Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології icon

Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Скачати 62.75 Kb.
НазваНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Назва посібника
Дата08.11.2012
Розмір62.75 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

Рекомендовано до друку навчально-методичні посібники

за період листопад – грудень 2010р.


витяг з протоколу НМР ХДУ № 2 від 17.01.2011

витяг з протоколу Вченої ради ХДУ №6 від 31.01.2011
Автор

Назва посібника

1) Для вчителів і працівників загальноосвітніх навчальних закладів (ЗА КОШТИ ХДУ):

1

Лановенко О.Г.

Біологія людини. Збірник різнорівневих тестових завдань Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології

2

Полєвікова О.Б.

Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник.

3

Полєвікова О.Б.

Методичні рекомендації для вихователів ДНЗ. Навчально-методичний посібник.

4

Полєвікова О.Б.

Базова програма «Я у світі» групові та індивідуальні форми роботи у ДНЗ.

5

Голяка С.К., Галицька Н.Є.

Профілактика захворювань органів зору школярів в аспекті валеолого-гігієнічної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів.

6

Шарко В.Д., Растьогін М.Ю.

Формування уявлень про фізичну картину світу в учнів основної школи. Посібник для вчителів та студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності 6.0101 Фізика*.

7

Шарко В.Д.,

Гай Н.О.

Методика проведення навчальної практики з фізики. Навчально-методичний посібник для вчителів та студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності 6.0101 Фізика*

2) Для вищих навчальних закладів ^ (ЗА ВЛАСНІ КОШТИ):

8

Машкова О.В.

Основи туристичного бізнесу

9

Попович Т.А.

Неорганічна хімія (Частина І. Неметали). Практикум для СРС денної, заочної та екстернатної форми навчання напряму підготовки 6.040101 Хімія

10

Мальчикова Д.С.

Географія транспорту: Цикл лекцій для студентів напряму підготовки «Географія».

11

Мальчикова Д.С.

Дистанційне зондування землі: Цикл лекцій для студентів напряму підготовки «Географія».

12

Лановенко О.Г.

Генетика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни (для студентів біологічних спеціальностей)

13

Гасюк О.М.,

Бесчасний С.П.

Імунологія. Методичні рекомендації до лабораторних занять. Для студентів 5 курсу спеціальності Біологія.

14

Кострицький В.Г. Кузьмін А.І. Разлівінських Ю.О.

«Методичні рекомендації з дисципліни «Технічна творчість з практикумом» Частина 2, для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»

15

Билкова В.П.

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму» для студ. І курсу


16

Волкова С.В.

Порівняльна граматика української та англійської мов.

Методичні рекомендації

17

Олексенко В.П., Гайдученко Г.,

Мартос С., Климович С.

Соціолінгвістика Навчально-методичний посібник Для студентів напряму підготовки Філологія* денної, заочної та екстернатної форм навчання

18

Овдій В.М.

Програма «Будова та експлуатація автомобіля». Для студентів 3 – 4 курсу спеціальності «Технологічна освіта»

19

Овдій В.М.

Програма «технічне обслуговування та ремонт автомобіля». Для студентів 4 – 5 курсу спеціальності «Технологічна освіта»

20

Карташова І.І.

Прохоренков В.М.

Тестування у системі моніторингу якості знань студентів ВНЗ.

21

Гайдай М.І.,

Бесчасний С.П.

Клінічна токсикологія. Методичні рекомендації до семінарських занять. Для студентів 5 курсу спеціальності Біологія.

3) Авторські навчальні програми для ВНЗ ^ (ЗА ВЛАСНІ КОШТИ):

22

Охременко І.В.

Авторська навчальна програма з естетики ландшафту. Для студентів спеціальності Екологія.

23

Охременко І.В.

Авторська навчальна програма з екологічного маркетингу. Для студентів спеціальності Екологія.

24

Охременко І.В.

Авторська навчальна програма з екологічного аудиту. Для студентів спеціальності Екологія.

25

Кундельчук О.П.

Авторська навчальна програма з екологічного інспектування. Для студентів спеціальності Екологія.

26

Кундельчук О.П.

Авторська навчальна програма з методології екологічних досліджень. Для студентів спеціальності Екологія.


^ Рекомендовано до друку навчально-методичні посібники

на Гриф МОН України

за період листопад – грудень 2010р.


витяг з протоколу НМР ХДУ № 2 від 17.01.2011

витяг з протоколу Вченої ради ХДУ №6 від 31.01.2011
Автор

Назва посібника

1) Для вчителів і працівників загальноосвітніх навчальних закладів:

1

Полєвікова О.Б.

Організація навчального виховання у дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник.

2) Для вищих навчальних закладів:

2

Батенко Г.В.

Щевелев С.С.

Виникнення близькосхідного конфлікту (1897-1929).

Навчальний посібник для студентів Галузь знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302 Історія IV курсу спеціальності правознавства, архівна справа та документознавство.

3

Ковальова К.І. Ковальов В.В.

Методика викладання економіки в школі. Навчальний посібник.

4.

Федяєва В.Л.

Сімейна педагогіка Хрестоматія Том 1,2. Для студентів

3 курсу Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка

5.

Мішуков О.В.

Євразія: транскультурний дискурс. Культурологічні студії. (навчальний посібник з історії світової художньої культури).

6.

Яковлева С.Д.

Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології

7.

Демецька В.В.

Главацька Ю.Л.

Англійські літературні жанри: Граматичний та інтерпретаційний аспекти

8.

Шевряков М.В.

Повстяной М.В.

Рябініна Г.О.

Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз . Для студентів ІІ курсу спеціальності Хімія*.

9

Носова І.О.

Носов П.С.

Яковенко О.Є.

Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум.Начальник

методичного відділу І. І. Карташова

Схожі:

Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconПерелік підручників для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови
«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І....
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconПерелік підручників для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови
«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І....
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconНавчально-методичний посібник для студентів-філологів. Київ, 1997. 98 с. Тихоша В.І. Програма з рідної мови для шкіл /класів/ з поглибленим вивченням української мови (8-11 кл.). К., 1998. 28 с
Методичні розробки по кафедрі української мови та соціолінгвістики за 1998-2003 Р
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів На виконання статей 9 І 15 Закону України «Про загальну середню освіту» наказую
Типовий навчальний план для класів з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, що додається
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики. «Музичне мистецтво»
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики. «Музичне мистецтво»
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи