Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України icon

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України
Скачати 161.43 Kb.
НазваПовідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України
Дата08.11.2012
Розмір161.43 Kb.
ТипПовідомлення


Повідомлення

про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти і науки».


На виконання вимог статті 9 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення 25.10.2010 на своєму офіційному web-сайті – www.mon.gov.ua проект наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти і науки» та аналізу його регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються протягом 1 місяця від дня оприлюднення, їх можна надсилати на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:

поштову – 04070, м.Київ, вул. Сагайдачного, 37;

електронну – iitzo_so@svitonline.com


Проект


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


__________________ м. Київ .


Про затвердження Порядку

надання навчальним виданням

грифів Міністерства освіти і науки


Відповідно до законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, „Про видавничу справу”, „Про авторське право і суміжні права”, постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 „Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”, від 7 лютого 2006 р. № 108 „Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти” та з метою поліпшення якості навчальних видань, удосконалення проведення їхньої експертизи


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Порядок надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти і науки (далі - Порядок), що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) організувати роботу комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки та підготовку відповідних матеріалів для надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти і науки відповідно до цього Порядку.

3. Обласним управлінням освіти і науки довести до керівників навчальних закладів про адміністративну відповідальність за використання навчальних видань, які не мають грифа Міністерства освіти і науки.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 р. № 537 „Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 10 липня 2008 р. за № 628/15319.

5.Наказ розмістити на офіційному web-сайті Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua

6. Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Міністр Д.В. Табачник

Проект


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від__________№___________


ПОРЯДОК

надання навчальним виданням грифів

Міністерства освіти і науки


І. Загальні положення


1. Цей Порядок визначає систему організаційної роботи Міністерства освіти і науки (далі-Міністерство) щодо проведення науково-методичної експертизи навчальних видань, офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах України.

Цей Порядок ґрунтується на положеннях і нормах законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про видавничу справу", "Про авторське право і суміжні права", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Міністерства з урахуванням вимог Державних санітарних правил і норм, гігієнічних вимог до друкованої продукції для дітей, Державного стандарту України ДСТУ 3017-95 „Видання. Основні види. Терміни та визначення”, інших нормативно-правових актів щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.

2. Офіційне визнання відповідності навчальних видань вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів реалізується через процедуру надання навчальним виданням грифа Міністерства освіти і науки (далі - гриф).

3. Грифи надають таким навчальним виданням:

3.1. Навчальним програмам – навчальним виданням, що визначають зміст, обсяг, вимоги до результатів навчання, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни або навчального предмета чи їх розділів.

3.2. Підручникам – основним навчальним виданням із систематизованим викладом навчальних дисциплін або навчальних предметів, що відповідають офіційно затвердженій програмі, у тому числі Буквар.

3.3. Навчальним посібникам – навчальним виданням, які доповнюють або частково замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певного навчального предмета, курсу, дисципліни або окремих їх розділів; до навчального посібника належать курс лекцій, зошит-посібник, альбом-посібник, прописи, розвивальні ігри тощо, які застосовуються в навчально-виховному процесі.

3.4. Навчально-методичним або методичним посібникам – навчальним виданням з методики викладання навчальної дисципліни або навчального предмета (їх розділів, частин) або з методики виховання.

3.5. Хрестоматіям – навчальним виданням літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення; різновидом хрестоматії є книга для читання

3.6. Зібранням творів – однотомним чи багатотомним виданням творів одного або декількох авторів, що дають уявлення про його (їхню) творчість у цілому (до зібрання творів належить серія „Шкільна бібліотека”).

3.7. Навчальним наочним посібникам – навчальним образотворчим виданням матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.

3.8. Альбомам – книжковим або комплектним аркушевим образотворчим виданням з пояснювальним текстом чи без нього.

3.9. Атласам – альбомам зображень різних об'єктів (мапи, креслення, малюнки тощо), що пропонуються з метою навчання або практичного використання.

3.10. Словникам – довідковим виданням упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

3.11. Енциклопедіям – довідковим виданням зведення основних відомостей з однієї чи всіх галузей знань та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за алфавітом їхніх назв або в систематизованому порядку.

3.12. Тлумачним словникам для школярів та студентів – мовним словникам, що пояснюють значення слів певної мови, дають граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості.

3.13. Термінологічним словникам для школярів та студентів – словникам термінів та визначень певної галузі знання.

3.14. Довідникам для школярів та студентів – довідковим виданням прикладного характеру, побудованим за абеткою назв статей або в систематизованому порядку.

3.15. Практикумам – навчальним виданням практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, робочі зошити, зошити-посібники, альбоми-посібники, збірники завдань для вивчення рівня навчальних досягнень, інструкції до лабораторних і практичних робіт, дидактичні матеріали.


4. Міністерство встановлює такі види грифів:

„Затверджено Міністерством освіти і науки України”;

„Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”;

"Схвалено для використання у загальноосвітніх (або дошкільних, професійно-технічних, вищих, спеціальних) навчальних закладах".

5. Гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України” надають навчальним програмам з предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи та підручникам, які мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", пройшли апробацію та моніторингові дослідження у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Рішення про надання грифа „Затверджено Міністерством освіти і науки України” приймається колегією Міністерства та затверджується наказом Міністерства.

6. Гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" надають державним комплектам навчальної літератури, навчальним виданням, зазначеним у пп. 3.1-3.14. Висновок про надання грифа „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” приймається комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства. Повідомлення автору видавництву або іншій фізичній чи юридичній особі про надання грифу оформлюється листом Міністерства за підписом заступника Міністра, який за функціональними обов'язками здійснює контроль та координацію відповідного напряму освіти.

7. Гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх (або дошкільних, професійно-технічних, вищих, спеціальних) навчальних закладах" надають різним видам навчальних програм (крім програм з предметів інваріантної частини типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів), навчальним виданням, зазначеним у п. 3.15. Висновок про надання грифа "Схвалено для використання у загальноосвітніх (або дошкільних, професійно-технічних, вищих, спеціальних) навчальних закладах" приймається комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства (далі – Комісія) і оформлюється листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут).

8. Текст грифа містить інформацію про назву, вид та призначення навчального видання; про автора (авторів), видавництво, іншу фізичну або юридичну особу, що має виключні авторські майнові права на використання навчального видання.

9. Для реалізації експериментальної діяльності та варіативної складової типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів навчальним виданням може надаватися статус експериментальних чи регіональних. Про це зазначається у тексті листа про надання грифа. Інформація розміщується на титульному аркуші під назвою навчального видання (у підзаголовковій інформації).

10. Підручникам і навчальним посібникам з різних напрямів підготовки фахівців, які застосовуються у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації та вищих професійних училищах, надаються грифи „Затверджено Міністерством освіти і науки України” (виключно підручникам) або „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (навчальним посібникам) без проходження апробації та моніторингових досліджень.

11. Навчальні видання, що отримали гриф, уносяться до переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством для практичного використання в закладах освіти України.


ІІ. Організація експертизи навчальної літератури


1. Організація проведення експертизи навчальних видань для дошкільних, спеціальних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів покладається на Інститут. ЇЇ здійснюють Комісії та (або) експертні установи.

2. До складу Комісій входять вчені Національної Академії наук України (далі – НАН), Національної Академії педагогічних наук України (далі – НАПН), вищих навчальних закладів, фахівці методичних установ, учителі (вихователі, викладачі) навчальних закладів, фахівці регіональних управлінь освіти і науки.

3. Для одержання грифа автор, видавництво або інша фізична чи юридична особа, що має виключні авторські майнові права на використання навчального видання, подає до Інституту такі документи:

 • лист-клопотання, де зазначається повна назва, вид та призначення навчального видання, автор (автори); тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, відповідність видання навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни),

 • рецензії не менш як двох фахівців відповідної галузі знань;

 • відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності);

 • редакційний висновок (якщо рукопис подає видавництво), у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідності навчальній програмі, зазначаються актуальність та оригінальність навчальної книги;

 • витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу з рекомендацією до друку, програма дисципліни та копія навчального плану (для видань, що адресуються вищим навчальним закладам);

 • попередньо відредагований рукопис у двох примірниках українською мовою (для навчальних закладів з навчанням українською мовою) або російською мовою чи мовою національної меншини (для навчальних закладів з навчанням російською мовою чи мовами національних меншин).

4. Подані матеріали реєструються в Інституті.

5. Фахівець відповідного підрозділу Інституту у строк до 10 робочих днів дає висновок щодо відповідності змісту рукопису вимогам чинних нормативних документів та доцільності (або недоцільності) його подальшого розгляду.

6. Висновок фахівця Інституту разом з пакетом документів та рукописом передаються голові відповідної Комісії.

7. Члени Комісії, експертні установи у строк до 30 днів дають науково-методичну, психолого-педагогічну експертизу (не менш як двох експертних висновків) якості змісту рукопису, його відповідності чинним навчальним програмам тощо. За її результатами Комісія готує висновок про доцільність (або недоцільність) надання рукопису грифа та надсилає зазначені матеріали до Інституту.

8. На підставі отриманих матеріалів Інститут готує пакет документів про надання навчальному виданню відповідного грифа Міністерства. Після затвердження рішення про надання грифа Інститут у десятиденний термін надсилає лист про надання грифа автору, видавництву або іншій особі чи організації, що зверталися з клопотанням

9. У разі прийняття Комісією рішення про необхідність доопрацювання або відхилення рукопису навчального видання автору, видавництву, фізичній або юридичній особі, яка зверталася з клопотанням, подається вмотивований висновок. У випадку непогодження автора (видавця) з висновком рукопис відправляється на закриту рецензію до академічного або фахового вищого навчального закладу. Розгляд її матеріалів повторно здійснює Комісія, рішення якої є остаточним.

10. Відмова автора (видавця) доопрацювати рукопис відповідно до зауважень експертів та висновків відповідної Комісії є підставою для відмови у повторному розгляді рукопису.

ІІІ. Анулювання дії грифа


1. У разі неякісної редакційної підготовки навчального видання або його поліграфічного виконання, переробки тексту оригіналу (оригінал-макета), недостовірного перекладу, порушення чинних стандартів, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог, що призвело до зниження його науково-методичного рівня та якості, рішення про присвоєння грифа анулюється наказом Міністерства на підставі висновків відповідної Комісії.

2. Відмова автора, видавництва або іншої фізичної чи юридичної особи доопрацювати рукопис за наслідками апробації та моніторингових досліджень дає підставу для скасування раніше прийнятого рішення про присвоєння грифа.


ІV. Строк дії грифа


1. Строк дії грифа навчальних програм предметів інваріантної частини типових навчальних планів загальноосвітніх навчаьних закладів - 10 років з дня офіційного затвердження відповідного рішення.

2. Строк дії грифа навчальних видань (крім зазначених у п.4.1.) - 5 років з дня офіційного затвердження відповідного рішення.

3. Перегляд строку дії грифа навчального видання здійснюється при внесенні змін до державних стандартів, а також при зміні авторської концепції та зміні змісту більш як на 25 відсотків.

4. Після закінчення строку дії грифа навчальні видання повинні пройти повторну процедуру грифування щодо визначення відповідності навчальних видань вимогам державних стандартів освіти, чинним навчальним програмам, іншим нормативним документам.


Директор

Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О.А.Удод

^ Аналіз

регуляторного впливу проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти і науки»


 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

п 2 проекту „Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти і науки” визначає механізм організації проведення науково-методичної експертизи рукописів підручників, навчальних посібників, які їх замінюють, інших навчальних видань для дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Незалежна науково-методична експертиза визначає відповідність змісту рукописів навчальних видань вимогам державних стандартів, санітарним правилам і нормам, гігієнічним вимогам до друкованої продукції для дітей. Рукописи навчальних видань надходять від авторів, видавництв або інших осіб чи організацій, що мають виключні права на використання твору. У цьому полягає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання


 1. ^ Цілі державного регулювання.

Підвищення якості навчальних видань.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Альтернативні способи досягнення визначених цілей

Результат

1.

Покладання відповідності щодо якості навчальних видань на місцеві органи влади

- неузгодженість щодо вимог у різних регіонах країни;

- відносно низький якісний показник навчальної літератури

2.

Покладання відповідності щодо якості навчальних видань на видавців та виробників

- не завжди належна відповідність вимогам державних стандартів, санітарним правилам і нормам, гігієнічним вимогам до друкованої продукції для дітей;

- відносно низький якісний показник навчальних видань
 1. ^ Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Офіційне визнання відповідності навчальних видань вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України відповідного грифа Міністерства.

Процедура надання грифа Міністерства включає організацію і проведення науково-методичної експертизи навчального видання. У регуляторному акті пропонується наступний механізм організації експертизи навчального видання:


для одержання грифа автор, видавництво або інша фізична чи юридична особа, що має виключні авторські майнові права на використання навчального видання, подає до Інституту такі документи:

- лист-клопотання, де зазначається повна назва, вид та призначення навчального видання, автор (автори); тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, відповідність видання навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни),

- рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;

- відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності);

- редакційний висновок (якщо рукопис подає видавництво), у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідності навчальній програмі, зазначаються актуальність та оригінальність навчальної книги;

- витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу з рекомендацією до друку, програма дисципліни та копія навчального плану (для видань, що адресуються вищим навчальним закладам);

- попередньо відредагований рукопис у двох примірниках українською мовою (для навчальних закладів з навчанням українською мовою) або російською мовою чи мовою національної меншини (для навчальних закладів з навчанням російською мовою чи мовами національних меншин).

  • Подані матеріали реєструються в Інституті.

  • Фахівець відповідного підрозділу Інституту у термін до 10 робочих днів дає висновок щодо відповідності змісту рукопису вимогам чинних нормативних документів та доцільності (або недоцільності) його подальшого розгляду.

  • Висновок фахівця Інституту разом з пакетом документів та рукописом передаються голові відповідної Комісії.

  • Члени Комісії, експертні установи в термін до 30 днів дають науково-методичну, психолого-педагогічну експертизу (не менше двох експертних висновків) якості змісту рукопису, його відповідності чинним навчальним програмам тощо. За її результатами Комісія готує висновок про доцільність (або недоцільність) надання рукопису Грифа та надсилає зазначені матеріали до Інституту.

  • На підставі отриманих матеріалів Інститут готує пакет документів про надання навчальному виданню відповідного Грифа Міністерства. Після затвердження рішення про надання грифа Інститут у десятиденний термін надсилає лист про надання грифа автору, видавництву або іншій особі чи організації, що зверталися з клопотанням.

 1. ^ Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

У разі прийняття даного регуляторного акту визначені цілі щодо підвищення якості навчальних видань, будуть досягнені.


^ 6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
Вигоди

Витрати

1.

Підвищення якості змісту і видання навчальних видань

Науково-методична експертиза і процедура надання грифа здійснюється безкоштовно для авторів, видавництв або інших осіб чи організацій, що мають виключні права на використання твору

2.

Підвищення якості змісту і видання навчальних видань

Науково-методична експертиза і процедура надання грифа здійснюється без залучення державних коштів


7^ . Строк дії регуляторного акта. Безтерміновий.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Завдяки чіткому механізму надання грифу чи свідоцтва Міністерства освіти і науки України щодо відповідності навчальних видань вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів збільшиться кількість якісних видань для дітей.


9. ^ Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти і науки» створено з метою поліпшення якості навчальних видань удосконалення проведення їхньої експертизи.


Результативність регуляторного акту буде здійснюватися через апробацію та моніторингові дослідження навчальних


Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством освіти і науки


Перший

заступник Міністра Б.М.ЖебровськийСхожі:

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconРішення про надання грифів «Затверджено» і «Рекомендовано» ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.» Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
...
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconЗвіт про поточні результати виконання
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconПовідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність"
...
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconПро затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" наказу ю
Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від...
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconПро затвердження порядків надання платних послуг державними  та комунальними навчальними закладами 
Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту», статей 64 та 65  Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів...
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 03. 2005 n 164 ( z0321-05 ) Про
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconНаказ №1373 Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України
На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних...
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження Порядку надання навчальним виданням грифів Міністерства освіти І науки». На виконання вимог статті 9 Закону України iconПоложення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 1054 ( z1217-09 ) від 23. 11. 2009 }
На виконання пункту 2 статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), з метою установлення порядку здійснення інноваційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи