – С.300-309.


15. Беклемишев Д.В. Заметки о женской логике //Вестн. Моск.ун-та. Сер.20. Пед. образование. – 2004. - №2. – С.116-126.


16. Ламаш И.В., Милославская Е.В. Гендерные и возрастные особенности социальной перцепции качеств личности //Теорія і практика упр. соц. сист.:філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2007. - №3. – С.80-85.


5. Ґендерна політика зарубіжних країн

1. 67.304 Гендерні аспекти Європейського права: Досвід адаптації законодавства країн

Г-34 Центральної та Східної Європи: Круглий стіл 11 жовтня 2005р.: Стенографічн. звіт. – К., 2006. – 72с.


2. 67.300.7 Офіційні документи європейської спільності щодо гендерної рівності: Вісник

О-91 сприяння парламенту України ун-ту Індіани. – К., 2004. – 71с.


3. 67.300.7 Офіційні документи Європейської спільності щодо гендерної рівності. – К.,

О-91 2005. – 71с.


4. Марценюк Т. Жінки Фінляндії та Норвегії: шлях до гендерної рівності //Економіка в шк. України. – 2007. - №3. – С.40-44.


5. Ніколаєва Н. Суфражизму США на початку ХХ ст.: стратегія і тактика //Історичний журнал. – 2004. - №10-11. – С.25.


Схожі:

Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconПро затвердження Державної програми "Інформації та комунікації технології в освіті науці" на 2006 2010 роки: Постанова від 7 грудня 2005 року.// Офіційний вісник України. 2005. №49. С. 40 46. Україна. Президент
Про внесення змін до закону України" Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України." Закон від 29 листопада 2005...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України " Про фізичну культуру І спорт" (нова редакція) Верховна Рада Українипостановля є
Внести зміни до Закону України “Про фізичну культуру І спорт” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999р., N...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconПоложення про соціально-реабілітаційний центр Дитяче Містечко : постанова Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2005 р. №1291; Офіц вісн. України. 2005. №52. Ст. 3326
Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю :...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconПоложення про соціально-реабілітаційний центр Дитяче Містечко : постанова Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2005 р. №1291; Офіц вісн. України. 2005. №52. Ст. 3326
Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю :...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconВересень 2005 р. Політика в галузі освіти
Положення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України: Наказ №402, 11. 07. 2005...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013
Це: Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.), Брюссельська декларація (2002 р.), Конвенція Ради...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconПоложення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного
України" та у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України №1013/2005 від 07. 2005р. "Про невідкладні...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconНаказ №24 від 9 січня 2006р
За підсумками проведеної у 2005 році роботи щодо виконання Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування...
Закон України Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків //Держ. Вісник України. 2005. №20 (184). с Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок //Прак психол та соц робота. 2005. №4. С. 67-69 iconСтипендіальна програма Японської асоціації жінок в університетах Японська асоціація жінок в університетах
Японська асоціація жінок в університетах (Japanese Association of University Women) повідомляє про прийом заявок для участі у міжнародній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи